1961


Dunavölgyi Péter:

A magyarországi televíziózás törtéből V. (1961)

A Statisztikai Hivatal éves jelentése a hároméves terv teljesítéséről, népgazdaságunk fejlődéséről, a szocialista termelési viszonyok kiterjesztéséről, az életszínvonal emelkedéséről számol be. A jelentésben szerepelnek a rádiózás és a televíziózás legjellemzőbb adatai is. A Rádió és Televízió Újság 1961. február 6., 1961/ 5. számában közöl részleteket a jelentésből.

"A Televízió nézőinek száma 1960-ban megduplázódott. Az egy év alatti növekedés 51.086. A posta illetékeseinek véleménye szerint azonban lényegesen több tv-készülék van üzemben az országban, igen sokan, többségükben közületek, üzemek »elfelejtették« bejelenteni a készülékeket"

A Rádió és Televízió Újság 1961/1. számában L. B. aláírással interjút közölt Gács Lászlóval, a Magyar Rádió és Televízió elnökével Új év - új lendület címmel. Részlet az interjúból: "épp most köszöntöttük a 100.000 (tv) előfizetőt, s ez nem kis dolog - azt jelenti, hogy sok százezren nézik már az egyes műsorokat. 1960-ban jelentősen bővült a televízió adóhálózata... Az adóhálózat és a közvetítőláncok kiépítése lehetővé teszi majd a minden irányú összeköttetést a külföldi televíziókkal s így még inkább élvezhetjük azokat aze lőnyöket, melyek az Intervizió létrehozásával máris megmutatkoznak. ...Több külföldi közvetítés lesz (őszre már remélhetőleg már Moszkvából is!)"

Ugyanebben a lapszámban Szabó Ernő színművész nyilatkozott többek között a televíziós munkákról. "A tv új dolog, amibe még nem edződtünk bele. A televízióban sosincs könnyű feladatunk, mint olykor a Rádióban. Ott sok a nehézség, ami súlyos színészi problémák megoldására kényszerít. Barabás Tibor Aranyfácán című drabjának főszerepe és a Hivatalnok urak közvetítése szeretette meg velem a tv-t. Mert nagy jelentősége van színész és közönség számára is a színházi közvetítéseknek: a jól alkalmazott premier plan eljuttatja a nézőhöz a színészi játék apró, de jelentős finomságait, amelyek a nagyszínpadon a nézőtéren ülők számára gyakran elvesznek".

Ugyanez a szám közli a tudósítást: "a kékesi tv-adó szerelési munkálatai kitűzött határidőre befejeződtek, s így az már rendszeresen sugározza a televízió műsorát."

Ebben az évben új telerecordert helyeztek üzembe. A FERNSEH berendezés 2 db 16 mm-es filmkamerájával már folyamatos műsorrögzítésre volt képes, lehetővé vált, hogy egy este többfelvonásos színházi közvetítést felvegyenek. Ezzel a berendezéssel a nemzetközi sportesemények is rögzíthetők lettek. Ebben az évben történik az első műsorátvétel Moszkvából, az űrutazásról Moszkvába visszatért Jurij Gagarin ünneplését közvetítik.

Január

Január 2., a TV Híradó beszámol a MALÉV új járatáról, amely Budapestet Brüsszellel és Amsterdammal köti össze.

Január 3., a A TV Híradó beszámol arról, hogy Gács László és Ithiel Leon aláírták a magyar-kubai tv-egyezményt.

A Rádió és Televízió Újság 1961/1. számában szintén tudósít az egyezmény aláírásáról: "Ithiel Leon Peres és Gács László a Magyar Rádió és Televízió elnöke december 30-án aláírta a magyar-kubai televíziós egyezményt. Az egyezmény értelmében a két ország televíziója különböző műsoranyagokat és kész műsorokat küld egymásnak, olyan anyagokat, amelyek kölcsönösen megismertetik a két nép életét. Intézkedik a az egyezmény a kubai és magyar nép nemzeti ünnepeinek kölcsönös televízióbeli megünnepléséről is."

Peres így nyilatkozik: "Sajnos, túl rövid ideig tartózkodtam Magyarországon, hogy teljes képem legyen. Egyet mindenesetre megállapítottam - miután az NDK-ban is, s Csehszlovákiában is voltam idejövetelem előtt -, hogy a magyar élet az, amelyik viszonylag a legközelebb áll a kubai néphez. Ami a magyar televízió műsorát illeti, különösen nagyra becsülöm a tv-játékok művészi formáját és az ifjúságnak szóló műsorokat".

Ugyanezen a napon a TV Híradó összeállítást sugároz a második 5 éves terv indulásáról.

Január 11. 19.00 élő közvetítés az Erkel Színházból, Wagner: Tannhäuser.
Hermann thüringiai örgróf - Ernster Dezső, Erzsébet örgróf unokahuga - Warga Livia, Tabbhauser - Király Sándor, Wolfgang von Eschenbach - Reményi Sándor, Walter - Rüsler Endre, Biterolf - Tóth Lajos, Heinrich - Kenéz Ernő, Reinmar - Galsay Ervin, Vénusz - Eszenyi Irma, Pásztorfiú - Gencsy Sári. Rendezte: Olágh Gusztáv

Január 14. 19.00 élő közvetítés a Petőfi Színházból: Saidy-Harburg: Szivárványvölgy, zenés komédia. Finian - Feleki Kamill, Sharon a lánya - Vetro Margit, Og - Harkányi Endre, Woody - Mécs Károly, Susan a huga - Nádasi Myrtill, Rawkins - Kozák László, Paul - Angyal Sándor, Billy Bluff - Naday Pál, Shriff - Ferencz László, Sunny - Boross János, Howard - Szigeti Géza, Fehér geologus - Petrik József, Néger geologus - Zana József, Jimmy zarándok - Miklossy György, Jackie zarándok - Sárosi Gábor, Joe zarándok - Ormándi Emil, Dohányszedő lányok: Záhony A. Széll Jutka, Zakariás Klára, Kertész Irén, Rendőr - Sándor György, Táncosok: Császár Jutka, Ecsédy Mária, Falius Péter, Pétsy György. Rendezte: Marton Frigyes

Rádió és Televízió Újság, 1961/2.: "Míg azelőtt évente körülbelül egyszer-kétszer voltunk színházban és kb 2-3 hetenként moziban, addig ez évben új televíziónk jóvoltából 92 filmet, 29 színdarabot, 3 operát, 9 balettet 11 tv- játékot és 28 különböző szórakoztató műsort (esztrád, cirkusz, tánczene stb.) láttunk. Ezelőtt tehát 5 év alatt se láttam annyi filmet és színdarabot, mint az idén... Lepsényi Istvánné, Bpest"

Január 17., a TV Híradó tudósít Hatvani Lajos temetéséről és a kőszegi tv- relé átadásáról.

A Rádió és Televízió Újság 1961/4 számában Bánszegi Ferenc a Magyar Honvédelmi Szövetség rádióosztályának vezetője nyilatkozta: "Az MHSz kezelésében két tv-relé működik. A debreceni relé, amelyet az olimpiai játékok közvetítésre építettünk - ugyancsak jelentős társadalmi munka bevezetésével - máris veszít jelentőségéből, mert a tokaji adó éppen olyan jó vételt biztosít ma már az általunk besugárzott területen, mint korábban a mi állomásunk. Az új kőszegi relé is csak addig tölt be fontos szerepet, amíg a Kab-hegyi adó el nem készűl".

Január 18. 19.05 élő közvetítés a Nemzeti Színházból, Mesterházi Lajos: Üzenet című színmévének előadásáról. Szereplők: Koszo Lajos - Bihary József, Erzsi a lánya - Mészáros Ági, Sándor, Erzsi férje - Bitskey Tibor, Sárika - Berek Kati, Pusztai - Kállai Ferenc, Főmérnök - Barsi Béla, Kovács - Gózon Gyula, Kovácsné - Fónay Márta, Toma - Pásztor János, Jóska - Horváth József, Fábry - Téry Árpád. Békés - Baló elemér, Dühös - Tompa Sándor, Pedáns - Suka Sándor, Dugasz - Raksányi Gellért, Maca - Apor Noémi, Doki - Bagó László, Mészáros - Linka György fh, Mészáros néni - Sitkey Irén, Lakits - Siménfalvy Sándor, Tatay - Tarsoly Elemér, Jani - Csurka László, Feri - Sztankay István fh, Sánta - Balogh László, Bányászok: Kiss F. fh., Darvas Ernő, Árosi Aladár, Straniczky S. fh., Almási Istán, Titkárnő - Gerber Éva fh. Rendezte: Ádám Ottó

A Rádió és Televízió Újság 1961/3. számában olvashatjuk, hogy két népszerű tudományos sorozatot indít a televízió. Az egyiket azon a héten A jövő útjain címmel, a sorozat "Olyan hazai tudományos kutatásokkal ismerteti meg a nézőket, amelyek - bár első pillanatban elvont tudományos témáknak látszanak - máris érvényesülnek a gyakorlatban." A készülő másik sorozat öt előadásban foglalkozik a család és az otthon történelmi fejlődésével. Az előadásait dr. Makkai László a történelemtudományok kandidátusa tartja.

Január 21. 19.00 élő közvetítés a Kis Színpadról, N. Bogoszlovszkij-C. Szoledar: Jobb mint otthon, zenés vígjáték. Szereplők: Üdülőigazgató - Pethes Ferenc, titkár - Kabos László, Madelaine - Fejes Teri, Vera,orvosnő - Madaras Vilma, Iván, mérnök - Gálcsiki János, Nadja, szinésznő - Géczy Dorottya, Sorina - Barlay Vali, Ripcev - Zentay Ferenc, Agáta nővér - Csala Zsuzsa, Tamara - Kőváry Erzsi, Siskin bácsi - Komlós András, Olga - Felföldy Anikó, Főkönyvelő - Bán Zoltán. Rendezte: Horváth Tivadar

Ugyanezen a napon a TV Híradó bemutatja Kennedy elnök beiktatásáról készült felvételeket.

Január 24., A TV Híradó riportjából megtudhatták nézők, hogy 500 tsz-paraszt kultúrvonata érkezett Budapestre Hajdú-Bihar megyéből.

Január 25. 19.00 élő közvetítés a Vígszínházból, Jerome Lawrence és Robert Lee: Aki szelet vet, színmű. Szereplők: Harry Drummmond - Páger Antal, Matthew Harrison - Deák Sándor, Brady - Bilicsi Tivadar, Mrs Brady - Sándor Iza, Hornbeck - Benkő Gyula, Brown tiszteletes - Zách jános, Rachel - Sütő Irén, Bert Cates - Keres Emil, A polgármester - Pethes Ferenc, Tom Davenport - Szatmári István, A biró - Gera Zoltán, Melinda - Nádasi Myrtill, Mrs blair - Gáti Erzsébet, Howard - Tordy Géza, Mecker - Koltai Gyula, Dunlan - Prókai István, Sillers - Nagy István, Bannister - Láng József, Elijan - Farkas Antal, Mrs. Krebs - Lászlóffy Kata, Mrs Mc lain - Szatmári Liza, Bollinger - Toth Imre, Cooper - Márton Sándor, Platt - Gyárfas György, Kereskedő - Beregi János, Rádióriporter - Verebes Károly , fényképész - Zana Dezső, ujságiró - Kocsondy Lajos, utcai árus - Horváth László, Fagylaltárus - Juhász Pál, Asszony - Szász Anna. Rendezte: Kazán István

Január 25., tudósítás a TV Híradó 1961/11 számában Koldus és királyfi címmel 03.25 terjedelemben. Szöveg nem maradt fent.

Január 28., tudósítás a TV Híradó 1961/12 számában Puccini Nyugat lánya címmel, 03.31 terjedelemben. Alkotó: Zádor László - Schóber Róbert. Képleírás: Szeged, utcaképek, Nyugat lánya előadás plakátja. Jelenetek az operából. Szereplők: Haraszti Éva, Vadász Kiss László és a kórus. Vezényel: Vaszy Viktor. Fennmaradt szöveg: "A Szegedi Nemzeti Színház opera bemutatói mindig nagy élményt jelentenek. Most Puccini: Nyugat lányával léptek a közönség elé. Az előadást a színház igazgatója, Vaszy Vikror vezényli. A két főszereplő: Haraszti Éva és Vadász Kiss László."

Ugyanez a TV Híradó tudósít Gádor Béla temetéséről.

Ugyanezen a napon 20. 25-kor Zsurzs Éva: Nő a barakkban című tv-játékának sugárzása. Roman Gary Goncourt-díjas regényében csak egy alig novellányi villanás, Palotai Boris tv-játékában drámává teljesedett ki az emberi képzelet és akaraterő és az embertelen fasiszta terror negyvennyolc órába sűrített ütközete. Szereplők: Ladányi Ferenc, Szabó Ernő, Kálmán György, Sinkovits Imre Egri István, Mányai Lajos, Rajz János, Szakáts Miklós, Uray Tivadar, Raksányi Gellért voltak a főszereplők. A tv-játékot írta: Palotai Boris. Operatőrök: Czabarka György, Czóbel Anna, Novákovits András, Sík Igor. Díszletet: Kézdy Lóránt.
A Rádió és Televízió Újságban külön cikk hívta fel a nézők figyelmét a műsorra. Mészöly Tibor, a tv-játék dramaturgja a cselekményről így fogalmazott: "Francia, cseh, lengyel, magyar foglyok várják a szabadulást egy német koncentrációs táborban. Tudják, hogy rabságuk utolsó óráit élik, közel a szabadulás, de fizikai és szellemi erejük végére jutottak. A kis csoporton a bomlás jelei mutatkoznak. Már-már elszakadnak azok az erkölcsi kötelékek is, melyek a fogság előtti illegális harcban, azután a hosszú rabság megpróbáltatásaiban összefűzték öket. Nem használnak már azok a szellemi táplálékot nyújtó intellektuális játékok sem, amikkel azelőtt oly sokszor csillapították túlfeszített idegeiket. És akkor az egyik fogoly, a barakk szellemi vezére, új játékot eszel ki..."

A tv-játékról a Rádió és Televízió Újság 1961/5. számában Földes Anna írt kritikát: "A tv műfaji intimitása, a kollektív élményből kirekesztett, karosszékben elképzelt néző papírforma szerinti igényei tulajdonképpen e témaválasztás ellen szólnak. Annál nagyobb tehát az alkotók bátorsága és érdeme, hogy vállalták a meghökkentő és megborzongató úttörő mű televízióra vitelét. A Nő a barakkban ugyanakkor azonban nem a ťszándékosanŤ dicsérendő tv-játékok csokrába tartozik. Tiszteletre méltó az eredmény is. A dráma maga okosan épít a televízió adottságaira, az időben és térben leszűkített cselekmény az ábrázolt élmény intenzitása által nyeri vissza elveszített távlatait, s az egyes hősök sorsát villanásnyi jelenetekbe, monológokba sűríti... Zsurzs Éva rendezésében elsősorban az egyéni tragédia motívumokból kiteljesedő közös sors hitelességének megragadására törekedett."

Egy néző levele a Rádió és Televízió Újság (1961/6.) Önöké a szó!... rovatában: "Palotai Boris tv-drámája mélységes humanizmusával az első mondattól az utolsóig megragadta a néző-hallgatót, szinte odabilincselte a készülékhez és úgy vélem, sokaknak az volt a véleménye, hogy ilyen és effajta darabokat nagy örömmel vennénk máskor is. Dr. Zsebők Zoltán egyetemi docens, az orvostudományok doktora." Ugyanekkor, ugyanitt:
"Közvetítsék a lottóhúzást! Javaslom, hogy a televízió adjon közvetítést egy-egy lóttóhúzásról, illetve a tárgynyeremények sorsolásáról! Horváth István, Pécs."

Január 29., népszerű komolyzenei műsor átvétele a lengyel televíziótól. (Februárban egy gyermek kvízműsor átvételére kerül sor.)

Ugyanezen a napon a Vasárnapi Vers sorozatban Bakkhülidesz: Békedal című verse hangzott el. A Rádió és Televízió Újság 1961/6 számában a sorozat szerkesztője írta: "A Tv Vasárnapi Vers című műsorának szerkesztősége elhatározta, hogy negyedéveként más-más költőt kér fel az egyes versek bevezetésre. A sort Somlyó György nyitotta meg. A következő negyedévben Fodor József mondta a bevezetőket."

Január 31., tudósítás a TV Híradó 1961/13. számában Békéscsabai színház címmel, 02.06 terjedelemben. Alkotó: Vecsei Marietta - Sényi Imre.
Képleírás: "Budapest, vendégjátékra érkező együttes busszal érkezik. A színészek sminkelnek, Kárpáti Aurél - Vajda László Kömüves Kelemen című darabját adják elő. Részlet a darabból, Solti Bertalan jelenete."
Fennmaradt szöveg: "Január krónikájához tartozik még: 1 napos vendégszereplésre Budapestre érkeztek a békéscsabai színház művészei, hogy bemutassák Kárpáti Aurél - Vajda László Köműves Kelemen című drámáját. A címszerepet Solti Bertalan Kossuth-díjas művész, a tragikus sorsú asszonyt Szende Bessy színésznő alakítja."

Február

Február 1. 19.00 élő közvetítés a Kecskeméti Katona József Színházból,
Gorkij: Az utolsó nemzedék. Szereplők: Ivan Kolomijcev - Simon György, Szonja a felesége - Göndör Klára, Jakov - Gyulai Antal, Alexandr - Major Pál, Nagyezsda - Dévai Kamilla, Pjotr - Fekete Tibor, Vera - Zilahi Hédi, Ljuba - Korompai Vali, Dr Lescs - Jánoky Sándor, Szokolova - Demeter Hedvig, Jakorev - Karizs Béla, Fedoszja a dajka - Kémer Erzsi, Szobalány - Dániel Piroska. Rendezte: Seregi László

A Rádió és Televízió Újság 1961/ 6. számában a televízió ipari műsorairól írta Németi Gyula: "Idestova egy esztendeje hogy a TV - a híradókon kívül is - rendszeresen jelentkezik nagyobb ipari műsorokkal. Bizony elég nehéz dolog volt kialakítani a műsorok arculatát. Hiszen sok rádióhallgató és tv-néző már attól is ideges lesz , ha - mondjuk a ťtokmányŤ szót hallja, vagy egy esztergapadot lát a képernyőn. A nézők másik rétege magyarázatot kívánja: ha az ő iparáról, vagy éppen szakmájáról van szó, mindjárt ťsovinisztaŤ lesz...
Milyen legyen hát a televízió ipari műsora? Nyilván csak az a megoldás, ha közérdekű kérdéseket dolgoz fel érdekes formában. Persze ezt az elvet könnyebb kimondani, mint aprópénzre váltani. De azért lássunk néhány példát!
Tizenöt év alatt egymillió lakás épül. Szűken számolva ez legalább négymillió embert érint... Így született meg tavaly a 3 ház című folytatólagos riportműsor. Újszerű kísérletnek számított, amely hibái ellenére is végeredményben sikeres volt. A három ház a néző szemei előtt épült fel...
A 3 ház sikere nyomán született meg (az ötéves terv kérdéseit boncolgató riportműsorok mellett) a Kincskereső Kamera és ezen belül is a Tv-nézők Újító Klubja... Idén film készül egy csöppnyi bányászfaluról, a Nógrád megyei Mizserfáról, ahol kevesebb a ház a föld felett mint amennyi a csille a föld alatt, s ahol mégis sok érdekes dolog történik. Meglátogatja a tv az újpesti ťaranyásokatŤ az Egyesült Izzóban (több most még nem árulható el róluk). Szó van róla, hogy - ha lehetőségeink engedik - film készül a KGST olajvezeték építéséről..."

Február 2., tudósítás a TV Híradó 1961/14. számában Az ifjú Bánk bán címmel, terjedelem: 02.02. Alkotó: Rátkai - Schóber Róbert. Képleírás: a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium talnulójának füzete, a diák beszél a drámáról, a diák: Huszti Péter, a tanár nincs megelégedve a válasszal, részleteket olvas fel, Huszti Péter Bánk bán szerepében, részlet a darabból, jelenet Bánk és Tiborc párbeszédéből, Melinda meggyilkolása. Az előadás a Központi Tisztiházban történt. Fennmaradt szöveg: "A Rákóczi Gimnázium irodalmi óráján történt. (Szinkron részlet.) A diákok a színpadon játszották el azt, amit az irodalom órán tanultak. Így jobban megértik és soha el nem felejtik Katona József : Bánk bánját. ( szinkron részlet ) A Központi Tisztiházban tartott előadásoknak nagy sikere volt, csak dicsérni lehet ezt az ügyes pedagógiai módszert."

Február 8. 19.00 élő közvetítés az Állami Operaházból, Mozart: Cosi fan tutte. Szereplők: Fiordiligi - Ágai Karola, Dorabella - Szőnyi Olga, Fernandó - Réti József, Guglielmo - Melis György, Don Alonso - Maleczky Oszkár, Rosina - László Margit. Rendezte: Szinetár Miklós.

Február 15. 19.05 élő közvetítés a Déryné Színház Kulich Gyula téri színházterméből. Csou Su-csan: Tizenöt fehér pénz. Szereplők: Ju Hu-lu hentes - Honfi József, Szu fogadott lánya - Feleki Sári, Hsziung - Sallai Tibor, A nagy Csou - Lázár Gida, Kuang-csung - Bodó György, Kuo Ju-csih - Fülöp Sándor, Lou - Hidvégi elek, Csin - Késmárki K, Szomszédasszony - Bodó Judit, "Bíbororszlán" - Reményi József, Ksia - Járai Ferenc, Csu - Tihanyi Pál, Fu - Halász Béla, Börtönőr - Sós István. Rendezte: Váradi György.

Február 19. 11.00 élő közvetítés az Állami Bábszínházból. Árgyélus királyfi címmel magyar népmese nyomán irta: Mészöly Miklós és Molnár Ilona. Játszák: Balogh Klári, Havas Gertrud, Kárpáti Gitta, D.Kiss István, Galamb György, Háray Ferenc, Kovács Gyula, Szepes Péter, Tarján András.
Rendezte: Kovács Ildikó

Február 22. 18.30 Bajor Gizi-emlékműsor halálának 10. évfordulója alkalmából. Közreműködött: Gobbi Hilda, Ruttkai Éva, Sütő Irén, Uray Tivadar.

Február 23. 19.05 élő közvetítés a Vígszínházból. Kodolányi János: Békék tava, színjáték. Szereplők: Németh Gy - Deák Sándor, Anna - Lontay Margit, Iluska - Schubert Éva , Laci - Tordy Géza, Gyuszi - Szücs Gábor, Szeleczky Ilonka - Tábori Nóra, K. Tóth - Farkas Antal, Balázs tanitó - Mádi Szabó Gábor, Kurkó - Györgffi György, Walter plébános - Bakos Gyula, Rejtö, körorvos - Szabó Ernő, Jegyző - Pethes Sándor, Gyuri,kocsis - Láng József, Mariska - Horváth Teri, Rozi - Sándor Iza, Gál, rendőr - Prókai István , Kertész - Nagy István. Rendezte: Kazán István.

Február 23., tudósítás a TV Híradó 1961/23. számában R 34 es járat címmel, terjedelem: 03.01. Alkotó: Zádor László - Szitányi László.
Képleírás: a Nemzeti Színház plakátja, Sándor Iván darabjának a plakátja, a Pécsi Nemzeti Színház épülete renoválás után kívül-belül. Jelenet a darabból: Bánffy György és Telkes Dalma, valamint Tomanek Nándor és Tánczos Tibor jelenete, szinkron részlet. Szöveg nem maradt fent.

Február 28., az MSZMP KB Politikai Bizottsága ülést tartott, amelyen előterjesztésként szerepelt a Magyar Rádió és Televízióval kapcsolatos anyag. Végül is nem a PB, hanem csak az Agitációs és Propaganda Bizottság tárgyalta meg, az előterjesztés a káderkérdésekkel kapcsolatban így fogalmazott: "A televízió indulásakor nem volt tervszerű a káderkiválasztás. A Magyar Rádió és Televízió elnöksége nem törekedett következetesen a politikailag legmegbízhatóbb és szakmailag legrátermettebb emberek beállítására. Ennek az lett a következménye, hogy bekerültek a fontos intézményhez - különösen művészeti területre -, politikailag nem kívánatos, gyenge szaktudású, véletlen elemek is."

Március

Március 1. 19.00 élő közvetítés a Kecskeméti Katona József Színházból.
Capek: Fehér kór. Szereplők: Dr. Galén - Dobák Lajos, Dr Sigelius - Karizs Béla, Marsall - Simon György, Masall lánya - Korompai vali, Krüg báró - Jánoky Sándor, ifj. Krüg - Perlaki István, Adjunktus - Fonyó József, Propaganda miniszter - Tiszai József, Apa - Szalma Sándor, Anya - Borbiró Andrea, Leány - Bodó Györgyi, Fiú - Fekete Tibor, I. bélpoklos - Gyulai Antal, II. bélpoklos - Zóni Gyula, újságiró - Major Pál, Ápolonónővér - Krémer Erzsi, Tanársegég - Simon Géza, Hivatalosképű úr - Vincze Pál, Tábornok - Liliom Károly, Egészségügyi miniszter - Budai László, Hadsegéd - Bálint Béla. Rendezte: Udvaros Béla

Március 4., tudósítás a TV Híradó 1961/27. számában Turandot hercegenő címmel, terjedelem: 01.52. Alkotó: Zádor László - Schóber Róbert.
Képleírás: a József Attila Színház előadása, jelenetek a darabból, Velenczei István, Rádai Imre, Sinkovits Imre, Kállai Ilona szereplésével szinkron részletek. Fennamaradt szöveg: "A József Attila Színház bemutatta a Turadot hercegnő című mesejátékot. A darab főszereplői: Kállai Ilona, Sinkovits Imre és Rádai Imre."

A Rádió és Televízió Újság az 1961/7. számában a hírek között olvasható:
"Az Eichmann-ügy ismert nemzetközi szakértője, dr. Lévai Jenő március 4-én - tehát még az egész világközvéleményt foglalkoztató tárgyalás előtt - majd egy alkalommal a tárgyalás alatt előadást tart a tv-ben s a magyar közönség előtt eddig még teljesen ismeretlen szenzációs dokumentumokat mutat be Eichmannról, milliók gyilkosáról." Ugyanebben a számban olvasható: "A montreux-i fesztiválon a Magyar Televízió 30 perces balettfilmmel vesz részt. Címe: Változatok egy találkozásra. Zenéjét Vujicsics Tihamér szerezte, koreográfus Eck Gyula, a rendező pedig Zsurzs Éva." A hetilap hírei szerint Bulgáriában egyelőre hetenként háromszor jelentkezik az ottani tv műsora, mintegy 3-3 órában.

Március 8. 19.00 élő közvetítés az Állami Operaházból. Janácsek: Katya Kabanova. Szereplők: Gyikoj - Faragó andrás, Borisz - Bartha Alfonz, Marfa Kabanova - Delly Rózsi, Katya Kabanova - Orosz Júlia, Vanya Kudrajs - Tarnai Gyula, Varvara - Déry Gabriella, Kuligin - Reményi Sándor, Galsa - Szabó Anita, Feklusa - Lorenz Kornélia. Rendezte: Kenessey Ferenc dr.

Március 11. 19.00 élő közvetítés a Vidám Színpadról. Mindent egy helyen, zenés kabaré. Konferál: Darvas Szilárd. Szereplők: Alfonso, Alpár József, Andai Béla, Balogh Erzsi, Barabás Irén, Barna Anci, Bársony Irén, Bán Zoltán, Benedek Tibor, Bellák Miklós, Bikádi György, Borsányi Sári, Czillér Ilus, Darvas Szilárd, Dévai Hédi, Felföldi Anikó, Gál Sándor, Harsányi Béla, Hlatky László, Holló Eszter, Hollós Melitta, Horváth Tivadar, Járai Katalin, Kabos László, Kazal László, Kibédi Ervin, Király Ferenc, Madaras Vilma, Misoga László, Pánczél Pál, Perényi József, Salamon Béla, Sárosi Mihály, Simor Judit, Somogyi Kálmán, Surányi Magda, Szuhay Balázs, Thury Éva, Viktor Gedeon, Viola Mihály és Virág János. Rendezte: Kalmár Tibor.

A Rádió és Televízió Újság az 1961/8. számában Behár György a tv zenei rovatának vezetője beszélt a terveiről: "Továbbra is - ahogy a külföldi tv-kben is - gondot jelentenek a komolyzenei közvetítések. Az Operaházból és a koncerttermekből közvetítendő műsorok mellett terveink között szerepel a speciális tv-opera kialakítása s részben külföldi tapasztalatok alapján íratunk most egy ilyen egyfelvonásos stúdió-dalművet. Hasonló terveink vannak az operett-fronton is, amely sokkal hálásabb területe a tv-nek. Megvalósul egy régi terv: Offenbach Fortunio-jából készül stúdió-operett. Ha sikerül, mai tárgyú operettek bemutatását tervezzük, melyek a hagyományos bécsi operettekkel szemben újak lesznek, nemcsak mondanivalójukban, stílusukban is. ... Tavasszal egy nálunk újszerű műsort indítunk, melynek címe: A hónap slágerei. Kéthetente 20-25 perces műsor keretében 5-5 táncdalt mutatunk be először a tv nézőinek..."

Március 15., látogatás az Egyetemi Színpadon: Pathelin mester. Rendezte: Pártos Géza.

Egy kicsit álmos miskolci fiatalember Kovács György 1961 tavaszának egyik borús reggelén a Keleti pályaudvarról a Szabadság térre tartott a Bajcsy-Zsilinszky úton akkor még közlekedő villamossal. A Magyar Televízió portájáról telefonon felhívta a híradó szerkesztőségét. Izgatottan elmondta a felelős szerkesztőnek, hogy otthon náluk kiöntött a Szinva patak, és ő mint amatőr filmes felvételeket készített, ha látszik valami a felvételeken - amiben nem volt teljesen biztos - átadná a híradónak, hogy az eseményt az egész ország láthassa. Így emlékeztek az 1970-es évek elején a Híradósok az eseményre, ami a tudósító-hálózat ötletét adta a szerkesztőségnek. Az előhívás sikerült és a képek jól exponáltak voltak. A riportot a TV Híradó adásában, az ekkor nyilvántartott 105 ezer előfizető és családjuk, barátaik láthatták. A hír gyorsan terjedt, hamarosan jelentkeztek Komló, Kecskemét, Keszthely majd más városok amatőr filmesei. Matúz Józsefné főszerkesztő rögtön elhatározta, hogy a lehetőséget kihasználva kialakítja a TV Híradó tudósítói hálózatát, a szerkesztőség létszáma ugyanis nem tette lehetővé saját belsős munkatársakból álló hálózat létrehozását. Megbízta Sényi Imrét, hogy mérje fel hol és hány amatőr filmes csatlakozna a kezdeményezéshez. Sokan jelentkeztek az első MTV által szervezett híradó tudósítói-operatőri tanfolyamra, ahol operatőri és szerkesztési ismereteket sajátíthattak el. Rövidesen az ország sok településéről érkeztek tudósítói anyagok a TV Híradó szerkesztőségébe.

Március 25., élő közvetítés a Kecskeméti Katona József Színházból.
Adujev: Dohányon vett kapitány, zenés darab. Szereplők: Peter Alakszejevics cár - Simon György, Akaki ceremónia mester - Major Pál, Szmurov kalmár - Simon Géza, Ljuba - Zilahi Hédi, Nenilla - Mojzes Mária, Anton - Fonyó József, Iván szolga - Juhász Pál, Hannibál, a cár keresztfia - Fekete Tibor, Garmaine - Gyólai Viktória, Diana grófnő - Korompai Vali, Miniche - Jánosi Katalin, Zsuljev - T. Szabó József, Glikeria - Nagy Erzsi, Mouton főszakács - Karizs Béla, Keke szakács - Süle Géza, Van Blasius kapitány - Tiszai József, Gervani kapitány - Bálint Béla. Rendezte: Lovass Edit

Március 29. 19.05 élő közvetítés a Nemzeti Színházból. Katona József: Bánk bán. Szereplők: II. Endre - Gáti József, Gertrudis - Tőkés Anna, Otto - Somogyvári Pál, Bánk bán - Bessenyei Ferenc, Melinda - Csernus Mariann, Mikhál bán - Téri Árpád, Simon bán - Horváth József, Zászlós úr - Almási József, Petur bán - Hindy sándor, Myksa bán - Fenyő emil, Sólom mester - Tarsoly Elemér, Izidóra - Kohut Magda, Biberach - Ungvari László, Udvornik - Sándor Géza, Tiborc - Bihari József. Rendezte: Major Tamás és Vámos László

Március 30., tudósítás a TV Híradó 1961/38. számában Faust bemutató a Vígszínházban címmel, terjedelem: 02.31. Alkotó: Zádor László - Butskó György. Képleírás: Goethe Faustjának német nyelvű kötetét lapozgatja Kazán István rendező, jelmeztervek. Major Tamás tanulja a szöveget, Ruttkai Éva is memorizál, közben a kislánya odaszalad hozzá, Pálos György a szabadban tanul, a Vígszínház épülete. A riport hangja nem maradt meg.
Fennmaradt szöveg: "Goethe halhatatlan alkotása a Faust, 35 esztendő után ismét a magyar közönség elé kerül a Vígszínházban. A közel 100 szereplő játékát Kazán István rendezi. A bemutató még messze, de Mefisto, Margit és Faust doktor már a nagy feladatra készül."

Március 1. 19.00 élő közvetítés a Fővárosi Operett Színházból. Jacobi Viktor: Leányvásár. Szereplők: Lucy - Németh Marika, Tom - Sárdi János, Rottenberg - Latabár Árpád, Fritz - Rátonyi Róbert, Bessy - Mednyászky Ági, Harrison - Képesi József, Harrisonné - Mindszeti Magda, Kocsmáros - Márkus Ferenc, Sam - Péter István, Jim - Hidegföldi József, Simpson - Balázs István, Jefferson - Szoó György, Brackfield - Széky József, Kapitány - Csanaki József, Szobalány - Vámos Piri, Inas - Bozsó Ferenc, Cowboy - Décsy Pál, Girl - Topolánszky A. Rendezte: Nagy György

Április

Április 5. 19.00 élő közvetítés a Nemzeti Színházból. Shakespeare: III. Richárd. Szereplők: IV. Edward - Kemény László, Edward walesi herceg - Mendelényi V. fh., Richard yorki herceg - Kandikó József, George - Ungvári László, III. Richárd - Major Tamás, Henrik - Bitskey Tibor, Bourchler bíboros - Bódi László, John Morton püspök - Tassy András, Buckingham herceg - Básti Lajos, Norfolk herceg - Téri Árpád, Surrey gróf - Balassa G. fh.,
Rivers gróf - Raksányi Gellért, Oxford gróf - Darvas Ernő, Lord Hastings - Balázs Samu, Lord Stanly - Hindy Sándor, Lord Lovel - Fenyő Emil, Vaughan - Csurka László, Ratcliff - Pásztor János, Catesby - Őze Lajos, Blount - Bagó László, Herbert - Verebély I. fh., Brankenbury - Gáti József, Tyrell - Rajz János, London lordmajorja - Sugár Lajos, Wiltshire sheriffje - Balogh László, Tressel - Tamási János, Berkeley - Csurka László, I. gyilkos - Tarsoly Elemér, II. gyilkos - Horváth József, Irnokok - Baló Elemér, I. polgár - Suka Sándor, II. polgár - Tassai András, III. polgár Szakács Sándor, VI. Henrik szelleme - Baló Elemér, Erzsébet királynő - Tőkés Anna, Margit - Máté Erzsi, Lady Anna - Kohut Magda , York hercegné - Gombaszögi Frida. Rendezte: Nádasdy Kálmán

Április 9. 20.00 A pékinas lámpása, tévéjáték. Írta: Őrsi Ferenc, dramaturg: Mészöly Tibor, operatőrök: Bornyi Gyula, Czabarka György, Török Vidor, vezető operatőr Sík Igor, díszlettervező: Kézdi Lóránt. Rendezte: Máriássy Félix.

Ez a műsor volt Máriássy Félix első televíziós rendezése, amiről a Rádió és Televízió Újság 1961/10. számában, még a forgatás idején cikket közölt: "A Televízió egyik vágószobájában a kis képernyőn megelevenedik a középkori Németország egyik bírósági tárgyalóterme. - Mi csak az istentől, de senki mástól nem félünk! - mondja fenyegetően a korhű jelmezekbe öltözött német katona (Sinkovits Imre), és leteszi a gyilkos tőrt, a bűnjelet, a bíró (Mányai Lajos) elé.
Az utolsó simítások folynak egy új tv-játékon. Rendezője Máriássy Félix, az ismert filmrendező. Őrsi Ferenc a Pékinas lámpása című darabja a német militarista szellem történeti gyökereihez nyúl vissza, azt ismerteti a ma élő emberrel.
Máriássy Félix első alkalommal rendez a televíziónak. Kiváncsiak voltunk, hogyan ítéli meg a tv-műfajt a filmszakember, mennyiben más szerinte mint a filmrendezés, hogyan viszonyul a kettő egymáshoz.
- A filmmel ellenétben a tv- játékot folyamatosan lehet felépíteni, teljes egészében lehet próbálni, pontosan úgy, ahogyan a cselekmények egymást követik. Itt tehát színpadi lehetőségekkel felépített játékot adunk, a film módszereinek felhasználásával. Van még egy különbség, ami a színházi játékkal, színészi feladatokkal függ össze. A tv nem valami átmenet a film és a színház között, mert felváltva hol filmjellegű, hol színpadi feladat elé állítja a színészeket. .... A tv tehát egyrészt nagyobb feladatot ró a színészre, hiszen játékstílusát a kamera pillanatnyi állása szerint kell változtatnia - másrészt könnyebb a színész feladata mint a filmfelvételnél, mert folyamatosan játszhatja szerepét..."

Április 12. 19.00 élő közvetítés az Erkel Színházból. Szabó Ferenc: Lúdas Matyi.
Táncjáték. Szereplők: Lúdas Matyi - Sipeki levente, Döbrögi - Balogh Ágoston, Eszti, a szolgáló - Orosz Adél, Botos, Döbrögi ispánja - Sallay Zoltán, Három komédiás - Pető László, Seregi László, Zilahy Győző, Komédiás lány - Bánki Györgyi, Táncosnő - Szumrák Vera, Majom - Szilágyi Mihály. Rendezte és koreográfus: Harangozó Gyula

Április 15., rendkívüli adás az űrrepülése után Moszkvába érkező Jurij Gagarinról, akit Ny. Sz. Hruscsov fogad. A magyar tudósításokban Balogh Mária szerkesztő és Szitányi László operatőr az Országos Légvédelmi Parancsnokságon a katonákkal követi a közvetítést, majd az egyik katona mondja el milyen büszke Gagarinra. A Kender és Juta Gyárban is mindenki nézi a közvetítést. Megyeri Károly szerkesztő, Mátray Mihály és Kecskés László operatőr megörökítette, ahogy Kádár János a közvetítést Kiss Károly, Szirmai István, Aczél György társaságában nézi, majd nyilatkozik a Híradó számára, értékelve a rendkívüli űrsikert.

Április 19. 19.00 élő közvetítés a Madách Színház Kamaraszínházából.
Sós György: A pék. Szereplők: Forró Márton - Kömives Sándor, Terus a felesége - Kiss Manyi, Balogh Sándor - Zenthe Ferenc, Rozika - Kun Magda, Ember András - Avar István, Fazekas - Horváth Jenő, Boglár - Horváth Ferenc, Majorné - Pádua Ildikó, Toronyi - Gonda György, Köves - Szirmai Jenő, Feri - Garics János. Rendezte: Makai Péter

A Rádió és Televízió Újság A tv-ben hallottuk rovatában olvasható:
"Tíz kabát és ruha zsebében rejtettünk el egy-egy cédulát a Május 1. Ruhagyárból adott közvetítésünk során. Aki a vásárlásnál ilyen cédulát talál, jelentkezzék a televíziónál - ezt kértük közönségünktől. Nos eddig öten jelentkeztek: 2 férfiballon, gyermekballon és két női kosztüm új tulajdonosa - újságolta ipari szerkesztőnk. - Volt aki azt remélte, hogy a cédula ellenében megtérítjük a kabátja árát. De igazán nem ez volt a célunk a felhívással: arra számítottunk, hogy a vásárlók és a vásárlások mögött egy-egy érdekes történetet fedezünk fel. Számításunk bevált, s a legérdekesebbeket az Élőújság valamelyik számában nyilvánosságra is hozzuk."

Április 20., tudósítás a TV Híradó 1961/46. számában Kállai István bemutató címmel, terjedelem: 03.40. Alkotó: Zádor László - Butskó György
Képleírás: József Attila Színház, Az igazság házhoz jön című darab Sinkovits Imre főszereplésével, interjú Kállai Istvánnal. Szereplők: Sinkovits Imre, Komlós Juci, Bodrogi Gyula, Rádai Imre. Jelenet a darabból. Fennmaradt szöveg: "Mai életünkkel foglakozó új magyar darabot mutatott be a József Attila Színház. A szerző: Kállai István. A főszereplők: Sinkovits Imre, Komlós Juci, Bodrogi Gyula, Rádai Imre. Bizonyára sokakat érdekel, honnan meríthette a témáját az iró."

Ugyanezen a napon, 20.15-kor az Erkel Színházban vendégszereplő kubai balett műsorát láthatták a nézők.

A Televízió Agitációs és Propaganda Osztály részére 1961. április 20.-án jelentést készített a Televízió vezetősége "A Televzió agitációs és propaganda munkájáról, - az előző hónapok adásai alapján" - az MSZMP előző év őszén megjelent, az ország gazdasági helyzetével foglalkozó határozata alapján. Ebből részletek:

" ... Műsoraink jelentős részében ( TV Híradó, Élőújság, Falusi rovat) és különösen az ipari adásokban olyan kérdésekkel foglalkoztunk, mint a műszaki fejlesztés, és a munka termelékenységének emelése. Takarékosság és önköltségcsökkentés. ....

.... A három ház című sorozatban szóvá tettük, hogy rossz, bürokratikus az építési tervek jóváhagyási rendszere és az építőipar tulajdonképpen ;<> tervekkel dolgozik, ami a költségtényezőket súlyosan növeli. Többször lelepleztük <> cím alatt az építőiparban szinte állandósult olyan helyzeteket, hogy a rendelkezésünkre álló modern gépeket nem használják ki megfelelően. ...

... A párthatározat megjelenése után az ipari rovat új műsortipust indított <> címmel. Ez a sorozat már a párthatározat konkrét segítését célozza. ...

.... Csak a legutóbbi két helyszíni közvetítést említve << Az izzó vas mesterei>> (Láng Gépgyár), és a <> adásokban nagy nyomatékkal foglalkoztunk a műszaki fejlesztés fontosságával s ezzel összefüggésben a kedvezően alakuló termelékenységről is szóltunk. ..."
MOL- 288f 22/1961 7.öe./13. MSZMP KP Agitációs é Propaganda Osztály

Április 22., közvetítés a drezdai tánczenekar budapesti fellépéséről a Központi Tisztiházból.

Ugyan ezen a napon 18.30-kor Azt beszélik a faluban címmel a tv ezüstkalászos előadásainak záróműsora. Helyszín a Zeneművészeti Főiskola színházterme. A sok neves színész, magyarnóta-énekes, zene- és táncművész közreműködésével tartott vetélkedő játékban a közönség is részt vett. A műsor végén az ezüstkalászos tanfolyam legjobb hallgatói megkapták a tv ajándékát: egy vevőkészüléket, egy 3000 forint értékű könyvtárat és egy kerékpárt.

Április 29., Próbaérettségi című vidám vetélkedő műsor, amelyben háromtagú "vizsgabizottság" előtt hat középiskola növendékei feleltek.

Május

Május 1. 8.00 Májusi seregszemle. A programról a műsorújságban: "Ezer kilométeren repül át ismét a kép és hang, ismét megkísérli a tv otthonaink képernyőjére varázsolni a moszkvai Vörös teret, hogy idén először személyesen ott lehessünk a Szovjet Hadsereg és a moszkvai dolgozók nagy május elsejei seregszemléjén. Aztán vált a kép s már Budapesten vagyunk, itt éppen kezdődik a nagy felvonulás, a tv kamerái meg riporterei nyilván elég fürgék lesznek ahhoz, hogy visszaadják ennek a pompás és hatalmas megmozdulásnak erőt sugárzó, örömteli hangulatát."

A Rádió és Televízió Újság 1961/14. számában tudósít a II. magyar rövidfilm fesztiválról. A tv-dokumentumfilmek díját Kende Márta nyerte Ne feledd című alkotásával. A híradósok közül három operatőrt díjaztak: Butskó Györgyöt, Szitányi Lászlót és Vecsei Mariettát. Kende Márta a filmjéről: "Amikor kezembe került Bertolt Brecht ťKriegsfiebelŤ című könyve - amely nem tudni mi okból, magyarul még nem jelent meg - megragadott, milyen erőteljesen ki lehet fejezni összesen 78 képpel és a képhez írott 4-4 soros tömör verssel a háború valóságát. Ez a brechti mű lett filmem alapanyaga. A zsűri kifogásolta, hogy eltértem a dokumentumfilmek sajtos műfaji stílusától, kevertem az impressziókat a dokumentatikus jelleggel, azonban a kérdést így kellett feltennem: megállhatunk-e a háborút lezáró mű ismertetésénél vagy tovább kell mennünk, hisz új feladat, új cél adódott: a béke védelme...."

Május 3. 19.00 élő közvetítés az Állami Operaházból. Borogyin: Igor herceg.
Szereplők: Igor herceg - Jámbor László, Jaroszlavna - Czanik Zsófia, Vlagyimir, a fiúk - Mátray Ferenc, Galickij herceg - Fodor János, Koncsak kán - Mászáros S., Koncsakovna - Tiszay Magda, Ovlur - Somogyvári L., Szkula - Katona Lajos, Jeroska - Külkey László, Polovec-lány - Szőnyi Olga, Jaroszlavna dajkája - Kompolthy Gy. A polovec táncokat előadta: Lakatos Gabriella, Kun Zsuzsa, Havas Ferenc, Éhn Éva, Gaál Éva. Rendezte: Pavel Zlatogorov m.v.

Május 6. 19.00 élő közvetítés a Madách Színház Kamara Színházából. J.B. Priestley: Veszélyes forduló. Szereplők: Robert Caplen - Zenthe Ferenc, Freda, a felesége - Váradi Hédi, Gordon Whitehouse - Lőte Attila, Betty a felesége - Vass Éva, Olwen Peel - Tolnay Klári, Stanton - Márkus László, Maund Mockridge - Lelkes Ágnes. Rendezte: Vámos László

Május 6-7., közvetítés Belgrádból a Kosárlabda EB mérkőzéseiről.

A heti Rádió és Televízió Újság A tv-ben hallottuk című rovatában írták:
"Mint az e heti műsorból is látszik, szombaton és vasárnap Belgrádból közvetít a magyar tv... A háromnapos közvetítésnek egy műszaki érdekessége van: első ízben jön hozzánk a kép Jugoszláviából mikrolánc segítségével. A vétel eddig ťlevegőn át történtŤ a mikrolánc tükrei azonban lényegesen jobb képminőséget tesznek lehetővé. A lánc útvonala Belgrád-Szabadka - innen két áttéttel Pécs - aztán Kabhegy és Budapest..."

Az 1961/10. számú Rádió és Televízió Újságban dr. Bárány István hajdani híres úszóbajnok nyilatkozik a sportközvetítésekről: "A versenyzőknek nagyon sokat jelent, hogy a tv segítségével láthatják a legjelentősebb versenyeket és mérkőzéseket, jövendő ellenfeleiket, a riválisokat. Ma, amikor a sport minden ágában a legaprólékosabban kielemzik a technikát, széjjelboncolják a taktikát, mérik a lépések, a lövések hosszát, kiszámítják a játékosok ugrásmagasságát, figyelemmel kísérik lélegzetvételüket, érverésük számát - felbecsülhetetlen a tv segítsége."

Május 8., tudósítás a TV Híradó 1961/53. számában Váci utca címmel, terjedelem: 02.09. Alkotó: Butskó György - Müller László - Zádor László
Képleirás: Kis Színpad, Dobozy Imre - Boross Elemér szindarab, zene: Viski András. Rendező Horváth Tivadar. Szereplők: Kibédy Ervin, Géczy Dorottya, Gálcsiki János, Kazal László, Fejes Teri, Kabos László, Hlatky László szinkronhangos részlet az előadásból. Fennmaradt szöveg: "Váci utca a címe a Kis Szinpad új műsorának. Irták: Dobozy Imre és Borsoss Elemér. A zenét Viski András szerezte. Rendezte: Horváth Tivadar."

Május 13. 19.00 élő közvetítés a Katona József Szinházból. Moliére: Úrhatnám polgár. Szereplők: Jourdain úr - Mányai Lajos, Jourdainné - Fónay Márta, Luci, a leányuk - Demjén Gy. fh., Nicole, szolgáló - Pápai Erzsi, Cléonte - Linka Gy. fh., Coville - Garas Dezső, Doriméne grófnő - Csernus Marian, Dorante gróf - Ungváry László, Zenetanár - Makláry János, A tanár tanitványa - Győry Emil fh., Tánctanár - Suka Sándor, Vivómester - Tompa Sándor, Filozófia tanár - Várkonyi Zoltán, Szabómester - Szakács Sándor, Énekesek: Szabadits Mária és Ambrus Mihály, Táncosok: Dévényi Edeit, Perlusz Sándor. Rendezte: Horvai István

Május 11. 19.00 élő közvetítés a Pécsi Nemzeti Színházból.
G.B. Show: Sosem lehet tudni. Szereplők: Lanfrey Clandonné - Hamvay Luy, Gloria - Koós Olga, Philip - Fülöp Zsigmond, Dolly - Margittay Ági, Fergus Crampton - Tánczos Gábor, Dr. Valentine - Szabó Ottó, A pincér - Szabó Samú, Finch McComas - Paál László, Bohun - Dariday Róbert, Szobalány - Gyarmati Ágnes. Rendezte: Lendvay Ferenc

Május 16., a Cannes-i Filmfesztiválról kapott filmfelvételek bemutatása.

Május 18. 19.30 élő közvetítés a Győri Kisfaludy Színház vendégjátékáról, Sopronból. Abai Pál - Horváth Jenő: Szeress belém. Szereplők: Terus - Dalmady Erzsi, Zsóka - Máthé Eta, Csilla - Kaszás Anni, Gitta - Kiss Bazsa, Dódi - Kopetti Lia, György - Peczkay Endre, Ernő - Lengyel János, Sándor - Hárdonyi László. Rendezte: Gyökössy Zsolt

Május 23. 19.50 közvetítés az Újpesti Dózsa - Botafogó (Brazília) labdarúgó mérkőzésről.

Május 25. 19.10 élő közvetítés Debrecenből.
Shiller: Stuart Mária. Szereplők: Stuart Maria - Gurnik Ilona, Erzsébet - Lontay Margit, Leicester gróf - Bángyörgyi K., Talbot gróf - Novák István, Burleigh gróf - Tándor Lajos, Kent gróf - Papp István, Davison - Bárány Frigyes,Paulet lovag - Kovács Gyula, Mortimer - Sárosdy Rezső, Aubespine gróf - Hegedűs László, Bellivre gróf - Bán Elemér, O'Kelly - Gyulay Károly, Melvill - Tréfás György, Burgoyn - Sárady Zoltán, Hanna - Szabó Ibolya, Margaret - Fesztoráczy K. Rendezte: Szendrő József.

A Rádió és Televízió Újság 1961/19. számában olvasható: "Több mint kétszázan jelentkeztek eddig a tv Gagarin-klubjába. A jelentkezők közt fele-fele arányban találhatunk lányokat és fiúkat. Többségük 14-18 éves."

Május 27. 19.35 Debrecenbe kéne menni... című vidám találkozó közvetítése a debreceni Csokonai Színházból Debrecen évfordulóinak alkalmából. A város fennállásának 600. évfordulóját ünnepelték, 300 éves volt a kollégiuma, az Alföldi Nyomda fennállásának 400. évfordulóját ünnepelte, az Arany Bika Szálló pedig 250 éves volt ebben az évben.

Május 28. 9.00 a KISZ Központi Bizottságának üdvözlete az Úttörő Mozgalom megalakulásának 15. évfordulója alkalmából. A dokumentum műsorban Komócsin Zoltán beszélt az ünnep jelentőségéről. A műsort Szőnyi G. Sándor rendezte.
17.20 Magyarország - Wales labdarúgó válogatott mérkőzés közvetítése.
Ugyanezen a napon a TV Híradó Szukarnó Indonéz államfő budapesti látogatásáról tudósít.

Május 31. 19.00 élő közvetítés a Magyar Állami Operaházból. Csajkovszkij: Diótörő. Stahlbaum - Köszegi Ferenc, Stahlbaumné - Kiss Ilona, Drosselmeyer - Suba Gyula, Dada - Raksányi Júlia, Feri - Galántay Zsolt, Nagypapa - Perényi Kálmán, Nagyanya - Medgyasszay H., Mária hercegnő - Kun Zsuzsa, Diótörő herceg - Róna Viktor, Egérkirály - Koren Tamás, Diótörő - Tamasik László, Bohóc - Gál Jenő, Balerina - Véghvári Zsuzsa, Néger - Péter László, Spanyol tánc: Anda Margit, Kiss Erika, Orosz Klára, Géczy Éva, Keleti tánc: Kálmán Etelka, Nagy Júlia, Som Gizella, Szűcs Marietta, Ireghy Ica, Két hópehely: Baross Erzsébet, Menyhárt Jacqueline, Kinai tánc: Mák Magda, Szilágyi Mihály, Orosz tánc: Bordy Bella, Tóth László. Pas de trois: Jurkovics Mátyás, Kökény Erzsébet, Horváth Krisztina, A koreográfiát tervezte és betanitotta: V. Vajnonnen

A Rádió és Televízió Újság 1961/22. számában interjút közölt Varga József bemondóval Egy új szakma problémái címmel: "A bemondót nálunk kezdetben mellékes személynek tekintették. Valahogy így gondolták: sok üggyel-bajjal fáradságos munkával elkészült a műsor, most már csak keresni kell valakit aki bekonferálja... Hamarosan rájöttünk azonban arra, hogy a közönség számára - a rádióhoz hasonlóan - a bemondó személyesíti meg az intézményt... Kezdetben olvastuk a szöveget, aztán kezdtük, ha erre idő s mód van - megtanulni a szöveget... Hamarosan külön rendezőt kap minden nap műsora - árulja el varga József. - Így lesz, aki az adás egészét művészileg irányítja, aki meg tudja mondani, hogyan öltözzünk, mikor milyen lesz a háttér, alkalmat tud adni a konferáló szöveg esetleges egyéni alakítására."
Június

Június 1., tudósítás a TV Híradó 1961/63. számában Elveszett paradicsom címmel, terjedelem: 03.04. Alkotó: Burza Árpád - Zádor László. Képaláírás: Sarkadi Imre drámájának részlete a Madách Kamaraszínházból, Várady Hédi, Gábor Miklós, Horváth Jenő szereplésével. Fennmaradt szöveg: "A közelmúltban elhunyt fiatal író, Sarkadi Imre darabja egy tehetséges orvos és egy fiatal lány hirtelen kibontakozó tragikus szerelméről szól. Tragikus szerelméről, mert a férfi gondatlanságból embert ölt. A súlyos erkölcsi problémákat feltáró darab főszereplői: Várady Hédi, Gábor Miklós és Horváth Jenő."

Június 3., tudósítás a TV Híradó 1961/64. számában Billenő színpad címmel, terjedelem: 01.00. Alkotó: Sényi Imre - Gyöngyösi. Képleírás: A XI. kerület vezetősége megmutatja a Budapest Fővárosi Tanács V. B. elnökének a Bartók Színpad billenő színpadát; hidraulikus emelővel a színpad felállítható és vetítővászonként használható. Fennmaradt szöveg: "A XI. kerület vezetősége tegnap bemutatta vendégének a budapesti tanács V. B. elnökének legújabb létesítményét, a Bartók Béla Színház billenő színpadát. Öt hidraulikus emelő hozza függőleges helyzetbe a 20 tonna súlyú, 120 négyzetméter felületű színpadot. A bonyolult technikai feladatot Szendrődi Tivadar főmérnök irányításával az Építéstudományi Intézet kollektívája oldotta meg. Így lett a Bartók Béla Színház színpada az ország legnagyobb vetítővásznú mozija, mely szinte pillanatok alatt állítható újra vissza jó díszletezhető színpaddá."
19.00 élő közvetítés a Madách Színházból. Tabi László: Különleges világnap. Szereplők: Dr. Baranyay Burger Antal - Greguss Zoltán, Elli a felesége - Lázár Mária, Tibor, a fiuk - Garics János, Zsenda Gyula - Horváth Ferenc, Annus, a felesége - Kiss Manyi, Kati, a lányuk - Gyurkovics Zsuzsa, Dr. Koltai - Ujlaki László, Dr. Nagybercsényi - Mátray József, Lajos Ernő - Andressz Vilmos, Csorvás - Bányai János, Poharas - Vándor József, Idős hölgy - Cserey Irma, Rendőr - Regős Péter, Fiatalember - Frakovits Péter, Házaspár - Ragályi Elemér, T. Oláh Böske. Rendezte: Both Béla
Ugyezen a napon 17 perces összeállítás Ny.Sz. Hruscsov Bécsbe érkezéséről.

Június 4., az Élőújság riportot sugárzott Szirmai Alberttel. Erről a június 25-i Rádió és Televízió Újság a következőket írta: "Telerecordingra rögzítették azt a zenés-énekes riportot, amely a június 4-i Élőújságban hangzott el, s amelynek riportalanya Szirmai Albert volt, sok kedves operett alkotója. Az Amerikából vendégségbe hazalátogató idős zeneszerzővel Rátonyi Róbert ťriporterŤ beszélgetett. A telerekording felvétel, amelyet Szirmai Albert nagy megelégedéssel nézett meg, a tv archívumába kerül, s talán már összel, egy tervezett Szirmai-műsorban viszontláthatja közönség."
A felvételt 1962-ben a Seregi László által rendezett Vidám este Rátonyi Róberttel című műsorban felhasználták. Ennek a műsornak a második felvonása maradt fent, ebben a Szirmai felvétel megtalálható. Az első felvonás technikai selejetté vált a 70-es években.

Június 6., a TV Híradó beszámol Hruscsov és Kennedy bécsi találkozójáról.

Június 7. 19.00 élő közvetítés a Jókai Színházból. Vészi Endre: Árnyékod át nem lépheted. Szereplők: A professzor - Ajtay Andor, Anna a lánya - Hacser Józsa, Hilda - Dayka Margit, Paul - Szabó Gyula, Hugó - Kovács Károly, Papst - Kollár Béla, Rahn - Inke László, Zauberlein - Horváth Gyula, Temetőőr - Bánhidy László, Dammerungné - Labancz Borbála, Szobalány - Lengyel Erzsi, Gert - Beszterczei Pál, Dzsida - Böröndy Kati. Rendezte: Simon Zsuzsa

Június 12. 19.00 élő közvetítés a Vígszínházból. Tolsztoj: Háború és béke.
Szereplők: A mesélő - Szakáts Miklós, Bezuhov gróf - Györffy György, Volkonszkij herceg - Benkő Gyula, Az öreg herceg - Páger Antal, Liza - Tábori Nóra, Marja - Lászlóffy Kata, Alpatics - Bakos Gyula, Karatajev - Farkas Antal, Natasa Rosztova - Ruttkai Éva, Natasa anyja - Sándor Iza, Nyikolaj Rosztov - Tordy Géza, Napoleon - Pálos György, Sándor cár - Láng József, Kutuzov - Deák Sándor, Kuragin herceg - Pándy Lajos, Dolohov - Prókai István, Szergej Kuzmics - Zách János, 1. francia tiszt - Lontay István, 2. francia tiszt - Márton Sándor, Sebesült katona - Kocsondy Lajos. Rendezte: Kazán István és Kazimir Károly

A Rádió és Televízió újság 1961. június 19-i száma a következőkről ír: "A naptár arra figyelmeztet, hogy - eső ide, eső oda - rövidesen beköszönt a nyár. A színházak bezárnak, a művészek szabadságra mennek. Vagy három éve arra gondoltunk, tartsunk mi is nyári szünetet a televízióban. Minek idézni az egykori véleményeket? Talán elég annyi, hogy többé már nem gondolunk a nyári szünetre... És ez természetes is. hiszen a színházak és az Opera előadásainak kiesése miatt növekszik az érdeklődés a tv iránt. Nagyon sokan éppen szabadságuk idején szeretnének több időt tölteni a készülékek előtt. Nincs tehát szünet, de azért a nyár - forróságával és vakációjával - bizony beleszól a műsor kialakításába. A lecke megoldása nem is olyan könnyű, éppen az olyan biztos pontok kiesése miatt, min amilyenek a színházi közvetítések. Az időjárás változékonysága is könnyen beleszólhat egy-egy este műsorának alakulásába. Ezek ellenére igyekeztünk érdekes programot összeállítani.
Továbbra is öt napon sugárzunk majd műsort. A műsor időtartama sem változik. A színházi közvetítések helyét gyakrabban foglalja majd el a szabadtéri közvetítés. Többször felkeressük a margitszigeti színpadot. A Cigánybáró, a Három a kislány dallamait bizonyára szívesen fogadják majd a nézőink a szigeti fák ťdíszleteiŤ közül. Közvetítjük a Károlyi kert kiemelkedő zenei eseményeit, s ott lesznek kameráink a szegedi Dóm tér színpadán is. A margitszigeti színpadon kívü természetesen megkeressük a különböző budapesti szabadtéri színpadokat és Szegeden kívül más vidéki városokba is ellátogatunk."

Június 21. kb. 21.00 élő közvetítés a Kamara Varietéből. Nincsen múzsa tövis nélkül, zenés varieté két részben. Rendezte: Karády Béla. Közreműködtek: a 2 Bonni, Csabai János, Csákányi László, a 2 Danielli, Fónay Márta, Hegedüs Györgyi, Kéry gyula, Kovács Erzsi, Komáromy István, Koós János, Latabár Kálmán, Marót Éva, Ric Jocker, Sebestyén Zoltán, Szölgyémi Ágnes, Torday Ottó, Vay Ilus, Várady Ági és a Vidám Fiúk

Június 24. 19.45 Pattog az ostor címmel részletek a sztálinvárosi Ostor Együttes szatirikus műsorának budapesti bemutatójáról, az Egyetemi Színpadról. A műsort Ősz Ferenc írta, Somlay Pál rendezte. (A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa határozatának alapján a város neve 1961. november 25-én lett Dunaújváros.)

Június 28. 19.00 élő közvetítés az Állami Operaházból. Donizetti: Lamemermoori Lucia. Szereplők: Lord Asthon - Jámbor László, Lucia, a húga - Erdész Zsuzsa, Ravenswood Edgar - Carelli Gábor m.v., Lord Buklaw Arthur - Kenéz Ernő, Raymond, Lucia nevelője - Tóth Lajos, Alisia, Lucia társalkodónője - Uher Zita, Norman - Göndöcs József. Rendezte: Rékai András
 

Július

Július 4., a Telesport indulása. Régi vágya teljesült ezzel a sportkedvelő tv-közönségnek és a sportrovat munkatársainak is. Minden kedden húszperces műsor számol be az elmúlt hét sporteseményeiről. Radnai János, Szőnyi János, Vitár Róbert, Vitray Tamás szerkesztők, Mahrer Emil rendező, Hírt Antal gyártásvezető készítette a műsorokat.

Rajki Béla, a hírneves úszószakember leveléből idéz a Rádió és Televízió Újság 1961/28. számában: "Örömmel, kíváncsisággal ültem le az új tv sportadás első műsora elé. Érdekes és szellemes volt a keretmegoldás: a szerkesztőségi szoba és benne a riporterek, akik ezúttal szinte nem is a nézőnek, hanem egymásnak mondták az érdekességeket. Legfrappánsabb volt a filmek aktualitása, például a javában folyó wimbledoni teniszmérkőzésről máris kaptunk ízelítőt. Ezt a jó tulajdonságát, feltétlen tartsa meg a Telesport! (Éppen Winbledonból, Körmöczy Zsuzsit is jó lett volna látni!) A riportokban tetszett, hogy nem ťszőrmenténŤ nyilatkoztak a meghívottak, nem takargatták a problémákat. Nem tetszett, hogy a futballról olyan hosszan és részletesen beszéltek, de vízilabdára 30 másodperc ha jutott. Markovits Kálmán válaszait eleve megszabták a hevenyészettebb kérdések. Ami a műsor technikai részét illeti: jelesre osztályoznám. Pergő ritmus, ötletes kameramozgás, közvetlen, életteli riporterek. A műsor befejező percei ellen én szót emelek: ebbe az igényes adásba sehogy sem illik a totó rovat."

Négy világrész huszonöt rádiós és televíziós szervezetének több mint nyolcvan képviselője találkozott július 5-13 között Budapesten az OIRT. XVIII. közgyűlésén. Előző évben szintén Budapesten jött létre az akkor nagyjelentőségű nemzetközi televíziós műsorcsereszervezet, az Intervízió. A konferencián a televíziós programbizottság, valamint az Intervízió tanácsa az egyes országok életét bemutató, több évre szóló kulturális műsorciklust, az Egon Ervin Kisch nevét viselő riportműsor pályázatot, tv-ügynökség létesítését, az Intervízió következő negyedévre szóló közös programját fogadta el.

Július 6., tudósítás a TV Híradó 1961/78. számában Pesti kőrhinta címmel, terjedelem: 02.41. Alkotó: Butskó György - Müller László - Zádor László.
Képleírás: Agárdi Gábor mondja a körhintás szövegét, Fónay Márta énekel, Horváth Tivadar rendező elmondja , hogy a premier július 14-én lesz a Bartók Színpadon. A szövegeket Róna Tibor, a verseket Brandt Istán írta, díszlet ésjelmez: Vogel Erik, koreográfus: Seregi László. Zenei rendező: Gyulai Gál Ferenc. A riport végén a Vidám Fiúk énekelnek. Szöveg nem maradt fent.

A Rádió és Televízió Újság 1961/22. számában beszámol a tv gyermekműsorairól végzett közvéleménykutatásról: "Az elmúlt napokban az ország különböző részein több ezer tv-nézőhöz közvéleménykutató kérdőívet kézbesített a posta. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem neveléstudományi tanszéke a Magyar Televízió műsorszerkesztőségével karöltve tanulmányozza a tv műsorainak gyerekekre gyakorolt hatását. A most kezdődött közvéleménykutatás egy hosszabb kutatómunka első szakasza. ... A Magyar Televízió első tudományos alapokra helyezett véleménykérő akciójának szervezői remélik, hogy a megkérdezettek szívesen tesznek eleget a felkérésnek, hiszen ezzel is a tv műsorainak fejlesztéséhez, javításához járulhatnak hozzá."

Július 17., tudósítás a TV Híradó 1961/83. számában A leláncolt Prométheus címmel, terjedelem: 02.46. Alkotók: Baranyi István - Müller László - Zádor László. Képleírás: A Kazimir Károly által rendezett előadás díszletei, bejönnek a szereplők: Bitskey Tibor, Kohut Magda - részlet (hang nem maradt fent). Fennmaradt szöveg: "Aiszkülosz 2500 éves drámáját Kazimír Károly rendezésében jelmez helyett estélyi ruhában játszák el a színészek. A darabot szombaton mutatta be a Körszínház."

Július 20., vihar volt Budapesten. Egy héttel később a Rádió és Televízió Újság 1961/29-i száma írja: "A televíziósok is meglepődtek azon, hogy a csütörtöki hatalmas orkán után két órával a TV Híradó már beszámolt a vihar okozta felfordulásról. A gyártásvezető meséli, hogy éppen átadták az adásra kész filmanyagot, amikor kitört a vihar és a szerkesztőség egyik ablaka. Az ott lévő operatőr felkapta a gépét, taxiba ült, s a széllel versenyezve végigszáguldott a városon. Húsz perc múlva már a laboratóriumban volt az anyag: 30 méter képes tudósítás. Így történhetett, hogy alig ült el a vihar, a nézők már a képernyőn láthatták!"

Július 22., szombat a Katit keressük című nyári rejtvényműsor című sorozat első adása. A sorozatot a Rádió és Televízió Újság 1961/28. számában külön cikkben ajánlották a nézők figyelmébe: "Lacinak szerencséje van: megismerkedik egy igazán csinos lánnyal a strandon. Kati éppen keresztrejtvényt fejt s ez Lacinak kitűnő alkalom az udvarlásra - meg egy kis nagyképűségre is... Mikor elbúcsúznak, újabb találkozót kér a lánytól, meg is beszélik a randevú helyét - de Kati helyett az ifjú lovag csak kis csomagot talál rejtélyes (pontosabban rejtvényes) üzenetekkel. Kénytelen megfejtetni az újabb randevú helyét, s amilyen csalafinta az a lány, a fél országot bejáratja Lacival - és Önökkel is, kedves tv-nézők...
Ez az ötfordulós rejtvényverseny feladata. Hazánk öt táját mutatjuk be öt egymást követő szombat délután, s azt kell megfejteni: merre jár Kati?"
A műsor sikert aratott. A műsorújság 1961/33. augusztusi számában már ez olvasható: "Végre megvan! Mármint Kati, akit közel két hónapig keresett csaknem valamennyi tv-néző. Augusztus 19-én már el is búcsúztunk tőle azzal, hogy szeptember 2-án ismét találkozunk vele, mégpedig a tv 3-as stúdiójában. A mintegy 100 leghűségesebb megfejtő részvételével... A nagy nyilvános szellemi vetélkedő díjai: 1. Kéthetes üdülés az IBUSZ jósvafői Tengerszem szállójában. 2. Ha vidéki nyeri, egyhetes budapesti kirándulás, ha budapesti nyeri, nyolcnapos országjárás. 3. Ötnapos kirándulás egy vidéki nagyvárosba és környékére."

Július 23., tudósítás a TV Híradó 85/1961. számában " Szegedi előkészül " címmel. 01.31 terjedelemben. Alkotó: Szitányi - Zádor. Képleírás: Szegedi Ünnepi Játékok helyszíne. Városképek, Dóm téri színpad nézőtere felülről.
Fennmaradt szöveg: "A Tisza-parti híres város sok látnivalóval... az Ünnepi Játékokra érkező vendégeket... A Szabadtéri játékok egyhónapos ideje alatt 17 kiállítást rendeznek a városban. A látogatók megismerkedhetnek többek között az alföldi festőművészek alkotásaival, a szegedi múzeum régi..., a város nevezettességeit, mai életét bemutató fényképekkel. Jó bor és tűzpiros halászlé is kerül az éhes vándor asztalára. Újdonság a vízen ringó szépen berendezett szállodahajó. S amikor ezt a Híradót látják, ezekben a percekben felhangzanak a harsonák, és a Hunyadi László előadásával megkezdődnek az idei Szegedi Ünnepi Játékok. "

A Rádió és Televízió Újság 1961/34. számában Sándor György nyilatkozik a tv őszi műsorszerkezetéről: "vasárnap délelőtt fél 10-kor kezdjük majd az adást. Ez az időpont jobban megfelel a művelődési otthonokban és iskolákban rendszeresen összegyülekező fiataloknak s valószínű, hogy a családi készülékek előtt is nyugodtan elhelyezkedhetnek ekkorra már fiatal nézőink. ... A vasárnap délután természetesen a sporté... Vasárnap este csak az az újdonság, hogy egyszer-egyszer itt jelentkezik majd az Élőújság előtt a népszerű Tv-magazin, különösen a vasánap esti műsor felépítése nem tér el majd a mostanitól. A közvélemény-kutatás tapasztalatai arról beszélnek, hogy a szerda talán a legkedveltebb a hétköznapok sorában. Ősztől kezdve többször itt jelentkeznek a színházi közvetítések... A TV Híradónak állandó jelentkezési időt biztosítunk. Valószínű, hogy a fél nyolc órás időpont felel majd meg erre a célra legjobban."

AUGUSZTUS

A Rádió és Televízió Újság 1961./31 számában írták:
Hajszálon múlott. Halló Telesport szerkesztősége? ...Az MTK ökölvívó szakosztálya nevében köszönjük a segítségüket" Ennek a telefonbeszélgetésnek előzménye az volt, hogy a múlt vasárnap két órával adás előtt a Kisstadionban vigasztalanul esett az eső. Veszlyben a mérkőzés és így a TV közvetítése is. A televízió gyártásvezetője ekkor bátor lépésre szánta el magát és intézkedett. Pillanatok alatt elterjedt a hír: a mérkőzést az Előre Sport utcai tornaterében rendezik meg. Az adás kezdete előtt 55 perccel a Tv- műszak a teljesen ismeretlen és elhanyagolt helyszínen takarításhoz (?) és szereléshez látott és pontosan a tervezett időpontban kezdetét vette a közvetítés"

1961.augusztus 13.-án 20.00 Koldusopra" című angol filmet sugárzott a Magyar Televízió, a film John Gay angol költő művéből készűlt, főszereplője Laurence Olivier volt.

A Magyar Televízó a Szegedi Ünnepi Játékok után Szórakozó Budapest" címmel ad műsor az Intervíziónak augusztusban, ezt megelőzően augusztus 17.-én Erfurtból (NDK) vett át idám műsort az MTV.

SZEPTEMBER

Szeptember 6. 16.20 Bp. Vasas - Real Madrid Európa Kupa labdarúgó mérkőzés közvetítése a Népstadionból. A műsort az Intervzió és az Euróvízió is átvette. Az eseményről a Rádió és Televízió Újság aheti, 1961/35. száma a következőket írja: "Rekordra készülnek ... A jelek szerint bonyolult feladat megoldása vár a tv műszaki munkatársaira. A Vasas - Real Madrid labdarúgómérkőzés iránt nagy az érdeklődés külföldön is. Eddig tizenkét tv adóállomás ťrészvételéreŤ számíthatunk a sportcsemegének beillő mérkőzésen. Hogy mit jelent ez? Tucatnyi mikrofon- és monitorállás, több kilométernyi bonyolult kábelrendszer felszerelését kell elvégezni. Mindezt - csak a helyszínen - negyven mérnök és technikus oldja meg. Reméljük új magyar televíziós műszaki csúcs születik."

Ugyan ezen a napon 19.50-kor sugározta (ismétlésként)Homoki Nagy István Hegyen-völgyön (Cimborák II.) című filmjét.

Szeptember 12. 21.30 Liszt Ferenc emlékére címmel sugároztak műsort Barabás Tibor előadása után a műsorban közreműködött Osváth Júlia és Hernádi Lajos, zongorán kísért: Érsek Mária.

Szeptember 14., Fábry Zoltán Körhinta című nagysikerű filmjének közvetítése.

Szeptember 16., tudósítás a TV Híradó 1961/109. számában Erkel Színház címmel., terjedelem: 01.19. Alkotók: Szurok János - Zádor László. Képleírás: Takarítás az Erkel Színházban, Erkel Ferenc mellszobra, műsorrend kifüggesztve. Évnyitó előadás: Hunyadi László. Szöveg nem maradt fent.

Szeptember 25., hétfő (!) 19.20 rendkívüli adásnap. Helyszíni közvetítés az Erkel Színházból, a Budapesti Zenei Hetek megnyitó hangversenyéről. A műsoron Liszt: Faust-szimfónia és Bartók: Zene húros hangszerekre, ütőkre és celestára című művei voltak.

Október

Október 1. fontos dátum a televízió történetében, mert hetenként több mint egy órával nő az adásidő, és a TV Híradó ezentúl meghatározott időpontban, mindig 19.30.

A Rádió és Televízió Újság 1961/33. számában a Tv-ben hallottuk című rovatban hívják fel az olvasók, nézők figyelmét arra, hogy érdekes kísérletre készül a televízió: október 4-én 18.45-től orosz nyelvtanfolyamot indít: "A várhatóan nagy érdeklődést remélhetőleg eredményes tanulás követi majd, s egy év múlva már orosz nyelvű levelek szólnak arról, hogy hogyan folytassa nyelvoktatói munkáját a tv."

Október 7. 18.00 indul a 13 héten keresztül vetített Robin Hood című ifjúsági kalandfilmsorozat. A műsorújság 1961/38. száma így harangozta be az újdonságot: "A félórás részleteiben is önálló, de mégis összefüggő történeteket az angolok a televízió számára készítették. Kihasználva nemzeti hősük népszerűségét, a kedélyes és kedves figurákkal tulajdonképpen a furfang népszerűsítésére törekszenek az amúgy is nagy fantáziával megáldott gyermekvilág körében. ... a kosztümös, felettébb érdekes, látványos filmsorozat minden szombaton 18,00 órakor jelentkezik."

Inke László volt Robin Hood (Rihard Greene) magyar szinkronhangja. A műsorújság 1961/44. számában interjút közölt a színésszel:
"- És hogy tetszik a szerep, kedves Inke László?
- A feladat tulajdonképpen nem különbözik a szokásos filmszinkronizálástól, nem önálló színészi munka, utána kell igazodnom egy kolléga művészi játékának. De a Robin Hoodot alakító Richard Greene nagyon jó színész, öröm őt "alakítani" - és egyébként is nagyon szívesen végzem ezt a munkát. ...
- Véleménye szerint miért olyan népszerű ez a műsor?
- Mert a gyerekek romantikus, izgalmas kalandot kapnak és ráadásul olyan hősét, aki az elnyomottak szabadságáért harcolt. Sokan hallottak a másik Robin Hood filmről, de igen sokan nem látták, s most nagy az öröm, hogy az ismert történetet képernyőn élvezhetik. És még egy fontos dolog, hogy sorozatot kapnak. A 13 félórás film külön - külön is élvezhető, egymás után pedig izgalommal várt rendszeres hétvégi program a gyerekek (és nemcsak a gyerekek!) számára. Sajnos, nagy hiány van általában gyermekfilmekben, sorozatfilmekben pedig különösen. Miközben hosszú órákat töltöttem a szinkron stúdióban, azon gondolkoztam: nem kellene-e nekünk is megpróbálkoznunk valami hasonló dologgal?"

Október 15. 18.30 A béke világvárosában. Képes beszámoló Moszkvából az Szovjetunió Kommunista Pártja (SZKP) XXII. Kongresszusa előtt.

Október 19-31. között a TV Híradó többször is beszámol a Szovjetunió Kommunista Pártja XXII. Kongresszusáról.

Október 24., rendkívüli adás az SZKP XXII. Kongresszusának megnyitó üléséről. A rendkívüli adásnapot a műsorújság nem jelezte előre!

Ugyanezen a napon tudósítás a TV Híradó 1961/125. számában Az első színielőadás címmel, terjedelem: 01.30. Alkotó: Szitányi László - Zádor László. Képleírás: Thália a Mátrában felirat. Hangszóró elmondja, hogy az egri Gárdonyi Géza Színház vendégszerepel Bodonyban. Szinházi busz érkezik este, a buszon felirat Moliere: Tartuffe plakát. Részlet az előadásból.
Fennmaradt szöveg: "Bodony nyolcszáz éves kis falu a Mátra alján. 1500 ember él a községben, ahol egy évvel ezelőtt alakult meg a termelőszövetkezet. Lelkes munkájuknak, szorgalmuknak köszönhetik, hogy az egyéves tsz szépen gyarapodik. De a távoleső megyékben a kulturális lehetőség még kevés. Az egri Gárdonyi Géza színház művészei vállalták, hogy a nehéz körülmények ellenére felkeresik a megye messze fekvő falvait. A színház művészei Bodonyban Moliere Tartuffe című vígjátékát mutatták be a közönségnek."

Október 28., tudósítás a TV Híradó 1961/127. számában Glória cimmel, terjedelem: 02.42. Alkotó: Schóber Róbert - Müller László - Zádor László.
Képaláírás: Pécs, városképek, a Nemzeti Színházban adják elő Marinkovic jugoszláv szerző drámáját, Krencsey Mariann címszereplésével. Részlet a darabból. Fennmaradt szöveg: "A Pécsi Nemzeti Színház művészei a napokban mutatja be Marinkovic jugoszláv író drámáját."

Október 31., tudósítás a TV Híradó 1961/128. számában Egri színház a templomban címmel, terjedelem: 01.10. Képleírás: Egri városképek, színház épület, széksorok szétbontva, épület felállványozva. Restaurálás képei. Régi templombelső, ahol színházi berendezések szerelései folynak. Fennmaradt szöveg: "Az egri színház az 1900-as évek elején épült. A korszerűtlen nézőteret és színpadot most lebontják és újjáépítik. A munka két évig fog tartani és .... millió forintba fog kerülni... Ez alatt az idő alatt a társulat úgynevezett ť...Ť költözik. A műemlékké nyílvánított templomot az 1700-as években a trinitáriusok építették. Miután a rendet II. József feloszlatta , az épület 150 éven át katonai raktár volt. Ez alatt szinte teljesen tönkrement, csak külső falai maradtak meg. Államunk nagy költséggel állította helyre az értékes barokk épületet, hogy most a művészet hajléka legyen. A világítási berendezések, a megemelt nézőtér a színház műszaki gárdájának munkáját dicséri, akik odaadó lelkesedéssel rövid idő alatt elkészítették a belső berendezést. Az egri színház ideiglenes otthonát november 3 ( 5 -?) -án Shakespeare: Sok hűhó semmiért című előadásával veszi birtokba."

Ugyanezen a napon 19.50 kor Jacques Cousteau Csend világa című filmjét vetítette a televízió.

November

November 13.-án Dr. Kiss Kálmán jelentést készített az MSZMP KB Agitációs és Propaganda osztálya részére "A Magyar Rádió és Televízió műsorainak szerepe a falú kulturális színvonalának emelésében" címmel. Ebből részletek:
"I.
A Titkárság 1961. április 25.-i határozatot hozott a falusi kulturális munka néhány kérdéséről A határozat egyebek között kimondja: << Az új igényeknek megfelelően meg kell javítani a Rádió és a Televízió falunk szóló adásait. Jobban töltse be az ízlést formáló és ismereteket terjesztő szerepét. A KB. agit.prop., Mezőgazdasági és Tudományos- és Kulturális Osztálya félévenként beszélj meg a Rádió és Televízió vezetőségével a falusi adások tapasztalatait és továbbfejlesztésöüük tennivalóit.>>....
II. A falu rádióval, illetőleg televízióval való ellátottságát az alábbi adatok jellemzik ( 1961. szeptember 30,.i helyzet):
A falusi rádióelőizetők száma:1.079.633
A falusi tv előfizetők száma: 33.771

A Televízió alábbi műsorokt sugározza endszeresen a parasztság, vagy elsősorban a parasztság számára:
Falusi emberek - havi 30 perc
Falusi posta - havi 30 perc
Öszi-téli esték - kéthetente 60 perc
A fentieken kívül minden TV Híradó tartalmaz falusi anyagot.
Kéthetente bemutat a TV egy-egy műkedvelő csoportot; ezek jelentős része is falusi.

.....
III.
...
B, A parasztság egyik legkedveltebb szórakoztató műsora a népzene, illetőleg a magyar nóta. /Meg kel ugyanakkor jehyezni, hogy a fiataloknál a magyar nóta helyét már elfoglalta a tánczene). Ez a helyzet adott, tudomásul kell vennünk, bár nem nyugodhatunk bele. Éppen ezért arra törekszünk, hogy a fennálló igényeket az eddieknél színvonalasabban egészítsük kim, msrészt pedig: ki kell alakítani azokat a rádiós és televíziós módszereket, amelyek a jelenlegieknél nagyobb hatásfokkal növelik a komolyzene barátainak körét a paraszti lakosság között is.
A Titkárság határozata óta megszüntettük azokat a műsorformákat, amelyek a magyar nótát külön <> is és a közben megalakított Magyar Nóta Bizottság közreműködésével nagyarányú selejtezést hajtottunk végre. Főleg a leghallgatottabb műsoridőkben csökkentettük a magyar nóták arányát a népzene javára (kifogásolja is ezt elég sok paraszthallgató). A Televízió népzenei műsoraiból szinte teljesen hiányzik a magyar nóta. ....
....
C, Az irodalmidrámai műsoraink mind a Rádióban, mind a Televízióban egyre inkább betöltik azt a feladatot is, hogy a pártnak a parasztság irányában folytatott politikáját indirekt eszközökkel alátámasszák. Megnőtt - bár még koránt sem elég - a parasztság mai életét ábrázoló irodalmi - drámai műsorok mennyisége, és színvonaluk emelkedett. ....".
- Magyar Országos Levéltár- 288f 22/1961 7.öe./13. MSZMP KP Agitációs é Propaganda Osztály

November 16., tudósítás a TV. Híradó 1961/135. számában Tiszta szívvel címmel, terjedelem: 02.15. Alkotó: Kecsés - Molnár - Zádor. Képleírás: A Jókai Színházban bemutatásra kerülő dadarabból részletek, Ajtay Andor József Attila-versrészletet mond, Keres Emil mint József Attila, további szereplők: Dayka Margit, Szabó Gyula, Horváth Teri.

Ugyanezen a napon volt látható az a riport, amely a Parlamentben készült Dr. Münnich Ferenc 75. születésnapi kitüntetéséről.

November 23., tudósítás a TV Híradó 1961/138. számában Német színháztörténeti kiállítás címmel, terjedelem: 00.58. Alkotó: Molnár - Zádor László. Képleírás: a Madách Színházban a lipcsei Operaház díszleteiből, díszlet és makett fotóiból nyílt kiállítás. Fennmaradt szöveg: "Színpadtechnika a Német Demokratikus Köztársaságban címmel nyílt vasárnap kiállítás a Madách Színházban. A nemrég elkészült lipcsei Opera színpada. Makettek, fényképek, díszlettervek, szemléltetik az NDK színházi építészetét, színpadtechnikáját, az újonnan felépített művelődési otthonok berendezését. A kiállításon részt vett Dr. Kurt Mes.....ing mérnök, professzor a drezdai egyetem tanára. Brecht: Galilei életéről szóló drámájának színpadképe. Az érdekes kiállítást december 2-ig tekinthetik meg az érdeklődők."

A műsorújság az olvasók sorozatos kérése után a november 27.-december 3. közötti héttől kezdve rendszeresen közölte a Csehszlovák Televízió előzetes műsorát.

November 29. 18.00 élő közvetítés az Újpesti Dózsa - Ajax Amsterdam Kupagyőztesek Kupája visszavágó labdarúgó mérkőzésről.

December

December 14., a TV Híradó riportot sugárzott a Nobel-díj átadásáról, ahol díjat kapott Dr. Békessy György, a Harward Egyetem tanára.

December 16., tudósítás a TV Híradó 1961/148. számában A nyugati világ bajnoka címmel, terjedelem: 02.50. Alkotó: Schóber - Müller - Zádor.
Képleírás: a Katona József Színház széksorai, A nyugati világ bajnoka felirat. Törőcsik Mari és Őze Lajos jelenetéből részlet, más jelenetekből: Tompa Sándor, Rajz János, Makláry Zoltán, Fónay Márta, Balázs Samu. Fennmaradt szöveg: "A Katona József Színházban 19-én mutatják be A nyugati világ bajnoka című előadást, amely a botcsinálta, hazug hősiesség ragyogó szatírája."

December 23. 19.00 a Színház és Filmművészeti Főiskola végzős hallgatói vizsgaelőadásának közvetítése az Ódry Színpadról. Gogol: A revizor. Szereplők: Postamester - Balassa Gábor, Hlesztakov - Mendelényi Vilmos, Járási orvos - Kézdy György, Oszip, szolga - Sinkó László, Rendörkapitány - Cs. Németh Lajos, Babcsinszkij - ifj. Kőmíves Sándor, Polgármester - Huszár László, Polgármesterné - Győri Franciska, Marja Antonovna - Falvay Klára, Hlopov felügyelő - Dávid-Kis Ferenc, A felesége - Pécsi Ildikó, Járásbíró - Csikos Gábor, Főgondnok - Karikás Péter, Dobcsinszkij - ifj. Latabár Kálmán. Rendező tanár: Várkonyi Zoltán. A tv közvetités rendezője: Zsurzs Éva. A felvétel az MTV Rt. Archívumában megtalálható. A telerecording felvétel restaurálása 2000-ben készült el.

December 26., élő közvetítés a Madách Színházból. Arthur Miller: "Pillantás a hídról (116.00 perc). Szereposztás: Eddi Carbone - Pécsi Sándor, Beatrice - Tolnay Klári, Chaterine - Vass éva, Alfieri ügyvéd - Uray Tivadar, Marco - Basilides Zoltán, Rodolfo - Cs. Németh Lajos, Louis - Vándor József, Mike - Andresz Vilmos, Tony - Frankovits Péter, I. tisztviselő - Szénási Ernő, II. tisztviselő - Bakay Lajos. Rendezte: Ádám Ottó, a tv közvetitést rendezte: Nemere László.

December 28., tudósítás a TV Híradó 1961/152. számában Régi helyen játszik a Nemzeti címmel, terjedelem: 01.08. Alkotó: Schóber Róbert - Zádor László - Vándor. Képleirás: Színpadi kellékek az utcán az épület falánál, világítás-szerelés a nézőtéren, színpad-díszletezés, széksorok. Tábla: "Nemzeti Színház 1961. december 29-től ebben az épületben tarja előadásait." Fennmaradt szöveg: "Ismét költözik az ország első színháza, a Nemzeti Színház. Ezúttal azonban vissza a régi helyére, 1873-ban épült székhelyére. A közel kilencven éves épület műszaki berendezéseinek rekonstrukciója ez év április 16-án kezdődött. Kijavították a deformálódott nézőtéri mennyezetet is. A műszaki próba kitűnően sikerült. Régi szépségükben ragyognak a híres freskók. A Nemzeti Színház ismét készen áll. A színpadon már a diszleteket építik, holnap este a régi épületben kerül színre Tolsztoj: Élő holttest című színműve."
Ugyanezen a napon másik tudósítás a TV Híradónak ugyanebben a számában Arturo Ui címmel, terjedelem: 01.46. Alkotó: Molnár - Piller - Szabó. Képleírás: Jelenet részlet Bertolt Brecht művéből, Atruro Ui - Sztankay István. Szinkron részlet. Fennmaradt szöveg mikrofilmje két olvashatalan sort tartalmaz.

A Magyar Televízióban 1961-ben a következő videotechnikai egységek voltak:
Stúdiók száma 2
Közvetítőkocsik száma 3
Kameraláncok száma: 19
Filmbontók száma 8
Filmes rögzítők száma: 6
Az évi sugárzott műsorpercek száma: 83 740

Dunavölgyi Péter