Balázs Anikó: A Telehír repertóriuma (1986-1989)

Dunavölgyi Péter:

             Az MTV Archívum korábbi munkatársa, Balázs Anikó 2011-ben elkészítette a Magyar Televízió „üzemi lapjának” a  Telehírnek a repertóriumát az 1986-1989 évekről. Annotált bibliográfia a Televízió dolgozóinak lapjáról. Maga így írt a munka megkezdéséről: ”Nincsenek véletlenek, így ez sem véletlen. 20 éve dolgozom a Magyar Televízióban, illetve 2011-től a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Divízió IV-ben, ezért éreztem szükségét annak, hogy a Televízió dolgozóinak lapjáról készítsek repertóriumot. Egy hihetetlenül izgalmas történelmi korszakban indult a lap, 1986-ban. Ettől az évtől, tehát a kezdetektől dolgoztam fel a Telehírben megjelent cikkeket, egészen 1989-ig. Csak terjedelmi okok játszottak szerepet abban, hogy csupán az első négy év repertóriuma szerepel a szakdolgozatomban. „

Nagyon fontos hiánypótló munka Balázs Anikó szakdolgozata. Csak remélni lehet, hogy a televíziós lap későbbi számainak annotált bibliográfiáját valaki el fogja készíteni, hogy a későbbi korok kutatói számára könnyen elérhető legyen.

 (Erre az oldalra a szerző engedélyével került fel az írás.)

 

Balázs Anikó:

Eötvös József Főiskola, Neveléstudományi Kar

 

A Telehír repertóriuma

(1986-1989)

Annotált bibliográfia a Televízió dolgozóinak lapjáról

 

 

 

 

          Konzulens:                                                               Készítette:

         Borsos Attila                                                          Borosné Balázs Anikó

                                                                                   Informatikus könyvtáros szak

 

Budapest

2011


TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS............................................................................................................... 3
A TELEHÍR TÖRTÉNETE......................................................................................... 4
ÚTMUTATÓ A REPERTÓRIUM HASZNÁLATÁHOZ......................................... 5
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE..................................................................................... 7
REPERTÓRIUM......................................................................................................... 8
NÉVMUTATÓ......................................................................................................... 119
IRODALOMJEGYZÉK.......................................................................................... 131

 

 

 

BEVEZETÉS

 

„A bibliográfia nagyobb mértékben átfogó, mint a földrajz…

A föld felfedezése egy napon befejeződik, de az irodalmi felfedezések sohasem érnek véget.”

G. F. de Bure

 

Szakdolgozatom témája a Telehír repertóriuma. Nincsenek véletlenek, így ez sem véletlen. 20 éve dolgozom a Magyar Televízióban, illetve 2011-től a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Divízió IV-ben, ezért éreztem szükségét annak, hogy a Televízió dolgozóinak lapjáról készítsek repertóriumot. Egy hihetetlenül izgalmas történelmi korszakban indult a lap, 1986-ban. Ettől az évtől, tehát a kezdetektől dolgoztam fel a Telehírben megjelent cikkeket, egészen 1989-ig. Csak terjedelmi okok játszottak szerepet abban, hogy csupán az első négy év repertóriuma szerepel a szakdolgozatomban. A rendszerváltás előtti években indult a lap, az egypártrendszer idején, amikor a médiapiacon még egyeduralkodó volt a Magyar Televízió. Akkoriban a Magyar Televízió Híradójának nézettsége elérte a 4,5-5 millió nézőt. Ez történelmileg is egy igen érdekes korszak, így a magyar televíziózás történetében is. Az újság szellemében is érződik már, hogy változás várható. Egyre többször felvetődik a pártértekezleteken, munkamegbeszéléseken – melyről tudósít a Telehír -, hogy kié a Magyar Televízió. Az MTV abban az időben, mint a legnagyobb hatású tömegkommunikációs eszköz szerepe felértékelődött, mert minden korábbinál élénkebbé vált a hazai politikai élet. Ezért döntöttem úgy, hogy annotált bibliográfiát készítek, mert a cikkek elolvasása után kiderült számomra, hogy a címből nem lehet elég információhoz jutni, így bővítettem a szakdolgozatomat rövid, felvilágosító megjegyzésekkel. Remélem, hogy így történészek, médiakutatók számára is nagyon hasznos forrásanyagot tudtam nyújtani a szakdolgozatommal.

A TELEHÍR TÖRTÉNETE

A Telehír, a Televízió dolgozóinak lapja 1986 decemberében jelent meg az első számmal, 1500 példányban, a második szám már 2000 példányban látott napvilágot. Felelős kiadó: a Magyar Szocialista Munkáspárt Magyar Televízió Bizottsága. Felelős szerkesztő: Láng Tamás.

A Magyar Televízió MSZMP Bizottsága 1989 júniusától lemondott a felelős kiadó jogállásáról és a szerkesztőbizottság elnöki tisztéről, így 1989 júniusától az impresszumban már csak az szerepelt, hogy a Televízió dolgozóinak havi lapja.

 A Telehír megjelent példányai:

 1986. 1. évf. 1. sz.

1987. 2. évf. 1-12. sz. + 1 ksz. + 2 mell.

1988. 3. évf. 1-11. sz. + 2 mell.

1989. 4. évf. 1-9. sz. + 1 ksz. + 4 mell.

1990. 5. évf. 1-8. sz. + 1 ksz.

1991. 6. évf. 1-8. sz. + 1 ksz.

1992. 7. évf. 1-10. sz. + 4 ksz.

1993. 8. évf. 1-10. sz. + 3 ksz.

1994. 9. évf. 1-8. sz. + 2 ksz.

1995. 10. évf. 1-8. sz. + 2 ksz.

1996. 11. évf. 1-11. sz. + 7 ksz.

1997. 12. évf. 1-12. sz. + 6 ksz.

1998. 13. évf. 1-9. sz.

1999. 14. évf. 1-6. sz. + 1 ksz.

2000. 15. évf. 1-5. sz. + 1 ksz.

 ÚTMUTATÓ A REPERTÓRIUM HASZNÁLATÁHOZ

 

A repertórium: folyóiratcikk bibliográfia, egy adott folyóirat, egy adott időszaka alatt megjelent számait dolgozza fel.

Annotáció: rövid megjegyzés, felvilágosítás egy fogalomról, címről, egy-egy könyv vagy egyéb dokumentum értékéről, tartalmáról. Hasonlít a referátumhoz, de szubjektívebb nála.

 Jelen repertórium 498 tételt tartalmaz. A bibliográfiai tételek feldolgozásakor az autopszia elvét alkalmaztam.

 Repertóriumomban a folyóirat számai időrendi felsorolásban találhatók. A cikkeket az egyes számokon belül a folyóiratban közölt sorrendben tüntettem fel.

 

Minden címfelvételt folyamatos, egymást követő számozással láttam el – a tételszámokkal -, hogy a repertórium végén összeállított betűrendes névmutató könnyen használható legyen, a benne szereplő számok e sorszámokra utalnak.

 

A lapban található írásokat szerzőjük neve alatt vettem fel. A nevek betűjelét – ahol csak tudtam – feloldottam. Abban az esetben, amikor nem közölték a szerzőt, ott a címet és az esetleges alcímet írtam le.

 

Minden egyes tétel leírását hosszabb-rövidebb tájékoztatással – annotációval – láttam el.

 

A betűrendes névmutatóba a repertóriumban előforduló minden személynevet feltüntettem, ezzel is segítséget adva az adatok gyors keresésére.

 

A repertóriumban található rövidítéseket és betűszavakat, valamint ezek jelentését külön kigyűjtöttem rövidítésjegyzék címszó alatt.

 

Repertóriumomban minden cikk, olvasói levél, pályázati felhívás, illusztráció és fotó feldolgozásra került. Analitikus feldolgozásom során, a részdokumentumok leírásakor egyetlen esetben tettem kivételt: a Telehír híreiből válogattam, a repertóriumba csak azok a hírek kerültek be, amelyeknek információs értéke van.

 

A bibliográfiai leírás részei:

 

Tételszám

Egységesített besorolási adat

  Főcím : Egyéb cím / Szerzőségi közlés. – Megjegyzés == Terjedelem

  Annotáció

 

Például:

 

46.

Regős Sándor

  10 éves a Szegedi Körzeti Stúdió : anti-mese / Regős Sándor. – A fotókon többek között Kun Zsuzsanna, Király Zoltán és Gellérfy László látható == p. 12-13. : fotóill.

  Regős Sándor, a Szegedi Körzeti Stúdió vezetője bemutatja a Szegedi Körzeti Stúdiót, hogy az első adás nehézségeitől hogyan jutottak el a mai állapotig.

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

BBC – British Broadcasting Corporation

ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem

ELTE TTK – Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

évf. – évfolyam

fotóill. – fotóillusztráció

FTSZ – Fiatal Televíziósok Szövetsége

HDTV – High-Definition Television (Nagy Felbontású Televízió)

ill. – illusztrált

KB – Központi Bizottság

Ld. – Lásd

KISZ – Kommunista Ifjúsági Szövetség

ksz. - különszám

MAFILM – Magyar Filmgyártó Vállalat

MDF – Magyar Demokrata Fórum

mell. – melléklet

MODESZ – Mozgókép Demokratikus Szakszervezet

MSZMP – Magyar Szocialista Munkáspárt

MSZSZ – Művészeti Szakszervezetek Szövetsége

MTV – Magyar Televízió

MTV SE – Magyar Televízió Sport Egyesülete

MÚOSZ – Magyar Újságírók Országos Szövetsége

NDK – Német Demokratikus Köztársaság

PB – Pártbizottság

PM – Pénzügyminisztérium

RTV – Rádió és Televízió

sz. – szám

SZB – Szakszervezeti Bizottság

SZOT – Szakszervezetek Országos Tanácsa

TVDSZ – Televíziós Dolgozók Szakszervezete

UNESCO – United Nations Educational Scientific and Cultural Organization

VB – Végrehajtó Bizottság

 

REPERTÓRIUM

 

1986. 1. évf. 1. sz. december

 

1.

  Beköszöntő helyett…  == p. [2.]

  Tájékoztatás arról, hogy a 3 és fél ezer televíziós munkatársnak elindul a havonta egyszer megjelenő belső tájékoztató lap, a Telehír.

 

2.

  Lapzárta után : átadták a nívódíjakat == p. [2.], 15.

  Az elnökség november 6-i ülésén döntött a nívódíjak odaítéléséről. Az egyéni, a külső és a technikai nívódíjasok neve a 15. oldalon.

 

3.

  Körkérdés : ki mit vár a Telehír-től? == p. 3. : ill.

  Véletlenszerűen kiválasztott kollégákat kérdeztek arról, hogy ki mit vár a most induló Telehír című laptól.

 

4.

Horváth Lóránt

  Vettünk egy gyárat / [riporter] Marczali László == p. 4-5. : fotóill.

  A Rajk László utca – Gogol utca – Kárpát utca – Ipoly utca által határolt tömb, a Hazai Fésűsfonó leszerelt gyárterületének eladási versenytárgyalását az MTV megnyerte, s így rövidesen a tulajdonába kerül a gyár. Interjú Horváth Lóránt gyártási igazgatóval a vásárlás körülményeiről.

 

5.

  Híradás a közgyűlésről. – Benkő Imre fotója Szabó Istvánról és Kornidesz Mihályról a közgyűlés szünetében == p. 6. : fotóill.

  A Film- és Televízióművészek Szövetsége október 25-i közgyűlésének összefoglalója.

 

 

 

6.

  Az elnökség napirendjei == p. 6.

  A november 3-i elnökhelyettesi értekezleten megtárgyalták a filmszakmával kapcsolatos együttműködés kérdéseit, a november 10-i elnökhelyettesi értekezlet jóváhagyta, hogy a Drámai Főszerkesztőség megszüntetésével létrehozott két új főszerkesztőség neve: Tévéfilm és tévéjáték főszerkesztőség, valamint Színházi és sorozat főszerkesztőség.

 

7.

Blastik Ferenc

  Kazetták a kirakatban / B. F. – A szerző neve: Blastik Ferenc == p. 7. : fotóill.

  1985. július 1-jén a Kereskedelmi Főigazgatóság önálló kereskedelmi egységeként létrejött a Televideo Kiadó.

 

8.

Erdős András

  Kérdések a központi állományról : válaszol: Erdős András, a személyzeti főosztály vezetője / [riporter]  É. Zs. – A szerző neve: Énekes Zsuzsa == p. 8.

  Interjú Erdős Andrással a rendelkezési állományba helyezéssel kapcsolatos kérdésekről.

 

9.

Vitray Tamás

  A riporter „szerepei” / [riporter] K. Zs. – A szerző neve: Katona Zsuzsa == p. 9.

  Vitray Tamást, Wisinger Istvánt és Hortobágyi Évát kérdezték arról, hogy mi a feladata és a funkciója egy televíziós riporternek.

 

10.

Lovas György

  Ifjúsági Parlament 1986 : egyedül nem megy / [riporter] T. G. M. == p. 10.

  Interjú Lovas György KISZ-titkárral az alapszervezetek egyéni beszélgetéseiről.

 

 

 

11.

  A Pártbizottság… == p. 10.

  A Pártbizottság október 30-i ülésén megtárgyalta az elnökség intézkedési tervét. A végrehajtó bizottság november 11-i ülésén részletes tájékoztatót hallgatott meg az újonnan vásárolt Rajk László utcai épületegyüttesről, valamint megtárgyalta a szocialista brigádmozgalom helyzetét az intézményben. A november 25-i VB ülésen a KISZ az MTV ifjúsági parlamentjének előkészületeiről adott tájékoztatót, az információs bizottság pedig az intézmény politikai hangulatát elemezte.

 

12.

  A Telehír hírei == p. 11.

  Legyen a munkatársunk! címmel toboroznak televíziós dolgozókat a Telehír szerkesztőségébe.

Az új prémiumrendszer bevezetése elmarad 1987. január 1-jén, mert módosítani kell.

Óbudán az 5. stúdió átépítésre kerül.

A Magyar Televízió Operatőri Tanácsa az 1986. évben benevezett alkotások közül Marton Frigyesnek ítélte az év operatőri díját.

25 éve történt, 1961. december: Petrusz Sándor a 200.000. tévé előfizető; a TV meghirdetette a Ki mit tud vetélkedőt; áll már a kabhegyi tévétorony.

 

13.

Nemes Péter

  Rovatunkban a Televízió vezetői válaszolnak az Önök kérdéseire : fórum : válaszol: Nemes Péter elnökhelyettes / [riporter] B. F. – A szerző neve: Blastik Ferenc. – Nemes Péter és a „Négyek bandája” fotójával == p. 12-13. : fotóill.

  Interjú Nemes Péterrel a néző centrikus televíziózásról, a műsorstruktúrában történő változásokról, az átszervezésekről, valamint a televízió jövőjéről.

 

14.

Bayer József

  „Vezetés nincs bizalom nélkül” : aki válaszol: dr. Bayer József kereskedelmi főigazgató / [riporter] L. J. == p. 14. : fotóill.

  Dr. Bayer Józseffel készült interjú a megalakult Kereskedelmi Főigazgatóság munkájáról.

15.

  Harminc éves a Televízió – harminc éves a KISZ == p. 14.

  Felhívás egykori és jelenlegi KISZ-tagokhoz, hogy a birtokukban lévő tévés KISZ-rendezvények és események fotóit és dokumentumait, melyek a Magyar Televízió megalakulása óta készültek, küldjék el a Telehír szerkesztőségének, melyből egy nosztalgia kiállítást szerveznének.

 

 

1987. 2. évf. 1. sz. január

 

16.

Kornidesz Mihály

  Kérdések és feleletek bér és prémium ügyben == p. [2.]

  Interjú Dr. Kornidesz Mihállyal a bérstopról, az alapbérek emeléséről és a prémiumokról.

 

17.

  A TV Elnöke „Szocialista Televízióért Emlékérem” kitüntetésben részesítette az alábbi munkatársakat == p. [2.]

  Névsor azokról, akik Szocialista Televízióért Emlékérem kitüntetésben részesültek, közülük három fővel riport a 8. oldalon.

 

18.

  Kádár János a Magyar Televízióban. – Zih Zsolt fotói Kádár Jánosról a stúdióban, interjú közben == p. 3. : fotóill.

  Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára december 12-én interjút adott a Magyar Televíziónak és a Magyar Rádiónak, melyről fotók is készültek.

 

19.

  Vélemények, észrevételek… : az ösztönzési rendszer tervezetéről == p. 4-5.

  A Magyar Televízióban megvitatták az új érdekeltségi rendszer tervezetét. Válogatás a vitákban elhangzott észrevételekből.

 

 

20.

Horváth József

  Beszélgetés dr. Horváth József gazdasági igazgatóval : „konvertibilis” lesz-e a forint a televízióban? / [riporter] B. F. – A szerző neve: Blastik Ferenc == p. 6-7. : fotóill.

  Dr. Horváth Józseffel készült interjú az átszervezés után, az új szervezeti egységek pénzügyi kereteinek szétválasztásáról és a kapacitások forintosításáról.

 

21.

Móna Gyuláné

  Olvasó ki itt belépsz… / [riporter] K. Zs. – A szerző neve: Katona Zsuzsa == p. 7.

  Interjú Dr. Móna Gyulánéval, a Magyar Televízió könyvtárának vezetőjével a 78 ezer kötetes könyvtár feladatairól.

 

22.

Réti Ágnes

  Három arckép / Réti Ágnes == p. 8. : fotóill.

  Kovács Lászlóné, Váli László és Vecsey Marietta, akik sokéves munkájuk elismeréseként a „Szocialista Televízióért Emlékérem” kitüntetésben részesültek.

 

23.

  Az elnökhelyettesin történt… == p. 8.

  Az elnökhelyettesi értekezlet minden hétfőn az előző hét műsorainak elemzésével kezdi munkáját, majd döntések születnek folyó ügyekről. Tájékoztató az elmúlt hetek döntéseiről: egyes műsorokban feltűnően sok a burkolt reklám, így a főszerkesztők figyelmét ismételten fel kell hívni a vonatkozó elnöki utasításra; Árvai Jolán megbízást kap a Fiatal Művészek Stúdiójának vezetésére; vissza kell szorítani azt, hogy rendezői diploma nélkül munkatársakat bíznak meg rendezéssel.

 

24.

Horvát János

  ”A riporter „szerepei” / [riporter] K. Zs. – A szerző neve: Katona Zsuzsa == p. 9.

  Interjú Horvát János, Szegvári Katalin, Vértessy Sándor és Vajek Judit riporterekkel, hogy vajon kit vagy mit kell képviselniük riporterként a képernyőn.

 

25.

Ilosvay Katalin

  Könnyebb együtt? / [riporter] F. Á. – A szerző neve: Fodor Ágnes == p. 10. : fotóill.

  Interjú Ilosvay Katalinnal, a televízió filmvágóinak főbizalmijával a központosított vágócsoporthoz tartozás helyzetéről.

 

26.

  A Telehír hírei == p. 11.

  A Televíziós Dolgozók Szakszervezetének elnöksége november 11-i és december 4-i ülésén tárgyalta az új anyagi ösztönzési rendszer tervezetét.

A Telehír ára 2.-Ft, de csak minden második munkatárs fizet érte a becsületkasszába.

25 éve történt, 1962. január: vidám illemtan-iskola indul Feleki Kamill vezetésével; a Monte Carlo-i tévéfesztiválon a Nő a barakkban című tévéjáték a legjobb forgatókönyv díját nyerte el; minden nap van már TV Híradó.

 

27.

Szilágyi Zsuzsa

  Perben, haragban / [riporter] É. Zs. – A szerző neve: Énekes Zsuzsa == p. 12.

  Dr. Szilágyi Zsuzsa jogtanácsossal készült interjú arról, hogy a Magyar Televízió mely külső személyekkel, illetve intézményekkel pereskedik.

 

28.

  Azt beszélik a folyosón… == p. 12. : fotóill.

  A Szindbád sorozat forgatását folytatják.

 

29.

Békés Sándor

  10 éves a Pécsi Körzeti Televízió / Békés Sándor == p. 13. : fotóill.

  Békés Sándor írásában bemutatja a Pécsi Körzeti Stúdiót, amely állandó közreműködője az Ablak című műsornak, valamint rendszeresen küldenek tudósításokat és riportokat különböző sport- és magazinműsoroknak, így teszik arányosabbá a vidék jelenlétét a Magyar Televízió képernyőjén.

 

 

30.

Lendvai György

  Bemutatkozik egy új főszerkesztő(ség) / Lendvai György == p. 14. : fotóill.

  Lendvai György cikke az átszervezésről, melynek eredményeként a Drámai Főszerkesztőség helyett megalakult a Színházi és Sorozatdramaturgiai Főszerkesztőség, valamint a Tévéfilm és Tévéjáték Főszerkesztőség.

 

31.

Bokor Péter

  Szövetségben a Szövetséggel / Bokor Péter == p. 15.

  Összefoglaló a Film- és Tévéművészek Szövetségének új televíziós választmányának üléséről.

 

32.

  Maszkmester verseny Berlinben. – A fotón Maszlayné Aradi Ildikó fodrász látható == p. 15. : fotóill.

  Beszámoló az NDK Televíziójának Központi Üzemi Szakszervezeti Vezetősége által a szocialista országok televízióinak megrendezett maszkmester versenyről.

 

33.

  Olvasóink kérték == p. [16.] : ill.

  Az olvasók által kért Rajk László utcai épületkomplexum alaprajza.

 

 

1987. 2. évf. 2. sz. február

 

34.

  Az elnökhelyettesin történt… = p. [2.]

  A január 5-i elnökhelyettesi értekezleten megvitatták az előző időszak műsorait, a január 12-i tanácskozáson a különböző szervezeti egységek elhelyezését terjesztették elő.

 

 

 

35.

  A pártélet hírei == p. [2.]

  Kígyós Sándor tájékoztatást adott az intézmény helyzetéről. A Végrehajtó Bizottság megtárgyalta a Pártfegyelmi Bizottság jelentését az 1986-ban végzett munkájáról.

 

36.

Gerencsér Ferenc

  Szóbeszéd és valóság : az Évvége - Újév Kasszája : válaszol: Gerencsér Ferenc általános elnökhelyettes / [riporter] Kiss Katalin == p. 3-4. : fotóill.

  Interjú Gerencsér Ferenccel a jelenleginél objektívebb és pontosabb honoráriumrendszer kialakítását tervezetéről.

 

37.

  A Sportkör újabb körei == p. 4. : fotóill.

  Évente 6-800 televíziós, az MTV SE igazolt tagjaként sportol egészsége érdekében.

 

38.

  Beutaló elosztás – számítógéppel / R == p. 5. : fotóill.

  A Televíziós Dolgozók Szakszervezetének elnöksége a közelmúltban értékelte az 1986. évi üdültetés helyzetét, és döntött a beutalók új elosztási rendszeréről.

 

39.

  Jogsegélyszolgálat! == p. 5.

  Tájékoztató a jogsegélyszolgálat megváltozott fogadóórájának időpontjáról.

 

40.

Sági László

  Brighton ’86 / Sági László == p. 6-7. : fotóill.

  Beszámoló a Brightonban rendezett professzionális TV technika kiállításról.

 

41.

  Újdonságok kiállításán / K. J. == p. 6-7.

  Beszámoló a kölni PHOTOKINA ’86 kiállításról.

 

42.

Altmann Istvánné

  Betacam a mikrobuszban == p. 7. : ill.

  Interjú Altmann Istvánné főosztályvezetővel és Horváth Lóránt gyártási igazgatóval a televízió újonnan vásárolt öt Bétacam kamerájának felhasználásáról, elosztásáról és rendszerbe állításáról.

 

43.

Práger György

  Híradósok a nívódíjas híradóról / Práger György == p. [8-9.] : fotóill.

  A Híradó munkatársai, Bayer Ilona, Burza Árpád, Dékány Péter, Dunavölgyi Péter, Elek János, Kramer Mária, Losonczi Lívia, Szentiramai Éva és Tardos Júlia beszélnek az átalakult Híradóról.

 

44.

Liszkay Tamás

  Tervekről – átszervezés után / Liszkay Tamás == p. 10. : fotóill.

  Liszkay Tamás összefoglalója a Drámai főszerkesztőség átalakulásáról.

 

45.

Marczali László

  Kérdezzünk! / Marczali László == p. [11.] : fotóill.

  Marczali László írása arról, hogy miért kellett a Családi Vasárnap című műsorhoz egy hatalmas stábnak kivonulnia.

 

46.

Regős Sándor

  10 éves a Szegedi Körzeti Stúdió : anti-mese / Regős Sándor. – A fotókon többek között Kun Zsuzsanna, Király Zoltán és Gellérfy László látható == p. 12-13. : fotóill.

  Regős Sándor, a Szegedi Körzeti Stúdió vezetője bemutatja a Szegedi Körzeti Stúdiót, hogy az első adás nehézségeitől hogyan jutottak el a mai állapotig.

 

 

 

47.

  A „Gát”- sztori == p. [14.]

  A Telehír szerkesztősége megkísérli különböző dokumentumok alapján kronológiai sorrendben leírni a Gát György kinevezésével kapcsolatos eseményeket.

 

48.

Gát György

  Öntsünk tiszta vizet a GÁT-ra!(?) / [riporter] Novák Henriett == p. [15.]

  Novák Henriett interjúja Gát György szerkesztőségvezetővel.

 

49.

  A Telehír hírei == p. [16.] : fotóill.

  A Telehír első száma 1500, a második 2000 példányban jelent meg.

Közel 500 nyugdíjasa van már a Televíziónak, közülük 100-150-en rendszeresen látogatják a minden hónap utolsó csütörtökén rendezett Nyugdíjasklub összejöveteleit.

 

 

1987. 2. évf. 3. sz. március

 

50.

  A pártélet hírei == p. [2.]

  A Párt Végrehajtó Bizottságának január 27-i ülésén tájékoztatót hallgatott meg a gazdasági és gyártási főigazgatóság küldöttértekezletének előkészületeiről; február 10-én pedig a sportkör elmúlt évi munkáját tárgyalták meg.

 

51.

  Az elnökségen történt… == p. [2.]

  A Magyar Televízió elnöksége megtárgyalta a Magyar Televízió 1986. évi szociális, valamint nemzetközi tevékenységéről szóló beszámolót.

 

 

 

 

 

52.

Tardos Júlia

  Lopjuk az időnket / [riporter] Katona Zsuzsanna == p. 3-4. : ill.

  Interjú Tardos Júliával, Táskay Mihállyal és Felber Györggyel a munkaidő jobb kihasználásáról.

 

53.

Vég István

  Együtt a műsorért! / Vég István == p. 4.

  A Munkaverseny Bizottság legfontosabb gondolatainak ismertetése.

 

54.

Quittner Pál

  Számítástechnika a Magyar Televízióban / Quittner Pál == p. 5. : ill.

  A Magyar Televíziónak is folyamatosan alkalmazkodnia kell korunk állandóan változó igényeihez, amihez hozzátartozik a számítógépek bevonása a műszaki és adminisztrációs munkába, a műsorgyártás irányításába, a hatékony információs rendszer kialakításába. A Magyar Televízió számítástechnikai helyzetének a bemutatása.

 

55.

Sas György

  A film- és tévékritikusok díjai / Sas György. – Zih Zsolt fotója, melyen Pálfy József díjat ad át Molnár György rendezőnek == p. 6-7. : fotóill.

  A magyar film- és tévékritikusok díjait január 30-án adták át a Magyar Sajtó Házában.

 

56.

  „Vajon miért…” / b. t. == p. 7.

  Idézet az Esti Hírlap 1987. január 31-én megjelent televíziós kritikájából.

 

57.

Szádvári Lídia

  Esték a telefon mellett / Szádvári Lídia == p. 7.

  A műsorügyeletesek munkájának bemutatása.

 

58.

Murai György

  Évvége = siker! : dr. Murai György műsorértékelése / Murai György == p. 8-9. : fotóill.

  A szilveszteri, újévi műsor elemzése, értékelése.

 

59.

  Ifjúsági Parlament ’86 : nem történt csoda… / T. G. M. == p. 8-9.

  A több hónapos előkészítés után megtartott Ifjúsági Parlament összefoglalója.

 

60.

Rományi Béla

  Szakszervezeti hírek / Rományi. – A szerző neve: Rományi Béla == p. 9.

  Beszámoló a Televíziós Dolgozók Szakszervezetének eddigi munkájáról, valamint az 1987. évi tervekről.

 

61.

Deák Zsoltné

  Oktatási körkép / [riporter] Katona Zsuzsanna == p. 10.

  Interjú Dr. Deák Zsoltné oktatási csoportvezetővel, az 1987. évi oktatási tervekről.

 

62.

  Kőszegi szemle == p. 10.

  Tájékoztató a hetedik alkalommal megrendezendő Televíziós Gyermekműsorok és Gyermekfilmek Kőszegi Szemléjének nevezési feltételeiről, valamint a kiosztandó díjakról.

 

63.

  Ahol a Telehír készül : 10 éves a Televízió nyomdája / kondit = p. 11. : fotóill.

  A Magyar Televízió Sokszorosító Üzemének bemutatása.

 

 

 

 

64.

Kékesi Zsolt

  Évtizedes lemaradást kell behozni : a video-archívumban / Kékesi Zsolt == p. 12-13. : fotóill.

  A video-archívumban folyó munkák ismertetése: a mágneses szalagokat a rögzítők számára ki- és bevételezik, iktatják, az elkészült műsorokat nyilvántartják.

 

65.

  Illetékes vezetők hozzászólása == p. 13.

  Lyublyanovics László osztályvezető és Dr. Quittner Pál főosztályvezető hozzászólása a video-archívumban kialakult helyzet tarthatatlanságáról.

 

66.

  A Telehír hírei == p. 14-15.

  Telejegyzet arról, hogy miért vesztette el hitelét sok helyen a televízió.

Huszonöt éve történt, 1962. február-március: Célba érhet, autót nyerhet! című vidám műsor az autónyeremény-betétek sorsolásakor; Zenaida Pally operaénekesnő a stúdióban; az Intervízió is közvetítette az első magyar tévéstúdió-operát, Kodály Zoltán Háry Jánosát, Horváth Ádám rendezésében.

 

67.

  Az olvasók oldala == p. [16.]

  Kollégák véleménye a kapacitások kihasználtságáról, a lakásgondokról, valamint az előző számban megjelent Gát-sztori cikkről.

 

 

1987. 2. évf. 4. sz. április

 

68.

  A pártélet hírei == p. [2.]

  Összefoglaló a Végrehajtó Bizottság február 24-i és március 10-i üléséről. A február 24-i ülésen áttekintették a beszámoló taggyűlések tapasztalatait, a március 10-i ülésen megvitatták és elfogadták az erről szóló jelentést.

 

69.

  Az elnökségen történt… == p. [2.]

  A heti elnökségi értekezleteken a műsorokat értékelték, valamint állást foglaltak új műsorokról, a lakásalapot képező személyenkénti normatíva emeléséről, és üres álláshelyek betöltéséről.

 

70.

  Szakszervezeti hírek == p. [2.]

  A Televíziós Dolgozók Szakszervezetének elnökségi ülése elfogadhatatlannak tartotta az üdültetési szabályzat tervezetét, valamint kialakította álláspontját az 1987. évi bérfejlesztési javaslatról.

 

71.

  Mint a kiadott… == p. 3. : fotóill.

  Tájékoztatás, mely szerint a Minisztertanács Dr. Kornidesz Mihályt a Magyar Televízió elnökét tisztségéből felmentette, és Bereczky Gyulát a Magyar Televízió elnökévé nevezte ki.

 

72.

Szádvári Lídia

  Két úr szolgái / Szádvári Lídia. – A fotókon többek között Sugár Ágnes, Tuba Mariann és Vitray Tamás látható == p. 4-5. : fotóill.

  Tájékoztató a tévébemondók féléves képzésének komplex oktatási rendszeréről, melynek tanárai: Rapai Nándor, dr. Kovács Emőke beszédtanár, Kertész Zsuzsa bemondó, Vitray Tamás műsorvezető és Ungvár Ágnes sminkes.

 

73.

Német László

  Szakszervezeti jogsegélyszolgálat : a válásról lebeszélünk / [riporter] r == p. 6. : fotóill.

  A Televíziós Dolgozók Szakszervezetének jogsegélyszolgálata 1984. május 15-én alakult meg. Dr. Német László, a jogsegélyszolgálat vezetője beszél működésük eddigi tapasztalatairól.

 

74.

  Válaszra várva : parlamenti kérdezz-felelek / T. G. M. == p. 7.

  Az Ifjúsági Parlamenten a Gazdasági és Gyártási Főigazgatósággal kapcsolatban felmerült kérdésekre dr. Horváth József, Horváth Lóránt, Vozák László és dr. Quittner Pál küldte el a válaszokat az MTV KISZ-bizottságának.

 

75.

Marczali László

  Telejegyzet / Marczali László == p. 7.

  Marczali László jegyzete arról, hogy a televízió legsikeresebb műsorai az élő adások, mégis kevés élő műsort sugároz a Magyar Televízió.

 

76.

  Telehír : a Magyar Televízió 1987. évi költségvetése == p. 8-9.

  Adatok a Magyar Televízió 1987. évi költségvetéséről.

 

77.

Révész István

  Lopjuk az időnket / [riporter] Fodor Ágnes == p. 10-11. : ill.

  MTV-s dolgozók arról beszélnek Fodor Ágnes interjújában, hogy mivel lopják az idejüket. Révész István berendező: későn kapják meg a kellékigényt, nincs műbútorasztalos; Igaz Imre díszletépítész: kevés az idő a díszlet felépítésére, rosszul szervezik a szállításokat; Rédey Katalin és Olasz László ruhafelelős: használhatatlan ruhalistákat kapnak.

 

78.

Réti Ágnes

  A 22-es (zenés) csapdája / Réti Ágnes. – A fotón  Linka György, Szacsvay László és Holl István az Egy szerelem három éjszakája című musical jelenetében == p. 11. : fotóill.

  Bánki László, a Zenei főosztály helyettes vezetője, Félix László rendező és Farkas László diszpécser beszél a náluk készülő produkciók lehetetlen munkakörülményeiről.

 

 

79.

Korbai Géza

  Kérdezzünk! : ellenőrzés – „iparvágányon” / Korbai Géza == p. [12.]

  Korbai Géza belső ellenőr írása a belső ellenőrzés létszámának csökkenéséről.

 

80.

Kalmár G. András

  Kérdezzünk! : kamerapróba / Kalmár G. András == p. [12.]

  Kalmár G. András kameraman írása a szervezetlen forgatásokról.

 

81.

Pécsi Péter

  Kérdezzünk! : néhány gondolat a hangminőségről / Pécsi Péter == p. [12.]

  A Hangtechnikai Osztály hangmérnökei nevében Pécsi Péter írása a rossz hangminőségű műsorok okairól.

 

82.

  Befejezésül… == p. 13-15.

  Gát György reagál a Telehír februári számában róla szóló cikkre, valamint kollégák hozzászólása az akkori cikkhez.

 

83.

  A Telehír hírei == p. [16.]

  A MAFILM Dialóg Stúdió és a Magyar Televízió Fiatal Művészek Stúdiója együttesen jobb feltételeket kívánnak teremteni a fiatal filmesek számára, hogy filmkészítési lehetőségeik a játékfilm és a különféle televíziós műfajok területén bővülhessenek, ezért együttműködési megállapodást kötöttek, amely 1988. december 31-ig érvényes.

25 éve történt, 1962. április: a III. magyar rövidfilmszemlén a televíziós dokumentumfilmek kategóriájában az első díjat A feledhetetlen tenger című filmért Mátray Mihály operatőr, a második díjat az Afrika tüzei című filmjéért Kende István író és Kende Márta rendező, a harmadik díjat pedig az Egy nap Boldogon című filmjéért Gerencséri Jenő és Kenyeres Gábor kapta. A tv-híradó kategória első díja Butskó Györgyé Hóvirág Szabolcsban című riportjáért, a második díjat Pásztor Ferenc szerkesztő és Schóber Róbert operatőr kapta az Éjszakai őrjáratért.

A Nemzetközi Nőnap alkalmából a Magyar Népköztársaság Csillagrendje kitüntetésben részesült Szászi Béláné, a Kereskedelmi Főigazgatóság gyártásvezetője. Torday Alizt, a Műsorigazgatóság vezető szerkesztőjét Szocialista Televízióért Emlékérem kitüntetésben részesítette a Magyar Televízió elnöke.

 

 

1987. 2. évf. 5. sz. május

 

84.

  A pártélet hírei == p. [2.]

  Bereczky Gyula, a Magyar Televízió elnöke, 1987. április 22-én a VB tagjaival, a szakszervezet és a KISZ titkárával kötetlen beszélgetésen vett részt az intézmény és a pártszervezet előtt álló feladatokról.

 

85.

  Az elnökségen történt… == p. [2.]

  Az elnökség állást foglalt a központi műsorkészítési tartalék-keret felhasználásával kapcsolatban. A szakszervezet kérte, hogy a jövőben ne fordulhasson elő napi 16 órát meghaladó munkavégzés. A TVDSZ titkára tájékoztatta az értekezletet arról, hogy a TVDSZ elnöksége egyetért a már kiadott bérfejlesztéssel és azok elveivel. Törekedni kell a napi műsorokban előforduló időpont-csúszások megszüntetésére. A Miskolci Filmfesztivál május 7-én, a Kőszegi Szemle május 18-án, a Veszprémi Fesztivál június 22-én kezdődik. Meg kell vizsgálni a lámparaktár Rajk László utcába való kiköltözésének lehetőségét. Az értekezlet elfogadta a Művelődési Főszerkesztőség Interjútára és az Országos Széchenyi Könyvtár Történelmi Interjúk Tára közötti együttműködési tervezetet.

 

86.

  Kitüntetések == p. [2.]

  A Szocialista Televízióért Emlékérem kitüntetettjeinek névsora.

 

 

87.

Chochol Károly

  1987. május 1. / Chochol Károly == p. [3.] : fotóill.

  Chochol Károly képriportja az 1987. május 1-i felvonulásról.

 

88.

Szinetár Miklós

  30 év / Szinetár Miklós == p. 4-5. : fotóill.

  A Magyar Televízió elmúlt 30 évének eredményeiről és hiányosságairól szóló cikk.

 

89.

Rományi Béla

  Jövedelmek, béremelés / [riporter] Kiss Katalin == p. 6-7.

  Interjú Rományi Bélával, a Televíziós Dolgozók Szakszervezetének titkárával és dr. Horváth Józseffel, a Magyar Televízió gazdasági igazgatójával, a Gazdasági Igazgatóság 1986. évi keresetekről készített jelentéséről.

 

90.

Fodor Ágnes

  Hogy szervezzük meg? / fodor. – A szerző neve: Fodor Ágnes == p. 7.

  Fodor Ágnes írása arról, hogy a televíziós fesztiválokon a rendezői és operatőri díjakon kívül semmilyen szakmai teljesítményt nem értékelnek.

 

91.

Szabó Mária

  MTV Enterprises / [riporter] R. Á. – A szerző neve: Réti Ágnes == p. 8-9.

  Interjú Szabó Máriával, az Export Osztály vezetőjével arról, hogy a Magyar Televízió műsorai felveszik-e a versenyt a nemzetközi mezőnnyel.

 

92.

  Eladások - 1986 == p. 8-9.

  Az 1986. évi külföldön értékesített produkciók listája.

 

 

93.

Zámbó Sándor

  Bemutatkozik: a Színtértechnikai osztály / [riporter] F. Á. – A szerző neve Fodor Ágnes == p. 10-11. : fotóill.

  Interjú Zámbó Sándor főosztályvezető helyettessel a Gyártási Igazgatóságon belül működő Színtértechnikai osztály működéséről.

 

94.

Kékesi Zsolt

  Negyvenötből – tizenhárom : gyártsunk tévét / Kékesi Zsolt == p. 11.

  Kékesi Zsolt írása a Színház és Filmművészeti Főiskola háromévenként induló gyártásvezető-képzéséről.

 

95.

  A Telehír hírei == p. 12. : fotóill. : fotóill.

  Hajdú Jánost, A HÉT főszerkesztőjét április 30-án búcsúztatta az MTV elnöksége.

 

96.

  Kitüntetettjeink == p. 13.

  A Magyar Televízió kitüntetettjeinek névsora, közülük Mestyán Tiborral készült interjú a 14-15. oldalon.

 

97.

Mestyán Tibor

  Premier plan / [riporter] Réti Ágnes == p. 14-15. : fotóill.

  Mestyán Tibor operatőrrel készült interjú Érdemes Művész kitüntetése alkalmából.

 

98.

Kékesi Zsolt

  „Csak ültem, és hallgattam” / Kékesi Zsolt == p. 15.

  Cikk a Vitray Tamás által szervezett riporterstúdióról.

 

 

 

99.

  Az olvasók oldala == p. [16.]

  Nándori László véleménye a tekeosztály megszűnéséről, valamint Chromy László bútorasztalos írása az asztalosok munkájáról.

 

 

1987. 2. évf. 6. sz. június

 

100.

  Üdvözlet a Televízió dolgozóinak == p. [2.]

  Berecz János történésznek, a Velünk élő történelem című dokumentumsorozatban való közreműködéséért átadták a Magyar Televízió ajándékát.

 

101.

  Nívódíjak átadása == p. [2.]

  A Magyar Televízió nívódíjasainak felsorolása.

 

102.

  A pártélet hírei == p. [2.]

  Az áprilisi és májusi pártbizottsági ülések összefoglalója.

 

103.

Zsurzs Éva

  30 / == p. 3-4. : fotóill.

  Zsurzs Éva teljes terjedelmű beszéde, melyet a Magyar Televízió 30 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepségen mondott el.

 

104.

Bereczky Gyula

  Nem csak fiataloknak! / == p. 5-6.

  Részlet Bereczky Gyulának, a Magyar Televízió elnökének a Televízió KISZ-szervezetének továbbképző táborában elhangzott előadásából.

 

 

105.

Fodor Ágnes

  Fiatalok Tihanyban : együtt gondolkodva / Fodor Ágnes == p. 6-7.

  Beszámoló a májusban lezajlott balatoni KISZ-tábor programjairól.

 

106.

Chochol Károly

  Egy éjszaka a tévében / Chochol Károly == p. [8-9.] : fotóill.

  Chochol Károly képriportja az MTV épületében.

 

107.

Lovas György

  Az emberélet útjának felén… / Lovas György == p. 10.

  Beszámoló a fiatalok érdekeit képviselendő KISZ-bizottság mellett megalakult két munkabizottság – a műsortanács és a műszaki tanács – munkájáról.

 

108.

  Nevet kapnak a lépcsőházak / kiss == p. 10.

  Horváth Lóránt gyártási igazgató kezdeményezésére kidolgoztak egy információs-tábla rendszert, amelynek első darabjai már meg is jelentek az MTV folyosóin, lépcsőházaiban, hogy könnyebb legyen eligazodni a Magyar Televízió zegzugos épületében.

 

109.

Szalontai Csaba

  HG 5 MTV / [riporter] Kiss Katalin == p. 11. : ill.

  Interjú Szalontai Csabával, Szőke Lászlóval és Gömbös Zoltánnal a Magyar Televízió fennállásának 30. évfordulója tiszteletére „MTV aktivitási napok” címmel a rádióamatőrök számára szervezett emlékversenyről.

 

 

 

 

 

110.

  A Telehír hírei == p. 12-13.

  Összefoglaló a TVDSZ elnökségének április 16-án és 28-án tartott üléséről.

A Bolgár Televízió és Rádió szakszervezeti bizottságának meghívására Szófiába utazott az MTV labdarúgócsapata, ahol az MTV csapata győzött.

Három esztendővel ezelőtt sikerült hozzájutnia az MTV-nek egy korszerű fogröntgen-géphez, amely még mindig bedeszkázva áll a folyosón, mert nincs helyiség, ahol üzembe tudnák állítani.

A Magyar Televízió legfelső vezetése elfogadta azt a javaslatot, hogy az MTV-ben hozzanak létre neves nyelvtudósokból álló nyelvi bizottságot, illetve gyakorló televíziósok alkotta képernyő-bizottságot.

A Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke a Szocialista Újságírásért kitüntetésben részesítette Szegvári Katalint és Varga Zsuzsát.

25 éve történt, 1962. június: kubai-magyar televízió-egyezményt írnak alá; 25 amatőr filmes számára tanfolyamot tart az MTV, közülük kerülnek ki a TV-Híradó vidéki állandó tudósítói.

 

111.

Katona Zsuzsa

  Az V-ös belépése előtt / K. Zs. – A szerző neve Katona Zsuzsa == p. 14-15. : fotóill.

  Cikk az V-ös stúdióról, amely 1987. június 1-jén nyitja meg kapuit, egyelőre próbaüzemmel.

 

112.

Zsbán Attila

  Kilépett műszakiak : mérnökből „egérkamionos” / T. G. M. == p. 14-15.

  Jelentős a műszakiak elvándorlása a Magyar Televízióból, közülük készült interjú Zsbán Attila villamosmérnökkel, aki egy kisszövetkezethez ment dolgozni.

 

113.

  Kőszeg ’87 == p. 15. : fotóill.

  Beszámoló a hetedszer megrendezett kőszegi Televíziós Gyermekműsorok és Gyermekfilmek Szemléjéről, a díjazottak névsorával.

 

114.

  Elnökségen történt == p. [16.]

  A heti elnökhelyettesi értekezleten állást foglaltak a műsorok értékeléséről, a műsoridők csúszásának felelősségéről, a korszerűsítési feladatokról, valamint a szerkesztőségek vezetői feladatairól.

 

115.

  Tévés-táncos találkozó / r s == p. [16.]

  A Magyar Táncművészek Szövetsége Tudományos Tagozatának kezdeményezésére 1987. április 24-én a táncművészet és a Televízió kapcsolatáról tanácskoztak a Fészek Klubban.

 

 

1987. 2. évf. 7-8. sz. július-augusztus

 

116.

  A pártélet hírei == p. [2.]

  Összefoglaló a Párt Végrehajtó Bizottságának május 26-i és június 16-i üléséről.

 

117.

  Az elnökségen történt… == p. [2.]

  Az elmúlt hetek elnökhelyettesi értekezleteinek összefoglalója.

 

118.

Márványi György

  Találkozó – megújulóban / M. Gy. – A szerző neve: Márványi György == p. 3-4. : fotóill.

  Beszámoló a XVII. Veszprémi Tévé- Találkozóról.

 

119.

  A vita folytatódik / S. Gy. == p. 4-5. : fotóill.

  Beszámoló a XVII. Veszprémi Tévé- Találkozó szakmai vitáiról.

 

 

120.

Chochol Károly

  Chochol Károly képriportja… == p. 5. : fotóill.

  Chochol Károly képriportja a XVII. Veszprémi Tévé- Találkozóról.

 

121.

Liszkay Tamás

  Dráma a Drámain == p. 6-7.

  Liszkay Tamással, a Színház és Sorozatműsorok Főszerkesztőségének vezetőjével és Lendvai Györggyel, a Tévéfilm és Tévéjáték Főszerkesztőség vezetőjével készült interjú arról, hogy májusban leálltak a munkával, mert elfogyott a pénzük.

 

122.

Edelényi Gábor

  Hotel Alfa Yenki Tangó Viktor / Szádvári Lídia == p. 7.

  Interjú Edelényi Gáborral, Vincze Máriával, Illés Györggyel, Rotter Zoltánnal és Balogh Zoltánnal a Tévéhíradón belül önállóan működő 5 fős légi szolgálatról, amely 1986. július 6-án alakult.

 

123.

Koreny János

  „Megfogni” a devizát / Koreny János. – A cikk folytatása 2. évf. (1987) 9. sz. szeptember p. 14-15. == p. 8.

  Koreny János javaslata a műszaki berendezések vásárlásának hatékonyabbá tételére.

 

124.

  Költözgetőcske / baiza == p. 8.

  Jegyzet a Televízió rajzoló csoportjának ide-oda költöztetéséről.

 

 

 

 

 

 

125.

ifj. Török Béla

  Mennyit ér a jövőnk?! / ifj. Török Béla == p. 9.

  Ifj. Török Bélának, a műszaki fejlesztés szb-titkárának cikke a Műszaki Fejlesztési Főosztályon kialakult feladatok felhalmozódásáról, a tervszerűtlenségről és az állandó létszámváltozásról.

 

126.

Halmy György

  Jegyzetlapok a Pamporovói Filmfesztiválról / Halmy György == p. 10.

  Jegyzet a Bulgáriában nyolcadszor megrendezett televíziós fesztiválról.

 

127.

  Filmvásárlók Kőszegen / L. J. == p. 10. : fotóill.

  Híradás egy újdonságról: a Televíziós Gyermekműsorok és Gyermekfilmek VII. Kőszegi Szemléjére tőkés országokból is érkeztek filmvásárlók.

 

128.

Marczali László

  Látogatás „Meseországban” / Marczali László == p. 11.

  Beszámoló operatőrök és elektronikus képvágók látogatásáról a Pozsonyi Televíziónál.

 

129.

Szabados Tamás

  Befejezetlen mondat… / Szabados Tamás == p. 12.

  Szabados Tamás írása az operatőrök munkájáról.

 

130.

B. Marton Frigyes

  A közös munka híve vagyok / [riporter] Réti Ágnes == p. 13. : fotóill.

  Interjú B. Marton Frigyessel, aki A furcsa lány című produkcióban nyújtott kiemelkedő operatőri teljesítményéért megkapta az Operatőri Tanács díját.

 

 

131.

  Környezetvédelmi kitüntetés == p. 13.

  Rácz Gábor, a Magyar Televízió Natura szerkesztőségének vezetője „Global 500” kitüntetést kapott Nairobiban, kiemelkedő környezetvédelmi tevékenységéért.

 

132.

  A Telehír hírei == p. 14-15.

  Beszámoló arról, hogy az MTV Szakszervezeti Bizottsága hogyan segíti az MTV 550 fő nyugdíjasát, és milyen programokkal várják őket a nyugdíjas klubban.

Beszámoló a TVDSZ elnökségének május 27-én tartott üléséről.

Borisz Sztukalin szovjet nagykövet a Magyar Televízió dolgozóinak tartott tájékoztatást a Szovjetunióban folyó változásokról.

25 éve történt, 1962. augusztus: 20-án megkezdi próbaadásait az ország tévéhálózatának fontos láncszeme, a 200 méter magas kabhegyi adóállomás; nagy sikert arat a Deák István rendezte Csupapest című revü.

 

133.

  Szeretne Ön vitorlázni? / kiss == p. [16.]

  Interjú Posta Sándor szakosztályvezetővel, a Magyar Televízió vitorlás szakosztályának helyzetéről.

 

134.

Várkonyi Gábor

  Nyolc évszak – egy különdíj / T. G. M. == p. [16.]

  A Nyolc évszak című sorozat különdíjat kapott a Televíziós Sorozatok Nemzetközi Fesztiválján. Interjú Várkonyi Gábor rendezővel.

 

 

1987. 2. évf. 9. sz. szeptember

 

135.

  Az elnökségen történt… == p. [2.]

  Az elnökhelyettesi értekezletek állásfoglalásainak összefoglalója.

 

136.

  A pártélet hírei == p. [2.]

  A párttitkári értekezleteken elhangzottak összefoglalója.

 

137.

Tóth Zsuzsa

  Miért vagyunk idegesek? / [riporter] Fodor Ágnes == p. 3.

  Interjú dr. Tóth Zsuzsa pszichiáterrel arról, hogy milyen problémával fordulnak hozzá a dolgozók.

 

138.

Lele Dezső

  Előtérben a háttér / [riporter] Katona Zsuzsanna. – Chochol Károly fotói a Díszletgyártó üzem munkájáról == p. 4-5. : fotóill.

  A Televízió Díszletgyártó üzeme 1964-ben alakult meg a Szabadság téri székház egyik alagsori helyiségében. 1977-től a Bojtár utcában működik. Hat alapműhelyből áll: asztalos, festő, lakatos, kárpitos, makett- és jelmezműhely. Az üzem teljes létszáma 200-220 fő. Munkájukat megrendelésre végzik, viszont egyik legfőbb munkaadójuk, a Drámai Főosztály 1987. évi pénzkerete kimerült. Interjú Lele Dezsővel, a Díszletgyártó üzem vezetőjével, hogy hogyan próbálnak munkát, megrendeléseket szerezni a nyár és az év hátralévő részére.

 

139.

Marczali László

  Telejegyzet / Marczali László == p. 5.

  Marczali László jegyzete a magyar reklámfilmekről, melyre Pálovics István válaszol, a Kereskedelmi Igazgatóság dolgozója.

 

140.

Spánn Gábor

  Lift-rapszódia / Spánn Gábor == p. 6. : fotóill.

  Spánn Gábor jegyzete az MTV-ben dolgozó liftes néniről.

 

 

141.

Fodor Ágnes

  Bemutatjuk a Televíziót / F. Á. – A szerző neve Fodor Ágnes == p. 7. : ill.

  A Tények és adatok a Magyar Televízióról 1987 című könyv bemutatása.

 

142.

Poór Klára

  Az alelnöknő: magyar / [riporter] R. Á. – A szerző neve: Réti Ágnes == p. 7.

  Interjú Poór Klára magyar alelnökkel, az IAWRT, a Rádiós és Televíziós Nők Nemzetközi Szervezetének működéséről.

 

143.

  A Magyar Televízió szervezeti felépítése == p. 8-9.

  A Magyar Televízió szervezeti felépítésének sematikus ábrája.

 

144.

Márványi György

  Az ausztrál tévé – közelről : százlábú kenguru / márványi. – A szerző neve: Márványi György== p. 10-11. : ill.

  Ismertető az ausztrál tévéhálózatok működéséről, a szórakoztató-, dramatikus-, komolyzenei-, tájékoztató- és sportműsorokról, valamint a magyaroknak szóló műsorokról.

 

145.

  Világtelevízió == p. 11.

  Tájékoztató a nyugat-európai műholdak felbocsátási menetrendjéről, a HDTV-ről Japánban és Nyugat-Európában, valamint a sík antennás műholdas programok vételéréről.

 

 

 

 

 

 

146.

Juszel Béla

  „Külügyminisztérium” a Tévében / [riporter] Réti Ágnes. – Zih Zsolt fotója a tárgyalásról == p. 12. : fotóill.

  Interjú Juszel Béla osztályvezetővel és Peják Náda osztályvezető helyettessel a Magyar Televízió Nemzetközi Kapcsolatok Önálló Osztályának munkájáról.

 

147.

Varga Ferenc

  Balettzene vagy opera? : beszélgetés a szerzői jogról dr. Varga Ferenccel / [riporter] Énekes Zsuzsa == p. 13.

  Interjú dr. Varga Ferenccel a szerzői jog szabályozásáról, a panaszos ügyekről, külföldi szerzők műveinek felhasználásáról.

 

148.

  A Telehír hírei == p. 14-15.

  Kardos István, az Információs Bizottság vezetője írásában arról beszél, hogy baj van az információáramlással, tapasztalatai szerint a tájékoztatók sajnos nem jutnak el a szélesebb nyilvánossághoz, és ma, amikor a bizonytalanság a közhangulat egyik jellemző vonása, nem kellene sajnálni ezt a kevés emberi beruházást.

25 éve történt, 1962. szeptember: az alexandriai tévéfesztiválon a zsűri külön dicséretében részesült Örsi Ferenc – Mihályfi Imre Utolsó pillanat című tévéjátéka; az Intervízió tanácsülése Budapesten.

Mónos János, a Fenntartási és Ellátási főosztály vezetője nyilatkozik a Magyar Televízió V. stúdiója, a Zsinagóga a műszaki állapotáról.

 

149.

  Visszhang. – A cikk előzménye 2. évf. (1987) 7-8. sz. július-augusztus p. 8. == p. 14-15.

  Lajos Judit írása az előző számban megjelent Megfogni a devizát című cikkre, valamint Rosta György jegyzete a közvetítő kocsik kapacitás kihasználtságáról.

 

 

 

150.

  Az olvasók oldala == p. [16.]

  Dolgozók észrevétele az étkezési hozzájárulásról, a szinkronstúdióban röpködő legyekről, valamint Wisinger András nyugdíjas köszönetnyilvánítása a Telefilm brigád tagjainak, akik kifestették a lakását.

 

 

1987. 2. évf. 10. sz. október

 

151.

  Az elnökségen történt… == p. [2.]

  Az elnökhelyettesi értekezletek állásfoglalásainak összefoglalója.

 

152.

  A pártélet hírei == p. [2.]

  A pártbizottsági ülések témái.

 

153.

Erdős András

  …Nem tesszük ki a faliújságra, de bármikor hozzáférhető…” : beszélgetés Erdős Andrással a minősítésekről / [riporter] K. Zs. – A szerző neve: Katona Zsuzsa == p. 3.

  Interjú Erdős Andrással a személyzeti munka részét képező dolgozói minősítésekről.

 

154.

Spánn Gábor

  Jövőre, veled – ugyanitt? / Spánn Gábor == p. 4-5. : ill.

  Spánn Gábor írása a Magyar Televízió éttermének helyzetéről.

 

155.

  A TVDSZ elnökségének ülése == p. 5.

  Összefoglaló a Televíziós Dolgozók Szakszervezetének elnökségi üléséről.

 

 

 

156.

Márványi György

  A lemaradás diszkrét bája… / Márványi György == p. 6-7. : ill.

  Összefoglaló az Európai Távközlési Unió teletext szerkesztőségek számára Amszterdamban rendezett találkozóról.

 

157.

Katona Zsuzsa

  Maputói magyar mese / Katona Zsuzsa == p. 7. : ill.

  A Maputói Kísérleti Televízió egyességet kötött a Magyar Televízióval televíziós szaktanácsadásra.

 

158.

  A Telehír hírei == p. 8-9. : fotóill.

  25 éve történt, 1962. október: Tévénéző-klub alakul Szentesen, Mindszenten, a budapesti János Kórházban és a Danuvia Művelődéi Házban; a Ganz-Mávag dolgozói megkezdik az avasi tévétorony szerelését; kezdődik az Ahány ház, annyi rejtvény című történelmi vetélkedő; a falusi esték hangulatát idézi a Lámpafénynél című új műsor; újból meghirdetik a Ki mit tud?-ot, a Ki miben tudós? És a Ki minek mestere? című vetélkedőt.

Élménybeszámoló az augusztus 31. és szeptember 11. között televíziós dolgozóknak szervezett délkelet európai körútról.

 

159.

  A humor szemüvegén át… == p. [10-11.] : fotóill.

  Összefoglaló Chochol Károly fotóművész munkásságáról.

 

160.

  Kapcsolunk? Kapcsoltunk? / eljan == p. 12. : ill.

  Interjú Gonda Péterrel, a Program és Műsorcsere osztály vezetőjével a Központi Kapcsoló nagyteljesítményű mátrix berendezésének beszerzéséről.

 

 

 

161.

Megyesi László

  Hű de jó! (Video) / [riporter] Nagy Miklós == p. 13. : fotóill.

  Az ELTE felsőfokú video tanfolyamot szervez felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek. Interjú dr. Megyesi Lászlóval, az ELTE TTK oktatástechnikai csoportvezetőjével és Péterfi Andrással, a Budapest Filmstúdió rendező-operatőrével a tanfolyamról.

 

162.

  Elkelt műsorok == p. 13.

  Felsorolás az 1987. január 1-től június 30-ig külföldre eladott műsorokról.

 

163.

  Világtelevízió == p. 14. p.

  Tájékoztató a Prix Ars Electronica első nyerteseiről, az új televíziós üzemépületről Münchenben, az új műsorszerkezetről az osztrák televízióban, valamint egy 36 részes kínai sorozatról az ARD műsorán.

 

164.

Sándor István

  Hogy áll a hatos? / [riporter] eljan == p. 14-15.

  Interjú Sándor Istvánnal, a Híradó vezetőjével a VI-os stúdió felújítási munkálatainak jelen állapotáról.

 

165.

Koller M. Gábor

  Az olvasók oldala : Siófokon szakszervezeti beutalóval / Koller M. Gábor == p. [16.] : ill.

  Koller M. Gábor véleménye az RTV siófoki üdülőjéről.

 

 

 

 

 

1987. 2. évf. 10. sz. október. Műszaki melléklet (1.)

 

166.

Róna György

  Az MTV VII. – utómunkálati stúdiója : mérföldkő a műsorgyártás technológiájában / Róna György == p. [I.]–III. : fotóill.

  Róna György ismertetője a Magyar Televízió első, komplex és kifejezetten az utómunkálati tevékenységre létrehozott speciális eszközrendszeréről.

 

167.

Vozák László

  Több kísérőhangú tv / Vozák László == p. III.

  Vozák László cikke a hazánkban elkezdődött kéthangú tévé kísérleti adásairól.

 

168.

  MTV képrögzítő berendezései == p. [IV-V.]

  Az MTV képrögzítő berendezéseinek sematikus ábrája a Fejlesztési főosztály összeállítása alapján.

 

169.

  Gyártási igazgatói tájékoztató a VII. stúdióról (rövidített változat) == p. VI. : fotóill.

  A Magyar Televízió műsor- és gyártási feltételeinek korszerűsítési folyamataként üzembe helyezett VII. stúdió stúdió-komplexum adatai, munkahelyei és funkciói.

 

170.

  A VII. stúdió video, hang és vezérlési rendszere (sematikus vázlat) == p. VII.

  A VII. stúdió video, hang és vezérlési rendszerének sematikus vázlata.

 

171.

  Műszaki-technikai újdonságok a Teletex világában / m. gy. == p. VIII.

  Összefoglaló az Eurovízió Amszterdamban rendezett 3. Teletext szemináriumáról.

 

 

 

172.

  Az IFA ’87 Nyugat Berlinben == p. VIII.

  Összefoglaló a Nyugat-Berlinben rendezett 36. Internationale Funkausstellung-ról, amely a világ legnagyobb szórakoztató elektronikai kiállítása. A kiállítással egy időben zajlottak a Media-Com ’87 elnevezésű szakmai vásár eseményei is.

 

 

1987. 2. évf. 11. sz. november

 

173.

  Az elnökségen történt… == p. [2.]

  Az elmúlt hetek elnökségi értekezletein többek között az alábbiakról foglaltak állást. Az elnök 1987. szeptember 22-i hatállyal teljes felvételi zárlatot rendelt el. Az elnök elrendeli, hogy a mosdók, illemhelyek, öltözők, általában a társadalmi tulajdon kártevői ellen teljes szigorral kell fellépni, rongálás, lopás esetén a büntetés azonnali elbocsátás. Felülvizsgálandó a vidéki stúdiók szervezeti helyzete, a budapesti műsorkészítő egységekkel és kitüntetetten a Híradóval való kapcsolatai.

 

174.

  A pártélet hírei == p. [2.]

  Az október 6-án tartott titkári értekezlet témája a tagkönyvcsere volt, az október 13-i Végrehajtó Bizottság ülésén pedig személyi ügyeket tárgyaltak meg.

 

175.

Hável József

  Glasznoszty közelképben / Hável József == p. 3-4.

  A szovjet televízió története átalakult, új stílusban sugározzák az adásokat: őszintébb és igazabb lett. A műsorok több mint az egynegyedét teljesen megújították.

 

 

 

 

 

 

176.

Murai György

  Megalakult a Magyar Televízió Művészeti Tanácsa / Murai György == p. 5.

  A művelődési, művészeti közélet ismert személyiségeiből álló testület munkája során észrevételeivel, tanácsaival segíti a Magyar Televízió elnökét az intézmény alkotóműhelyeiben folyó művészeti munka megítélésében.

 

177.

Murai György

  Magyar tévé – amerikai szemmel / M. Gy. – A szerző neve: Murai György == p. 6-7. : ill.

  Összeállítás a Vitray Tamással, Sándor Istvánnal és Juszel Bélával készült interjúk részleteiből, melyek az amerikai TV Guide című újság 1987. augusztus 22-i számában jelentek meg.

 

178.

  Világtelevízió == p. 7.

  Tájékoztatás arról, hogy több importműsor lesz a csehszlovák képernyőkön; 1987. november 12-én bocsátják fel a nyugatnémet műsorszóró műholdat; a luxemburgi RTL kereskedelmi tévé kétórás reggeli műsorral bővült; valamint a BBC és a Bolsoj Színház balett társulatának megállapodásáról.

 

179.

Chochol Károly

  Makettkészítők : emberek a képernyő mögött / Chochol Károly == p. [8-9.] : fotóill.

  Chochol Károly képriportja a makett műhelyben dolgozó makett készítők munkájáról.

 

180.

  Tanácskoztak a TVDSZ tisztségviselői : vonzóbb televíziót : Bereczky Gyula felszólalása / i == p. 10-11.

  A Televíziós Dolgozók Szakszervezetének elnöksége a vezető szakszervezeti tisztségviselők, az elnökség, a számvizsgáló bizottság, a szakszervezeti bizottságok tagjai, a vezető főbizalmik és a főbizalmik részére tanácskozást tartottak Balatonszéplakon, ahol többek között Bereczky Gyula, az MTV elnöke is felszólalt.

181.

  Szakszervezeti hírek == p. 11. : fotóill.

  Tájékoztató a Televíziós Dolgozók Szakszervezetének szeptember 26-i és október 7-i elnökségi ülésének témáiról.

 

182.

Vozák László

  Válasz a „Mátrix” ügyében : kapcsolótermi rekonstrukciók / Vozák László == p. 12-13.

  Vozák László cikke a kapcsolóterem felújításának okairól, és a felújítás folyamatának lépéseiről.

 

183.

  A műsorpályázat eredményei == p. 13.

  A Műsorigazgatóság listája arról, hogy 1986-ban és 1987-ben mely műsorokat finanszíroztak, illetve támogattak a Magyar Televízióban.

 

184.

Barabás Tamás

  Bemutatjuk: Barabás Tamás kritikust : „Szeretem a Szomszédokat” / [riporter] Juszt László == p. 14. : fotóill.

  Interjú Barabás Tamással, az Új Tükör és az Esti Hírlap munkatársával, tévékritikusi munkájáról.

 

185.

Csatlós Gábor

  Papír, toll- és számítógép / [riporter] Kiss Katalin == p. 15.

  Interjú Csatlós Gábor osztályvezetővel a Magyar Televízió Fotó- és grafikai osztályának munkájáról.

 

 

 

 

 

186.

  Az olvasók oldala == p. [16.]

  Munkatársak véleménye a filmvágók és rögzítés vezetők alkotói munkájáról, az étterem és a büfék helyzetéről, valamint reagálás az előző számban megjelent Maputói magyar mese című cikkre. A cikk előzménye 2. évf. (1987) 10. sz. október p. 7.

 

 

1987. 2. évf. 12. sz. december

 

187.

Réti Ágnes

  A Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1987-ben folytatott, a televíziózással kapcsolatos kutatásai / R. Á. – A szerző neve: Réti Ágnes == p. [2.]

  Tájékoztató a Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1987-ben folytatott kutatásainak szempontjairól.

 

188.

  28 autó évente == p. [2.]

  A Magyar Televízió dolgozói közül 1987-ben 10 százalékos felárral autót kapók listája.

 

189.

Faragó Vilmos

  Bemutatjuk: Faragó Vilmos kritikust : „Nehéz okosnak lenni…” / [riporter] Márványi György == p. 3. : fotóill.

  Interjú Faragó Vilmossal, az Élet és Irodalom szerkesztőjével tévékritikáiról, műfaji előítéleteiről és televíziós személyiségekről kialakult rokonszenvéről.

 

190.

  A Telehír hírei == p. 4. : fotóill.

  Jó hangulatú, szakmai ismereteket bővítő vetélkedőt szervezett a TV-KISZ szervezete Lovas György játékvezetésével.

Beszámoló a TVDSZ elnöksége november 13-án tartott üléséről.

25 éve történt, 1962. november: már rendszeresen sugározza a tévéműsort a Bakony szívében, a 600 méter magas Kabhegyen épült 20 kW-os 201 méter magas antennájú adóállomás; korszerűsítik a szabadsághegyi Hargita stúdiót; a kamerák ott vannak az MSZMP VIII. kongresszusának eseményein.

25 éve történt, 1962. december: sikert arat a Parabola című új tévéműsor; az Orion gyárban elkészül négyszázezredik tévékészülék.

 

191.

  November 7-e alkalmából az MTV dolgozói közül az alábbiak részesültek kitüntetésben == p. 5.

  Az 1987. november 7-e alkalmából átadott Kiváló Munkáért, Szocialista Kultúráért, Kiváló Újító és Szocialista Televízióért emlékérem kitüntetettjeinek névsora.

 

192.

Rományi Béla

  Bérbruttósítás, adózás… / Rományi Béla == p. 6-7.

  Összefoglaló a bruttósított alapbér, a személyi jövedelemadó és az új nettó bér kiszámításáról, valamint a szakszervezeti tagdíjrendszer várható változásáról és a társadalombiztosítási rendelkezések módosításáról.

 

193.

  Az olvasók oldala == p. [8.]

  Dolgozók véleménye a törzsgárda tagsággal járó pénzbeli juttatás összegéről, valamint az elektronikus képvágók alkotói munkájáról.

 

 

1987. 2. évf. 12. sz. december. Melléklet

 

194.

  Intézményi értekezlet. – Chochol Károly fotói az értekezletről == p. 1-[20]. : fotóill.

  Összefoglaló a november 25-i intézményi munkaértekezlet hozzászólásaiból. Bereczky Gyula, a TV elnöke beszélt az alkotói munka fontosságáról, a 30 éves televízió elismeréséről és nagyrabecsüléséről, azokról, akik megteremtették az egész magyar nemzet érdekeit tisztességgel szolgáló politikai, kulturális, közművelődési intézményt, a jövőbeli feladatokról és a televízió igen nagy felelősségéről, a vezetők minősítéséről, valamint arról, hogy be kell fejezni a költségarányos munka feltételeinek kidolgozását. Horváth József gazdasági igazgató beszélt az MTV jelenlegi kritikus pénzügyi helyzetéről, várhatóan csökkenteni kell a műsoridőt 90 órára, a 200 milliós hiány miatt racionálisabban kell csinálni ezt a televíziót és kevesebb emberrel, valamint arról, hogy kétféle bruttósítás lesz: az egyik az egyén számára, a másik pedig az intézmény számára. Rományi Béla szb titkár, a TVDSZ elnökségének nevében arról beszélt, hogy bizalmi válság van, rossz a hangulat, a szakszervezet elnöksége szerint markánsabb, határozottabb érdekvédelmi tevékenységre van szükség. Baló György, a Film és TV Művészek Szövetsége nevében arról beszélt, hogy a magyar televíziózásban 1988 korszakhatár, mely egyértelműen következik az ország politikai és gazdasági helyzetéből, illetve néhány sajátos szakmai okból, valamint arról is beszélt, hogy az aggasztóan visszaeső mennyiségű drámai művekkel párhuzamosan a dokumentum műfaj kifejezetten agonizál a televízióban, és a mai magyar televíziózás legnagyobb kérdőjele a szakember- és szakmai színvonal hiánya. Vitray Tamás osztályvezető arról beszélt, hogy a televíziózáshoz érteni kell, és azoktól a munkatársaktól, akiknek ezt nem sikerült megtanulni, azoktól meg kéne szabadulni. Szolnoki András, a színházi főszerkesztőség főbizalmija a bérbruttósításhoz szólt hozzá. Békés Sándor, a Pécsi Körzeti Stúdió vezetője a műsoridő esetleges csökkentésével kapcsolatos rémképről beszélt, szerinte tervet kellene készíteni arra, hogy kevesebb pénzből hogyan lehet legalább a mostani szintet fenntartani, a létszámmal kapcsolatban azt kéri, hogy a helyi vezetőkre bízzák ezzel kapcsolatban a döntéseket, kitért még arra, hogy a nemzeti jelleg megteremtésének vagy erősítésének egyik fontos lehetősége a helyi televíziózás. Horvát János főszerkesztő beszélt a Filmfőszerkesztőség filmvásárlási árairól, az elvárásokról, valamint arról, hogy az utóbbi időben erősen megnövekedett a politikai műsorok aránya a fő műsoridőben. Kovács Gabriella rendezőasszisztens, a belpolitikai főszerkesztőségről a külsős rendezőasszisztensek honoráriumáról és a kapacitás kihasználásról mondta el a véleményét. Hollós Olivér operatőr a műsorkészítés hatékonnyá szervezéséről, a nézettség korszerűsítésének szükségességéről és a városi kábeltévék színvonaláról beszélt. Domján Dénes műsorigazgató-helyettes az 1. és 2. csatorna önállósodásának feltételeiről beszélt. Kalmár György külpolitikai főmunkatárs a politikai műsorokról mondta el a véleményét. Kígyós Sándor, a pártbizottság titkára beszélt a meg nem valósult tervekről és feladatokról, valamint arról, hogy közeledni kell a vezetésnek az itt dolgozókhoz. Lovas György KISZ titkár arról beszélt, hogy elfogynak a fiatalok az intézményből. Tóth György, a TV Híradótól arról beszélt, hogy a nemzeti tartalmat úgy tudja elképzelni, mint motivációt, bíztatást, amely az ingatag önbizalom helyrebillentésére is alkalmas. Lele Dezső, a díszletüzem vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a díszlet- és jelmezgyártó üzem 23 éve önálló költségvetési szerv az MTV-n belül. Baló György ismét szót kért, hogy elmondja, nagy feszültségek vannak a házban, mert az országos feszültségek itt összegződnek, egyre elégedetlenebb a politikai vezetés egy része és a közvélemény is a Magyar Televízióval, így Baló György támogatja a rendteremtést. Edei István diszpécser, a TV Híradótól a koordináció munkájáról és a színes közvetítő kocsik helyzetéről beszélt. Kardos István nyugdíjas szerkesztő-rendező arról beszélt, hogy nem szégyellnivaló a 200 milliós deficit, miközben az adások óraszáma növekedett, valamint kifejtette véleményét a tévé szervezetének többszöri átvizsgálásáról. Csontos István, a díszletüzem műhelyvezetője arról beszélt, hogy az elmúlt 17 évben rengeteg értekezleten vettek részt, de nem történt utána semmi, reméli, hogy ez most nem így lesz. Bereczky Gyula vitazárójában arról beszélt, hogy a politikai vezetésnek van véleménye arról a munkáról, ami a Magyar Televízióban folyik, valamint kitért arra, hogy az MTV új fejlődési szakasza azt jelenti, hogy előbbre kell lépni, a magyar televíziózás fejlődésével együtt járó gondokat fel kell vállalni, meg kell találni a megoldást a súlyos helyiséggondokra.

 

 

1988. 3. évf. 1. sz. január

 

195.

  Az elnökségen történt… == p. [2.]

  Az elmúlt hetek elnökhelyettesi értekezletein többek között a műsorokat értékelték, valamint állást foglaltak arról, hogy a november 25-i munkaértekezleten felvetett javaslatokra, kérdésekre névszerinti választ kell adni, és a jövő évi Miskolci Fesztivál megrendezésének feltételeiről tárgyalni kell a város és a megye párt- és állami vezetőivel.

 

196.

  A pártélet hírei == p. [2.]

  Az alapszervezetek taggyűlései után megkezdődött, és decemberben is folytatódott a párttagkönyvek cseréjével kapcsolatos egyéni beszélgetések sora a párttagokkal, valamint a VB állást foglalt egy kinevezési javaslat ügyében, és egy fegyelmi vizsgálattal kapcsolatban.

 

197.

  Több hozzászólás érkezett a Ki az alkotó? vitához… == p. 3-4.

  Halák László írásában azt fejti ki, hogy az elektronika előretörésével kialakult változások törvényszerűek-e. Lovas György a csapatmunkában alkotó gárdáról ír, és szerinte fontos lenne, hogy a műsor bölcsőjétől a sírjáig együtt legyen a stáb. Kardos István véleménye szerint a rangsorolás helyett érvényesíteni kellene minden produkcióban a stábtagok munkájának egyéni értékelését, ami azért lenne fontos, mert tanulságokkal jár és ösztönző hatású.

 

198.

Halák László

  Elhal-e a dokfilm? / Halák László == p. 5. : fotóill.

  A televízióban megszűnt a dokumentumfilm szerkesztőség. A jövő érdekében különösen nagy figyelmet kellene fordítani a dokumentumok gyűjtésére, feldolgozására, és ettől elkülönítetten a dokumentumok sugárzására. Szükség lenne arra, hogy az adásba nem került, de felvett anyagokat is besorolják a nyilvántartásba, és megőrizzék az utókor számára.

 

199.

Szinetár Miklós

  Fesztiválsiker Rióban / [riporter] Osgyáni Csaba == p. 6-7.

  Szinetár Miklóssal készült interjú a Riói Nemzetközi Film-, TV-, és Videó fesztivál versenyprogramjáról és tapasztalatairól, valamint a Fiatal Művészek Stúdiójáról, melynek filmje díjat nyert a fesztiválon.

 

200.

El Eini Sonia

  A díjnyertes: El Eini Sonia / [riporter] Fodor Ágnes == p. 7. : fotóill.

  Interjú El Eini Sonia rendezővel, aki az Alpári történet című filmjével a legjobb fikciós tévéfilm díját kapta a Riói seregszemlén.

 

201.

  A Telehír hírei == p. 8-9. : fotóill.

  Spánn Gábor jegyzete a Magyar Televízió szűkös anyagi helyzete miatt elmaradt Mikulás ünnepségről.

25 éve történt, 1963. január: az első televíziós Fórum - az MTV művészeti folyóirata - Katkó István szerkesztésében; indul a Nagy pillanatok, nagy felfedezések című sorozat, és a Magyar Televízió Afrika! Afrika! című 14 részes filmje; a téli iskolai szünet idejére egész napossá válik a tévéműsor, délelőtt ismétlések töltik ki a műsoridőt; havonta jelentkezik a Képről-képre című műsor.

A december hónapban kitüntetett televíziós dolgozók névsora.

A Bokor Péter rendezte Századunk című filmsorozat stábja már az 1989. évre készíti külső felvételeit.

 

202.

Illés György

  Kerestetik operatőr? / [riporter] Kiss T. Anna == p. 10-11.

  Illés György operatőrrel, a Színház- és Filmművészeti Főiskola rektor-helyettesével készült interjú, hogy kiből és hogyan válhat diplomás segédoperatőr, illetve operatőr.

 

203.

Lukács Lóránt

  Az operatőr, ha tévés… / Lukács Lóránt == p. 11. : fotóill.

  Lukács Lóránt főoperatőr, az operatőri osztály vezetője összefoglalja a tévés operatőri tevékenységgel kapcsolatos információkat. Az operatőri státus és az operatőri tevékenység nem ugyanaz. Az MTV-ben az operatőri státus azt jelenti, hogy az illető főiskolai, illetve egyetemi operatőri diplomájával operatőrként áll alkalmazásban. Az operatőr a produkció egészének képi világáért felelős technikai és művészi vonatkozásaiban egyaránt, a kameraman részfeladatokat old meg az egészből. A televíziózáshoz szükséges sokszínű operatőrgárdát a főiskola nappali tagozaton nem tudna képezni, ezért az MTV kénytelen egy sajátos utánpótlási-képzési rendszerről gondoskodni feladatai ellátására.

 

 

 

204.

  A Telehír 1986-1987-ben megjelent számainak tartalomjegyzéke == p. 12-13.

  A Telehír című újság 1986 decemberétől 1987 decemberéig megjelent számainak rövidített repertóriuma.

 

205.

  Világtelevízió == p. 14.

  Összefoglaló a világ televízióinak híreiből: nagy rendezők a lengyel tévében; sikeres amerikai szappanoperák; a video miatt kevesebbet tévéznek a gyerekek; a műholdas műsorok közönségének alakulása Nyugat-Európában; japán fejlesztők hat milliméter vastag képernyőt hoztak létre; új pekingi televíziós centrum épült.

 

206.

  Rockenbauer Pál == p. [15.] : fotóill.

  Rockenbauer Pál rendezőt, kívánságának megfelelően csendben eltemették Zengővárkonyban. Tudósítás Rockenbauer Pál sírhelyéről.

 

 

1988. 3. évf. 1. sz. január. Melléklet

 

207.

  A munkaértekezlet folytatása == p. 1-8. : fotóill.

  Összefoglaló a december 10-én újból összeült tanácskozásról. A felszólalások rövidített változatát adja közre a Telehír. Berecz János, az MSZMP PB tagja, a Központi Bizottság televízió ügyeiben illetékes titkára többek között beszélt a nemzeti kibontakozásról, a szocializmus és a reform viszonyáról, a demokráciáról, hogy hogyan legyen részese a televízió a közgondolkodás alakításának, valamint arról, hogy a tévé fejlődésének harmadik szakaszába lépett, és az intézményben felhalmozott tudás a legnagyobb gondokon is átsegítheti a televíziót. Kudlik Júlia bemondó arról beszélt, hogy 1963-ban kezdett dolgozni az MTV-nél, azóta is benne él annak a csodának a hátországában, amit a huszadik században hozott létre az ember, a televíziót, de rájött arra, hogy elhasználják a benne dolgozókat, és kéri, hogy ezt ne női sirámnak tekintsék, ne a bemondói kollektíva panaszainak, de olyan vezetőket szeretnének, akik menedzselik őket, hiszen, ha nem kapnak lehetőséget, ha nem kapnak feladatot, akkor nem tudnak bizonyítani. Halák László osztályvezető arról beszélt, hogy a politikában az olyan ember, akit nem ismerünk nem követhető, ha tudnánk, hogy melyik politikus miről, hogyan gondolkodik, akkor mi is biztonságban éreznénk magunkat, és mi a munkánkat akkor tudjuk jól elvégezni, ha a bizonytalansági tényezők csökkennek, ha az önbizalmunkat a bizalom erősíti. Vozák László főosztályvezető arról beszélt, hogy neki a televízió technikájával kellene foglalkoznia, de egyre inkább szorongva csinálja ezt a dolgot, mert úgy látja, hogy nehéz helyzetben van a televízió és egyre nehezebb helyzetbe kerül. Bereczky Gyula, az MTV elnöke reagált az előtte felszólalókra, és kitért arra, ha nincs fórum, és nem teremtjük meg a valóságos párbeszéd lehetőségét, akkor csak fölgyülemlenek a bajok.

 

1988. 3. évf.: 2. sz. február

 

208.

  Az elnökségen történt… == p. [2.]

  A műsorok értékelésén túl többek között döntöttek arról, hogy az év gazdálkodását a struktúrában szereplő műsorhelyekre kell kidolgozni, az év közepéig minden szervezeti egységnél tíz százalékos létszámcsökkentést kell előkészíteni, a túlórákra fordított 18 millió forintot a felére kell csökkenteni, a körzeti adások 2. csatornán sugárzandó hétfői adásnapja az MSZMP agitációs és propaganda osztályának határozata értelmében február 29-i kezdettel beindul.

 

209.

  A pártélet hírei == p. [2.]

  Televízió szerte folynak a párttagsági könyvek cseréjével kapcsolatos egyéni beszélgetések a párt politikájáról, a társadalom helyzetéről és az MTV állapotáról.

 

210.

Szolnoki András

  Még egyszer : a bruttósításról / Szolnoki András == p. 3-4. : ill.

  Szolnoki András, a Színház- és Sorozatműsorok Főszerkesztőségének munkatársa és főbizalmi véleménye szerint a bruttósítást csak úgy lehet megoldani, ha a bruttósítás kereset-elemenként, egyénenként történik.

211.

Békesi László

  „Szolnoki Andrásnak a bérek bruttósításával kapcsolatban felvetett gondjaira…” / Békesi László. – A cikk előzménye 3. évf. (1988) 2. sz. február p. 3-4. == p. 4. : fotóill.

  Békesi László pénzügyminiszter-helyettes reagálása Szolnoki András bruttósítással kapcsolatos felvetéseire. Békesi László ismételten leszögezi, hogy a bruttósítás során a nettó kereset nem csökkenhet változatlan teljesítmények esetén, és megerősíti, hogy minden kereset-elemet bruttósítani kell, valamint kitér arra, hogy nem fogadható el az a javasolt módszer, miszerint a változó kereset-elemek kifizetésekor egyenként utólag ismét bruttósítsanak.

 

212.

  Levél az Elnökhöz == p. 5.

  A Magyar Film- és Tévéművészek Szövetségének televíziós választmánya 1987. december 23-án levelet írt az MTV elnökének, melyben többek között felhívják a figyelmet a bénító tervezési-, szervezési- és kommunikációs hiányosságokra, valamint leszögezik, hogy 1988-tól növelni kell a televízió finanszírozásában készülő drámai művek számát, és preferált kereteket kell teremteni dokumentum-produkciók létrehozásához.

 

213.

Blastik Ferenc

  TELEVIDEO jogdíjak / Blastik Ferenc == p. 5.

  A Szerzői Jogvédő Hivatallal a Televideo 1986-ban kötött szerződést az alkotói jogdíjak ügyében. Az 1986-ra járó összeget a Televideo 1987 elején átutalta, de a jogvédő csak 1987 végén utalt pénzt az alkotóknak. Tájékoztatás az 1986. december 31-ig tartó időszak felosztott jogdíjairól, a szerzők részesedéséről.

 

214.

Nemes Péter

  A műsorigazgatóság munkájáról : a Telehír kérdéseire válaszol Nemes Péter elnökhelyettes / [riporter] F. Á. – A szerző neve: Fodor Ágnes == p. 6-7.

  Nemes Péterrel készült interjú a műsorigazgatóság megalakulásáról, feladatairól, átszervezéséről, létszámáról, tevékenységéről, munkatársairól és pénzügyi keretéről.

215.

Rományi Béla

  Szakszervezeti elnökségi ülés / Rományi Béla == p. 8.

  Rományi Béla TVDSZ titkár beszámolója a TVDSZ elnökségének és számvizsgáló bizottságának együttes üléséről, melyen tájékoztatást kaptak az új tagdíjfizetési rendszer bevezetésének tapasztalatairól, a szervezettség alakulásáról, a dolgozók üdültetésének 1987. évi tapasztalatairól, a TVDSZ nemzetközi munkájáról.

 

216.

Rományi Béla

  Tájékoztató az 1988. évi külföldi csereüdültetési lehetőségekről / Rományi Béla == p. 8.

  Tájékoztató az 1988. évi külföldi csereüdültetési lehetőségek helyszíneiről, időpontjairól, a jelentkezők maximális létszámáról és a jelentkezési határidőről.

 

217.

Rományi Béla

  Tájékoztató a televíziós dolgozók 1987. évi üdültetéséről / Rományi Béla == p. 9.

  Tájékoztató a Televíziós Dolgozók Szakszervezete által kiadott beutalók számáról, a TVDSZ által szervezett külföldi csereüdültetésben részt vett dolgozók számáról.

 

218.

Rományi Béla

  Tájékoztató a jogsegélyszolgálat működéséről / Rományi Béla == p. 9.

  A TVDSZ jogsegélyszolgálata 1987-ben 146 dolgozónak nyújtott jogi segítséget.

 

219.

Rományi Béla

  Tájékoztató a televíziós dolgozók 1987. évi segélyezéséről / Rományi Béla == p. 9.

  A TVDSZ a rendelkezésére álló munkáltatói és szakszervezeti pénzeszközökből 1987-ben 929 televíziós dolgozót 1 millió 166 ezer 200 forint összegű anyagi segítségben részesített.

 

 

220.

Rományi Béla

  Hogyan lesz a bruttó 1 %-ból nettó 1 %? / Rományi Béla == p. 9.

  Tájékoztató arról, hogy a bérjellegű bruttó jövedelem 1 %-a a szakszervezeti tagdíj, ugyanakkor a szakszervezeti tag tényleges tagdíjterhe a nettó bér 1 %-át, vagy még azt sem éri el.

 

221.

Horváth József

  200 millió vagy 400 millió / [riporter] mi == p. 10.

  Dr. Horváth József gazdasági igazgatóval készült interjú a Magyar Televízió 423 millió forintos adósságának okairól és a hiány megoldási lehetőségeiről.

 

222.

  MIPCOM’ 87 : azaz: televíziós- és video-műsorok nemzetközi vására / r. á. == p. 10.

  Beszámoló a Cannes-ban rendezett televíziós- és video-műsorok nemzetközi vásáráról, ahol 96 ország 611 cége jelent meg. A Magyar Televízió 80 alkotással képviselte magát.

 

223.

  Kitüntetettjeink == p. 10.

  Kovács Béla Szocialista Magyarországért, Varga Sándorné, a Magyar Népköztársaság Csillagrendje kitüntetést kapott.

 

224.

  Pályázati felhívás == p. 10.

  A Magyar Rádió pályázatot hirdet a műsorigazgatóság szerkesztői osztályára osztályvezető-helyettesi munkakör betöltésére.

 

225.

  Legfőbb érték a dolgozó?! == p. 11.

  Dombóné B. Éva dolgozó észrevétele az üdülőkben maradt üres szobák elosztásával kapcsolatban, melyre Nagy László MR üdültetési osztályvezető és Rományi Béla válaszol.

 

226.

Halász Mihály

  Ellenfény / Halász Mihály == p. 12. : fotóill.

  Halász Mihály Ellenfény című írása, melyet először a Rádió- és Televízió újság közölt 1980-ban.

 

227.

Fodor Ágnes

   „Január végén múlt három éve, hogy Halász Mihály – azaz inkább Halász Misi – nincs köztünk…” / fodor. – A szerző neve: Fodor Ágnes == p. 12. : fotóill.

  Emlékezés Halász Mihály operatőrre, aki három éve hunyt el.

 

228.

Varga Károly

  Glasznoszty és modernizáció I. / Varga Károly. – A cikk folytatása 3. évf. (1988) 3. sz. március p. 10.   == p. 13.

  Dr. Varga Károly szociálpszichológus írása a modernizáció fogalmáról.

 

229.

Spánn Gábor

  Csak a szépre? Emlékezem... : forgatási napló / Spánn Gábor == p. 14. : ill.

  Spánn Gábor írása a bécsi jégrevü vendégszereplésének és a tahiti népi együttes parkszínpadi vendégjátékának forgatásáról.

 

230.

Márványi György

  Naptánc Akadémia : avagy a vizuális művészetek szintézise az elektronikus kultúrában / Márványi György == p. 15-16. : ill.

  Beszámoló az UNESCO egyhetes nemzetközi SYNTHESIS szemináriumáról.

 

 

 

 

 

1988. 3. évf. 3. sz. március

 

231.

  Az elnökségen történt == p. [2.]

  Az elnökhelyettesi értekezleteken a műsorok értékelésén túl többek között a video-műsorok tárolására és archiválására vonatkozó javaslatot fogadta el az értekezlet.

 

232.

  A pártélet hírei == p. [2.]

  A pártbizottsági és végrehajtó bizottsági ülések, valamint a titkári- és küldöttértekezletek témáinak összefoglalója.

 

233.

  Szakszervezeti hírek == p. [2.]

  A Televíziós Dolgozók Szakszervezete elnökségi ülésén megvitatta az MTV anyagi eszközeivel és gyártási kapacitásával való gazdálkodásban a költségek csökkentésére készített intézkedési tervet.

 

234.

Bereczky Gyula

  Intézkedési terv az MTV anyagi eszközeivel és gyártási kapacitásával való gazdálkodásban a költségek racionális csökkentésére / Bereczky Gyula == p. 3.

  A Magyar Televízió belső és külső hiánya 423 millió forint, ezért Bereczky Gyula elnök intézkedési tervében azonnali lépéseket hozott az adósság csökkentésére.

 

235.

Bereczky Gyula

  Részletek Bereczky Gyula vitaindítójából / Bereczky Gyula == p. 4.

  A Magyar Televízió anyagi lehetőségei egyre szűkülnek, garanciát kell teremteni arra, hogy az MTV 400 millió forintot meghaladó hiánya ne termelődhessék újra.

 

 

 

 

236.

  Tanácskozás-javaslatokkal == p. 4-5.

  Összefoglaló az MTV KISZ-szervezete három napos gárdonyi értekezletén elhangzott javaslatokból.

 

237.

  KISZ hírek == p. 5.

  A Tüköry utcában bérelt KISZ-klubhelyiség szerződése lejárt, helyette a Vigyázó Ferenc utcában üzemel tavasztól a klub.

 

238.

Pap András

  Egy év mérlege / Pap András == p. 6. : ill.

  Beszámoló a rögzítő munkaterületen elvégzett felújítási munkákról, és az ott dolgozók képzéséről.

 

239.

Gyökér András

  Rosszul, de drágán / Gyökér András == p. 7.

  Gyökér András írása arról, hogy miért rossz a műsorok gyártása.

 

240.

B. Révész László

  Merre tovább – dokumentumfilm? / B. Révész László == p. 8.

  A dokumentumfilm-készítés veszélybe került. B. Révész László rendező cikkében vázolja, hogy mit próbál ez ellen tenni a művelődési főszerkesztőség társadalomtudományi szerkesztősége. 1987 nyarán aláírtak egy együttműködési megállapodást az Országos Széchényi Könyvtár Video tárával, amely egyrészt átmásol magának az eddig az MTV-ben felgyűlt interjútár anyagaiból, hogy kutatható legyen, másrészt pedig - nem publikálási céllal – interjúkat készít neves személyiségekkel.

 

 

 

 

241.

  Műsoreladások 1987. január 1-től december 31-ig == p. 8.

  1987. január 1-től december 31-ig külföldre eladott filmek listája, országonkénti bontásban.

 

242.

Nagypál Endre

  Jelen lenni / [riporter] Nagy Miklós == p. 9. : fotóill.

  Nagypál Endrével, a gazdagréti közösségi televízió vezetőjével készült interjú a helyi televíziózás gyors terjedésének okairól.

 

243.

Varga Károly

  Glasznoszty és modernizáció II. / Varga Károly. – A cikk előzménye 3. évf. (1988) 2. sz. február p. 13.  == p. 10.

  Dr. Varga Károly szociálpszichológus írása a pozitív előjelű folyamatokról a modernizálásban.

 

244.

Virág F. Éva

  Bemutatjuk: Virág F. Éva kritikust : azt írom, amit gondolok / [riporter] Fodor Ágnes == p. 11.

  Interjú Virág. F. Éva kritikussal, hogy hogyan lett belőle tévékritikus, hol kezdte a pályát, mi a fontos a számára, valamint a tévékritikusok díjának átadásakor kifejtett kételyeiről.

 

245.

  A Telehír hírei == p. 12-13.

  A film- és tévékritikusok díjait 1988. február 1-jén Havas Péter, Hajdufy Miklós, Jankura Péter, Varga Mária, Kézdy György, valamint a Szülőföldem című sorozat alkotó kollektívája kapta.

25 éve történt, 1963. február-március: a tévé előfizetők száma 362 ezer 434, az első vidékről jelentkező Ki mit tud? helyszíne Miskolc.

A januári Tájkép című műsor rádióújságbeli stáblistáján Vasady Éva vágó neve nem szerepelt.

 

246.

Bayer József

  MTV PLUSZ : beszélgetés dr. Bayer József kereskedelmi főigazgatóval / [riporter] t.s. == p. 12-13.

  Interjú Bayer Józseffel az MTV PLUSZ címmel május 17-27. között rendezendő kísérleti televíziós adásról, melynek tagjai: Román Péter, Sándor György, Horvát János, Born Ádám és Felber György.

 

247.

Spánn Gábor

  Csak a szépre? Emlékezem… : légből kapott riport / Spánn Gábor == p. 14. : ill.

  Spánn Gábor írása egy ejtőernyős ugrás felvétel elkészítésének körülményeiről.

 

248.

  Az olvasók oldala == p. [15-16.]

  Szolnoki András észrevételei a bruttósítás körül kialakult problémákról, és javaslatai a megoldásra.

Márton Sándor gyártásvezető problémafelvetése a stúdiótér takarításának gondjáról, melyre Mónos János, a fenntartási főosztály vezetője válaszol.

Ilosvay Kati főbizalmi felvetése az egészségre ártalmas munkahelyen foglalkoztatott vágók bérpótlékáról.

 

 

1988. 3. évf. 4. sz. április

 

249.

  Az elnökségen történt == p. [2.]

  Összefoglaló az elnökségen történt állásfoglalásokból: meg kell kezdeni a Vigyázó Ferenc utcai házba való átköltözést; a Csali című műsor megszűnését követően az Ablak veszi át a horgászati témákat; a kereskedelmi főigazgatóság vállalkozási irodát alapít; a soron következő Miskolci Fesztivál igazgatói tisztével Trebitsch Juliannát bízza meg az elnökség.

 

250.

  A pártélet hírei == p. [2.]

  Március folyamán valamennyi pártalapszervezetben beszámoló taggyűlést tartottak.

 

251.

Márványi György

  Nekünk Mohács kell : avagy: adalékok televíziónk klinikai leletéhez / Márványi György == p. 3.

  Cikk, melyből kiderül, milyen okok vezettek oda, hogy a Klinika c. sorozat 10. részét 6 millió néző nem láthatta.

 

252.

Domján Dénes

  Széljegyzet a periodikus műsorokról / Domján Dénes == p. 4-5. : ill.

  Cikk az ismétlődően és állandó helyen jelentkező műsorokról, amelyek a műsoridő 40 százalékát teszik ki.

 

253.

  Kik részesülnek 1988-ban külföldi csereüdültetésben? == p. 4-5.

  Névsor azon televíziós dolgozókról, akik a TVDSZ üdülési bizottságának döntése alapján 1988-ban külföldi csereüdültetésben részesülnek.

 

254.

Ónódy György

  A magán-televíziózás története Franciaországban : amelyben politikai elégtétel-vételtől a cementkirály győzelméig sokféle történet helyet kap / Ónódy György. – A cikk folytatása 3. évf. (1988) 5. sz. május p. 8-9. == p. 6-7. : ill.

  A francia magán-televíziózás első periódusa 1984. november 4-én kezdődött, amikor a Canal plus elkezdte sugározni műsorát, és tartott 1986 márciusáig, amikor az új kormány másoknak adta az egyszer már odaítélt koncessziókat.

 

255.

Szolnoki András

  „Guruló forintok” / Szolnoki András == p. 8.

  Szolnoki András főmunkatárs észrevételei és javaslata a televíziós gépkocsik benzinfogyasztásának elszámolásáról.

 

256.

Horváth József

  Válasz a Telehír 1988/3. számának 15. oldalán megjelent „Bruttósítás a gyakorlatban” című cikkre / Horváth József == p. 8.

  Dr. Horváth József reagál a napidíj melletti külön díjazás, valamint a gépjárművezetői pótlék összegéről felvetett problémákra.

 

257.

  Gazdálkodás és szervezetfejlesztés : beszámoló a Televíziós Dolgozók Szakszervezete elnökségének üléséről == p. 9.

  Beszámoló a TVDSZ elnökségének március 8-án tartott üléséről, melyen Nagy Manyi gazdasági felelős terjesztette elő a szakszervezet 1987. évi költséggazdálkodásáról készített jelentést és az 1988. évi költségvetés-tervezetet.

 

258.

  Végre kulturált körülmények között! / F. == p. 10. : fotóill.

  Beszámoló a felújított, új helyre költözött könyvtárról.

 

259.

Spánn Gábor

  Klinika a tévé szélén / Spánn Gábor == p. 11. : ill.

  Spánn Gábor írása a Klinika című sorozat 1988. március 8-án elmaradt adásának körülményeiről.

 

 

 

 

 

260.

  A Telehír hírei == p. 12-13. : fotóill.

  1988. március 9-én tartották az 1987-es munkaversenyt értékelő brigádtanácskozást: az 1987. évi munkaversenyben kitüntetett szocialista brigádok és az Együtt a műsorért, együtt egymásért munkaverseny kitüntetettjeinek felsorolása.

25 éve történt, 1963. április: Jászai Mari-díjat kapott Zsurzs Éva, Balázs Béla-díjat Mihályfi Imre és Czabarka György; Kende Márta Bognár Anna világa című filmje nyerte a IV. Magyar Rövidfilmszemle televíziós fődíját; 15-étől mossa fogát először a tévémaci.

 

261.

  Az olvasók oldala == p. [14-15.]

  Bartal Imre észrevétele a katonai témájú, katonákat ábrázoló tévéjáték vagy tévéfilm helytelenül alkalmazott fegyvereiről és egyenruháiról.

Berkes Sándor műsortechnikai munkatárs véleménye és javaslata a műszaki autók vezetését állandóan ellátó munkatársak javadalmazásáról.

Farkas Katalin megjegyzései a legújabb személyi adatlap kitöltésével kapcsolatban, melyre Erdős András válaszol.

 

262.

  1988. április 4. : kitüntetettjeink == p. [16.]

  Az 1988. április 4-én kitüntetett dolgozók névsora.

 

 

1988. 3. évf. 5. sz. május

 

263.

  A pártélet hírei == p. [2.]

  A Pártbizottság tájékoztatást kapott arról, hogy milyen előzmények után zártak ki négy párttagot az MSZMP tagjai sorából, köztük a Szegedi Stúdió szerkesztő-riporterét, Király Zoltánt.

A Végrehajtó Bizottság április 26-i ülésén a művészeti területek átszervezését tárgyalta meg, és egyetértését adta ahhoz a javaslathoz, hogy a terület vezetőjének Érdi Sándort nevezzék ki.

264.

  Az elnökségen történt == p. [2.]

  Az elnökhelyettesi értekezletek állásfoglalásaiból: Bartók Béla hamvainak Budapesten történő elhelyezése alkalmából az eseményhez méltó műsort kell sugározni; az Erzsébet napi ünnepséget nem közvetíti a Magyar Televízió; a gyártási igazgatóság területén május 10-30. között a munkavégzés biztosítása érdekében szabadságolási tilalmat rendelnek el.

 

265.

Érdi Sándor

  Korszakváltás küszöbén / Érdi Sándor == p. 3.

  Érdi Sándor április 4-i ünnepi beszédének szövege, némi rövidítéssel.

 

266.

Horváth József

  Tájékoztató a jövedelempolitikai intézkedésekről / Horváth József, Rományi Béla == p. 4.

  Az elnökhelyettesi értekezlet és a TVDSZ elnöksége április 6-án együttes ülést tartott, amelyen megvitatták a gazdasági igazgatóság jelentését az 1987. évi keresetekről és döntöttek az 1988. évi bérpolitikai intézkedésekről.

 

267.

Bereczky Gyula

  Hol tartunk a szervezeti rend korszerűsítésével? : válaszol az MTV elnöke / Bereczky Gyula == p. 5.

  Bereczky Gyula tájékoztatása arról, hogy az 1987. novemberi munkaértekezleten bejelentett szervezeti korszerűsítés folyamatában mi történt az eltelt időszak alatt.

 

268.

Kiss Gábor

  Minden évben többszáz méter : néhány technikai megjegyzés a videoszalagok új tárolási rendjéhez / Kiss Gábor == p. 6.

  Dr. Kiss Gábor, a szervezési és számítástechnikai főosztály munkatársa a videoszalagok archiválásának új rendjével kapcsolatos észrevételeit foglalja össze.

269.

Mónos János

  Hogy áll a gyár? / [riporter] Marczali László == p. 6-7. : fotóill.

  Interjú Mónos Jánossal, a fenntartási és ellátási főosztály vezetőjével a Magyar Televízió helyiséggondjainak megoldására megvásárolt Rajk László utcai komplexum átépítésének jelen helyzetéről.

 

270.

Réti Ágnes

  Művészeti tanács / R. Á. – A szerző neve: Réti Ágnes == p. 7.

  A január elején másodízben ülésező Művészeti tanács javaslatai televíziós művek készítésére.

 

271.

Ónódy György

  Második leosztás : azaz a francia magántelevíziózás átalakulása 1986-ban / Ónódy György. – A cikk előzménye 3. évf. (1988) 4. sz. április p. 6-7. == p. 8-9. : ill.

  Cikk a magán-televízió megjelenéséről a francia televíziózásban, a műsorstruktúrák elemzésével.

 

272.

Kuczka Judit

  Vigyázat, költözünk! : és jött az üzenet… / Kuczka Judit == p. 10.

  A zenei és kulturális főszerkesztőség helyhiány miatt a legrosszabb helyzetben volt a Szabadság téren, ezért átköltöztették őket a Vigyázó Ferenc utcába. A cikkből kiderül, hogy a Vigyázó Ferenc utcai épület miért alkalmatlan a megfelelő munkavégzésre.

 

273.

Mónos János

  Vigyázat, költözünk! : költözési információk / Mónos János == p. 10-11.

  A zenei és kulturális főszerkesztőség költözésével kapcsolatban felmerült problémákra reagál Mónos János, aki felsorolja a munkafeltételek javítására tett intézkedéseket, és közli, hogy a végleges elhelyezésre 3 év múlva lesz lehetőség.

 

274.

  Vigyázat, költözünk! : van ami állandó! / Dor == p. 11. : fotóill.

  Jegyzet a Magyar Televízió épületében több mint tíz éve elhelyezett eligazító tábláról.

 

275.

  A Telehír hírei == p. 12-13. : fotóill.

  A Televíziós Dolgozók Szakszervezetének elnöksége március 30-án ülést tartott, amelyen először az üdültetési térítési díjak 1988. május 1-től történő emelésére vonatkozó előterjesztést vitatták meg, majd második napirendi pontként az RTV Trefort utcai bölcsődéjének 1988. augusztus 31-ével történő megszüntetésére vonatkozó előterjesztést tárgyalták.

A május 1. alkalmából kitüntetett dolgozók névsorát közli a Telehír.

A Budapesti Műkorcsolya VB színvonalas közvetítés-sorozatáért nívódíjban részesült Boldizsár Károly, Dimitrov György, Fejér Ádám, Gyulai István és Mahrer Emil.

 

276.

  Pályázati felhívás == p. 12.

  A Magyar Rádió Körzeti és Nemzetiségi Adások Főszerkesztősége pályázatot hirdet a debreceni körzeti stúdió szerkesztőségvezetői munkakörének betöltésére.

 

277.

Spánn Gábor

  Csak a szépre? Emlékezem… : magyar hangja:….? / Spánn Gábor == p. 14. : ill.

  Spánn Gábor visszaemlékezése egy műszaki hiba miatt megismételt riportra, melyet Alekszej Leonov űrhajóssal kellett készítenie egyik május elsején, a dísztribünön.

 

278.

  Az olvasók oldala == p. [15.]

  Szolnoki András főbizalmi a gépjárművezetői pótlék bruttósítására tett javaslata.

Farkas Katalin szerkesztő észrevétele a rosszul elosztott montírozási időkről.

Gergely András a hangátíróban járt utána annak, hogy milyen okok vezettek a Klinika című sorozat 10. részének elmaradásához, melyről a Telehír 1988. 3. évf. 4. sz. 3. oldalán írt cikket Márványi György.

 

1988. 3. évf. 6. sz. június

 

279.

  A pártélet hírei == p. [2.]

  A május 3-án tartott titkári értekezlet, valamint a május 10-én és 24-én tartott végrehajtó bizottsági ülések napirendi pontjainak összefoglalója.

 

280.

  Az elnökségen történt == p. [2.]

  A műsorigazgató az értekezlet elé terjesztette az 1989-es műsorterv és struktúra kialakításának menetrendjét.

A rendezői tanács javasolta, hogy a Telehír jelentessen meg technikai-műszaki mellékletet. Május elsejétől a beruházás teljes feladatköre a műszaki igazgató rendelkezésébe kerül.

Az MTV által rendezett fesztiválokon a jövőben megvalósítandó egy produkciós és egy egyéni ifjúsági díj.

A Szegedi Stúdió vezetését 1988. június 1-jei hatállyal Regős Sándortól Bán János vette át.

 

281.

Fodor Ágnes

  Huszonévesek „konferenciája” : Tihany ’88 / Fodor Ágnes == p. 3-5.

  Beszámoló az 1988-as, Tihanyban tartott KISZ-táborról.

 

282.

  Bemutatkoznak: új vezetőink == p. 5. : fotóill.

  A műszaki igazgatóság két új vezetőjének: Egri Ferencnek és Ágoston Györgynek a bemutatása.

 

 

 

 

 

 

283.

Réti Ágnes

  Tükör : szubjektív vélemények a Tömegkommunikációs Kutatóközpont „paneljeiről” / Réti Ágnes == p. 6.

  A Tömegkommunikációs Kutatóközpont felméréseiről, a műsorok nézettségéről és a tetszési indexekről Baló György, Elek János, Peták István és Horváth Ádám véleménye.

 

284.

  Világtévé == p. 6-7.

  Hírek a világ televízióiról. Egy floridai televízióállomás 1987-ben indította el Hírvadászat című műsorát, amelyet kizárólag a nézők által rögzített érdekes felvételekből állítanak össze. Az Európai Műsorszórási Unió (EBU) hosszabb ideje szellőzteti, hogy nyolc tagországa konzorciumot alapított egy összeurópai műholdas sportcsatorna, az Eurosport létrehozására. Az olasz állami televízió, a RAI bemutatta a sajtónak Júlia és Júlia című nagyfilmjét, amelyet csaknem teljes egészében HDTV kamerákkal vettek fel, s hasonló technikájú berendezésekkel rögzítettek.

 

285.

Erdősi Sándor

  Mire jó a panel? (Szubjektív válasz) / Erdősi Sándor. – A cikk előzménye 3. évf. (1988) 6. sz. június p. 6. == p. 7.

  Erdősi Sándor, a Tömegkommunikációs Kutatóközpont osztályvezetője reagál Réti Ágnes: Tükör című cikkére, mely a 6. oldalon jelent meg.

 

286.

Juszel Béla

  Okosabban-japánul / Juszel Béla. – A cikk folytatása 3. évf. (1988) 7-8. sz. július-augusztus p. 10-11. == p. [8-9.] : fotóill.

  Juszel Béla Japánban tett látogatása után bemutatja Tokiót és az NHK-t (Nippon Haso Kyokai), a Japán műsorszóró Társaságot, melyet 1925-ben létesítettek, és nem kereskedelmi alapon, közcélú, közhasznú nyilvános televízióként és rádióként működik.

 

 

 

287.

Kovács András

  Visszhang : vigyázat, olvasunk / Kovács András == p. 10.

  Kovács András megjegyzése a helyiség gondokkal kapcsolatban megjelent hírekről.

 

288.

Várkonyi Gábor

  Visszhang : mennyi az annyi? / Várkonyi Gábor == p. 10.

  Várkonyi Gábor a költözéssel kapcsolatban megjelent hírek pontatlanságáról ír, és értetlenségét fejezi ki, hogy miért a műsorkészítőknek kell költözniük.

 

289.

Kuczka Judit

  Még mindig a költözésről… / Kuczka Judit == p. 10.

  Kuczka Judit a Vigyázó Ferenc utcába költözött szerkesztőség áldatlan állapotáról ír.

 

290.

  Az olvasók oldala == p. 11.

  Székeli György, a díszletgyártó üzem osztályvezetője nehezményezi a május 1-jei felvonulás után, a dolgozóknak szervezett összejövetel körülményeit.

A pénzügyi főosztály dolgozói önkéntes felajánlást tesznek: az 1988. évi bérfejlesztés rájuk eső részéről lemondanak az MTV javára.

Horváth Árpádné és Halász Márta írása a Híradó vágók 10 %-os bérpótlékának huzavonájáról.

Kisfalvi József írása szerint a szalag felhasználás és gazdálkodás egy átgondolt, komplex rendszer kidolgozását teszi szükségessé.

 

291.

Rományi Béla

  Lakás, foci, bérrendszer / Rományi. – A szerző neve: Rományi Béla == p. 12.

  Összefoglaló a TVDSZ elnökségének május 18-án tartott ülésének napirendi pontjairól.

 

 

292.

Mónos János

  Válasz Kovács András és Várkonyi Gábor „Vigyázat olvasunk” és „Mennyi az annyi” című írására / Mónos János. – A cikk előzménye 3. évf. (1988) 6. sz. június p. 10. == p. 12.

  Mónos János főosztályvezető reagál a 10. oldalon megjelent két írásra.

 

293.

  A Telehír hírei == p. 13. : fotóill.

  1988. május 11-én átadták az MTV kettes programját sugárzó, felújított műszaki központot. 1988. június 20-25. között rendezik meg a XVIII. Veszprémi Tévétalálkozót.

25 éve történt, 1963. május-június: május 1-jén a Magyar Televízió kapcsolta valamennyi Intervízió ország fővárosát; a vidéki színházak tévéfesztiválján a legjobb alakítás díját Földi Teri, a Szegedi Nemzeti Színház művésze nyeri, a Tanítónő címszerepéért.

 

294.

Spánn Gábor

  Csak a szépre? Emlékezem… : kész cirkusz! / Spánn Gábor == p. 14. : ill.

  Spánn Gábor írása két cirkuszi forgatásról.

 

295.

Chochol Károly

  Ez volt május elseje! ... / Chochol Károly == p. 15. : fotóill.

  Chochol Károly képriportja az 1988. május 1-jei ünnepi felvonulásról.

 

 

1988. 3. évf. 7-8. sz. július – augusztus

 

296.

Kígyós Sándor

  Távirat Grósz Károlynak / Kígyós Sándor == p. [2.] : ill.

  Kígyós Sándor gratuláló távirata Grósz Károlynak, és Grósz Károly válaszlevele.

 

297.

  Az elnökségen történt == p. [2.]

  Az elnökhelyettesi értekezletek főbb témái: az 1989. évi struktúra; az egyes és kettes program fejlesztésére munkabizottságokat hoztak létre; az egyes stúdió a beérkező mixer szerelése miatt december elején két hétig leáll; a Szabadság téri székház és a Rajk László utcai ingatlan hosszú távú felhasználására tervet kell kidolgozni; megvitatták a veszprémi fesztivál tapasztalatait.

 

298.

Gyuricza László

  A nagykorú Veszprém : a filmek a közönségnek készülnek / Gyuricza László == p. 3-4. : fotóill.

  Gyuricza László zsűri elnök, a Veszprém megyei pártbizottság első titkára, az MSZMP KB tagjának összefoglaló értékelő beszéde.

 

299.

Szinetár Miklós

  A nagykorú Veszprém : még nagyon sok jó hangszerünk van / Szinetár Miklós == p. 4.

  Szinetár Miklós főrendező zárszava a díjkiosztó ünnepségen.

 

300.

Fodor Ágnes

  Aki ért a flipperhez… : beszámoló egy szabálytalan tanácskozásról / Fodor Ágnes == p. 5.

  Beszámoló az Egymás közt: A televíziós drámai műfaj továbblépési lehetőségei címmel 1988. június 24-én tartott szakmai tanácskozásról, melyet a Veszprémi Tévétalálkozón a rendezőbizottság és a Filmművész Szövetség televíziós tagozatának vezetősége szervezett.

 

301.

  Szakszervezeti életünk eseményei == p. 6. : fotóill.

  Május 26-án a TVDSZ elnöksége a televíziós központi vezetőségi tagokkal és az szb-titkárokkal kibővített ülést tartott, melynek napirendjén a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége ad hoc bizottságának a magyar szakszervezeti mozgalom megújításáról és az MSZSZ korszerűsítéséről elkészített vitaanyaga szerepelt.

A szakszervezetek elnöksége június 6-án rendkívüli ülést tartott, hogy értékelje a testület és az alapszervezetek addigi munkáját, és kialakítsa az eredményesebb szakszervezeti munkához szükséges tennivalókat.

Június 10-11-én rendezte meg a TVDSZ és az MTV SE a prágai, a pozsonyi, az újvidéki és a budapesti televíziósok labdarúgó tornáját.

 

302.

  Ifjúsági Parlament – 1988 / l. gy. == p. 7. : fotóill.

  Összefoglaló az 1988. július 4-én tartott Ifjúsági Parlamentről.

 

303.

Bayer József

  Mennyi a plusz? / Bayer József == p. 8. : ill.

  Összefoglaló az MTV Plusz kísérleti adásáról.

 

304.

Réti Ágnes

  A nemzetiségi kisebbségek kultúrájának védelmében / Réti Ágnes == p. 9.

  Beszámoló az 1988. június 13-17. között Budapesten ülésező FISTAV - Audiovizuális Dolgozók Szakszervezete Nemzetközi Szövetsége – 5. kongresszusáról, melyen 30 ország, közel 100 küldöttje vett részt.

 

305.

Juszel Béla

  Okosabban-japánul 2. / Juszel Béla. – A cikk előzménye 3. évf. (1988) 6. sz. június p. [8-9.]  == p. 10-11. : ill.

  Az NHK műszaki-technikai működéséről.

 

306.

  A Telehír hírei == p. 12. : fotóill.

  A személyi jövedelemadó mértékének megállapításakor az 1987. évi VI. törvény 6. paragrafusa alapján egyes szellemi tevékenységek adókedvezményben részesülnek.

A Magyar Televízió elnöke nyolc dolgozót nyugdíjba vonulásuk alkalmából a Szocialista Televízióért emlékéremben részesített.

 

307.

  Az olvasók oldala = p. [13.]

  Almásy Péter és Bányay Gábor hangmérnökök észrevétele, mely szerint ők diplomásként kevesebbet keresnek, mint az ugyanezt a munkát végző, fizikai állományú kollégák.

Bécsi Lászlóné, a video szerkesztőségből a Lenhossék utcai áldatlan állapotokról ír.

 

308.

Spánn Gábor

  Csak a szépre? Emlékezem… : ki kicsoda? / Spánn Gábor == p. 14. : ill.

  Spánn Gábor írása egy leadatlan anyag körülményeiről, mely szerint jó, ha a riporter ismeri azt, akivel interjút kellene készítenie.

 

309.

Bernáth László

  Kritikusok és díjak / Bernáth László == p. 15.

  Bernáth László írása arról, hogyan él, miként működik az újságíró szövetség televízió kritikus tagozata.

 

 

 

1988. 3. évf. 7-8. sz. július-augusztus. Melléklet

 

310.

  Kimutatás : az 1988. január 1-től június 25-ig adásban lement riport- és dokumentumfilmekről == p. [1.]

  Az 1988. január 1-től június 25-ig adásban lement riport- és dokumentumfilmek felsorolása az alkotók nevével együtt, napi bontásban.

 

 

 

311.

  Fejlesztési és beruházási főosztály == p. [2.] : ill.

  A Fejlesztési és beruházási főosztály felépítésének sematikus ábrája.

 

312.

  Fejlesztési és beruházási főosztály feladatrendszer == p. [3.] : ill.

  A Fejlesztési és beruházási főosztály feladatrendszerének sematikus ábrája.

 

313.

  Tájékoztató az 1988. évi költségvetési keretekről == p. [4.] : ill.

  Tájékoztató az 1988. évi költségvetési keretekről szervezeti egységenként.

 

 

1988. 3. évf. 9. sz. szeptember

 

314.

  Az elnökségen történt == p. [2.]

  Az MSZMP BAZ megyei titkára kérte a Miskolci Körzeti Stúdió létrehozásának újbóli megfontolását.

A forint leértékelése a fejlesztési-beruházási területen 20 millió forint többletterhet jelent a már megkötött szerződések realizálásakor.

Az intézmény átszervezése kapcsán végrehajtandó létszámleépítés határideje változatlan, a munkahelyi egységeknek ezzel egy ütemben ki kell dolgozniuk az új helyzetnek megfelelő személyi munkaköri leírásokat, illetve normákat.

A Szegedi Körzeti Stúdióhoz Ágoston György helyére Banga Sándort vették fel.

 

315.

  A pártélet hírei == p. [2.]

  17 tagú pártbizottsága lesz az MTV MSZMP szervezetének, és ez a testület tölti be azt a funkciót is, amelyet eddig a végrehajtó bizottság gyakorolt.

A végrehajtó bizottság augusztus 9-i ülésén egyetértett azzal, hogy Vitray Tamást a sport önálló osztály vezetőjévé nevezzék ki, és Radnai Jánost, aki a televízió alapítóinak egyike, nyugdíjazása alkalmából kitüntetésben részesítsék.

A vb egyetértett azzal, hogy az I. és II. program szervezeti és működési koncepciójának kialakítására, a hatáskörök meghatározására az I. program vezetésére igazgatóként Wisinger István, a II. program vezetésére igazgatóként pedig Horvát János kapjon megbízást. A vb egyetértett azzal, hogy Horvát János helyére a Filmfőosztály vezetőjévé 2 évre szóló megbízással Soós Györgyöt nevezzék ki.

 

316.

Erdős András

  Decemberig 10 százalék / [riporter] Fodor Ágnes == p. 3.

  Interjú Erdős Andrással, a személyzeti főosztály vezetőjével a létszámcsökkentésről.

 

317.

Nemes Péter

  Jövő évtől programváltás : a műsorigazgató nyilatkozata / [riporter] Kiss T. Anna == p. 4-5.

  Interjú Nemes Péter műsorigazgató-elnökhelyettessel a Magyar Televízió szerkezeti-szervezeti megújításáról, és a műsorstruktúra átalakításáról.

 

318.

Szecskő Tamás

  Nyugaton a helyzet változatlan? / Szecskő Tamás == p. 6-7. : ill.

  Körkép a nyugat-európai televíziózásban 1987 és 1988 között történt változásokról.

 

319.

  6. stúdió == p. 7. : fotóill.

  1988. augusztus 26-án átadták a 6. stúdiót, az MTV legújabb és legkorszerűbb műsorkészítő bázisát.

 

320.

  Még mindig: Ifjúsági Parlament == p. 8-9. : fotóill.

  Az 1988. július 4-én tartott Ifjúsági Parlament felszólalásai, és azok rövidített idézetei.

 

 

 

321.

  Bérrendszer, jutalom, filmgyári prémium… : a TVDSZ elnökségének javaslatai == p. 10-11.

  Tájékoztató a június 22-én tartott Televíziós Dolgozók Szakszervezetének elnökségi üléséről, melyen a Film- és TV-művészek Szövetségével közösen alakított munkabizottság előterjesztését vitatták meg a külső vállalatoknál vállalkozási szerződések alapján megrendelt televíziós műsorok jelenlegi premizálási módszerének megváltozásáról.

 

322.

Ágoston György

  Állvány(zat) – históriáink / [riporter] n. y. == p. 12. : fotóill.

  Ágoston György műszaki igazgatóhelyettessel készült interjú a Magyar Televízió főbejáratánál látható újabb állványzat építésének okairól.

 

323.

  Az olvasók oldala == p. [13.]

  Vozár Gyula, az MTV nyugdíjas kárpitos szakmunkása emlékezik a Magyar Televíziónál eltöltött 25 évére.

Kovács Gabriella javaslatai az éjszaka és hétvégén dolgozó munkatársak étkezésének megoldására.

 

324.

Zih Zsolt

  A Telehír bemutatja... – A fotót Zih Zsolt készítette == p. [13.] : fotóill.

  A Telehír bemutatja szerkesztőségi helyiségeit az elnöki folyosón.

 

325.

Németh Lehel

  Mobil professzionális képmagnó / Németh Lehel == p. 14.

  Németh Lehel bemutatja a VR-1 mobil professzionális képmagnót, amely 1988. február 1-jén, a Halállista című tévéfilm forgatásának első napján volt használatban először. A képmagnó a Magyar Televízió legújabb hordozható képrögzítő berendezése, amely igényesebb irodalmi, drámai műsorok felvételére, tévéjátékok és tévéfilmek készítésére szolgál. A berendezés a koordinációs főosztálytól a VR-1 kódjelet kapta.

 

326.

Csók Pál

  Példa, ahogy beszélünk / Csók Pál == p. 15.

  1987. június 8-án megalakult a Magyar Televízió Nyelvi Bizottsága. Az egy év alatt végzett munka tapasztalatai alapján a Magyar Televízió elnöke a 2/1988. MTV számú utasítást adta ki, amely szabályozza a bizottság működését. Az eltelt egy év munkáját foglalja össze Csók Pál írása, amelynek végén Grétsy László örömét fejezi ki, hogy már van nyelvi bizottsága a tévének.

 

327.

Lénárt István

  Kockáztatom a jövőmet! / Lénárt István. – A cikk folytatása 3. évf. (1988) 10. sz. október p. [16.] == p. [16.] : ill.

  Lénárt István jegyzete a siófoki rádiós-televíziós üdülőben tett baráti látogatása körülményeiről és következményeiről. Mi egy sok millióért épített és fenntartott üdülő funkciója? A kellemes, jó légkörű üdülés biztosításáért havi fizetést húzó gondnoknak mi a fő feladata? 

 

 

1988. 3. évf. 10. sz. október

 

328.

  Az elnökségen történt == p. [2.]

  Az Erzsébet-díjról és a Spéter Alapítvány által készítendő műsor MTV-ben történő sugárzásának minden feltételéről egyértelmű írásos megállapodást kell kötni.

A létszámzárlat változatlanul érvényben van.

A díszletgyártó üzem önálló költségvetési státusa 1989. január 1-től megszűnik.

A 10 éves nemzetiségi adások, valamint a Ki mit tud? kiemelkedő munkatársai rendkívüli nívódíjban részesülnek.

Kővári Péter művelődési főszerkesztő szerződését újabb 5 évre kell meghosszabbítani.

Az értekezlet egyetértett a belkereskedelmi igazgatóság vezetője, dr. Pócsik Ilona szerződésének 5 évre történő meghosszabbításával.

 

329.

  A pártélet hírei == p. [2.]

  A szeptember 6-i alapszervezeti titkári értekezleten tájékoztató hangzott el aktuális politikai kérdésekről.

A vb szeptember 13-i ülésén tájékoztatót hallgatott meg az intézménnyel kapcsolatos, folyamatban lévő ügyekről, valamint megtárgyalta a szeptember 30-i pártbizottsági ülés előkészületeit.

 

330.

Márványi György

  Zongorázni két kézzel / Márványi György == p. 3-4.

  Összefoglaló az MSZMP Magyar Televízió Bizottsága szeptember 30-án, Siófokon tartott kibővített pártbizottsági üléséről. A napirend első pontjaként az 1988. évi műsortervről, az 1989. évi struktúráról, az 1-es és 2-es program működési koncepciójáról szóló tájékoztatók hangzottak el. Nemes Péter elmondta, hogy megtörtént a műsorstruktúra és a szerkesztőségi munkatervek egyeztetése, melynek eredményeként kialakult az 1989-es műsorterv, amely hamarosan nyilvánosságra kerül. Bereczky Gyula emlékeztetett rá, hogy az MSZMP Központi Bizottságának Agitációs és Propaganda Bizottsága a tévé előterjesztését tárgyalva úgy foglalt állást, hogy a korszerűsítési folyamatok meggyorsítása, a hétfői adásnap bevezetése, valamint a műsoridő-növelés anyagi fedezetét az előfizetési díj emelésével kell megteremteni. Az állásfoglalás azt is tartalmazza, hogy az emelésből származó összeg teljes egészében a televíziót illesse meg. Az 1-es műsorról szólva Wisinger István elmondta, hogy reform megy majd végbe 1989-ben, a 2-es adóról Horvát János azt hangsúlyozta, hogy az nem kereskedelmi csatorna. Az ifjúságról szólva Halák László kiemelte, hogy nagyon kevés műsor foglalkozik az ő problémáikkal, és ezen változtatni kell. A két műsorcsatorna közti verseny valódi lehetőségének és tényleges feltételeinek megteremtését sürgette Vozák László és Várkonyi Gábor, az anyagi önállóságot is beleértve a feltételekbe. A pártbizottsági ülés második napirendi pontja az új pártbizottság megválasztására hivatott küldöttértekezlet előkészítésével kapcsolatos kérdések megtárgyalása és eldöntése volt.

 

331.

Chochol Károly

  Éjjel-nappal: olimpia / Chochol Károly == p. 5. : fotóill.

  Chochol Károly képriportja az olimpia idején a vezérlőben, a rögzítőben és a stúdióban.

 

332.

  A Telehír hírei == p. 6.

  Varga Ferenccel, az MTV jogi osztályának vezetőjével készült interjú a létszámcsökkentéssel kapcsolatos fellebbezési lehetőségekről.

A művészeti főszerkesztőségen az új szerkesztőségek vezetőinek névsora.

Műsoreladások 1988. január 1. és június 30. között.

 

333.

  Műszaki Igazgatóság : szervezeti tábla == p. 7. : ill.

  A Műszaki Igazgatóság szervezeti felépítésének sematikus ábrája.

 

334.

Sági László

  Működik a 6. stúdió / Sági László, Róna György, Horváth Lóránt == p. 8-10. : fotóill.

  Az 1988. augusztus 26-án átadott 6. stúdiókomplexum bemutatása.

 

335.

Spánn Gábor

  Csak a szépre? Emlékezem… : nem életbiztosítás / Spánn Gábor == p. 11. : ill.

  Spánn Gábor írása egy rejtett kamerás forgatásról a pesti éjszakában.

 

336.

Varga György

  Második MUOSZ? / [riporter] Márványi. – A szerző neve: Márványi György == p. 12.

  Interjú Dr. Varga Györggyel, a MÚOSZ ellenőrző bizottságának elnökével a tömegkommunikációban dolgozók szakszervezeti tömörülésének átalakítására vonatkozó javaslatokról.

 

337.

Rományi Béla

  A nép szava(z) : válaszol: Rományi Béla / [riporter] Réti Ágnes == p. 13.

  Interjú Rományi Bélával a szakszervezeti mozgalom megújulásáról.

 

338.

Farkas József György

  Tévét nézek Berlinben… / Farkas József György == p. 14-15.

  A Berlinben élő Farkas József György írása arról, hogy mely tévécsatornák adásait láthatja a tévékészülékén.

 

339.

  Világtévé == p. 14-15.

  Hírek a világ televízióiról. A TASSZ budapesti tudósítója ismertette a Magyar Televízió új műsorát, az MTV Pluszt. Első alkalommal járt hivatalos osztrák televíziós delegáció Kínában. A Szovjetunióról és a gorbacsovi kísérletről szólt 40 percben a BBC Panoráma című műsora. Évente 700 játékfilmet és 1800 dokumentumfilmet tekinthetnek meg a szovjet tévécsatornák nézői. A Lengyel Televízió 475 játékfilmet, valamint 81 sorozatot mutatott be. 1973 óta árusítják a Szovjetunióban az egykor kiátkozott Pepsi Colát, ám reklám formájában csak 1988 májusában kapott polgárjogot a tévében.

 

340.

  Az olvasók oldala == p. [16.]

  Déri János írása a siófoki üdülőben fizetett teniszpálya bérleti díjáról.

Lénárt István levele Nagy László Üdültetési osztályvezető részére, melyben megköszöni a siófoki nyaralása után számára visszautalt összeget, melyet fel is ajánl az üdülő anyagi gondjainak enyhítésére, egyben szóvá teszi a siófoki üdülő gondnokának modorát. Előzmény: Telehír 1988. 3. évf.: 9. sz. szeptember. [16] p.

Thúróczy Zoltán nyílt levele, melyben a központi szalagtárból a szalagok kivételi módjának felülvizsgálatát kéri, és a törvényeknek megfelelő módosítást, mely szerint kivételkor ne kérjék a személyi számot senkitől.

Lovas György szerkesztő-riporter köszönőlevele az augusztus 19-én és 20-án az élő adásban dolgozó kollégák rendkívül készséges emberi és szakmai segítségéért.

1988. 3. évf. 11. sz. november

 

341.

  Az elnökségen történt == p. [2.]

  Bereczky Gyula tájékoztatást adott az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottsága üléséről, amelyen az MTV helyzete és fejlesztési elképzelései voltak napirenden.

A Telehír szerkesztőségének munkatársai 1988. október 1-jétől az elnöki titkárság főosztály állományába kerülnek át.

Az MTV belső ellenőrző tevékenysége közvetlenül elnöki irányítás alá kerül.

Felül kell vizsgálni a Magyar Televízió és a Magyar Rádió egykor közös szociális létesítményeivel kapcsolatos szerződéseket.

 

342.

  A pártélet hírei == p. [2.]

  Októberben, a küldöttértekezlet előkészítése jegyében, minden alapszervezet megválasztotta azokat, akik a tagságot képviselik a november 5-6-i tanácskozáson, és akik megválasztják majd az új 17 tagú pártbizottságot és a pártbizottság titkárát.

 

343.

Deák Zsoltné

  Tv iskola / [riporter] R. Á. – A szerző neve: Réti Ágnes == p. 3.

  Interjú Dr. Deák Zsoltnéval, az oktatási csoport vezetőjével a Magyar Televízióban folyó tanfolyamokról és továbbképzésekről.

 

344.

Wisinger István

  Mutatvány védőhálóval (vagy anélkül?) : MTV 1 / Wisinger István == p. 4.

  Wisinger István programigazgató tájékoztatása az 1. és 2. program közeli szétválása előtt az MTV 1. csatornájának helyzetéről, és a terveiről.

 

 

 

 

345.

Horvát János

  Mutatvány védőhálóval (vagy anélkül?) : MTV 2 / Horvát János == p. 5.

  Horvát János programigazgató tájékoztatása arról, hogy jelenleg hol tart az MTV 2. csatornájának munkálataival.

 

346.

Vitray Tamás

  Start : Vitray Tamás a pályabelépőkről / [riporter] réti. – A szerző neve: Réti Ágnes == p. 6.

  Interjú Vitray Tamással a 20 év után ismét jelentkező sportriporter kerestetikről, melyre nyílt pályázat útján, több mint hétszázan jelentkeztek.

 

347.

  25 éve történt == p. 6.

  1963. augusztus: 20-án felavatják a Szabadság téri 440 négyzetméteres 1-es tévéstúdiót; 22 napos, tízezer kilométeres szovjetunióbeli turnén vesznek részt a Ki mit tud? győztesei.

1963. szeptember: Törzsasztal az Újságíró-klubban a címe a népszerű, közéleti kérdésekkel foglalkozó műsornak; megszűnik a Világhíradó, helyette hetenként ötször TV- Híradó jelentkezik.

1963. október: Egy csónak visszafordul címmel Esztergályos Károly első tévéfilmjének a bemutatója; Illés Béla Honfoglalásának bemutatója; a tévében is megindult Lőrincze Lajos nyelvművelő műsora.

 

348.

  Egységben, de másképpen == p. 7-8.

  Összefoglaló a Televíziós Dolgozók Szakszervezetének október 7-én és 8-án, Siófokon tartott munkaértekezletéről.

 

 

 

 

 

349.

Bereczky Gyula

  A Magyar Televízió elnöke a TVDSZ-ről / Bereczky Gyula == p. 8-9.

  Bereczky Gyula, az MTV elnöke október 8-án részt vett a TVDSZ munkaértekezletén, ahol tájékoztatást adott az 1989-től megújuló televíziós munkára való felkészülésről, a két program önállóvá válásának feladatairól, majd részletesen szólt a TVDSZ állásfoglalásában megfogalmazott javaslatokról.

 

350.

Szolnoki András

  Demokráciával a mozgókép kultúrájáért / Szolnoki András == p. 10.

  1988. október 4-én tartotta alakuló gyűlését a Mozgókép Demokratikus Szakszervezet (MODESZ) a Toldi moziban. Szolnoki András, a MODESZ szóvivője foglalja össze az ülés eseményeit.

 

351.

Erdős András

  Hogy áll a leépítés? : szót kér: Erdős András / f == p. 11.

  Erdős András összefoglalása a létszámcsökkentés végrehajtásának menetéről, valamint arról, hogy hány főt érint és mely területeket.

 

352.

  Lapzárta után érkezett == p. 11.

  A TVDSZ elnöksége és az MTV elnökhelyettesi testülete 1988. október 24-én tárgyalt a TVDSZ korábbi állásfoglalásában megfogalmazott javaslatok megvalósításáról.

 

353.

Gyulai István

  Szöuli pillanatok / Gyulai István == p. 12-13. : fotóill.

  Gyulai István kommentátor a szöuli olimpián vele történt néhány eseményt ír le.

 

 

 

 

354.

  A Telehír hírei == p. 14. : fotóill.

  Nagy László, a Magyar Rádió üdültetési osztályvezetője válaszol Déri János levelére, mely a Telehírben jelent meg. A cikk előzménye 3. évf. (1988) 10. sz. október p. [16.]

1988. október 4. és 12. között a Kazah Köztársaság tengizi térségében járt Bánhegyi Nelly és Csernovics György, hogy az ott dolgozó magyar munkásoknak eljuttassák a Magyar Televízió által társadalmi munkában készített VHS-felvételeket az 1. program műsoráról.

 

355.

Sipos Tamás

  Érte és ellene : Pro-Tekció / Sipos Tamás == p. 15.

  Sipos Tamás jegyzete arról, hogy meglepett és sértett, hogy a városvédő Ráday Mihály nem kapta meg a Pro Urbe elismerést.

 

356.

Sipos Tamás

  Érte és ellene : mi a jó, és mi a rossz? / Sipos Tamás == p. 15.

  Sipos Tamás nyílt levele Dobor Dezsőnek a közvetítési stílusról és magatartásról.

 

357.

  Az olvasók oldala == p. [16.]

  Kemenes Frigyesné észrevétele a személyi jövedelemadóval kapcsolatban, mely szerint a túlfizetett adóelőleget nem térítik vissza.

Gyökér András reagál Thúróczy Zoltán nyílt levelére, melyben szóvá tette, hogy a szalagok kölcsönzése a központi szalagtárból csak személyi szám ellenében történhet meg. A cikk előzménye 3. évf. (1988) 10. sz. október. p. [16.]

Fekete Pálné köszönőlevele a szakszervezeti vezetőknek, hogy törődnek a Magyar Televízió nyugdíjba vonult dolgozóival.

 

 

 

 

 

1988. 3. évf. 12. sz. december

 

358.

  Az elnökségen történt == p. [2.]

  Az 1989. évi kapacitás- és költségterveket a gazdasági, gyártási és műszaki igazgatók egyeztetése után tárgyalta ismételten az értekezlet.

Az 1-es és 2-es program anyagi és személyi feltételeinek megteremtéséhez dr. Horváth József gazdasági igazgató kapott felhatalmazást.

A televíziós gyermekműsorok és gyermekfilmek VIII. Kőszegi Szemléjének megrendezéséről szóló előterjesztést az értekezlet elfogadta.

 

359.

  A pártélet hírei == p. [2.]

  November 22-én dr. Halák László, az MTV pártbizottságának újonnan megválasztott titkára vezetésével első ülését tartotta az újjáalakult 17 tagú pártbizottság.

 

360.

Aczél Endre

  A demokrácia nem a hatalom ajándéka / Aczél Endre == p. 3-4.

  Aczél Endre november 7-i beszéde.

 

361.

  Pártértekezlet a Tv-ben == p. 5-28. : fotóill.

  Az MTV pártbizottsága által felkért ad hoc munkabizottság javaslatai tartalmi, szervezeti és módszertani kérdésekben az MTV pártértekezlete számára, valamint az 1988. november 5-én megtartott intézményi pártértekezlet rövidített jegyzőkönyve. A pártértekezlet napirendi pontjai: beszámoló az 1988-ban végzett munkáról, és az 1988-as májusi pártértekezlet határozatainak megvalósításáról; az MSZMP MTV pártszervezetének feladatai, munkájának megújítása az ad hoc bizottság írásos elemzése és javaslatai alapján; az MTV pártbizottság titkárának és tagjainak megválasztása.

 

362.

  1988. második félévi nívódíjak == p. 29.

  Az egyéni, kollektív és technikai nívódíjasok névsora.

363.

Marczali László

  Ha lennénk baráti csapat… / Marczali László == p. 30. : fotóill.

  Marczali László emlékezése az elhunyt kollégákról.

 

364.

Kiss Gábor

  Megkönnyebbülés / Kiss Gábor == p. 30.

  Kiss Gábor jegyzete a Magyar Filmek Mozijában, a Tanácsban történt atrocitásáról.

 

365.

  A Telehír hírei == p. [31.] : fotóill.

  A Televízió Operatőri Tanácsa 1988-ban Bánhegyi Istvánnak ítélte oda az Év operatőri díját a Kaméliás hölgy című tévéjáték fényképezéséért.

Az MTV vágószobáiban folynak annak a Magyar Televízió és a Koreai Televíziós Rendszer között létrejött koprodukciónak az utómunkálatai, amelyet Jancsó Miklós rendezett a Szöuli Olimpia ideje alatt.

 

 

1989. 4. évf. 1. sz. január

 

366.

  Az elnökségen történt == p. 2.

  Bereczky Gyula tájékoztatást adott a Miskolcon építendő körzeti stúdió létrehozásának lehetőségéről.

Az 1988. december 13-i elnökhelyettesi értekezleten Bereczky Gyula tájékoztatást adott az Országgyűlés kulturális bizottságának üléséről, melyen megszavazták, hogy a 20 forintos előfizetési díjemelés, mint teljes mértékben az MTV céljaira fordítható tétel kerüljön a Parlament plenáris ülése elé.

A belkereskedelmi igazgatóság előterjesztése alapján elkészítendő a szponzoráció feltételeit szabályozó utasítás.

 

 

 

367.

  Tájékoztatás a pártbizottság december 13-i üléséről == p. 2.

  Bereczky Gyula elnök személyi kérdésekben tájékoztatta a pártbizottságot.

A pártalapszervezetek többsége megküldte véleményösszesítését Grósz Károly sportcsarnoki beszédéről.

A pártbizottság kéréssel fordult az elnökhöz, mert meg akarja ismerni az MTV-re vonatkozó pénzügyminiszteri revizori jelentést.

A pártbizottság egyhangúan úgy határozott, hogy a Király Zoltán kizárásával kapcsolatos ügyben folytatja az előző pártbizottság által megkezdett folyamatot.

Január végén Pozsgay Imre – az MTV meghívására - találkozik majd az MTV kommunistáival.

 

368.

Rományi Béla

  Kedves Pozsgay Elvtárs! / Rományi Béla. – A cikk folytatása 4. évf. (1989) 2. sz. február p. 2.  == p. 2.

  Rományi Béla, a Televíziós Dolgozók Szakszervezete elnökségének nevében, 1988. december 12-én írt levele Pozsgay Imre államminiszternek, mely szerint a Magyar Televízió ismételten kimaradt egy központi bérfejlesztésből.

 

369.

Kiss T. Anna

  Hét végén is ingyen is / Kiss T. Anna == p. 3-4. : ill.

  Beszámoló az 1988. december elején Gárdonyban tartott televíziós KISZ felkészítő tábor eseményeiről.

 

370.

  A Magyar Televízió KISZ szervezetének állásfoglalása == p. 4.

  A KISZ Országos Értekezletén megfogalmazott platformot „Szocializmust, de másképp!”, a Magyar Televízió KISZ szervezete elfogadja, és a KISZ alapvető megújítására számít, melynek keretében folytatja az elmúlt három évben megkezdett útját, s további lépéseket is tesz tagsága igényei szerint, hogy tartalmas, politizáló, a helyi közéletet formáló ifjúsági mozgalomként működhessen, nevéhez híven, a televízió KISZ szervezeteként.

371.

Réti Ágnes

  Fesztiválvendégek Miskolcon : nem csak a jaj cica… / réti. – A szerző neve: Réti Ágnes == p. 5. : fotóill.

  James I. Neumuller a Montreali Magyar Televízió képviseletében érkezett a 28. Miskolci Fesztiválra. A Montreali Magyar Televízió a Quebeci Etnikai Televízió egyik nemzetiségi adásaként működik, heti 1 órányi adással. A műsor gerincét az MTV és a Televideo összeállításai adják.

 

372.

Réti Ágnes

  Fesztiválvendégek Miskolcon : kevés a beszédes kép / réti. – A szerző neve: Réti Ágnes == p. 5. p. : fotóill.

  Vagyim Zobin és Vlagyiszlav Vinogradov szovjet rendezők, a Leningrádi Filmfesztivál számára válogattak a 28. Miskolci Fesztiválon szerepelt művek közül.

 

373.

Bartal Imre

  Polgári védelmi gyakorlatunk: ipari és természeti katasztrófák elhárítása / Bartal Imre == p. 6. : fotóill.

  A Honvédelmi Törvény kötelez minden szervet, vállalatot, hogy polgári védelmi szervezeteket hozzon létre, illetve a dolgozóit képezze ki. A Magyar Televízió önképzés formájában alakította ki a polgári védelmi felkészítést, melyről Bartal Imre, az Igazgatási főosztály katonai polgári védelmi főelőadója ad tájékoztatást.

 

374.

Spánn Gábor

  Csodás merchandisign / Spánn Gábor  == p. 7. : fotóill.

  Spánn Gábor írása arról, hogy a Filmfőszerkesztőség, a Csip-csup csodák című mesesorozat másodlagos jogait megvette.

 

 

 

 

375.

Forró Evelyn

  A protokolltól az aktualitás felé / Forró Evelyn == p. 8-9. : fotóill.

  A csehszlovák tv esti híradójának, a Televizni novinynek a bemutatása, valamint Vladimira Pavlickova műsorvezető és Slávek Horsky riporter munkájának ismertetése.

 

376.

  Az olvasók oldala == p. 10-11.

  Kiss György észrevétele, hogy az 1989-es évben szétváló 1. és 2. programmal az 1. programon dolgozó munkatársak száma kevés lesz.

Juhász Ilona makett készítő levele az elbocsátásával kapcsolatos körülményekről.

Farkas Katalin véleménye a kollektív nívódíjak elosztásáról.

Rosta György véleménye a törzsgárda tagsággal járó pénzösszegről.

 

1989. 4. évf. 1. sz. január. Melléklet

 

377.

  Intézményi értekezlet ’88. – Chochol Károly fotói az értekezletről == p. 1-24. : fotóill.

  Az 1988. december 5-én tartott intézményi értekezleten elhangzottak rövidített változata. Bereczky Gyula, az MTV elnöke: a Magyar Televízió elnöksége másodszor vállalkozott arra, hogy éves munkaértekezleten adjon számot az elmúlt esztendő tevékenységéről és a jövő feladatairól, majd a politikai helyzet elemzése után Bereczky Gyula beszélt a szervezeti korszerűsítéssel együtt járó létszámgazdálkodásról, a munkaerő minőségi cseréjéről, a Pénzügyminisztérium átfogó pénzügyi vizsgálatáról, amely megállapította, hogy a Magyar Televízió gazdálkodása fegyelmezetlen és áttekinthetetlen, majd szólt a műszaki igazgatóság kitűnő munkájáról, a politikai és művészeti területek műhelymunkájáról, az MTV történetének talán legnagyobb vállalkozásáról: az egyes és kettes program kettéválásáról, végezetül pedig arról, hogy a vezetés nem áll helyzete magaslatán. Wisinger István, az 1-es csatorna vezetője: ha a televíziósok nem állnak a változások mellé, akkor a televíziós reform kudarcra van ítélve, majd arról beszélt, hogy magyar televíziót kell csinálni, mert most mindennél világosabb, hogy csak az tarthatja meg a televíziózást az érdeklődés középpontjában, ami magyar, végezetül arról szólt, hogy kinek akarnak televíziót csinálni és hogyan csinálják meg ezt az újfajta reform-televíziót. Horvát János, a 2-es csatorna vezetője: az új 2-es csatorna előtt álló feladat egyike a nézőszám növelése, de nem az 1-es csatorna kárára, majd beszélt a műsortúltermelés okairól, a munkatársak alacsony béréről, valamint arról, hogy nagyon szeretné, ha az adott struktúrán belül értékes és valóban szükséges műsorok készülnének. Érdi Sándor, művészeti igazgató beszélt a televízió értelmiségpolitikájáról, művészetpolitikájáról és művelődéspolitikájáról. Dr. Halák László, a pártbizottság titkára arról beszélt, hogy a májusi pártértekezlet után most jutott el oda a Magyar Televízió, hogy a pártszervezetek életében is bekövetkezzék a kívánt és várt fordulat. Sugár András, A Hét főszerkesztője beszélt a direkt politizálásról, a direkt politikáért elkötelezettek felelősségéről. Lovas György, a Magyar Televízió KISZ-titkára a jövő féltéséről beszélt, nyugtalanítónak tartja azt az átlagéletkort, amely az MTV-ben kialakult, és amely tovább torzult a 10 %-os létszámcsökkentéssel, végül összefoglalta az országos KISZ-értekezlet állásfoglalását. Aczél Endre, a Híradó főszerkesztője olyan megoldatlan politikai kérdésekről beszélt, amelyek nagyon sokukat foglalkoztatják, amelyekre elvi és gyakorlati értelemben is szükséges választ adni, például kié a televízió, ki ellenőrzi, és ki irányítja. Grósz Károly, az MSZMP főtitkára arról beszélt, hogy nagyon színes, eseménydús politikai életet élünk, néha túlfűtött is egy kicsit, a több éves visszafojtottság és visszafogottság után most nagy szenvedéllyel tör fel a sok mondanivaló, a sok közölnivaló; a politikai közélet új korszaka bontakozik most ki, amelynek – meggyőződése szerint – jótékony és termékenyítő hatása, elsősorban a társadalom politikai felépítményére, nagyon hamar érezhető lesz, majd szólt a műsorokról. Bereczky Gyula újabb felszólalásában arról beszélt, hogy amíg a Magyar Televízióban megfelelő embereket találnak vezetői posztokra, addig házon kívülről nem hoznak vezetőt, majd arról szólt, hogy az értekezleten elhangzott, hogy Televíziót, de másképpen, Bereczky szerint viszont Televíziót, de jobbat, majd megemlítette, hogy az 1989. évi pénzügyi keretek elosztásakor kiemelt helyre került a művészeti főszerkesztőség, végezetül arról beszélt, hogy a gazdálkodást sokkal komolyabban kell venniük, mert az MTV-ben még sok tartalék van. Szinetár Miklós elnökhelyettes arról beszélt, hogy a Magyar Televízió 30 éve egy perc a magyar kultúra történetében, és most ezzel az új szervezettel, ebben az újjáalakuló országban valami más kezdődik, valami új.

 

 

 

 

1989. 4. évf. 2. sz. február

 

378.

  Az elnökségen történt == p. 2.

  Bereczky Gyula tájékoztatta a testületet, hogy a szükséges egyeztetések megszületése után A HÉT című műsor szerkesztősége január 1-től a TV Híradó szervezeti kereteiben dolgozik tovább.

Megtörtént a dokumentumfilm pályázat zsűrizése.

Január 15-től külföldi fesztiválokra kiküldetés csak Szinetár Miklós ellenjegyzésével indítható.

Dr. Horváth József gazdasági igazgató március 1-től távozik az MTV-től.

 

379.

  Hírek a pártbizottságról == p. 2.

  Január 3-án a pártbizottság soron kívüli ülést tartott, ahol Király Zoltán részletesen tájékoztatta a pártbizottságot kizárásának körülményeiről. A január 10-i pártbizottsági ülésen felkérték az alapszervezeteket: a február 14-i együttes pártbizottsági ülésre úgy készüljenek fel, hogy számot tudjanak adni a pártalapszervezetek tevékenységéről, amelyet a politikai megújulás érdekében tettek, vagy tenni kívánnak, továbbá átadták Kepes András kilépési nyilatkozatát és a pártbizottság véleményét a kilépéssel kapcsolatban. A pártbizottság január 24-i ülésén az információs munkacsoport a Telehír és a Folyosó szerkesztésével kapcsolatos tevékenységről adott számot. A pártbizottság véleménye szerint az információs munka fő céljának kell tekinteni, hogy a pártalapszervezetek adjanak jelt magukról, tegyék érezhetővé jelenlétüket a tévé politikai hétköznapjaiban.

 

380.

Pozsgay Imre

  „Rományi Béla elvtársnak…” / Pozsgay Imre. – A levél előzménye 4. évf. (1989) 1. sz. január p. 2. == p. 2.

  Pozsgay Imre 1989. január 17-én kelt válaszlevele Rományi Bélának.

 

 

 

381.

  Az olvasók oldala == p. 3-5.

  Gáti Márta, a Filmfőszerkesztőség munkatársa kérdezi, hogy a létszámleépítés érinti-e az MTV felső vezetését is.

Kovács Péter hangmérnök levele Chrudinák Alajoshoz. Rosta György] véleménye az alkotók és a műszaki személyzet közötti szakadékról. Farkas Katalin írása az állandó átszervezések kapcsán kialakuló helyhiányról.

 

382.

Chochol Károly

  Tűz a tévében / Chochol Károly == p. 6. : fotóill.

  Chochol Károly képriportja a TV Híradó helyiségeiben január 23-án keletkezett tűzről.

 

383.

Bereczky Gyula

  Intézkedési terv a Magyar Televízió pénzügyi helyzetének stabilizálására, a gazdálkodás megjavítására / Bereczky Gyula == p. 7-8.

  A Pénzügyminisztérium 1988. I. negyedévben pénzügyi-gazdasági ellenőrzést végzett a Magyar Televíziónál, és számos hiányosságot állapított meg. Ezek megszüntetése, valamint a műsorgyártásnak és a technika fejlesztésének a pénzügyi lehetőségekhez való igazítása, a műsorgyártás tervezésének és szervezettségének javítása, a gazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében Bereczky Gyula elnök intézkedési terv végrehajtását rendeli el.

 

384.

  A pártbizottság állásfoglalása az intézkedési tervről == p. 9.

  A pártbizottság áttanulmányozta a Pénzügyminisztérium revizori jelentését a Magyar Televízió gazdálkodásáról, és megtárgyalta az MTV elnöke által készített intézkedési tervet. A pártbizottság nyolc pontban fogalmazta meg álláspontját.

 

 

 

 

 

385.

Juszel Béla

  Megváltható a botozás : iráni benyomások / Juszel Béla. – A cikk folytatása 4. évf. (1989) 4. sz. április p. 16-17. == p. 10-11. : ill.

  Beszámoló Juszel Bélától, aki a Magyar Televízió és a Magyar Rádió közös delegáció tagjaként Teheránban járt.

 

386.

Regős Sándor

  Tíz év a Tisza partján / [riporter] Kiss T. Anna == p. 12-13. : fotóill.

  Interjú Regős Sándorral, aki 10 évig volt a Szegedi Körzeti Stúdió vezetője.

 

387.

  Búcsú Fejér Ádámtól / fábián == p. 14. : fotóill.

  Emlékezés Fejér Ádámra.

 

388.

  Csöndes szavak – Belohorszky Pál után / fábián == p. 14. : fotóill.

  Emlékezés Belohorszky Pálra.

 

389.

Halák László

  Válaszok Sugár Andrásnak / Halák László == p. 15.

  Dr. Halák László válaszol azokra az újságcikkekre, amelyekben Sugár Andrással készült interjúk szerepelnek.

 

390.

  A Telehír hírei == p. [16.]

  Pozsgay Imre államminiszter az MTV pártbizottságának meghívására február 8-án találkozik az MTV dolgozóival.

 

 

 

 

1989. 4. évf. 2. sz. február. Melléklet.

 

391.

Horváth József

  Gazdasági igazgatói körlevél / Horváth József == p. [1-4.]

  Dr. Horváth József gazdasági igazgató körlevele az 1988. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos tudnivalókról.

 

 

1989. 4. évf. 3. sz. március

 

392.

  Az elnökségen történt == p. [2.]

  Az elnökség elfogadta a gyártási igazgatóság átszervezésének programját.

Beszámoló hangzott el az Európai Műholdas Zenecsatorna előkészületeiről.

Az értekezlet elfogadta a Kőszegi Fesztivál költségvetését azzal, hogy a kiadásokat mind nagyobb mértékben kereskedelmi jellegű bevételekkel ellensúlyozni.

Az értekezlet tudomásul vette Baló György főmunkatárs áthelyezését a műsorigazgatóságra.

 

393.

  A KEB vonja vissza! : a pártélet hírei == p. [2.]

  A pártbizottság korábbi kezdeményezését folytatva levelet írt a Központi Ellenőrző Bizottsághoz és kezdeményezte, hogy vonja vissza azt az 1988 elején hozott határozatát, amellyel Bihari Mihályt, Bíró Zoltánt, Király Zoltánt és Lengyel Lászlót kizárta az MSZMP-ből.

 

394.

B. Révész László

  Ceterum censeo / B. Révész László. – Nádorfi Lajos fotója B. Révész Lászlóról egy vonat peronján == p. [3.] : fotóill.

  B. Révész László írásában felhívja a figyelmet arra, hogy egyre kevesebb dokumentumfilm készül, pedig nyomasztó a felelősség: a jelenkor történetét kellene megírni ezekkel a filmekkel.

395.

Baló György

  Miből élsz Baló Gyuri? / [riporter] Marczali László == p. 4-5.

  Interjú Baló Györggyel, aki a Magyar Film- és TV-művészek Szövetségének társelnöke, és a Magyar Újságírók Szövetségének elnöke, valamint a Magyar Televízióban a műsorigazgatóság munkatársa. A Hét című műsor személyi kérdéseiről és beolvadásáról a TV Híradóba, valamint a Magyar Film- és TV-művészek Szövetségének megbeszélésén a Magyar Televíziót ért támadásokról mondja el a véleményét.

 

396.

Szolnoki András

  Miért politizál a MODESZ? / Szolnoki András == p. 6.

  Szolnoki András MODESZ szóvivő írása arról, hogy egy szakszervezetnek azért kell politizálnia, mert csak megfelelő politikai környezetben tud, illetve képes működni.

 

397.

  A Mozgókép Demokratikus Szakszervezet ideiglenes választmányának állásfoglalása == p. 6.

  A Mozgókép Demokratikus Szakszervezet ideiglenes választmányának 1988. december 15-én kiadott állásfoglalása.

 

398.

  A Magyar Demokrata Fórum televíziós tagságának programnyilatkozatából == p. 7.

  A Magyar Demokrata Fórum televíziós tagsága február 3-án egyhangúan elfogadta programnyilatkozatát, melynek leglényegesebb megállapításait összegzi a Telehír.

 

399.

  Válasz helyett == p. 7.

  A Magyar Demokrata Fórum televíziós tagsága programnyilatkozatának eredeti, a jelenleginél több mint háromszor hosszabb programnyilatkozat közlésére terjedelmi okokból a Telehír nem vállalkozhatott, azonban szeretnének néhány kérdésre nyilvános választ kapni a programnyilatkozatot illetően.

 

400.

Ilkei Csaba

  Nyílt levél az elnökhöz / Ilkei Csaba == p. 8.

  Dr. Ilkei Csaba, az Új Reflektor Magazin felelős szerkesztője 1989. január 27-én kelt nyílt levele az MTV elnökéhez, melyben kéri, hogy vonja vissza a 2/1987. számú körlevelét, annak tartalmát igazítsa az alkotmányos és törvényes előírásokhoz, és a politikai céloknak megfelelően garantálja az MTV minden dolgozója számára a szabad véleménynyilvánítás jogát.

 

401.

Bereczky Gyula

  Az MTV elnökének válasza / Bereczky Gyula == p. 9.

  Bereczky Gyula 1989. február 14-én kelt válaszlevele Ilkei Csabának.

 

402.

Márványi György

  Nyílt levél a Film és TV Művészek Szövetsége televíziós választmányához / Márványi György == p. 9.

  Márványi György 1989. február 10-én kelt nyílt levele a Film és TV Művészek Szövetsége televíziós választmányához, melyben kijelenti, hogy nem kíván a jelen formájában működő szövetség tagja maradni, és egy új, különálló Televízió Művészek Szövetsége létrehozását javasolja.

 

403.

Simó Tibor

  A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége főtitkárának nyílt levele a TVDSZ tagjaihoz / Simó Tibor == p. 9.

  Simó Tibor nyílt levele a TVDSZ tagjaihoz, melyben megkéri őket, bízzák meg küldötteiket, hogy a TVDSZ csatlakozzon a megalakuló Tájékoztatási és Művészeti Szakszervezetek Szövetségéhez.

 

 

 

 

404.

  A Telehír 1988-ban megjelent számának tartalomjegyzéke == p. 10-11.

  A Telehír című újság 1988 januárjától 1988 decemberéig megjelent számainak rövidített repertóriuma.

 

405.

Király Zoltán

  Az olvasók kérésére: Király Zoltán : „Szeretném megőrizni függetlenségemet” / [riporter] Kiss T. Anna. – A cikkhez tartozó fotókat Vörös Ilona készítette Király Zoltánról == p. 12-13. : fotóill.

  Interjú Király Zoltánnal, a Szegedi Körzeti Stúdió szerkesztő-riporterével, egyben országgyűlési képviselővel.

 

406.

Sugár András

  Vádak, pletykák, szóbeszédek : válasz Dr. Halák Lászlónak / Sugár András. – A cikk előzménye 4. évf. (1989) 2. sz. február p. 15. == p. 14-15. : ill.

  Sugár András válaszlevele a Telehír szerkesztőségének, melyben Dr. Halák Lászlónak a Telehír februári számában ellene intézett támadásaira reagál.

 

407.

Halák László

  Valóban nem… / Halák László. – A cikk előzménye 4. évf. (1989) 3. sz. március p. 14-15. == p. 15. : ill.

  Dr. Halák László reagál Sugár András levelére.

 

408.

  Az olvasók oldala == p. 16-17.

  Szolnoki András írása egy televíziós rendészről.

Takács Vera megjegyzése az 1/1989. sz. MTV utasításról: a felhasználási szerződések és a szerzők díjazásának végrehajtási szabályairól.

Kuczka Judit írása egy újabb szerkesztőségi költöztetésről.

 

 

409.

  A Műszaki Igazgatóság koncepció vázlata a Bojtár utcai stúdiókomplexum technikai-technológiai kialakítására == p. 18.

  Megvitatás céljából közzéteszik a műszaki igazgatóság néhány javaslatát a stúdió-komplexum funkciójára és az ezzel szorosan összefüggő technikai-technológiai rendszer kialakítására.

 

410.

Szalay László

  Tisztelt Egri Elvtárs! / Szalay László, Várkonyi Gábor == p. 18.

  Szalay László és Várkonyi Gábor Egri Ferenc műszaki igazgatónak írt levele, melyben az operatőri tanács és a rendezői tanács állásfoglalását írják le a műszaki igazgatóság Bojtár utcai stúdió-komplexum kialakításának javaslatával kapcsolatban.

 

411.

Takács Vera

  És a gyerekekkel ki törődik? / Takács Vera == p. 19.

  Takács Vera írása arról, hogy idén nem rendeltek gyermekjátékfilm forgatókönyveket, animációs könyvet, mert pillanatnyilag a struktúra nem kívánja, pedig az ember számára az jelenti az igazi értéket, amit 10 éves koráig megismer, és ehhez szükség lenne a magyar gyermekfilmgyártásra.

 

412.

  „Újra itt van, újra itt van…” == p. 19.

  Felhívás a grafikai részleg munkatársaitól az együttműködésre, hogy a műszaki személyzettel együtt próbálják meg változatosabbá és igényesebbé tenni a televízió arculatát.

 

413.

  A Telehír hírei == p. [20.]

  1989. február 2-án az MTV aulájában kisorsolták az autókra érkezett igényeket.

A személyzeti főosztály levélben hívta fel a főszerkesztőségek figyelmét a 2/1988. MTV sz. elnöki utasításra, mely szerint a képernyőn új munkatársak csak külön elnöki engedéllyel foglalkoztathatók.

Tanulmány készült az elmúlt két évtized televíziós nyelvhelyességi hibáiból.

 

 

1989. 4. évf. 3. sz. március. Melléklet

 

414.

  Pozsgay Imre a Televízióban. – Az értekezlet fotóit Zih Zsolt készítette == p. [1.]-16. : fotóill.

  Dr Halák László köszöntötte a vendégeket, elsősorban Pozsgay Imrét, a Politikai Bizottság tagját, államminisztert, aki a televízió felügyeletét is ellátja, és akitől gondolatokat szeretnének hallani a televízióról, a pártról, a kormányról, a politikai helyzetről, mert amikor meghívták Pozsgay Imrét, akkor a Magyar Televízióban már régóta folyt a vita arról, hogy kié a televízió, és ebben a vitában nagyon lényeges tényező lehet, hogy mit mond erről Pozsgay Imre. Pozsgay Imre elmondta véleményét a televízióról, majd a televízió és a kormány viszonyáról, amely bizonytalan, tétova és rendezetlen, magáévá tette azt a gondolatot, hogy a televízió a nemzeté, a felügyelet a kormányé, de a kormány nem kívánja igazgatni a televíziót, majd kifejtette gondolatát arról, hogy mit ért nemzeti televíziózáson, utána a politikai helyzettel kapcsolatban arról beszélt, hogy egy új politikai vállalkozás kezdetén állnak, melynek lényege, hogy Magyarország rátér a többpártrendszerű politikai pluralizmus útjára, végezetül néhány közgazdasági és politikai összefüggésről mondta el a véleményét. Kígyós Sándor hozzászólásában arról beszélt, úgy érzik, hogy Pozsgay Imre csak mellékesen látja el a televízió felügyeletét, hiányzik a munkakapcsolat, ami ebben a felforrósodott és felgyorsult időben szükséges lett volna az itt dolgozó televíziósoknak, majd arról szólt, hogy egy viszonyrendszert kell újragondolni, a vezetett, az ellenőrzött, az irányított, a szabad, a független vezető és televízió viszonyát. Horváth Ádám arról beszélt, hogy 30 éve televíziós, és nagyon bonyolultnak, összetettnek és izgalmasnak tartja azt, amit csinálnak, kicsit furcsa képe az országnak az az érdekes protekcionista együttélése a művészetnek és az állami irányításnak, ami kialakult, majd arról beszélt, hogy a nemzeti televíziózás abból áll, hogy szépen beszélnek benne magyarul jó ügyekről, hasznosan, nem túl hosszan, de nagyon tömören, hogy azt, ami Magyarország, azt megpróbálják visszahelyezni oda, ahonnan sokak tudatából lecsúszott, hogy azt, hogy ez egy magyar televízió, azt mindenki érezze akkor is, amikor csinálja, és akkor is, amikor nézi. Gyöngyösi Károlyné arról beszélt, tudja, hogy a politika értelem, de az emberek érzelmeire is oda kéne figyelni. Márványi György arról beszélt, hogy jó televíziót akarnak csinálni, a nemzet televízióját akarják csinálni, majd arról, hogy mi a baj a Magyar Televízióban, azt ők jobban tudják, mint a filmszakma, jobban tudják, mint a néző és jobban tudják, mint a politikusok. Kardos István arról beszélt, hogy rendkívül dezideologizált a párt, valamint arról, hogy a sajtóban annyi valótlanságot és cáfolnivalót nem olvasott már nagyon régen, mint most, rendkívül elharapódzott a felelőtlenség, végezetül a politikai és gazdasági reform viszonyáról szólt. Bereczky Gyula újbóli felszólalásában arról beszélt, hogy nincs megsértődve itt 3500 ember, csak érzelmeiben van megbántva egy kicsit, mert úgy érzi, hogy akkor, amikor a Magyar Televízió történetének egyik legnagyobb megújulási folyamatáért dolgozik éjt-nappallá téve nagyon sok ember, nagyon rossz fizetéssel, akkor egy koncentrált támadás indul igaztalanul, tájékozatlanul, s mérhetően a rosszindulat által motiváltan. Szinetár Miklós

 

 

1989. március. Különkiadás

 

415.

Chochol Károly

  Chochol Károly képdokumentumai / Chochol Károly == p. [1-16.]

  A Magyar Televízió közel hatvan épületének, raktárának, gyárának objektív tényfeltárása képekben, a Telehír szerkesztősége által sajtó alá rendezett, szűkebb változatban.

 

 

1989. 4. évf. 4. sz. április

 

416.

  Az elnökségen történt == p. [2.]

  A Bojtár utcai stúdió üzembe állításának reális határideje 1990. július 1-je.

Még tartanak a Krisztina körúton bérelhető, körülbelül 500 négyzetméteres irodai terület hasznosítására tett előkészületek.

Az értekezlet tájékoztatást kapott arról, hogy a bér- és munkaügyi főosztályon elindult a televíziós dolgozók intézményen belüli jövedelmének teljes körű felmérését szolgáló számítógépes program.

417.

  A pártélet hírei == p. [2.]

  A pártbizottság március 14-én úgy határozott, hogy minden párttagtól személyes állásfoglalást kér, melynek lényege: forduljanak-e levéllel az MSZMP KB reformpárti és realista politikusaihoz a platformok tisztázását kérve, vagy érjék be azzal, hogy megvitatják a KB március 7-én elfogadott rövid programját.

 

418.

Fodor Ágnes

  Nincsenek többé leosztott lapok… / Fodor Ágnes == p. 3.

  Fodor Ágnes cikke az új struktúrában működő művészeti igazgatóság munkájáról.

 

419.

Horvát János

  Ki a cenzor? / [riporter] Marczali László == p. 4-5. : fotóill.

  Interjú Horvát Jánossal a Napzárta című műsorról és a TV 2 programjáról.

 

420.

  A Napzárta „lapzártái” == p. 6-7.

  A Telehír közzéteszi milyen témákkal foglalkozott a TV 2 Napzárta című műsora, mert a Magyar Nemzet tévékritikusa azt állította, hogy a televízió műsora nem változott sem jellegében, sem témáiban.

 

421.

Bereczky Gyula

  Bereczky Gyula felszólalása az MSZMP KB márciusi ülésén / Bereczky Gyula == p. 8-9.

  Bereczky Gyula, az MTV elnöke az MSZMP KB márciusi ülésén a politikai nyilvánosságról és a tájékoztatási törvény irányelveiről beszélt.

 

 

 

 

 

422.

Baló György

  Tisztesség Türelem Tisztelet / Baló György == p. 10-11.

  Baló György személyes, kizárólag a saját véleményét tükröző megjegyzései arról a vitáról, amely a Magyar Film- és Tévéművészek Szövetsége televíziós tagozatának helyzetéről, valamint a televíziózás és annak politikai helyzetéről folyt az elnöki tanácsteremben február 24-én.

 

423.

  Dunán innen, Dunán túl : a szórakoztató főszerkesztőség nyílt levele == p. 12-13. : ill.

  A szórakoztató főszerkesztőség dolgozói 1989. április 12-én írt nyílt levele, melyben a televízió érdekében nem fogadják el azt a döntést, hogy a szórakoztató főszerkesztőség rövid időn belül kiköltözzék egy Krisztina körúti irodába, ahonnan nem tudnának műsort gyártani.

 

424.

  Mit kíván a Reformkör? == p. 13.

  Az 1989. március 28-án, a művészeti igazgatóság pártalapszervezetének 13 tagjából alakult MTV Reformkörének felhívása.

 

425.

  A sajtószabadságról és a pluralizmusról : válasz a Telehír szerkesztőségének. – A cikk előzménye 4. évf. (1989) 3. sz. március p. 7. == p. 14.

  Az MDF budapesti televíziós csoportjának vezetősége válaszol a Telehír márciusi számában megjelent cikkre.

 

426.

Marczali László

  Tisztelt Ilkei Csaba! / Marczali László. – A cikk előzménye 4. évf. (1989) 4. sz. április p. 14. == p. 14.

  Marczali László, a Telehír szerkesztőbizottságának elnöke reagál az MDF budapesti televíziós csoportjának vezetősége nevében írt levélre.

 

 

427.

Halák László

  Haj-haj! / Halák László. – A cikk előzménye 4. évf. (1989) 4. sz. április p. 14. == p. 15. : ill.

  Dr. Halák László pb-titkár reagál az MDF budapesti televíziós csoportjának vezetősége nevében írt levélre.

 

428.

  Közlemény a Magyar Demokrata Fórum televíziós csoportjának kettéválásáról == p. 15.

  Az 1989. március 29-én kelt közlemény a Magyar Demokrata Fórum televíziós csoportjának kettéválásáról, egyben az MDF budapesti televíziós csoport elhatárolja magát az Ilkei Csaba nevével fémjelzett stílustól és módszerektől.

 

429.

Juszel Béla

  Programot bont az IMA / Juszel Béla. – A cikk előzménye 4. évf. (1989) 2. sz. február p. 10-11. == p. 16-17. : fotóill.

  Beszámoló a Magyar Televízió és a Magyar Rádió elnökei által vezetett delegáció látogatásáról az Iráni Iszlám Köztársaság Televíziójának központjában.

 

430.

Kiss T. Anna

  Az igazság Hitele / Kiss T. Anna == p. 17.

  Kiss T. Anna írása a televízió képernyőjén keresztül közvetített értékes műsorokról.

 

431.

  Tiltakozunk a normarendszer ellen == p. 18.

  A művészeti főszerkesztőség szerkesztő-dramaturg érdekvédelmi csoportjának állásfoglalása, melyben tiltakoznak a művészeti főszerkesztőségen kialakított normarendszer ellen.

 

 

 

432.

  Egészségünk veszélyben! == p. 18.

  A művészeti főszerkesztőség szerkesztő-dramaturg érdekvédelmi csoportjának állásfoglalása, mely szerint jelentősen romlottak a művészeti szerkesztők, dramaturgok alkalmazásának, munkavégzésének körülményei, melyben rövidtávú, reális és azonnali változtatásokat kérnek.

 

433.

  Az olvasók oldala == p. [19.]

  Port Ferenc, a Budapestfilm igazgatója válaszol a Telehír decemberi számának Megkönnyebbülés című cikkére, melyre Kiss Gábor reagál Szembesítés helyett címmel. Előzmény: 1988. 3. évf. 12. sz. december p. 30.

Majoros József rendész reagál a Telehír márciusi számában megjelent Szolnoki András írásra. Előzmény: 4. évf. (1989) 3. sz. március p. 16.

 

434.

  Kérdések a PM-vizsgálatról == p. [20.]

  Az MTV pártbizottságának levele Bereczky Gyula elnökhöz, hogy vegyen részt a pártbizottság ülésén, és tájékoztassa a pártbizottságot a Pénzügyminisztérium revizori jelentése ügyében tett intézkedéseiről.

 

435.

Sinkó Ervin

  Nincs új a nap alatt! : irodalmi szemelvényünk / Sinkó Ervin == p. [20.]

  Részlet Sinkó Ervin: Egy regény regénye című művéből.

 

436.

  „Talán sokan nem is tudják…” == p. [20.] : fotóill.

  Az MTV gépkocsivezetői egy zsúfolt, ablaktalan átjáró helyiségben kénytelenek tölteni a várakozás és a két út közötti pihenés óráit.

 

 

 

 

1989. 4. évf. 5. sz. május

 

437.

  Az elnökségen történt == p. [2.]

  Az elnökség elfogadta a gazdasági-kereskedelmi főigazgató előterjesztését a Vállalkozói Iroda létrehozására.

Befejeződött a TV Híradónál történt tűz utáni helyreállítás.

A Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának osztályvezetői beosztásának betöltésére meghirdetett pályázat eredménytelen volt, ezért az MTV elnöke május elsejei hatállyal Martinák Lászlót nevezte ki erre a posztra.

Radványi Dezső, a dokumentumműsorok önálló szerkesztőségének vezetője július 1-i hatállyal nyugdíjba megy.

Az elnökség 280 millió forinttal kénytelen csökkenteni az 1989-ben műsorkészítésre szánt összeget.

Az MTV elnöke felmentette Bornyi Gyulát az Operatőr Tanács tagsága alól, helyére Zádor Ferencet nevezte ki.

 

438.

  Kettős szerveződés : a pártélet hírei == p. [2.]

  Állást foglalt az MSZMP KB a lakóterületi politikai munka kiterjesztése és a munkahelyen megszerzett pozíciók megtartása mellett. Változatlanul megmaradnak a munkahelyi alapszervezetek, ám mellettük a televíziós kommunisták megalakítják lakóhelyi alapszervezeteiket is. A pártszervezet reméli, hogy a lakóterületi alapszervezetek létrejöttével sem szakad meg a televíziós MSZMP-tagok és az intézmény pártszervezetének kapcsolata.

 

439.

Jakab Zoltán

  Tévé és hatalom : televízió Nyugat-Európában I. / Jakab Zoltán. – A cikk folytatása 4. évf. (1989) 6. sz. június p. 7-8. == p. 3-4.

  Tájékoztatás a Nyugat-Európában működő televíziók politikai szabályozásának módjáról.

 

 

440.

  Egy levél utóélete : beszélgetés Jassó Mihállyal == p. 5.

  Az MSZMP Magyar Televízió Bizottsága levélben fordult a KB tagjaihoz az április 12-i ülés előtt. A KB ülését követő napon Jassó Mihály, a Politikai Bizottság tagja, a Budapesti Pártbizottság első titkára beszélgetésre hívta meg dr. Halák Lászlót, a televízió párttitkárát, mely beszélgetésre április 25-én került sor. A beszélgetésen dr. Halák László arról beszélt, hogy a legfontosabbnak azt tartják, hogy a párt vezetése forduljon végre a párt tagjaihoz.

 

441.

  Húszezer reformpárti, százezer fundamentalista? == p. 6-7. : fotóill.

  Barabás Jánosnak, a KB tagjának, a Budapesti Pártbizottság titkárának előadásából részletek az MTV PB április 17-i kibővített ülésén.

 

442.

  Reform-de hogyan? : tiltakozás a „Mit kíván a Reformkör” című írással kapcsolatban == p. 8.

  Várkonyi Gábor tiltakozásában leszögezi, hogy az MSZMP Reformköre alakult meg, és nem az MTV Reformköre, valamint azt, hogy senki sem bízta meg Bognár Tibort a szervezéssel és azzal sem, hogy a Reformkör nevében felhívást szerkesszen.

 

443.

Bognár Tibor

  Reform-de hogyan? : cselekvés, várakozás, kivárás / Bognár Tibor == p. 8.

  Bognár Tibor válasza Várkonyi Gábor tiltakozására.

 

444.

Bánki Iván

  Megoldódott! / Bánki Iván == p. 8.

  Bánki Iván 1989. április 24-én kelt köszönőlevele Sipos József, az Elnöki Titkárság vezetője részére, melyben a Szórakoztató Főszerkesztőség munkatársai nevében megköszöni, hogy sikerült megakadályozni a Krisztina körútra költöztetésüket.

 

 

445.

Horváth Lóránt

  Tájékoztató a rövidesen belépő új technológiákról / Horváth Lóránt == p. 9.

  A Magyar Televízió gyártási koncepciójának, gyártási lehetőségeinek fejlődésében újabb jelentős állomásához érkezik a közeli hetekben, az elektronikai felvételi és utómunka terület hathatós korszerűsítése következik új Beta SP technikával, valamint a szinkronstúdiót is jobbá szervezik, és rövidesen üzembe áll egy új rendszerű vágóasztal.

 

446.

  Az MDF-Tv dolgozni akar == p. 9.

  Az MDF-Tv nevében 1989. május 2-án kelt levél, melyben közlik, hogy megkezdik programjuk kidolgozását, és véleményüket, állásfoglalásaikat az MTV nyilvánossága elé tárják.

 

447.

Vajda György

  Újra nálunk : Vajda György elnökhelyettes terveiről / [riporter] Kiss T. Anna == p. 10-11. : fotóill.

  1989. március 23-án készült interjú Vajda György elnökhelyettessel elképzeléseiről, terveiről. Vajda Györgyöt március 1-jén nevezték ki.

 

448.

Sándor Gyuláné

  + 200 – 200 – millióban : Sándor Gyuláné az új gazdasági igazgató / [riporter] Marczali László. – Chochol Károly fotója Sándor Gyulánéról == p. 12-13. : fotóill.

  Interjú Sándor Gyulánéval, akit két hónapja neveztek ki gazdasági és kereskedelmi főigazgatónak.

 

449.

Ilkei Csaba

  Hű – Ha! / Ilkei Csaba. – A cikk előzménye 4. évf. (1989) 4. sz. április p. 15. == p. 14.

  Dr. Ilkei Csaba válasza Dr. Halák László írására.

 

 

450.

Halák László

  Szorítkozzunk a tényekre! / Halák László. – A cikk előzménye 4. évf. (1989) 5. sz. május p. 14. == p. 14-15. : ill.

  Dr. Halák László reagál dr. Ilkei Csaba cikkére.

 

451.

  A szerkesztőség megjegyzései == p. 15.

  A Telehír közleménye, mely szerint van olyan cikk vagy közlemény, amit hely hiányában nem közölnek, de van olyan is, amit azért nem közölnek, mert a szerkesztőség a jövőben nem kíván alaptalanul vádaskodó, bizonyítékok nélkül vagdalkozó írásokat közölni, viszont a jövőben is helyt kívánnak adni minden olyan írásnak, amely objektíven, tárgyilagosan tájékoztat.

 

452.

Vargha János

  Duna-mérleg / Vargha János, Szekfű András == p. 16. : ill.

  Vargha Jánosnak és Szekfű Andrásnak, a Duna Kör választmány tagjainak 1989. április 26-án írt nyílt levele a Magyar Televízió elnökéhez.

 

 

1989. 4. évf. 6. sz. június

 

453.

  Deklaráljuk : a Telehír a Magyar Televízió dolgozóinak lapja == p. [2.]

  Az MTV MSZMP Bizottságának közleménye, mely szerint lemondanak a Telehír felelős kiadó jogállásáról és a szerkesztőbizottság elnöki tisztéről, és javasolják, hogy a szakmai ágazatokat képviselő, köztiszteletben álló televíziósokból álljon a szerkesztőbizottság, és kijelentik, nem tartanak igényt az MSZMP közvetlen képviseletének érvényesítésére.

 

 

 

 

454.

  Az elnökségen történt == p. [2.]

  A Magyar Televízió állami vezetése úgy döntött, hogy a Telehírt a jövőben nem az MSZMP Televízió Bizottsága orgánumaként jegyzi.

A TVDSZ közgyűlése úgy döntött, hogy önálló szervezetté válik, és Rományi Bélát újraválasztotta titkárrá.

Elkészült az MTV dolgozóinak jövedelméről szóló jelentés, melynek célja, hogy egyik kiindulópontul szolgáljon az intézmény bérpolitikai koncepciójának kidolgozásához.

A Magyar Televízió belép a Magyar Kulturális Kamarába, melynek teendőit Murai Györgyre bízták.

A Magyar Televízió elnöke létszámstopot rendelt el.

 

455.

Halák László

  Találós mese : tévénézők és csinálók részére / halák. – A szerző neve: Halák László == p. 3.

  A Magyar Televízióban és az országban zajló események mesébe ágyazva.

 

456.

Bereczky Gyula

  Bereczky Gyula a PM-vizsgálatról == p. 4-6.

  A Magyar Televízió MSZMP Bizottsága levelet küldött Bereczky Gyulának, az MTV elnökének, melyben megkérték, hogy vegyen részt a pártbizottság április 11-i ülésén, és adjon tájékoztatást a PM-vizsgálat nyomán tett intézkedésekről. Közbejött okok miatt Bereczky Gyula csak a május 2-i budapesti ülésen vett részt, ahol jegyzőkönyv készült, melynek részleteit közlik a Telehírben.

 

457.

Jakab Zoltán

  Tévé és hatalom : televízió Nyugat-Európában II. / Jakab Zoltán. – A cikk előzménye 4. évf. (1989) 5. sz. május p. 3-4. == p. 7-8.

  A brit, a francia és a nyugatnémet televíziók bemutatása.

 

 

458.

Kígyós Sándor

  Lapzárta után érkezett… / Kígyós Sándor == p. 8.

  Kígyós Sándor 1989. június 13-án kelt köszönőlevele a Telehírnek.

 

459.

  A TVDSZ oldala == p. [9.]

  A Televíziós Dolgozók Szakszervezete 1989. május 20-án a Fészek Művészklub nagytermében tartotta kongresszusát, ahol elfogadták a TVDSZ alapszabályát és programját, majd nyilatkozatot tettek közzé a nemzeti televíziózás védelmében. Döntöttek arról, hogy a TVDSZ nem lesz tagja az újjászerveződő művészeti szakszervezetek szövetségének, hanem a SZOT-hoz tartozó önálló szakszervezetként működik tovább. Végül beiktatták az új TVDSZ - elnökséget, és megválasztották a gazdasági ellenőrző bizottságot. A Telehír ezen az oldalon közzéteszi a TVDSZ kongresszusának nyilatkozatát, az új testületek névsorát, valamint a TVDSZ 1988. évi költséggazdálkodását.

 

460.

  Nagy szükség lenne a csendes többség véleményére. – A cikk előzménye 4. évf. (1989) 5. sz. május p. 6-7. == p. 10-11. : fotóill.

  A Telehír közli az MTV pártbizottsága április 17-i ülésén elhangzottak rövidített változatát. Az ülés meghívott vendége volt Barabás János, a budapesti pártbizottság titkára, akinek az ülésen feltett kérdésekre adott válaszait adja közre rövidítve a Telehír.

 

461.

Lovas György

  „Fontosabbnak tartjuk a helyi politikát” / [riporter] Fodor Ágnes == p. 12-13.

  Interjú Lovas Györggyel, a KISZ-ből alakult Fiatal Televíziósok Szövetségének titkárával.

 

462.

Darida Károly

  TELEVISA a mexikói televíziós óriás / Darida Károly. – Faludi Béla fotói a mexikói televízióról == p. 14. : fotóill.

  A Televisa, a mexikói televíziós társaság bemutatása.

 

463.

Sipos Tamás

  Nevek, sorsok, apróságok / Sipos Tamás == p. [15.]

  Sipos Tamás javaslata, hogy a Magyar Televízió elhunyt neves személyiségeiről lehetne elnevezni a stúdiókat, példának említi Apáthy Imrét, Rockenbauer Pált és Pécsi Ferencet. Másik javaslata, hogy a Magyar Rádióban létezik egy megkülönböztető, megtisztelő kategória, a Magyar Rádió örökös tagja, nem tud arról, hogy a Magyar Televízióban lenne ilyen, véleménye szerint pedig szükség lenne rá. Harmadik javaslata szerint az MTV 1-es és 2-es csatornájának is lehetne nevet adni, mint ahogy van Kossuth, Petőfi és Bartók Rádió.

 

464.

  Hírek == p. [15.]

  Azt beszélik a folyosón, hogy júniusban megjelenik az MDF Budapesti Televíziós Csoport saját lapja.

Az MTV híre a székházban működő rádióamatőr klub tagjainak segítségével is eljut a nagyvilágba, hívójelük HG5MTV.

Egyesületet alakítanak az MTV volt szocialista brigádjai.

 

465.

  Beszéljünk a csillagunkról == p. 16.

  Az 1989. június 5-i elnökhelyettesi értekezletet az elnök távollétében első helyettese vezette. Az értekezlet után rövid idővel lekerült a csillag az MTV épületének timpanonjáról. Bereczky Gyula, az MTV elnöke még aznap hazaérkezett, és a csillagot másnap visszahelyezték. Azóta találgatás folyik a házban, hogy a renoválás miatt kellett elmozdítani helyéről a csillagot, vagy más húzódott meg a történtek mögött. A Telehír közreadja Halák Lászlónak, az MTV pártbizottság titkárának rádiónyilatkozatát e témában. A rádióriportot Trebitsch Péter készítette. A Telehír közreadja az MTV elnökének nyilatkozatát is, amelyben többek között arról beszél, hogy álláspontjuk szerint az eddigi jelképek megváltoztatásával kapcsolatban esetleg országgyűlési vagy kormányzati döntés szükséges.

 

1989. 4. évf. 6. sz. június. Melléklet

 

466.

  Ha hív a KEB… == p. [1-4.]

  Halák László, az MTV pártbizottság titkára és Pintér István, a Központi Ellenőrző Bizottság munkatársa között 1989. március 31-én sorra került beszélgetés rövidített változata, amelynek témája Király Zoltán és társainak a pártból való kizárása.

 

 

1989. 4. évf. 7-8. sz. július-augusztus

 

467.

  Reflektorfényben : a harcmodor == p. [2.]

  A Telehír szerkesztőségének levele Ilkey Csabához, melyben reagálnak a Demokrata Szem- Pont című lapban a Telehírről szóló írásokra.

 

468.

Jakab Zoltán

  Tévé és hatalom : televízió Nyugat-Európában III. / Jakab Zoltán. – A cikk előzménye 4. évf. (1989) 6. sz. június p. 7. == p. 3-4.

  A német ZDF vezetésének három főszereplőjéről, a televízió-tanácsról, az adminisztratív tanácsról és az intendánsról, valamint az autonóm BBC hatalmi ellenőrzéséről szóló cikk.

 

469.

Kornidesz Mihály

  Az igazság másik oldala / Kornidesz Mihály == p. 5-8. : ill.

  Kornidesz Mihály 1989. június 23-án kelt levele a Telehír szerkesztőségének, melyben kéri, hogy a levelében leírtakat és a mellékelt dokumentumokat közöljék Bereczky Gyula nyilatkozatához.

 

470.

  Egy híján 20 Veszprém : friss szellők == p. 9-10.

  Beszámoló a XIX. Veszprémi Tévétalálkozó drámai zsűrijének nyilvános üléséről.

 

471.

  Egy híján 20 Veszprém : ünnepélyesen megnyílt a XIX. Veszprémi Tévétalálkozó. – A fotón Bereczky Gyula, az MTV elnöke és Maróti Rezső, Veszprém város tanácselnöke látható == p. 9. : fotóill.

  A G. Dimitrov Megyei Művelődési Központ színháztermében tartották a XIX. Veszprémi Tévétalálkozó megnyitóját.

 

472.

  Egy híján 20 Veszprém : 70-szer 50 óra == p. 10-11.

  Beszámoló a XIX. Veszprémi Tévétalálkozó társadalmi zsűrijének munkájáról, működési módjáról.

 

473.

  Egy híján 20 Veszprém : Ferencz Zsuzsanna a megyei szakszervezeti könyvtár munkatársa… == p. 11.

  Interjú Ferencz Zsuzsannával, a megyei szakszervezeti könyvtár munkatársával, egyben 1983-tól a tévétalálkozók társadalmi zsűriért felelős összekötőjével a zsűrizésről, illetve a pontozásról.

 

474.

  Egy híján 20 Veszprém : a tíz társadalmi zsűri osztályon felüli… == p. 11.

  Szabó Gertrúd 1989. június 20-i nyilatkozata a Veszprémi Naplóban a társadalmi zsűriről.

 

475.

  Egy híján 20 Veszprém : a táncot szeretjük? == p. 11.

  Cikk a társadalmi zsűri pozitív fogadtatásáról, a XIX. Veszprémi Tévétalálkozón bemutatott táncfilmekkel kapcsolatban.

 

 

 

 

 

476.

Fodor Ágnes

  Klubkísérlet / Fodor Ágnes == p. 12.

  Tudósítás a XIX. Veszprémi Tévétalálkozó új kezdeményezéséről, a klubestről. Június 21-én a klubest meghívott vendégei a zsűritagok voltak, akik közül Kéri László a sajtóirányításról beszélt, Radnóti Sándor a politikai helyzetről. Június 22-én a legújabb kihívásokról esett szó: Baló György új csatornák indítási kérelmeiről számolt be, melyek Nemes Péter szerint minden szakmai ismeretet nélkülöző beadványok, Márk Iván szerint az MTV nézettsége pillanatokon belül drasztikusan vissza fog esni, Várkonyi Gábor pedig arról beszélt, hogy végleg meg fog szűnni a nemzeti kultúra, ha a külföldi cégek évente több száz filmet hoznak majd be.

 

477.

Kígyós Sándor

  Tisztelt Olvasó! Kedves Kollégák! Barátaim! / Kígyós Sándor == p. 13-14. : ill.

  Kígyós Sándor levele, melyben közli azokat a dokumentumokat, melyekkel bizonyítja, hogy dolgozott és nem jogtalanul vett fel pénzt volt párttitkárként.

 

478.

  A Televíziós Dolgozók Szakszervezetének programja == p. 15. : ill.

  A Televíziós Dolgozók Szakszervezetének 12 programja.

 

479.

Békesi László

  A pénzügyminiszter válasza / Békesi László = p. 16. : ill.

  Dr. Békesi László pénzügyminiszter 1989 júniusában írt válaszlevele Rományi Bélának, a TVDSZ titkárának, az elküldött TVDSZ Kongresszusi nyilatkozattal kapcsolatban.

 

480.

Vértessy Sándor

  Döntések és töprengések / Vértessy Sándor = p. 17.

  Vértessy Sándor, a MÚOSZ MTV Szervezetének titkára beszámolója a vezetőség június 9-i ülésének döntéseiről.

481.

Horváth Ádám

  Nyílt levél : a Telehír és a Szem-pont olvasóihoz / Horváth Ádám == p. 17.

  Horváth Ádám 1989. június 15-én kelt nyílt levele, melyben közli, hogy a Magyar Televízió két belső sajtóorgánumának egyikében sem kíván nyilatkozni.

 

482.

Kiss T. Anna

  Televíziós szakma : mester, az inas után? / Kiss T. Anna == p. 18-19.

  Az összeállításban arra keresik a választ, vajon mennyire felelnek meg a magas követelményeknek a tévések, bennük, velük látják-e megvalósulni a jövő televízióját azok, akik erről dönteni hivatottak. Aczél Endre, a Híradó főszerkesztője többek között arról beszélt, hogy a televízió távlati terveit illetően az a véleménye, hogy amíg elemi dolgokat nem tudnak biztosítani a műsorkészítéshez az állandó pénz- és technika szűke miatt, fölösleges nagyobb távlatokban gondolkodni. Vitray Tamás, a sportosztály vezetője szerint az ember ennyi idő után már leszokik arról, hogy azt higgye, ő tudja pontosan mit, hogyan kell tenni. Halák László, az MSZMP helyi vezetője szerint engedelmeskedni mindig a buta embernek könnyű, akinek nincsenek gondolatai, nem zavarják az ötletek, egy csomó engedelmes, követő ember van vezető funkcióban, akiknek nincsenek önálló ötletei, gondolatai, ezért tart ott az MTV, ahol.

 

483.

Molnár György

  „Kőszegről jut eszembe” / Molnár György == p. 20.

  Molnár György rendező írása a zsűrizésről, akit felkértek a Kőszegi Televíziós Gyermekműsorok és Gyermekfilmek Szemléjén zsűritagnak.

 

 

 

 

 

 

 

 

1989. 4. évf. 9. sz. szeptember

 

484.

Halák László

  Tanmese / Halák László == p. [2.] : ill.

  Halák László írása arról, hogyan készült volna el a Mona Lisa, ha már anno ismerték volna a korszerű televíziós módszereket.

 

485.

Vitray Tamás

  „Én már szabad ember vagyok” / [riporter] Kiss T. A. – A szerző neve: Kiss T. Anna == p. 3. : fotóill.

  Interjú Vitray Tamással, hogy miért nem vállalta mégsem a 2-es program igazgatói posztját.

 

486.

Székely Ferenc

  Elképesztő kihívás? / [riporter] Kiss T. Anna == p. 4-5. : fotóill.

  Interjú dr. Székely Ferenccel, a Nap-TV műsorainak felelős szerkesztőjével, aki bemutatja a Nap-TV-t, az ország első független televíziós társaságát, amely 1989. augusztus 19-én sugározta első adását a IX. kerületi Bajtárs utcából.

 

487.

  Rólunk írták... : Kapu == p. 6. : ill.

  A Kapu júliusi száma több helyen is foglalkozik televíziós témákkal: az MTV pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről szóló PM-jelentést nagyon lerövidített formában ismerteti, valamint megjelentette Csurgay Judit A nemzet televíziója-belülről című cikkét, után közlik Ilkei Csaba cikkét dr. Halák László magyarázó kommentárjával együtt, ami a Telehír májusi számában jelent meg, valamint közlik Juszt László Ilkei Csabával kapcsolatos levelét.

 

 

 

 

488.

  Rólunk írták… : Rege == p. 6.

  A közép-dunántúli közéleti hetilapban, a Regében 1989. június 21-én megjelent cikk, melyben Szabó Gertrud nyilatkozott arról, hogy évről évre kevesebben mennek el filmet nézni a veszprémi filmszemlén.

 

489.

  Rólunk írták… : Hiány == p. 6.

  A Mai Nap című újság által visszautasított, Ilkei Csabával készült interjúját közli a Hiány című társadalompolitikai lap, amely a július 19-i számban jelent meg. A Telehír az interjú befejező részletét közli.

 

490.

Varga Domokos Péter

  Rólunk írták… : Ősbemutató és közönségtalálkozó a munkásosztállyal == p. 6.

  Varga Domokos Péter írása a közönségtalálkozókról a Napló 1989. június 23-i számában jelent meg.

 

491.

Ferencz Zsuzsanna

  Veszprémi visszhang / Ferencz Zsuzsanna == p. 7.

  Ferencz Zsuzsanna művészeti előadó levele a Telehírnek, melyben kéri, hogy Fodor Ágnes a Veszprémi Tévétalálkozóról írott cikkében a társadalmi zsűrivel foglalkozó rész bántó és a valóságnak meg nem felelő volta miatt közöljék a tényszerű helyesbítést, egyben valamennyi zsűritag nevében visszautasítja a vádaskodást.

 

492.

Szabó Gertrud

  Veszprémi visszhang / Szabó Gertrud == p. 7.

  Szabó Gertrud levele a Telehír szerkesztőségének, melyben reagál Fodor Ágnes tudósítására a XIX. Veszprémi Tévétalálkozóról. Szabó Gertrud szerint Fodor Ágnes esetében nem lehet objektív tájékoztatásról beszélni.

 

 

493.

Pozsgay Imre

  Pozsgay Imre a televízióban == p. 8-11. : fotóill.

  Pozsgay Imre a televízióról mondja el a véleményét, és megemlít néhány olyan tervet, amely a kormány feladatkörében ezt az ügyet remélhetőleg kezelni fogja.

 

494.

  Az olvasók oldala = p. [12-13.]

  Haraszti S. Sándor, Billy Graham személyes megbízottjának levele az MTV elnökének melyben megköszöni a kiváló együttműködést a július 29-i népstadionbeli Billy Graham prédikáció előkészítésében és lebonyolításában.

Kovács Péter hangmérnök írása arról, hogy 19 év óta először kaptak meghívót Veszprémbe a benevezett alkotások hangmérnökei, és a Veszprémi Tévétalálkozó 19 éves fennállása alatt egyetlenegyszer sem kapott díjat hangmérnök.

Sárdi Piroska vegyésztechnikus javaslatai a Napzárta című műsor ismétlésére.

Kalmár Gabriella észrevétele, mely szerint a video-raktárban nem tudott információhoz jutni a műsorokról, mert rossz volt az amúgy is elavult számítógép.

 

495.

  A Telehír hírei = p. 14.

  Sándor Gyuláné1989. július 3-án kelt levele Bereczky Gyulához, az MTV elnökéhez, melyben közli, hogy újjászervezték a közgazdasági osztályt.

A műsorgyártási feltételek javítása és a többletköltségek megteremtése érdekében a televízió elnöke 6/1989. számú utasításában szabályozta a szponzorálási tevékenységet.

Az MTV elnöke döntése értelmében 1989. július 1-jével megszűnt az önálló díszlet- és jelmezgyártó üzem, mely szcenikai kivitelezési főosztály elnevezéssel önálló főosztályként működik tovább, Lele Dezső vezetésével.

Másodszor jelentkezik a Kiss György által szerkesztett Fiatal Televíziósok Szövetsége önálló kiadványa, az FTSZ Hírek.

A szeptember 19-i elnökhelyettesi értekezleten az elnök megbízást adott Balogh Máriának, hogy a korábban Sipos József, majd Nemes Péter által összegyűjtöttek alapján dolgozza ki a Telehír tartalmi és szervezeti kérdéseit, a főigazgatónővel egyeztetve az újság gazdasági tervét, majd vegye át annak főszerkesztői teendőit. A Telehír 1989. október 1-jétől szervezetileg a sajtóosztályhoz kerül át.

Láng Tamásnak, a Telehír felelős szerkesztőjének 1989. szeptember 21-én kelt levele, melyben tájékoztatja az olvasókat, hogy a Telehír szerkesztősége, valamint a lap koncepciója megváltozik.

 

496.

  Az elnökségen történt == p. 15.

  Az MTV elnöksége többek között az alábbi döntéseket hozta értekezletén: az MTV-nek 1990-től két önálló, teljesen egyenrangú programja lesz, amelyek élén programigazgatók állnak, akik közvetlenül az elnöknek tartoznak beszámolási kötelezettséggel. A TV 2 programigazgatói posztjára az elnökség felkérte Baló Györgyöt, aki a megbízás elfogadását további feltételekhez kötötte, az átmeneti időszakra a vezetői feladatok teljes jogú ellátására Román Péter kapott megbízást.

 

497.

  A szállítási főosztály levele = p. 15. : ill.

  Az MTV szállítási főosztályának gépkocsivezetői 1989. június 29-én kelt levelükben Bereczky Gyulához, az MTV elnökéhez fordulnak panaszukkal, mely szerint a gépkocsivezetők tartózkodó helyisége a Szabadság téri épületben nem megoldott.

 

498.

  Hollywoodban – egyszerűbb? / H. E. = p. [16.]

  Magánlevél egy Hollywoodban élő szakmabelitől, a forgatókönyvek útjáról az ügynöktől a producerig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÉVMUTATÓ

 

A

Aczél Endre 360, 377, 482

Almásy Péter 307

Altmann Istvánné 42

 

Á

Ágoston György 282, 314

Árvai Jolán 23

 

B

Balogh Mária 495

Balogh Zoltán 122

Baló György 194, 283, 392, 395, 422, 476, 496

Banga Sándor 314

Barabás János 441, 460

Barabás Tamás 184

Bartal Imre 261, 373

Bartók Béla 264

Bayer Ilona 43

Bayer József 14, 246, 303

Bán János 280

Bánhegyi István 365

Bánhegyi Nelly 354

Bánki Iván 444

Bánki László 78

Bányay Gábor 307

Belohorszky Pál 388

Benkő Imre 5

Berecz János 100, 207

Bereczky Gyula 71, 84, 104, 180, 194, 207, 234, 235, 267, 330, 341, 349, 366, 367, 377, 378, 383, 401, 421, 434, 456, 465, 469, 471, 495, 497

Berkes Sándor 261

Bernáth László 309

Bécsi Lászlóné 307

Békesi László 211, 479

Békés Sándor 29 194

B. F. Ld. Blastik Ferenc

Bihari Mihály 393

Bíró Zoltán 393

Blastik Ferenc 7, 13, 20, 213

Bognár Tibor 442, 443

Bokor Péter 31

Boldizsár Károly 275

Born Ádám 246

Bornyi Gyula 437

Burza Árpád 43

Butskó György 83

 

C

Chochol Károly 87, 106, 120, 138, 159, 194, 295, 331, 377, 382, 415, 448

Chromy László 99

Chrudinák Alajos 381

Czabarka György 260

 

Cs

Csatlós Gábor 185

Csernovics György 354

Csontos István 194

Csók Pál 326

Csurgay Judit 487

 

D

Darida Károly 462

Deák István 132

Deák Zsoltné 61, 343

Dékány Péter 43

Déri János 340, 354

Dimitrov György 275

Dobor Dezső 356

Dombóné B Éva 225

Domján Dénes 194, 252

Dunavölgyi Péter 43

 

E

Edelényi Gábor 122

Egri Ferenc 282, 410

El Eini Sonia 200

Elek János 43, 283

Erdei István 194

Erdős András 8, 153, 261, 316, 351

Erdősi Sándor 285

Esztergályos Károly 347

 

É

Énekes Zsuzsa 8, 27, 147

Érdi Sándor 263, 265, 377

É. Zs. Ld. Énekes Zsuzsa

 

F

Faludi Béla 462

Farkas József György 338

Farkas Katalin 261, 278, 376

Farkas László 78

F. Á. Ld. Fodor Ágnes

Fejér Ádám 275, 387

Fekete Pálné 357

Felber György 52, 246

Feleki Kamill 26

Ferencz Zsuzsanna 473, 491

Félix László 78

(fodor) Ld. Fodor Ágnes

Fodor Ágnes 25, 77, 90, 93, 105, 141, 200, 214, 227, 281, 300, 316, 418, 461, 476, 491, 492

Földi Teri 293

 

G

Gát György 47, 48, 82

Gáti Márta 381

Gellérfy László 46

Gerencsér Ferenc 36

Gerencséri Jenő 83

Gergely András 278

Gonda Péter 160

Gömbös Zoltán 109

Graham, Billy 494

Grétsy László 326

Grósz Károly 296, 367, 377

 

Gy

Gyökér András 239, 357

Gyöngyösi Károlyné 414

Gyulai István 275, 353

Gyuricza László 298

 

H

Hajdufy Miklós 245

Hajdú János 95

Halák László 197, 198, 207, 330, 359, 377, 389, 406, 407, 414, 427, 440, 449, 450, 455, 465, 466, 482, 484, 487

Halász Márta 290

Halász Mihály 226, 227

Halmy György 126

Haraszti S. Sándor 494

Havas Péter 245

Hável József 175

Holl István 78

Hollós Olivér 194

Horsky, Slávek 375

Hortobágyi Éva 9

Horvát János 24, 194, 246, 315, 330, 345, 377, 419

Horváth Ádám 66, 283, 414, 481

Horváth Árpádné 290

Horváth József 20, 74, 89, 194, 221, 256, 266, 358, 378

Horváth Lóránt 4, 42, 74, 108, 334, 445

 

I

Igaz Imre 77

Ilkei Csaba 400, 401, 426, 428, 449, 450, 467, 487, 489

Illés Béla 347

Illés György 122, 202

Ilosvay Katalin 25, 248

 

J

Jakab Zoltán 439, 457, 468

Jankura Péter 245

Jassó Mihály 440

Juhász Ilona 376

Juszel Béla 146, 286, 305, 385, 429

Juszt László 184, 487

 

K

Kalmár Gabriella 494

Kalmár G. András 80

Kalmár György 194

Kardos István 148, 194, 197, 414

Katkó István 201

Katona Zsuzsa 9, 21, 24, 52, 61, 111, 138, 153, 157

Kádár János 18

Kemenes Frigyesné 357

Kende István 83

Kende Márta 83, 260

Kenyeres Gábor 83

Kepes András 379

Kertész Zsuzsa 72

Kékesi Zsolt 64, 94, 98

Kéri László 476

Kézdy György 245

Király Zoltán 46, 263, 367, 379, 393, 405, 466

Kisfalvi József 290

Kiss Gábor 268, 364, 433

Kiss György 376, 495

Kiss Katalin 36, 89, 109, 185

Kiss T. Anna 202, 317, 386, 405, 430, 447, 482, 485, 486

Kígyós Sándor 35, 194, 296, 414, 458, 477

Kodály Zoltán 66

Koller M. Gábor 165

Korbai Géza 79

Koreny János 123

Kornidesz Mihály 5, 16, 71, 469

Kovács András 287

Kovács Béla 223

Kovács Emőke 72

Kovács Gabriella 194, 323

Kovács Lászlóné 22

Kovács Péter 381, 494

Kővári Péter 328

Kramer Mária 43

Kuczka Judit 272, 289, 408

Kudlik Júlia 207

Kun Zsuzsanna 46

K. Zs. Ld. Katona Zsuzsa

 

L

Lajos Judit 149

Láng Tamás 495

Lele Dezső 138, 194, 495

Lendvai György 30, 121

Lengyel László 393

Leonov, Alekszej 277

Lénárt István 327, 340

Linka György 78

Liszkay Tamás 44, 121

Losonczi Lívia 43

Lovas György 10, 107, 194, 197, 340, 377, 461

 

Ly

Lyublyanovics László 65

 

M

Mahrer Emil 275

Majoros József 433

Marczali László 4, 45, 75, 128, 139, 269, 363, 395, 419, 426, 448

Maróti Rezső 471

Martinák László 437

Marton Frigyes 12

Márk Iván 476

Márton Sándor 248

márványi Ld. Márványi György

Márványi György 118, 144, 156, 189, 230, 251, 278, 330, 402, 414

Mátray Mihály 83

Megyesi László 161

Mestyán Tibor 96, 97

M. Gy. Ld. Márványi György

Mihályfi Imre 148, 260

Molnár György 55, 483

Móna Gyuláné 21

Mónos János 248, 269, 273

Murai György 58, 176, 177, 454

 

N

Nagy László 225, 340, 354

Nagy Manyi 257

Nagy Miklós 161, 242

Nagypál Endre 242

Nádorfi Lajos 394

Nándori László 99

Nemes Péter 13, 317, 330, 476, 495

Neumuller, James I 371

Német László 73

Németh Lehel 325

Novák Henriett 48

 

O

Olasz László 77

Osgyáni Csaba 199

 

Ó

Ónody György 254, 271

 

Ö

Örsi Ferenc 148

 

P

Pap András 238

Pavlickova, Vladimira 375

Pálfy József 55

Pálovics István 139

Pásztor Ferenc 83

Peják Náda 146

Peták István 283

Petrusz Sándor 12

Pécsi Péter 81

Péterfi András 161

Pintér István 466

Poór Klára 142

Port Ferenc 433

Posta Sándor 133

Pozsgay Imre 367, 368, 380, 390, 414, 493

Pócsik Ilona 328

Práger György 43

 

Q

Quittner Pál 54, 65, 74

 

R

Radnai János 315

Radnóti Sándor 476

Radványi Dezső 437

Rapai Nándor 72

R. Á. Ld. Réti Ágnes

Rácz Gábor 131

Regős Sándor 46, 280, 386

Rédey Katalin 77

Réti Ágnes 22, 78, 91, 97, 130, 146, 187, 270, 283, 304, 337, 343, 371, 372

Révész István 77

Révész László, B 240, 394

Rockenbauer Pál 206

Román Péter 246, 496

Rományi Ld. Rományi Béla

Rományi Béla 60, 89, 192,194, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 225, 266, 291, 337, 368, 380, 454, 479

Rosta György 149, 376

Rotter Zoltán 122

Róna György 166, 334

S

Sas György 55

Sági László 40, 334

Sándor György 246

Sándor Gyuláné 448, 495

Sándor István 164

Sárdi Piroska 494

Schóber Róbert 83

Simó Tibor 403

Sinkó Ervin 435

Sipos József 444, 495

Sipos Tamás 355, 356, 463

Soós György 315

Spánn Gábor 140, 154, 229, 247, 259, 277, 308, 335, 374

Sugár András 377, 389, 406, 407

Sugár Ágnes 72

 

Sz

Szabados Tamás 129

Szabó Gertrud 474, 488, 492

Szabó István 5

Szabó Mária 91

Szacsvay László 78

Szalay László 410

Szalontai Csaba 109

Szádvári Lídia 57, 72, 122

Szászi Béláné 83

Szecskő Tamás 318

Szegvári Katalin 24, 110

Szekfű András 452

Szentiramai Éva 43

Székeli György 290

Székely Ferenc 486

Szilágyi Zsuzsa 27

Szinetár Miklós 88, 199, 299, 378, 414

Szolnoki András 194, 210, 248, 255, 278, 350, 396, 408, 433

Szőke László 109

Sztukalin, Borisz 132

 

T

Takács Vera 408, 411

Tardos Júlia 43, 52

Táskay Mihály 52

Thúróczy Zoltán 340, 357

Torday Aliz 83

Tóth Zsuzsa 137

Trebitsch Julianna 249

Trebitsch Péter 465

Tuba Mariann 72

 

U

Ungvár Ágnes 72

 

V

Vajda György 447.

Vajek Judit 24

Varga Domokos Péter 490

Varga Ferenc 147, 332

Varga György 336

Varga Károly 228, 243

Varga Mária 245

Varga Sándorné 223

Varga Zsuzsa 110

Vargha János 452

Vasady Éva 245

Váli László 22

Várkonyi Gábor 288, 330, 410, 442, 443, 476

Vecsey Marietta 22

Vég István 53

Vértessy Sándor 24, 480

Vincze Mária 122

Vinogradov, Vlagyiszlav 372

Vitray Tamás 9, 72, 98, 194, 315, 346, 482, 485

Vozák László 74, 167, 182, 207, 330

Vozár Gyula 323

Vörös Ilona 405

 

W

Wisinger András 150

Wisinger István 9, 315, 330, 344, 377

 

Z

Zádor Ferenc 437

Zámbó Sándor 93

Zenaida Pally 66

Zih Zsolt 18, 55, 146, 324, 414

Zobin, Vagyim 372

 

Zs

Zsbán Attila 112

Zsurzs Éva 103, 260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRODALOMJEGYZÉK

 

Barabás Zoltán

  Az Élet és Tudomány repertóriuma : 1977/1993 / Élet és Tudomány Egyesület ; szerk. Barabás Zoltán. – 1. köt. – Budapest : Élet és Tudomány Egyesület, 1994. – 494 p.

 

Galambos Ferenc

  Az Erdélyi Helikon írói és társai : 1928/1944 / összeáll. Galambos Ferenc. – 1954. 250 p. – Gépirat

 

Kertész Gyula

  A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai : annotált bibliográfia / Kertész Gyula ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. – 2. átd., bőv. Kiad. – Budapest : OSZK KMK, 1990. – 415 p.

 

Lakatos Éva

  Magyar irodalmi folyóiratok : a/c / Lakatos Éva. – Budapest : Petőfi Irodalmi Múzeum, 1972. 80 p.

 

MSZ 3424-12:1992 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványokban megjelent részdokumentumok. 31 p.

 

Tóvári Judit

  Bibliográfiai adatfeldolgozás : felsőoktatási jegyzet : besorolási adatok egységesítése, könyvek és időszaki kiadványok tételszerkesztése / Tóvári Judit. – 4. köt. – Nyíregyháza : Egregia, 1997. 168 p.