1959

Dunavölgyi Péter:

A magyar televíziózás története III. (1959)

(2. átdolgozott változat) 
  A politikusok egy része sokáig afféle polgári luxuscikknek képzelte a televíziót. Amikor 1959-ben már több mint hatvanezer előfizetőt tartottak nyilván, és a hozzájuk belátogató százezrek szeme is a képernyőre tapadt, rájöttek – akkor is főleg moszkvai intenciók alapján –, hogy a televízióval valami nagyon fontos befolyásoló eszköz született.

 

A dokumentumok szerint Anasztaz Mikojan elvtárs felhívta a figyelmet arra, hogy a tévékészüléket ne tartós fogyasztási cikknek tekintsék a politikusok, hanem a politikai vezetés egyik legfontosabb befolyásoló eszközének, amire bizony áldozni is kell, ha jól akarjuk igénybe venni. Erre az önkritikus következtésre Apró Antal, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) politikai bizottságának (PB) tagja 1959 októberében jutott. Akkor, amikor a Kádár János-i pártvezetés  számára is nyilvánvaló lett, s azonmód pb-határozattá vált, hogy a televízió „az agitáció és propaganda új, nagyhatású eszköze”. 1959-ben már majdnem hatvanezer embertől szedték be az előző évben rendszeresített ötven forintos (összesen hárommilliós) előfizetési díjat.    

 

A televízió műsorok vételének igénye gyorsan nőtt: ebben az évben 47 152 perc műsoridőt sugárzott a Magyar Televízió; 71 000 darab vevőkészüléket gyártott az ORION. 

 

Üzembe helyezik a telerecordernek nevezett berendezést, ezzel először nyílik lehetőség tévéműsor rögzítésére (filmre). Az új eljárás Horváth Miklós és Mócsi Lajos nevéhez fűződik.

 

1959–60-ban a posta kiépíti a az ideiglenes nyugati mikroláncot, a Sopron–Györ–Budapest-nyomvonalon TÁKI -berendezésekkel.

 

A tévéhez kerül Békés József a későbbi neves dramaturg, az Ifjúsági Osztály, a Gyermek és Ifjúsági Dramaturgia vezetője.

 

 

Január

 

Január 3., megrendezik az első fejtörőjátékot a TV Irodalmi Színpadon. A kérdések  Móricz Zsigmond Úri muri című színdarabjához kapcsolódtak. A műsort Ungvári Tamás vezette.

 

Január 4., útjára indul a tévé vasárnapi képes hetilapja az Élőújság. A műsor három éven keresztül jelentkezett minden vasárnap este. A második adásról Gárdos Miklós írt kritikát: „Egészében nagyon jó, érdekes, bizonyára gyorsan és megérdemelten népszerű lesz...” A műsorban tizenhat riport kapott helyet. Többek között a Legújabbkori Történeti Múzeum igazgatója, Gerelyes Ede bemutatta az új 1919-es dokumentumokat, bemutatkozott egy 11 éves zongoraművész, megszólalt a cirkuszvállalat igazgatója, eközben a Szénási-artista kettős produkcióját láthatták a nézők, a 600-as objektív című kritikai rovat a hibás gyermekjátékok témájával foglalkozott. Pusztai Pál karikatúrákat rajzolt, Szepesi György sporthíreket mondott, majd Veress Győző súlyemelő bajnok tartott bemutatót, a műsor szerkesztői üzenetekkel zárult.

 

 

Január 6., a TV Híradó tudósít a cipőárleszállításról.

 

Január 8. 20.05  élő közvetítés az Irodalmi Színpadról.

Gábor Andor: Régi szép idők (szatíra est)

Szereplők: Ascher Oszkár, Benedek Tibor, Bilicsi Tivadar, Dajbukát Ilona, Erdődi Kálmán, Hlatky László, Jámbor László, Keleti László, Kovács Dénes, Márkus Ferenc, Mikes Lilla, Rajz János, Schubert Éva, Soltész Annie, Süll Manyi

Rendezte: Gál István

 

Január 15. 19.00 élő közvetítés a Magyar Állami Operaházból

Mozart: Don Juan

Don Gonzalo – Tóth Lajos, Donna Anna – Papp Júlia, Don Ottavio – Nagypál László, Don Juan – Losonczy  György, Donna Elvira – Sándor Judit, Leporello – Nádas Tibor, Masetto – Katona Lajos, Zerlina – Gyurkovics Mária

Rendezte: Nádasdy Kálmán

 

Január 17., a TV Híradó a UP (United Press) képanyagát átvéve tudósít Kubából, ahol Castrót ünneplik.

 

Január 17. 19.00 élő közvetítés a Néphadsereg Központi Tiszti Házából, a Nemzeti Színház vendégjátékáról.

G.B. Show: Pygmalion

Higginsné – Makay Margit, higgins tanár – Várkonyi Zoltán, Doolittle – Makláry Zoltán, Liza – Mészáros Ági, Eynsford – Hillné  - Simó Mária, Klára – Kővári Vera, Freddy – Horkai János, Picering ezredes – Balázs Samu, Peacercné – Gobbi Hilda

Rendezte: Gellért Endre

 

 

Január 21.

A Magyar Rádió és Televízió elnöke Gács László 1959. január 21.-én levelet küld Szirmai Istvánnak a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda osztályára:

 

Megbeszélésünk értelmében mellékelten küldöm két példányban a Magyar Rádió és Televízió perspektivikus fejlesztési tervét Fock elvtárs és a Te részedre. Kérlek, add át Fock elvtársnak mielőbb,  hogy a szükséges tájékoztatást az illetékes szervektől beszerezhesse és ne húzódjon el nagyon az ügy tárgyalása.”

 

Az előterjesztésből részletek:

 

 „… A televízió  ideiglenes otthona a volt Lenin Intézet épületében van, a Technika Házával és magánlakások nagy számával kénytelen osztozkodni, igen áldatlan körülmények között. A rendelkezésre álló egy kis és egy törpe méretű stúdió, valamint egy bemondó stúdió közül csak az elsőnek van beépített műszaki berendezése. …. Súlyos hiányosság a központi kapcsolóterem hiánya, amely a rendkívül heterogén kép- és hangforrások zavartalan együttműködését tudná biztosítani.

 

V. Rádió és Televízió központ építése.

A rádió és televízió világszerte tapasztalható gyorsiramú fejlődése szinte vétel nélkül minden országban felvetette a modern, a technika mai állása szerint kialakított stúdió és technikai centrum felépítésének kérdését…..

… Az 1956. szeptemberében, hozott érvényben lévő Minisztertanácsi határozat úgy intézkedik, hogy a jelenlegi helyen felépült ideiglenes stúdiók elkészülte után új televíziós központ létesítését kell előkészíteni és z 1960-65 ös években felépíteni és üzembe helyezni. A határozat szerint tehát 1959-ben meg kell kezdeni az új televíziós központ tervezését.

 

Javaslat:

…..

A felépítés első ütemeként az új központ televíziós részlegének tervezése 1959-ben rendeződne meg ész az 1960. év végéig fejeződne be. Az építkezés 1961-ben kezdődne és 1963-ban fejeződne be, az 1964-es évet a televíziós stúdiók műszaki berendezéseinek építése, szerelése és próbaüzeme tenné ki. Az j televíziós centrum 1965. január 1-vel kezdené meg működését….

….

Az összeállított előzetes tervek szerint kb. 270.000 légköbméter térfogat kerülne beépítésre, amelyből kb 40%. A televízióra, 60% a rádióra esik. Az építkezés költségei előzetes számítások szerint 220 millió forintot tenne ki.” -MOL- 288f 22/1959 6.öe./23. MSZMP KP Agitációs é Propaganda Osztály.

 

 

 

Január 26., a TV Híradó bemutatja az Ikarus Gyár új Ikarusz 66-os  buszait.

 

Január 29. 19.00  élő közvetítés a Fővárosi Operett Színházból

Kerekes J. – Romhányi J.: Kard és szerelem

Don Antonia – Sárdy János, Maritana – Petress Zsuzsa, Spanyol király – Baksay Árpád, Spanyol királyné – Kiss Ilona, Villeroi márki – Bánfi Béla, Sandoval – Erdélyi József, Testőrkapitány – Szentesi Zoltán, Don Manuel – Lengyel Vilmos, Sírásó – Sárosi Andor, Tábornok – Nádori István, Don Olivarez – Ferencz László, Szolga – Décsi Pál, Don Fernando – Vándorfi Gusztáv, Felesége – Kövári Eszter, Sebastiano – Latabár Kálmán, Juana – Csikós Rózsi, Ruiz – Romhányi Rudolf

Rendezte: Szinetár Miklós

 

 

Január 31., a TV Híradó az SZKP (Szovjetúnió Kommunista Pártja) XXI. Kongresszusáról számolt be.

 

Ebben a hónapban fejeződött be a Világjáró őrs című gyermeksorozat. Kiss Lajosné (Püspöladány) levelében dicsérte a műsort, s kérte, hogy a tévé döntse el a vendégeivel folytatott vitáját: vajon az őrs valóban bejárta a világot, vagy mindvégig Budapesten tartózkodtak-e? – Dékány György vágó válaszolt a feltett kérdésre: „A Világjáró őrs egyik adásában látható, hogy az őrs tagjai afrikai vadállatokat figyelnek meg. A gyerekekről persze Budapesten készültek a felvételek, az afrikai képek viszont egy régi Afrika-filmből valók – mi vágtuk össze a kettőt. A benyomás : mintha a gyerekek Afrikában néznék az állatokat…”

 

Ascher Oszkár (színész) is nyilatkozott a hónap folyamán a tv feladatairól : „Szélesebb körben kellene alkalmazni majd a tanításban, főleg földrajzban, történelemben, művészettörténetben a televíziót. Az ifjúsági műsorok szerkesztőinek az iskolai oktatással, tantervvel  párhuzamosan kellene dolgozniuk. Legyen majd az iskoláknak tv készüléke…”

 

 

 

Február

 

Február 5., 19.00  az Országos Béketanács és az Egyetemi Színpad közös Robert Burns-est közvetítése

Rendező: Mihályfi Imre

 

Február  10., A TV Híradó bemutatja pécsi tv átjátszó állomást, melyet Kossa István közlekedési és postaügyi miniszter avatott fel.

 

Február 12., 19.00 élő közvetítés a Magyar Állami Operaházból

1., R. Strauss : Salome

Herodes – Udvrady Tibor, Horodias – Delly Rózsi, Salome – Birkás Lilian , Jochanaun – Jámbor László, Narraboth – Garamszegi Mária, Heródiás apródja – Lőrincz Zsuzsa, Mannassah – Garancsi Mária, Első katona – Mészáros Sándor, Első zsidó – Palcsó Sándor, Második zsidó – Somogyvári Lajos, Harmadik zsidó – Kisehegyi Árpád, Negyedik zsidó – Réti József, Ötödik zsidó – Nádas Tibor, Első nazarénus – Antalffy Albert, Második nazaréus – Bende Zsolt, Kappadóciai – Mallay Gyöző

Rendezte: Nádasdy Kálmán

 

2., Bartók Béla: Csodálatos mandarin

Lány – Lakatos Gabriella, Csavargók : Sallay Zoltánm Gál Andor, Eck Imre, Öreg gavallér – Harangozó Gyula, Diák – Sipeki Levente, Mandarin – Fülöp Vikror

Rendezte: Harangozó Gyula

 

Február 13. 19.00  élő közvetítés a Nemzeti Színházból

 K.A. Trenyov: Ljubov Jarovaja

A rádióújság megjegyzése: a szereposztást a napilapok közlik

 

Február 14.,  Tudósítás a TV  Híradó 12/1959 számában  01.48 terjedelemben  „Előzetes  Jókai Színház” címmel

Szereplők: Mádi Szabó Gábor, Bánki Zsuzsa, Temessi Hédi.

 

Február 17. 20.00 élő közvetítés a prágai Szmetana Színházból

Aszafjev: A bahcsiszeráji szökőkút

 

Február 19. 19.00 élő közvetítés  Színház és Filmművészeti Főiskola  újonnan megnyíló  Ódry Színpadáról.

Nestroy – Heltai Jenő : Lumpáciusz Vagabundusz

Stellarisz – Paláncz Ferenc, Lumpáciusz Vagabundusz – Holl István, Fatuna – Pásztor Erzsébet, Happiend – Csűrös Karola, Mamoroza – Balogh Emese, Misztitasz – Buday István, Hillarisz – Mécs Károly, Hoppmester – Linka György, Gyalu – Király Levente, Csiriz – Polgár Géza, Cérna – Dégi István, Gyurka bácsi – Somogyi Miklós, Nánika – Szekeres Ilona

Rendeztő tanár: Szinetár Miklós

 

Az Ódry Színpad megnyitójáról a korabeli újságok is tudósítottak. A Magyar Nemzet 1959. február 21. számából: „A  huszadik pesti színház színpadán először libbent  szét a függöny. Áhítatos várakozással ültünk a nézőtéren, a kedves ékszerdoboz kellős közepén. Az új színházban minden új. A színpad, a tárgyak,  a falak sgrafittói, egész architektúrája meghittséget áraszt. És újak a színészek, mert a főiskoláé az Ódry Színpad.

Kevés ilyen van a világon. A kísérletezések színpada lesz, a keresések, a művésszé válás folyamatának fóruma. Hatalmas ajándék az ifjú színészeknek, akik valódi nézők előtt próbálhatják ki művészetüket, és szép ajándék a nézőknek, akin a szárnypróbálgatásnak lehet tanúja…… A Színház- és filmművészet Főiskola növendékei Nesztroy – Heltai Jenő Lumpáciusz Vagabundusz cimű bohozatos mesejátékát választották vizsgalőadásuknak …

Az egész együttes kitűnően fegyelmezett, jókedvűjátékkal komédiázott. Néhány egészen kiváló alakítást láttunk.

A címszerepben Holl Istvánét, aki  igazán bájos kis ördög volt, meséből szőtt mefisztó, elegánsmozgású fölényes biztonságú színész. Gyalú szerepében Király Levente naiv, tiszta egyszerűsége tetszett. Cérna  szabó pedig Dégi István – csinált pózával, hetyke fintorával nagyszerű karikírozó képességével, meghatóan üde játékával kápráztatott el. Polgár Géza javíthatatlan, részeges csiríz vargája, erőteljes művészegyénisége ugyancsak kellemes emléket ébreszt. Palácz Ferenc, Pásztor Erzsi, Mécs Károly, Somogyi Miklós, Majcen Mária, Vetró Margit, Szekres Ilona, Verebély István, Linka György játékát említjük még meg – és két lányt: Csűrös Karolát, és Balogh Emesét akikről nem tudjuk még, hogy milyen színészek lesznek, de egyenlőre igen szépek.” (Irta: Tamás István)

 

Ugyan ezen a napon közli a TV Híradó az UP képanyagát Fidel Castro

eskütételéről, valamint bemutatja az NDK-ból a hordozható tévé prototípusát.

 

 

Február 22. 09.55 élő közvetítés a prágai Nemzeti Színházból

Az eladott menyasszony – vígopera

 

 

 

Február  26. 19.00 élő közvetítés a kaposvári Csiky Gergely Színházból

Cornielle: Cid

Don Fernandez – Ruttkai Ottó, Donna Uraca – Veszely Mária, Don Diego – Homokay Pál, Don Gomez –Szép Zoltán, Don Rodvigo – Somogyvári Pál, Don Sancho – Horváth Sándor, Don Avias – Szabó Imre, Don Alonso – Balázs Andor, Ximénia – Kéry Edit, Lonora – Mémeth Ilona, Elvira – Mihályi Vilcsi

Rendező: Miszlay István

 

Ugyanaz nap 20.00 élő közvetítés az Irodalmi Színpadról (három

egyfelvonásos)

 

1.,  Csehov: A medve

Szmirov – Raksányi Gellért, Popova – Váradi Hédi, Luka – Nagy István

 

2., Gogol: Hamiskártyások

Iharev – Benkő Gyula, Utyasityelj – Miklóssi György, Svohnyev –Pásztor János, Krügel – Tallós Endre, Glov – Bánhidi László, Szása – Gálcsiki János, Zamuhriskin – Nagy István, Alekszej – Kovács Dénes, Gravjuska – Kárpáti Zoltán.

 

3., Nyekraszov: Az uzsorás

Laszkutov – Bánhidi László, Liza – Váradi Hédi, Nalimov – Tallós Endre, Ismeretlen – Pásztor János, Rosztamahov – Miklosy György Szolga – Kárpáti Zoltán, Aktina – D. Nagy Erzsébet, Karaknavasztov – Gálcsiki János

 

Rendező: Gál István

 

Az előadásról a Népszabadság 1959 februárjában közölt kritikát, amely többek között megállapította: „A legjobban a sikerült Gogol Hamiskártyások című komédiájának bemutatása… a színészek közül Benkő Gyula a legjobb: mozgásban, játékban egyaránt igen árnyaltan mintázza meg Iharev, a kifosztott hamiskártyás alakját. De Bánhidi László, Tallós Endre,  Pásztor János, Miklósy György Gálcsiki János, kovács Dénes is egy – egy  karakter figurát ad.  Gál István rendezésében ez alkalommal találta el legjobban a színmű levegőjét, stílusát, hangulatát. Kár, hogy a játék ritmusa olykor lassú, némi szövegrövidítés is hasznára lett volna a produkciónak.” (K. Gy.)   

 

Március

 

A Rádió és Televízió Újságban egy nézői kritika jelent meg, amelyre a szerkesztőség válaszolt: „Dicséretnek könyveljük el azt a korholás, hogy a hazai események közül a legutóbbi 24 órával az adás előtt történt. A mozihíradó legfrissebb eseménye is legalább 4 napos… Nálunk a szöveg és a zene »egyenesben megy« a képekhez – a frisesség érdekében a műgond sokszor másodlagos kérdés…”

 

 

 

1959. tavaszán, (a levélen nincs dátum) K. I.-né, a Tv. Alapszervezeti Párttitkár készített összefoglalót a Párbizottság számára. Ebből részletek:

„ … „ Nem elég egyenletes a színvonal. Ezt szerintem részben gyakorlatlanság, részben emberhiány és a fiatal intézmény jellegéből adódóan meg ki nem próbált emberekkel való kísérletezés ( írók, riporterek, rendezők) okozza.

A Politikai műsorok gyenge kivitele, pl. „Lányok-asszonyok” kongresszusi műsorában előfordult hibák stb. Ennek részben oka, hogy a politikai munka az utóbbi időben került előtérbe és stabilizálódik, részben a kiséletezés (új politikai rovatok nyílnak és ezeknek meg kell találni a formáját, így pl. „Élő –újság „ rovatmunka, amelyik szépen fejlődött), részben szakmai gyengeségek és tapasztalanságok Mechlabor berendezés használata, világítási gyengéi stb.

 

Tartalmatlan „szórakoztató” műsorok jelentkezése ( Főleg január hóra volt jellemző, azóta a sok kritika hatására változás történt) sőt nem egy esetben ízléstelen, vagy tényleg kispolgári giccs a műsorokban. Ennek sok oka van. A televízió, még ha szerkesztői pontosan tudnák is mit akarnak,  nehezen tud gyökeresen mást csinálni a szórakoztató műfajban , mint az ezzel foglalkozó rokonterületek. Csak közös munkával lehet itt változtatni. …. Ehhez először is az ezzel a  műfajjal foglalkozó szerkesztőgárda megerősítésre van szükség, részben politikai munkával, részben személyek bevonásán keresztül. …

 

A jó működés feltételei:

Általános feladat a televízió meglévő alapgárdáját minden szempontból stabilizálni. Politikailag, gazdaságilag, szakmailag.

Politikailag a televízió dolgozóinak összetétele nem rossz. Miután 56. okt. után szerveződött, nagyrészt olyanok kerültek ide, akik azokban az időkben megfelelően viselkedtek. Viszonylag sok az elvtárs. Kb 180 tv. Főosztályon dolgozóból 85 párttag.  Ha a pártszervezet kielégítően dolgozik és összehangoltan a vállaltvezetéssel,  és ha a további fejlesztés is megfelelően történik itt a jelenleginél jobb,  és határozottabb továbbfejlődés várható. „ - MOL- 288f 22/1959 6.öe./23. MSZMP KP Agitációs é Propaganda Osztály

 

 

 

A cikk írásakor már a TV Híradó 104. adását sugározták.

 

Március 6. 19.00 élő közvetítés a Nőnapon  az Erkel Színházból: Coppélia

Harangöntő – Suba Gyula, felesége – Morgányi Josefin, Swanilda – Lakatos Gabriella, Ferenc – Havas Ferenc, Coppélius – Harangozó Gyula, Coppélia – Erdélyi Alice, polgármester – Nádas Imre, felesége – Anda margit, Táncmester – Balog Ágoston, Lengyel lány – Hamala Irén, Völegény – Tóth László, Magyar őrmester – Róna Viktor

Rendező: Harangozó Gyula

 

Március 12. 19.00  élő közvetítés a Magyar Állami Operaházból

Verdi: Traviata

Violetta – Jilizabeta Csavadar, Flóra – Svéd Nóra, Amina – Aarika Anelli, Germond Alfréd – Mátray Ferenc, Germond György – Melis György, Gaston – Göndöcs Ferenc, Duphol báró – Pálffy Endre, D’obigny márki – Galsay Ervin, Grenvill – Bódi József

Rendezte: Oláh Gusztáv

 

A Rádióújság postájából a hónapban: Miklós Jánosné (Kaposvár)  arról ír, milyen nehéz egy háziasszonynak tévét nézni, s erről a következő rigmust költötte: „kapok ide , kapok oda –  Pörkölődik az ing nyaka – Ég a rántás  fut a tej! – csodálatos egy találmány – Egy baja van: hogy nézni kell…”

 

Ekkor 60-80 levél érkezik az Élőújság címére. Szeretettel és örömmel köszöntik a műsort, s javasolják: adjon többet a falu életéről, mutasson be hasznos újításokat, nyújtson több humort, és jó lenne folytatásos riport is: nézzen utána a 600-as objektív sokféle visszásságának…

 

Március 14. 19.00 élő közvetítés a Nemzeti Színházból

Moliére: Tartuffe

Perelle asszony – Gobbi Hilda, Orgon – Rajz János, Emilia – Lukács Margit, Damis – Kállai Ferenc, Marianna – Töröcsik Mari, Valér – Kálmán György, Tartuffe- Major Tamás, Dorina – Olthy Magda 

Rendezte: Major Tamás

 

Március 17. 19.00 élő közvetítés a Néphadsereg Színházából

Shakespeare: A makrancos hölgy

Baptista – Födényi László, Vincentino – Bakos Gyula, Lucentino – Benkő Gyula, Petrucchio – Bitskey tibor, Gremino – Pethes Sándor , Hortensio – Verebes Károly, Tranio – Györffy György, Biondello – Szatmári István, Curtis – Bilicsi Tivadar, Grumino – Gera Zoltán,  Iskolamester – Keres Emil, Szabó – Gáti György, Katalin – Ruttkai Éva, Bianca – Ujvári Viktória, özvegy – Sándor Iza

Rendezte: Apáthi Imre

 

Március 19. 19.30 a Közlekedési Klub Művészegyüttesének előadásáról élő közvetítés a Magyar Optikai Művek (MOM) kultúrházából.

Nexő: Dangaardi emberek

Bohnne – Gyárfás Mária, erik – Szöllösi Tibor, Ifj. Bhon – Zibinyi Tibor, Marte – Stanóba Judit, Peri – Lóránt Lajos, Köller kapitány – Berkó Klára,  Gjárta – Sápi Mária, Halm – Galai László, Mons – Mezősi Károly , Andres – Vesényi László, Sine – Nuharay Piroska,  Sviza – Magó Gizella

Rendezte:  Varga Géza

 

A Tanácsköztársaság 40. évfordulója „adta az alkalmat”, hogy a Parlament ünnepi üléséről hatórás élő közvetítést adjon a Magyar Televízió.   

 

Március 23., a TV Híradó Papp László párizsi szerepléséről tudósított. 

 

Március 26. 19.00 élő közvetítés a József Attila Színházból

Sardou: Váljunk el!

Des Prunelles – Ráday Imre, Cyprianne – Komlós Juci, Gratingon – Soós Lajos, Calvignac – Gáti Pál, Calvigacné – Békés Rita, Lusignan – Báró Anna, Brioennenné – Náray Teri, Volfontainné – Bakó Márta, Bafourdin – Zámori László, Valentin inas – Surányi László, Josepine – Örkényi Éva

Rendezte: Lovas Edit

 

Egy viszonylag rövid életű kísérlet, megjelenik az Ifjúság című tévé-képeslap a képernyőn, 14 évnél idősebbnek.

 

Március 28., a Szombat esti beszélgetés első adása: Randé Jenő külpolitikai műsora, amely 1965 végéig a képernyőn maradt és később átalakul a Hétről hétre című műsorrá.                             

 

Április

 

 

 

 

Tavasszal – érettségi vizsgája időszakában – országos szavalóversenyt nyert Kovács P. József (1962-től tévébemondó). A verseny hozta össze őt először a televízióval, pontosabban a kamerákkal. Így emlékszik vissza: „Mint országos győztes érkeztem egy Volgával a Televízióba, ahol élő műsorban mutatkoztam be, egy gyönyörű Ady verset, Zsóka búcsúját  mondtam.”

 

 

Április 6.  A Magyar Rádió és Televízió Pártbizottságának titkára 1959. április 6.-án írt  „ Jelentés a Magyar Rádió és Televízió szervezetének munkájáról” című jelentésében olvasható többek között, részletek:

„….

A rádió és Televízió bonyolult összetétele, a művészvilággal való napi érintkezéséből adódó állandó kispolgári hatás rendkívül nehézzé teszi a pártszervezet munkáját. Az ellenforradalom és a revizionizmus nagyb mértékben meglazította a munkafegyelmet, felüti a fejét a lazaság, a felelőtlenség, a demagógia még a pártszervezet sorain belül is.  …..

 

… A Magyar Rádió és Televízió a párt, és a kormány szerve, igen fontos politikai intézmény. Élesen ellentétben áll ezzel az, hogy a párt- és a kormány vezetői, gazdaság és kultúrpolitikánk irányítói olyan ritka vendégek nálunk mint a fehér holló. Pedig az itt dolgozók tájékozottságát, elvi szilárdságát, a pártszervezet nevelőmunkájának hatékonyságát nagyban fokozzák a vezető elvtársak látogatásai, előadásai és konzultációi. … - MOL- 288f 22/1959 6.öe./23. MSZMP KP Agitációs é Propaganda Osztály

 

 

 

április 7., elkezdődődik a Magyar Televízió első pedagógiai sorozata Gyermekeinkről címmel. Bizó Gyula tart nevelési előadásokat, melyeket a saját maga írt, színészekkel eljátszott  jelenetekkel illusztrált, a szülök a levelek alapján szívesen fogadták az újszerű pedagógiai tanácsadást.

 

 

április 9. 19.00 élő közvetítés a Magyar Állami Operaházból.

Puccini: Turandot

Turandot – Takács Paula, Altoum – Somogyvári Lajos, Timur – Székely Mihály, Ismeretlen herceg – Járay József, Liu – Orosz Júlia, Ping – Radnai György, Pang – Kishegyi Árpád, Pong – Réti József, Mandarin – Varga András, Első udvarhölgy – Szabó Márta, Második udvarhölgy – Divéki Zsuzsa

Rendezte: Nádasdy Kálmán – Mikó András

 

április 4., a TV Híradó a UP hírügynökség képei alapján beszámol a NATO megalakulásának tízéves évfordulójáról.

 

április 8., a TV Híradó tudósít az ORION Tv és Rádiókészülék Gyár új tévékészülék gyártó gépsorának átadásáról.

 

április 8., a Népszabadság rövid cikket közöl az Operaház megnyitásának közelgő 75. évfordulójáról. Ismereti az ünnepi programot: „Ez év szeptemberében lesz 75 éve, hogy a Magyar Állami Operaház megnyitotta kapuit. A jubileum alkalmából szeptember végén és október elején ünnepi előadássorozatot rendez az Operaház. Szeptember 27-én Erkel Bánk Bánját, 28-án Puccini: Turandot, 29-én Verdi: Don Carlos, 30-án Csajkovszkij: Anyegin című operáját játszák, október 1-én egy műsorban adják elő Kodály Székelyfonóját és Weiner Csongor és Tündéjét. 2-án Mozart Don Juanja, 3-án Wagner Walkürje,, 4-én pedig Bartók három színpadi műve A kékszakállú herceg vára, A fából faragott királyfi, és A csodálatos mandarin szerepel a műsoron….. Az évfordulóra díszes kivitelű album jelenik meg, mely az Operaház elmúlt 75 esztendejét taglalja, foglalkozik a magyarországi operajátszás kezdetével és történetével, a színpadi diszlettervezés múltjával és az építés körülményeivel…”

 

 

április 11. 19.30  élő közvetítés az Állami Bábszínházból

Carlo Gozzi – Heltai Jenő: Szarvaskirály

 

április 12., a Népszabadság féloldalas cikket közöl Falus Róberttől: A televízió műsoráról címmel, a szerző a színházi közvetítésekkel is foglalkozik: „Rohamosan növekszik a vevőkészülékek és a tulajdonosok száma, és ezzel együtt a nézők igénye is a műsor tartalmi és művészeti színvonala iránt. Ez a fejlődés – bár sokkal gyorsabb léptű – a rádió hőskorára emlékeztet: mihelyt közszükségleti cikk lett, elvesztette felnőtt-játékszer jellegét megszoktuk, hogy van és működik, ma már arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit és milyen formában az adó.

Ezrek és tízezrek szobájába hozza be a világot. Művelődés otthonok és magánlakások esti hangulatát téve kedvessé, színessé. Egy-egy bravúros meglepetéssel, mint amilyen a davosi korcsolyázó világbajnokság vagy   Az eladott menyasszony prágai közvetítése volt… Egy levélre válaszolva az Élőújság szerkesztője megígérte, hogy a jövőben több magyar színdarab színházi közvetítésre kerít sort a Televízió. Hónapokkal ezelőtt hangzott el ez a szerkesztői ígéret. Mi történt azóta?

Íme a február-március havi szerzők listája: Trenyov, Nestray – Heltai, Corneille, Csehov, Gogol, Nyekraszov, Moliére, Shakespeare, Nexő, Sardou…”

 

 

április 14., a TV Híradó tudósítása arról, hogy az NDK-ban elkészült a húszezredik Trabant gépkocsi.

 

április 16. 19.00  élő vidéki közvetítés a kecskeméti Katona József Színházból.

Milökker: A koldusdiák

Palmalicza grófnő – Mojzes Mária, Laura – Jánossy Katalin, Bronislava – Medgyessy Mária, Jan Janitzky – Csajányi György, Rimanovszkij – Juhász Pál, Ollendorf – Komlós József, von Wagenheim – Karis Béla, Rampasseh – Simon Géza, Piffne – vörös Tibor, Poffne – Udvardy Sándor

Rendezte: Seregi László

 

 

 

április 19. 10.00 élő közvetítés az Állami Bábszínházból

Petőfi Sándor – Képes Géza:  János vitéz

 

 

április 23. 19.00 élő közvetítés a Madách Színházból..

Beamarchais: Figaró házassága

Almaviva gróf – Udvary tivadar, Grófné – Tolnay Klári,  Figaró – Gábor Miklós, Zsuzsi – Gombos Kati, Marcellina – Pádua Ildikó, Antoino – Kömíves Sándor, Lorenzo – Palcsó Sándor, Mutteo – Molnár Miklós, Zerlina – Házy Erzsébet, Giacomo – Domahidy László, Beppo – Kishegyi Árpád.

Rendező: Szinetár Miklós

 

 

Ebben a hónapban új műsor jelentkezik a Vasas Szakszervezet székházából, a Munkásotthon homlokára címmel. A műsor első részében egy régi „vasas est” elevenedett meg az akkori szereplők – Gobbi Hilda, Várkonyi Zoltán, Somló István, Major Tamás  és mások felléptével, a második részben Haydn Az énekesnő című egyfelvonásos operáját mutatta be a Vasas  Központi Kultúreggyüttes operatársulata. 

 

 

 

 

 

Május

 

 

Május 9., tudósítás a TV Híradó 35/1959 számában 01.03 terjedelemben „Francia színészek Budapesten” Alkotó: Butskó György

Képleírás: Halászbástya, a francia vendégek nézik a város panorámáját, buszon városnézáés, Margit szigeten sétálnak.

Fennmaradt szöveg: Húsz év óta első ízben érkezett francia színház Magyarországra.  A 15 tagú Julien Beatelau társulat a nagysikerű prágai vendégszereplés után most 4 napig Budapesten lép fel. Pénteken a főváros nevezetességeivel ismerkedtek. Este pedig már a pesti közönség ismerhette meg  (olvashatatlan név) Antoanettew Vojat, Anry Moniet és társait a Figaró házassága előadásán.

 

 

Május 9. 19.00 élő közvetítés a József Attila Színházból.

Lope de Vega : A kertész kutyája

Diana – Komlós Juci, Teodoro – Sinkovits Imre, Tristan – Bodrogi Gyula, Octavio – Zoltai Miklós, Fabio – Sugár László, Marcella – Békés Rita, Amanda – Bakó Márta, Dorotea – Örkény Éva, Ricardo- Márki Géza, Federico – Gáti Pál, Lodovico – Kertész Dezső, Furio – Lovas László, Lirano – Vigh Imre

Rendezte: Egri István

 

Május 12., köszöntötték Dunpatajon a tízezredik tévénézőt. Az eseményről a TV Híradó számolt be, tudósított arról is, hogy Sukarno indonéz elnök Magyarországon tartózkodik.

 

Május 14. 19.00  élő közvetítés a Madách Színházból.

Bertold Bercht: Puntila

Puntila – Greguss Zoltán, éva – Váradi Hédi, Matti – Zenthe Ferenc, Attasé – Miklossy György, Pálinkás Emma – Soltész Anni, Patikárius kisasszony – Gombos Kati, Tehenes lány – Kelemen Éva , Bíró – Gyenge Árpád,  Ügyvéd – Gönczöl János, Tiszteletesné – Patkós Irma, Laina – Pádua Ildikó, Kata – Békés Itala, Állatorvos – Bányai János, Surkkala – Szénási Ernő,  Körjáték – Kiss Manyi

Rendezte:  Both Béla

 

Május 23., a TV Híradó tudósított Moszkvából, hogy Nyikita Szergejevics Hruscsov Lenin Békedíjat kapott.

 

Május 28. 19.00 élő közvetítés a Nemzeti Színházból.

Katona József: Bánk bán

II. Endre – Bodor Tibor, Gertrudis – Tőkés Anna, Otto – Kállai Ferenc, Bánk bán – Bessenyei Ferenc, Melinda – Csernus Mariann, Mikhál bán – Téry Árpád, Simon bán – Hárváth József, Zászlós úr – Almási József, Petúr bán – Hindy Sándor, Myka bán – Fenyő Emil, Solom mester – Tarsoly Elemér, Izidora – Kohut Magda, Udvarnyik – Sándor Géza, Biberach – Ungvári László, Tiborc – Bihari József

Rendezte: Major Tamás

 

Június

 

Június 4. 19.00 élő közvetítés az Állami Déryné Színház vecsési vendégjátékáról.

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig

Nyilas Misi – Deésy Mária, Orczy – Ligeti Mari, Gimesi – Rajna Mária, Böszörményi – Berendi Péter, Tök Marci – Gabi Gyula, Csicso – Adám Klári, Nagy úr – ifj. Deák Ferenc, Igazgató – Árva János, Valkay – Fenyvesi Balázs, Gyénes – Krémer Ferenc, Bagoly – Kulcsár László, Pedellus – Kálmán Márton, Doroginé – Zombori Kató, Viola – Sallay Kornélia, Bella – Szlonka Márta, Sanyika – Tóth Ilonka,. …. – Solyom Ida,  Jávor úr – Nyerges Ferenc, Pósalaki úr – Madarász László

Rendezte: Szécsi Ferenc

 

 

Június 6., Hruscsov magyarországi látogatásáról sugárzott filmet a Magyar Televízió, rendező-operatőre Mátray Mihály volt.

 

Június 13. 19.00 élő közvetítés a szolnoki Szigligeti Színházból.

Hotel Nevada című operett

Virginia – Karácsnyi Magda, Brown – Benkő Gyula, Bob – Gellei Kornél, Chica – Zilahi Kati, Jónás – Paál László, Xonga Miller – Csornai Irén, Plock – Varga D. József, Benson – Juhász János, Joe -  Molnár Miklós, Jim – Berta András, Bessy- Jánosi Olga, Stanly – Kalocsai Ferenc

Rendezte: Kalmár András

 

Június 18. 19.00 élő közvetítés az Ódry Szinpadról.

Hervé: Nebáncsvirág

Denise – Vetro Margit, Fejedelemasszony – Pásztor Erzsébet, Celestin – Holl István, Kapusné – Tóth Judit,  Chatenau Gobis – Somogyi Miklós, Champlatreaux – Peczkay Endre,  Robert – Szokolay Otto, Loriot – Király Levente, Káplár – Szilágyi István, Katona – Cs. Németh Lajos, Színiigazgató – Dégi István, Rendező – Varga Tibor, Corina – Szekeres Ilona, Silvia – Gerber Éva, Linda – Petrényi Ilona, Gisebletta – Györi Franciska

Rendezte: Ádám Otto

 

 

Június 25. 19.00 élő közvetítés a Néphadsereg Színházából. 

Illés Béla: Szivárvány

Lenin – Györffy György, Kun Béla – Pálos György, Landerer Jenő – Deák Sándor, Pogácsás Antal – Ajtay Andor, Csikos Zoltán – Bitskey Tibor, Benedek doktor – Földényi László, Bendek Anna – Sütő Irén, Somogyi Endre – Benkő Gyula, Somogyiné – Sulyok Mária,  Molnár László – Zách János, Heller – Verebes Károly, Ügyvéd – Gera Zoltán, Müllerné – Vass Irma, Hidvéghy – Pándi Lajos, ifj. Molnár – Szatmári István,  Dobos – Keres Emil, Gál – Gáti György, Klinger – Nagy István, Papp Miklós – Juhász Pál, Vadász tanácselnök – Koltai Gyula, Mihók – Farkas Antal

Rendezte: Kazán István

 

 

június 30., a tévé előfizetők száma: 24 499.

Az NDK-ban 400.000 tv készülék készült el.

 

Július

 

 

Július 9. 19.00 élő közvetítés a Blaha Lujza Színházból

Tóth Miklós – Bródy Tamás: Köztünk maradjon

 Balla Manyi – Mednyánszky Ági, Bárány Dániel – Gálcsiki János, Hédi – Sennyei Vera, Berkes – Pethes Ferenc, Piri – Lórán Lenke, pali – Gozmány György, Kati – Szécsi Vilma,  Szigeti – Tekeres Sándor, Csajágh – keleti László, Csajághné – Kővári Erzsébet, Kertészné – Somogyi Nusi, Károly – Pagonyi János, Kallós – Csonka Endre,  Francia vendég – Csizmadia László , Szovjet vendég – Vándory Gusztáv, Román vendég – Kassai János, Olasz vendég – Bogár Richárd, Irma – Vámos Piri, Kaluznő – Vándory Margit

Rendező: Szinetár Miklós

 

 

 

Július (pontos dátum nélkül) tudósítás a TV Híradó 100/1959. számában 01.43 terjedelemben Nyári ünnepi Játékok címmel.

Látható Simándy József a díszlet tervezővel és rendezővel. Mikó András rendező irányítja a jelenetet jelmezes próba a táncosoknak.

 

Július 11., Kellemetlenkedők címmel sugárzott kabaré műsort a Magyar Televízió, amit Deák István rendezett, operatőre Nagy József, Mestyán Tibor, Varga Vilmos voltak.

 

Július 14., a TV Híradó a Lottó Árház megnyitásáról tudósított.

 

Július 18. a TV Híradó tudósítása arról, hogy szerelik a Szovjet TV színes adójának antennáit.

 

Július 25. 20.00 élő közvetítés a Szegedi Szabadtéri Játékok nyitó előadásáról.

Erkel Ferenc: Hunyadi László

V. László – Szabó Miklós, Cillei Ulrich – Hotváth József, Hunyadi László – Simándy József, Hunyadi Mátyás – Ivánka Irén, Gara nádor – Fodor József, Mária – Orosz Júlia, Szilágyi Erzsébet – Takács Paula,  Rozgonyi – Sebestyén Sándor, Hirnök – Iván József

Rendezte: Mikó András, vezényel: Vaszy Vikror

 

 

Augusztus

 

Augusztus 1. 20.00 élő közvetítés a Margitszigeti Szabadtéri

Színpadról, a Magyar Állami Operaház előadásáról.

Verdi : Aida

A király – Antalffy Albert, Amneris – Eszenyi Irma, Aida – Czanik Zsófia, Radames – Jorinszky József, Ramfis főpap – Bódy József, Amonasro – Jámbor László, Papnő – Aarika Anelli,  Hírhozó -  Göndöcs József, Tánc: Szumrák Vera, Som Gizella, Vidinszy Marika.

Rendező: dr. Kenessey Ferenc

 

Ugyan ezen a napon tudósított a TV Híradó Hruscsov és Nixon vitájáról, amely a moszkvai amerikai kiállításon történt.

 

Augusztus 08.22. 20.00 h élő közvetítés a Margitszigeti Szabadtéri

Színpadról, a Magyar Állami Operaház előadásáról

Strauss: A cigánybáró

Zsupán – Hámori Imre, Arzéna – Pavlászky Edina, Mirabella – Lőrincz Zsuzsa, Ottokár – Külkey László, Grof Carnero – Lendvay Andor, Cipra – Ulier Zita, Szaffi – Szilvassy Margit, Barinkay – Mátray Ferenc, Gábor diák – reményi Sándor

Rendezte: Nádasdy Kálmán

 

Augusztus 6. Horváth Teri mondta az Esti mesét  gyerekeknek.

 

Augusztus 8. 20.10  élő közvetítés a Szegedi Szabadtéri Játékokról.

Kós Károly: Budai Nagy Antal

Budai Nagy Antal – Bessenyei Ferenc, Budai Nagy János– Raksányi Gellért, Bese Tamás – Tompa Sándor, Bse Tamásné – Sivó Mária, Bese Anna – Berek Kati, Vajdaházi Pál – Sziter Ádám, Kelyhes pap – Kálmán György, Csák István – Básti Lajos, Erdélyi püspök – Rajz János, Székely ispán – Pásztár János, Bencés apát – Barsi Béla,  Szász gróf – Horkai János, Brassói királybíró – Kormos Lajos, Alvajda – Téry Árpád, Jobbágy – Horváth József, Román nemes – Sándor Géza, Lukács barát – Garas Dezső, Ferenc – Siménfalvy Sándor, Kelyhes tiszt – Tarsoly Elemér, Főinkvizitor – Csurka László.

Rendezte: Marton Endre

 

Ezen a napon tudósított a TV Híradó Révai József temetéséről is.

 

Szegedi Szabadtári Játok előadásainak közvetítése a televíziózás 1959-es műszaki szintjén nem volt egyszerű feladat, de sikerült, erről 1959 őszén a Rádió és Televízió újságban Kerpel Róbert főmérnök (később a Magyar Televízió műszaki igazgatója) írt cikket: „Az ország kulturális életében számottevő eseményt jelentett a Szegedi Szabadtéri Játékok  idei megrendezése. Emelte a játékok kulturális jelentőségét, hogy a televízió is közvetítette  az egyes előadásokat és ezzel a játékok nézőközönségét több tízezer tv-nézővel bővítette. A szabadtéri játékok közvetítése a televízió számára mind művészi, mind műszaki szempontból nagy feladat volt. Első ízben került a tv-rendező olyan  feladat elé, hogy a készülék kis képernyőjén művészi színvonalion adjon vissza egy hatalmas szabadtéri színpadon történő eseményeket, nagy tömegeket mozgató jeleneteket s mindezt a színpad-adta világítás korlátai mellett. Műszaki vonatkozásában újszerű feladat volt műszaki apparátusunk számára a szabadtéri játékok kép- és hangközvetítésének feladata, valamint a többlépcsős mikrohullámú közvetítőlánc kiépítése és üzemeltetése.

A szabadtéri játékok közvetítésének üzemtechnológiája bizonyos vonatkozásban eltért a szokásos színházi közvetítésektől. A közvetítések mindegyike három kamerával készült lebonyolításra és időnként közbetétek bejátszására a negyedik kamera is üzembe került, egyidejűleg ez a »melegtartalék« szerepét is betöltötte. A nagy játéktér és a tömegjelenetek nagy száma különösen figyelmes műszaki munkát kívánt a kamerák optikáinak gondos megválasztásával és az elektronikus lánc adás közbeni kezelésénél. Az optikák gondos előtervezését a színpadi közvetítéseknél ritkán előforduló világításszegény jelenetek egész sora tette különösen indokolttá. A közvetítések értékelésénél megállapíthatjuk, hogy a képek és jelenetek sorozata műszaki szempontból vissza tudta adni a készülék képernyőjén a színpad eseményeit. A rendező elgondolásait a képmérnökök általában sikerrel tudták realizálni.

A nagy játéktér és a színpad egész területének szereplőkkel történő megtöltése és állandó mozgása nehéz feladat elé állította a hangmérnököt. Az eddigi helyszíni közvetítésektől eltérően  szokatlan nagyszámú mikrofonnal kellett  feladatát megoldania. Ezt a feladatát általában jól és az események hű hangvisszaadásával  végezte el.

A műszaki apparátus számára a legnehezebb műszaki feladatot a műsornak Szegedről Budapestre való továbbítása okozta. Kevés műszaki tapasztalatunk volt a többlépcsős  mikrohullámú műsorközvetítő láncok üzemeltetésében. Ahhoz, hogy a Szegeden lévő közvetítő kocsi – mint kihelyezett mozgó stúdió – és a Szabadsághegyi adóállomás között a műsor továbbítható legyen, három közbenső adó-vevőállomásból álló műsorközvetítő láncot kellett ez alkalomból kiépítenünk. Erre  a célra kiemelkedő tereptárgyakon (templomtornyokon) közbenső állomásokat létesítettünk Kisteleken, Kiskunfélegyházán, Kecskeméten. A szabadtéri játékok kezdete előtt két hónappal kezdtük el a műsortovábbításra irányuló műszaki kísérleteket. Az  első kísérletek kedvező eredménnyel jártak. A mikróhullámok terjedési adottságaiból eredően azonban a műsorközvetítő lánc műszaki jellemzői gyakran változnak és nagy mértékben függenek meteorológiai viszonyoktól is.A helyszíni közvetítések ilyen előzmények mellett kezdődtek el és most már megállapíthatjuk, hogy sajnos, az első közvetítések nagyon kedvezőtlen hullámterjedési viszonyok között folytak le. A Hunyadi László elfogadható minőségben történő közvetítése után a János vitéz közvetítését gyakran sőt túl gyakran zavarta meg „ A hiba nem az Ön készülékében van” tábla… A különböző sűrűségű és páratartalmú légrétegek zavarták a közvetítést, amelyekkel eddigi gyakorlatunkban még nem találkoztunk és ezzel előre számolni sem tudtunk.

A  János vitéz  közvetítésének zavarai, annak ellenére, hogy gyenge színvonalú közvetítést eredményeztek és a nézőközönségünk  idegeit sok esetben erősen igénybe vették – ezért elnézést kérünk – műszaki szempontból nagyon tanulságos gyakorlati és elméleti tapasztalatokkal gyarapították szakembereink tudását. Az ekkor szerzett tapasztalatok felhasználásával  készülünk fel a következő két közvetítésre. Nem túlzott megállapítás, hogy a  Budai Nagy Antal  közvetítésével emlékezetes estét szereztünk a nézőközönségünknek. A művészeti szempontból kiváló előadás kitűnő színészi és rendezői munkája mellett a közvetítés során a televízió műszaki dolgozói is tudásuk legjavát adták. A szegedi ünnepi játékok befejező előadása az Állami Népi Együttes műsora szintén elfogadható minőségben került a vevőkészülékek képernyőire.

A szegedi tapasztalatainknak elméleti és gyakorlati kiértékelése után a jövőben ezen a téren is előre szeretnénk haladni. A műsorszerkesztés munkáját szeretnénk megkönnyíteni azzal, hogy  a vidéki közvetítések technikai előfeltételeit – többlépcsős műsorátemelések alkalmazásával – megteremtjük és ezzel létrehozzuk azt a lehetőséget, hogy a távolabb eső városokból és falvakból is rendszeresen közvetíthessen műsorokat a televízió.”  

 

Augusztus 8., tudósítás a TV Híradó  61/1959 számában 01.14 terjedelemben Devenap Amfiteatrum  címmel.

Képleírás: Total felvételek az Amphiteatrumról, rengeteg néző, Novotny, részlet Szmetana:  Lybusa című operájából a szabadtéri színpadon.

 

 

Augusztus 13. 20.00 élő közvetítés a Magyar Állami Operaház előadásáról a Margitszigeti Szabadtéri Színpadról.

Lehár Ferenc: Víg özvegy

Galavári Hanna – Vámos Ágnes, Mirko Zéta – Hámory Imre, Valencianne – Raskó Magda, Danilo – Nagypál László, Camille de Rossilone – Mátray Ferenc, Vicomte – Somogyvári Lajos , Raul – Pálffy Endre,  Kromov – Nádas Tibor, Bogdanovics – Peri Miklós, Prisics – Molnár Miklós,  Nyegus – Katona Lajos, Olga – Szőnyi Olga, Sylviane – Déry Gabriella

Rendezte:  Mikó András

 

Augusztus 20. az Országjáró úttörő őrs a Dunakanyarban járt. A műsort Rockenbauer Pál szerkesztette, operatőre Horváth József, rendezője: Szőnyi G. Sándor volt.

 

Szeptember

 

 

 

 

Szeptember 10. 19.00  élő közvetítés  a József Attila Színházból.

Oscar Wilde:  Hazudj igazat! (Bumbury)

W. John – Velenczei István, M Algernon – Bodrogi Gyula, Lady Brucknell – Náry Teri, Fairf Gwendoline – Örkényi Éva Cardew Cecily – Szemes Mari, Mss Prims – Békés Rita, a lelkész – Erdődy Kálmám, Lane – Dömsödi János, Merriman – Zámory lászló.

Rendezte: Ráday Imre

 

Szeptember 12., a TV Híradó beszámol Enver Hodzsa albán kommunista vezető magyarországi látogatásáról.

 

Szeptember 17.  19.00 élő közvetítés a Néphadsereg Színházából.

Eduardo de Filippo: Az én családom

Alberto Stigilano – Páger Antal, Elena – Sulyok Mária, Beppo – Benkő Gyula, Arturo Stigliano – Pethes Ferenc, Guidona – Nagy István, Currano  Cuoco – Pándi Lajos, Maria  Schubert Éva, Fucecchia asszony – Sándor Iza, Micelle  Cuoco – Dák Sándor,  Carmella – Péchy Blanka, Bugli riporter – Keres Emil, Fotóriporter – Zana József, a Kárpitos – Márton Sándor.

Rendezte: Kazán István

 

Szeptember 24. 19.00 élő közvetítés a Madách Színházból.

G. B. Show: Az ördög cimborája

Dudgeonné – Lázár Mária, Richard – Gábor Miklós, Kristóf – Márkus László,  Andrson lelkész – Pécsi Sándor, Judit – Tolnay Klári, Burgoyne tábornok – Uray Tivadar, Swidon – Gönczöl János, Hawkins – Psota Irén , Eszter – Szénási Ernő   ( valószínűleg fordítva) , Örmester – Vándor József, Brundell – Bakay Lajos, Durgeon Vilmos – Gaál János,  Dudgeon  Titusz – Bányai János

Rendezte: Ádám Ottó

 

 

 

Szeptember 26., tudósítás a TV Híradó 75/1959 számában 01.49 terjedelemben. Alkotó: Burza Árpád

Képleírás: Az Opera épülete esti felvétel, Erkel Ferenc mellszobra, az előcsarnokban belső feljáró, csillárok, márvány falak, zenekari árok, különböző díszletek, nézőtér emberekkel, kivilágosodik és összemegy a függöny.

Fennmaradt szöveg: „1884. szeptember 27-én nyitották meg Ybl Miklós ...  a magyar Operaháznak kapuit. Hosszú kemény küzdelem után végre teljesült Erkel Ferenc álma. A magyar zenedráma új csarnokát különböző színű márvány ... díszítették.  A stukkókra és a páholy díszítésekre közel félszáz kilogramm aranyfestéket használtak fel. A sok ezer gyertyafényben csillogó új színházban ezen csendültek fel Erkel Ferenc hazaszeretettől áthatott dalai. Az ő munkássága alapozta meg a Magyar Operaház hírnevét. Számtalan magyar énekművészt nevelt, és a legkiválóbb külföldi énekeseket mutatta be estéről estére a budapesti közönségnek Erkel Sándor a nagy zeneszerző fia és méltó utódja. Nagy Dávid, a nagyszerű basszista Erkel Ferenc István király operájának címszerepét szólaltatta meg. A ...-ban Bianchi a kiváló olasz szoprán énekesnő mutatkozott be a magyar közönségnek. Operaházunk már 1888-ban hódolt Wagner zenéjének amikor bemutatta a  Bolygó hollandit. Az Operaház múzeuma szeretettel őrzi a tragikus hirtelenséggel elhunyt Oláh Gusztáv nagyszerű Othello és Fidelio díszletterveit. Erről a színpadról indult el diadalmas útjára az új magyar zene – Bartók Béla és Kodály Zoltán művészete is. Sok diadalmas sikert és világraszóló bukást látott ez a nézőtér az elmúlt 75 év alatt. Operaházunk ma már új közönségnek játszik. Ebben az évben már 5 ezer munkás váltott bérletet ,hogy megtekinthesse és meghallgathassa az zenekultúra legszebb alkotásait.”

 

 

Szeptember 26., mutatta a  televízió a Csodakalap című tv-filmet, Katkics Ilona rendezett, operatőre Bornyi Gyula volt. 

 

Október

 

 

 

Október 1. 19.00  élő közvetítés a Magyar Állami Operaházból

Kodály Zoltán:  Székelyfonó

A háziasszony – Tiszay Magda, A kérője – Palló Imre, A szomszédasszony – Szőnyi Olga, A fiatal lány – Birkás Lilian ,  A fiatal legény – Mátray Ferenc, A gazdag legény – Röster Endre

Rendezte: Nádasdy Kálmán

 

Október 8. 19.00 élő közvetítés a Petőfi Színházból

W. S. Maugham: A királyért

Leonard Ardsley – Bánhidi László, Charlotte – Dayka Margit, Sydney – Mádi Szabó Gábor, Éva – Bánki Zsuzsa, Ethel – Temesi Hédi, Lois – Gordon Zsuzsa, dr.Prentice – Gellért Lajos, Collie – Inke László, Howard Bretlett – Agárdi Gábor, Wilfred Cedar – Csákányi László, Gwen – Simon Zsuzsa, Gertude – Nagy Magda

Rendezte: Nagy Magda

 

 

Október 10.,  tudósítás a TV Híradó 79/1959 számában 02.51 terjedelemben a Kecskeméti Katona József Szinházból. Alkotó: Mátray Mihály

Képleírás: A színház plakátja., folyosók, lépcsősor, különböző előadások fotói, Show: " Szent Johanna " előadás plakátja,  néma részlet az előadásból.

Fennmaradt szöveg: „Vidéken is megkezdődött a színházi évad. Az átalakított kecskeméti Kartona József Színház, tavalyi darabokkal nyitott: Szentivánéji állom, Sztambul rózsája, Bernarda Alba háza, Ilyen nagy a szerelem. Idei első bemutatóját a napokban tartotta.”

 

 

Október 15. 19.00  élő közvetítés az Erkel Színházból

Offenbach: Hoffmann meséi

Olimpia – Ágay Karola, Antónia – Neményi Lili, Giuletta – Mátyás Mária, Miracle – Losonczy György, Ferenc- Kishegyi Árpád, Hoffmann- Jaray József, Spalanzani – Bende Zsolt, Crespel – Ntalffy Albert, Miklós – Szönyi Olga, Lutler kormányos – Kerekes Gábor, Schlemil – Homony Imre, Hermann – Petri Miklós, Nathaniel Antonia – Németh Anna

Rendezte: Nádasdy Klámán

 

 

Október 16., tudósítás a TV Híradó 78/1959 számában  02.40 terjedelemben Színházi előzetes címmel.

Képleírás: Katona József Színház: Arbomov , " Tanja " cimű darabja. A szereplők: Kállai Ferenc, Töröcsik Mari, Bara Margit. A rendezö Nográdi Norbert.

Jókai Színház: Illés Endre Türelmetlen szeretők című darabja. Szereplők: Somogyvári Rudolf, Gordon Zsuzsa, Hacser Józsa.

 

 

Október 17.,  Póbáld meg, Deddy  címmel sugárzott tévéjátékot  a televízió. Főszerepekben: Páger Antalt, Sennyei Verát, Gordon Zsuzsát, Kálmán Györgyöt láthatták a nézők. A műsor rendezője Katkics Ilona, operatőre: Novákovits András volt.

 

Október 22., élő közvetítés a Magyar Néphadsereg Színházból

Mesterházi Lajos: Pesti emberek

Monika – Bulla Elma, Sábdor – Pálos György, László – Bitskey Tibor,  Tamás – Gera Zoltán, Gyula – Pándi Lajos, András – Györfy György, Deske – Szatmári István, Félrj – Benkő Gyula, Pirike – Németh Margit,  Mama – Péchy Blanka, Tomcsi néni – Sándor Iza, Titkárnő – Deák Rózsa, Tizedes – Farkas Antal,  Felszolgáló – Szatmári liza, Rikkancs – Verebes Károly

Rendezte: Kazimir Károly

 

 

Október 31., tudósítás a TV Híradó  85/1959. számában  02.17 terjedelemben

Képleírás: néma kép összeállítás a kaposvári Csiky Gergely Színház Háry János előadásáról.

Fennmaradt szöveg: „A kaposvári Csiky Gergely Színházban első alkalommal rendeztek opera előadást. Bemutatásra került Kodály: Háry Jánosa. Háry szerepét Krémer József , Örzse szerepét Farkas Anni énekelte.

 

Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya leirata: „ A Politikai bizottság határozata a Magyar Rádió és televízió műsorpolitikájáról és a káderhelyzetről ( a dokumentumon nincs dátum Agit. 573.)

Részletek:

„… Az MSZMP K.B. Agit. Prop Osztálya és a Magyar Rádió és Televízió elnökségének közös jelentését 1959. október 6.-i ülésén megtárgyalta és a vitában elhangzott észrevételekkel kiegészítve elfogadta az MSZMP Politikai Bizottsága.

…..

I. A Rádió és Televízió a legszélesebb tömegeket átfogó agitációs és propaganda eszköz, a kormány félhivatalos szócsöve. …

 

VI. A Televízió  lényegében két éves múltra tekinthet vissza hazánkban. 1957 májusától sugárzott kísérleti műsort, 1958 februárjától folytatja rendszeres adásait. Mit új technikai vívmány, rendkívül hatékony fegyver lehet a tömegagitációban és a propagandában. Bár a műsorpolitikájában fejlődés tapasztalható és számos jó törekvés jelentkezett az agitációs és propaganda feladatok megoldására, mégis azt kell megállapítani, hogy a televízió ezt az alapvető feladatát nem látta el kielégítően. Munkájában tapasztalhatók voltak olyan tendenciák, amelyek a Televíziót valamiféle sajátos művészeti és szórakoztató intézmény felé vitték.

 

1/ A Televízió Agit. Prop. Műsorai közül ki kell emelni a jelenleg hetenként két alkalommal jelentkező önálló televíziós híradót. A Magyar Filmhíradónál lényegesen mostohább személyi és technikai feltételek mellett gyakrabban, frissebben és általában nem gyengébb tatalmi és technikai színvonalon ad hírt az ország és a külföld eseményeiről. A Tv Híradó munkája eredményesebbé tételéhez még gyakrabban és behatóbban kell bemutatnia az üzemek és a falvak életének új jelenségeit, a munkaversenyt, a termelőszövetkezetek megerősödését, a helyi kezdeményezéseket.

….

Az Élőújság megteremtése haladást jelentett a korábbi Tv klubműsorokhoz képest.  … Az Élőújság munkájában is kísért azonban a sablon, a gondolatszegénység, az unalom, a vidéki problémák elhanyagolása. Külpolitikai kommentárjai általában nem érik el a kívánt színvonalat.

 

Az ifjúsági műsorok változatos formában segítik a KISZ és az úttörőmozgalom, valamint a család és az iskola nevelőmunkáját.

Helyes törekvés, hogy a TV külön műsorokban szól a nőkhöz (Lányok -asszonyok). E műsorok kezdetben eléggé apolitikusak voltak, ma már azonban több bennük a politikum és többet foglalkoznak a dolgozó asszonyok, lányok problémáival.

….

Az egyik leghatásosabb műfaj a tv-játék. Ez az új művészeti ág most van születőben, de már eddig is volt néhány olyan sikeres produkció, amely megfelelő színvonalon szólt életünk aktuális kérdéseihez. Több színes irodalmi és zenei összeállítás is gazdagította a Tv műsorát.

Igen népszerűek az esztrád és kabaréműsorok, valamint a társasjátékok. Nem egyszer műsorba került azonban néhány ízléstelen énekszám, vagy jelenet is.  Az ellenőrzés megszilárdításával teljesen ki kell rekeszteni a kispolgári ízléstelenség efajta termékeit. ..

 

A káderhelyzetről:

A Magyar Rádió és Televízió vezetősége 1957 első felében megtisztította a Rádiót és a Televíziót az ellenforradalom szálláscsinálóitól, a revizionista árulóktól, valamint túlnyomórészt a karrierista, szélsőségesen ingadozó elemektől.  Ezzel egyidejűleg igyekezett az előbbiek által megtévesztetett munkatársakat megnyerni, kívülről pedig párthű, szilárd munkatársakat bevonni és politikailag teljesen megbízható vezető és törzsgárdát kialakítani. Ma a Rádió és Televízió politikai munkatársi gárdája származás, politikai és szakmai képzettség, párthűség szempontjából sokkal jobb, mint az ellenforradalom előtt volt.  ……” MOL- 288f 22/1959 6.öe./23. MSZMP KP Agitációs é Propaganda Osztály

 

November

 

November 3., élő közvetítés a Katona József Színházból

Ray Lawler – A tizenhedetik baba nyara

Olive – Mészáros Ági, Pearl – Lukács Margit, Rao – Básti Lajos, Barney – Pásztor János, Emma – Makkai Margit, Johnie – Kállai Ferenc, Bubba – Töröcsik Mari

Rendezte: Várkonyi Zoltán

 

 

November 12. 19.00 élő közvetítés az Erkel Színházból

Bizet: Carmen

Don Jose – Simándy József, Escamillo – Faragó András, Remendado – Pálfy Endre, Dancarie – Kishegyi Árpád, Zuniga – Galsay Ervin, Morales – Bende Zsolt, Carmen – Tiszay Magda, Micaela – Orosz Júlia, Fraquetta – Házy Erzsébet, Mercedes – Sándor Judit

Rendezte: Oláh Gusztáv

 

A közvetítést Bratislava, Prága, Berlin is átvette.

 

 

November 14. 19.00 élő közvetítés a Fővárosi Operett Színházból

Farkas Ferenc: Vők iskolája

Takaros András – Pethes Ferenc, Tormáné – Fónay Márta, Sári – Zentai Anna, Vilma – Gyenes Magda, Panni – Rajnai Edit, Mihály – Hadics László, Marci – Rátonyi Róbert

Rendezte: Egri István

 

November 21., a Mechanikai Laboratóriumban 200 tv-kamera kszült el, tudósított a TV Híradó.

 

 

November 24., új csárda nyílt Lajosmizsén. A TV Csárdában a betérő utasok mindig figyelemmel kísérhetik a televíziós adásokat, tudósított a TV Híradó.

November 24., csak férfiaknak címmel szórakoztató műsort sugárzott a televízió. A műsort Rátonyi Róbert konferálta, rendezője Deák István, operatőre Varga Vilmos volt.

 

November 26. 19.00 élő közvetítés a Magyar Néphadsereg Színházból

Pavel Kohut: Ilyen nagy szerelem

Táltos úr – Páger Antal, Lidia – Rittkai Éva, Péter  - Pálos György,  A felesége – Lászlófi Kata,Milán – Láng József, Az édesanya – Sulyok Mária, Novák – Keres  Emil, Majka – Szatmári Liza, Král – Nagy István, Főpincér – Zách János

Rendezte: Kazán István

 

 

 

December

 

December 3. 19.00 élő közvetítés a Magyar Néphadsereg Színházából

Sz. Aljosin: Egyedül

Platonov – Pálos György, Maria – Tábori Nóra, Nyina – Nádassy Mirtill, Vera – Péchy Blanka,  Fjodorov – Györfy György, Lida – Schubert Éva, Margarita – Sándor Iza, Kravcov – Deák Sándor, Golovin – Pethes Sándor, Ignatyev – Gera Zoltán, szobapincér – Nagy István

Rendezte: Kazimir Károly

 

December 6.,  Idegen az utcán címmel mutatta be új tévéjátékát a televízió. Ruttkai Éva, Bitskey Tibor, Pálos György, Őze Lajos főszereplésével. Rendezte: Marton Endre rendezte, operatőre Kocsis Sándor volt.

 

December 12. 19.00 élő közvetítés a Magyar Állami Operaházból

W.A. Mozart: Szöktetés a szerájból

Szelim pasa – Peti Miklós, Constanza – Gyurkovics Mária, Blonde – Házy Erzsébet Belmonte – Batha Alfonz, Pedrillo – Kishegyi Árpád, Ozmin – Székely Mihály

Rendezte : Mikó András

 

 

December 12., sugározta a televízió Gombaszögi Frida, Ascher Oszkár és Horváth Péter főszereplésével a Tom Sawyer című ifjúsági tévéfilmet. A gyermek főszereplő Horváth Péter, aki az 1980-as években a tévéhíradó moszkvai tudósítója volt.

 

„A történet meseszerűen kezdődött: az ötgyermekes Horváth család 1959 elején megvette élet első fekete-fehér, AT 301-es típusú tévékészülékét, amelynek műsorát az adásnapokon - úgymint kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap - a budai bérház többi lakója is megtekinthette Horváthék nagyszobájában. - Ámulva figyeltük az ipari adásokat, a monoszkópot, alatta a Kossuth Rádió műsorának hangját- mondja ma 56 éves háromgyerekes családapa, Horváth Péter - mígnem egyszer Takács Marika azt mondta: gyerekszereplőket keres a televízió. Nem volt kétséges: család benjáminját, az akkor 11 éves Pétert el kell vinni a válogatásra...

A Tom Swyer megszökik című egyórás produkciót 1959. december 12-én sugározta a Magyar Televízió a 3-as stúdióból. A rendező Kende Márta, az operatőr Czabarka György, a szereplők Ascher Oszkár, Gombaszögi Frida és hát persze a főhős Tom Sawyer: Horváth Péter. - Ez akkor úgy nézett ki, mint egy élő elektronikus közvetítés, de közben 35 mm-es filmbejátszások is voltak benne. Miután a 3-as stúdiónak nem volt vezérlője, a madzagokat kilógatták az ablakon és a ház előtt álló Pye típusú közvetítő kocsihoz csatlakoztatták. Ezt a kocsit egyébként akkor selejtezte le a BBC és kapta ajándékba tőlük az MTV. Úgy tudom ma is üzemképes, az egyik kerületi televíziónál dolgoznak vele.
A Tom Sawyer megszökik 1959-ben tehát egy vegyes műfajú produkció volt és a kor szokásának megfelelően az ún. élő stúdióban zajló részét úgy rögzítették, hogy egy monitorról 16 mm-es kamerával felvették a képernyőn látottakat.

A 11 éves Horváth Péter, mint Tom Sawyer igen nagy sikert aratott a tévénézőknél – különösen a tízéves leányok körében – ennek ellenére nem folytatódott gyermekszínészi karrierje. Megrögzött exhibicionistaként az MTV kapuját 1970-ben léte át újra, akkor már a Riporter kerestetik egyik versenyzőjeként. Az egykori gyereksztárt így később a nézők leginkább a TV Híradójának moszkvai tudósítójaként, illetve külpolitikai riporterként ismerhették meg. Sok-sok évvel a Tom Sawyer adása után, amikor már riporterként dolgoztam a tévénél, eszembe jutott, hogy utána nézek, mi történhetett gyermekkori próbálkozásommal. Az archívumban azonban a régi műsornak azt a részét találtam meg, amelyet a stúdióban ún. telerekording módszerrel 16 mm-es filmszalagra rögzítettek. – Hogy végül 43 év után megtaláltuk a 35 mm-es filmbejátszásokat is és a két kópia egymásra talált – azaz sikerült rekonstruálni az eredeti 1959-es műsort – azt tulajdonképpen Horváth Péter kollégám kíváncsiságának köszönhetjük – mondja Dunavölgyi Péter, a Magyar Televízió Archívumának igazgatóhelyettese.
Az így szerencsésen egyesített lelet unikumnak számít az MTV-ben, hiszen az 1959-es évből – a TV Híradókat leszámítva – mindössze 29 film illetve filmrészlet maradt az utókorra, azok is nagyrészt szilveszteri jelenetek, no meg a Tom Sawyer.”

(Részlet Dr.Tóth Judit irásából lásd: www.tvarchivum.hu TV történet)

December 20., Postás mese című Tv-filmet sugározta a Televízió. Főszereplők: Horváth Gyula, Velenczey István, Erdődi Kálmán voltak, a filmet Szőnyi G. Sándor rendezte, operatőre: Varga Vilmos volt.

 

December 26. 11.00 élő közvetítés az Állami Bábszínházból

Szilágyi Dezső: Ezüsfurulya

Rendezte: Szőnyi Kató

 

December 26. 19.10  élő közvetítés a Blaha Lujza Színházból

Baróti G – Eisemann M: Bástyasétány 77

Péter –  Gozmány György, Anna – Kovács Ibi, Rudi – Pagonyi János, Tini – Mednyánszky Ági, Ödön – Gálcsiki János, Bözsi – Kardos Magda, Patho – Csonka Endre, Elvira – Somogyi Nusi, Sasek – Latabár Árpád, Török – Tekeres Sándor. Feri bácsi – Márkus Endre, dr. Csoda – Bihari László

Rendezte: Horváth Tivadar

 

 December 29. 19.00 élő közvetítés  a Petőfi Színházból

V. Blazek: Mesébe illik

Apóka – Gellért Lajos, Péter – Agárdi Gábor, Vera – Böröndi Kati, Papa – Nádai Pál, Mama – Petur Ilka, Károly – Besztercei Pál, Bozséna – Lengyel Erzsi, Igazgató – Bánhidi László, Orvos – Inke László, Konferancié – Kollár Béla, Kvizjátékos – Fellegi István, Hurdalek – Vértes Lajos, Erlebach – Váradi Pál

Rendezte: Makai Péter

 

 

Magyarország Tv-térképes 1959. Karácsonyán (forrás: Magyar Ifjúság december 24.)

 

 

 

 

Forrás:

MTV Archív adatbázisok
Rádióújság 1957

Rádió és Televízió újság 1957
Rádió és Televízió évkönyv 1967 szerkesztette: Lévai Béla
MTV 1957-1997 szerkesztette: Schmitt Péter 1997
A Magyar Televízió története

Magyar Országos Levéltár anyagai

Magyar Ifjúság 1959.
(Koreny János,Heckenast Gábor, Polgár András) 1995
Színház a képernyőn 1957-1967 kézirat Dunavölgyi Péter