Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya, a kábeltelevíziózás helyzetét értékelte 1983-ban


Dunavölgyi Péter

 

 

Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya, a kábel-televíziózás helyzetét értékelte 1983-ban

 

 

1983. Szeptember 13 - án Lakatos Ernő az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya vezetője készített előterjesztést az Agitációs és Propaganda Bizottsága részére, „ A kábel-televíziózás hazai lehetőségei címmel” . (részletek a jelentésből):

 

 

Az Agitációs és Propaganda Bizottság első ízben 1979. október 9 - én tekintette át a kábeltelevíziózás, a közösségi antennarendszereken kábellel továbbított, önálló helyi televíziós (információs, oktató, szórakoztató) műsorok készítésének, továbbításának helyzetét.

 

A kábel-televíziózás elterjesztésének az akkori anyagi, műszaki feltételei kialakulatlanok voltak. Ezért az 1979 - es állásfoglalás – különös tekintettel az ország anyagi helyzetére – nem tartotta időszerűnek a kábeltelevíziózás országos megszervezésének elindítását. Az anyagi, műszaki feltételekben az utóbbi években bekövetkezett változások azonban indokolják, hogy az Agitációs és Propaganda Bizottság újra napirendre tűzze a helyzet vizsgálatát. (…) A kábel-televíziózás fejlesztéséhez ma már a pécsi kertvárosi kísérleti adás, több mint félesztendős tapasztalatai is rendelkezésre állnak.

Pécsett a Magyar Televízió körzeti stúdiójának – politikailag, szakmailag, és technikailag – felkészült gárdája indította el a hetenként egyszer (a hétfői tv szünnapon) jelentkező kábelprogramot 20 ezer lakás számára. Ehhez kedvező műszaki feltételeket nyújtott a kerület nagyközösségi antennarendszere, s a területi művelődési ház berendezett stúdiója.

 

Az MSZMP Baranya és Fejér – megyei Bizottságának, valamint a Magyar Televízió és a Magyar Posta tapasztalatai jelzik, hogy a kábeltelevízió újabb, hatásos eszköz lehet a helyi politika és állami vezetés számára, hogy mind több emberhez jutassa el a mondanivalóját. A kábeltelevíziózásra úgy kell tekinteni, mint a tájékoztatás új eszközére, ampex minden tekintetben – irányítás, ellenőrzés, szervezeti rend, - beilleszthető a hazai tájékoztatási struktúrába. (…)”

 

A jelentés alapján az Agitációs és Propaganda Osztály a következő állásfoglalást készítette elő az Agitációs és Propaganda Bizottság számára (Állásfoglalási javaslat részletek):

 

 

„Az Agitációs és Propaganda Bizottság egyetért azzal, hogy a központi és helyi politikai, állami, társadalmi szervek támogassák a nagyközösségi antennarendszerekre épülő (legalább ötezer lakást érintő), helyi erőforrásokra támaszkodó, a posta által javasolt egységes műszaki (erősítő, képmagnó), bázison létrehozandó, önálló kábeltelevíziózás megteremtését. (…) Az Agitációs és Propaganda Bizottság a kábeltelevíziózás egységes tartalmi és technikai színvonalának magalapozása érdekében szükségesnek látja, hogy a kábeltelevíziózás politikai felügyeletét mindenütt az MSZMP területileg illetékes szervezetei lássák el; politikai, tartalmi irányítást országosan a Magyar Televízió elnöke biztosítsa. (…) A műsorkészítést és szolgáltatást a Magyar Televízió elnöke által kijelölt körzeti stúdiók, vagy városi stúdiók végezzék, megbízott vezetők irányításával....” Forrás: - Magyar Nemzeti Levéltár – 288f/22/1983/2 MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztály és -  Magyar Nemzeti Levéltár XXVI – A-9. MTV Iratok 90.dob.