1963

Dunavölgyi Péter:

A magyar televíziózás történetéből VII. (1963)
A kompromisszum éve. Ennek értelmében Kádár János 1956 elitje nagy részének általános amnesztiát hirdetett. Március 15-én a bebörtönzöttek közel 80 százalékát kiengedték, cserébe Magyarországot nemzetközileg elfogadták, a magyar kérdést levették az ENSZ asztaláról. Kádár meghirdette az "aki nincs ellenünk, velünk van" politikáját. Ettől kezdve nem volt "kötelező" hitet tenni a rendszer mellett, de tilos volt ellene cselekedni bármilyen formában.
Ebben az időben még számontartották a televízióban a politikai munkatársak származás szerinti megoszlását, a korabeli levéltári adatok szerint 1962 végén a munkás és paraszt származásúak 50 százalékot tettek ki, értelmiségi származású 14 százalék volt. Az iskolai végzettséget illetően a dolgozók 36 százalékának volt egyetemi vagy főiskolai diplomája, 20 százalék érettségi nélkül került televíziós munkahelyére.

1963 áprilisában megszüntetik az egyetemi felvételiknél a származás szerinti megkülönböztetést.

1963 májusa és szeptembere között Casaroli bíboros és Prantner József, az Állami Egyházügyi Hivatal vezetője között folynak a tárgyalások, szeptember 15-én Magyarország és a Szentszék között létrejön a megállapodás, ez volt az első államközi megállapodás, amelyet a Vatikán szocialista országgal kötött.

1963-ban a Hunnia és a Budapest Filmstúdió egyesült Magyar Filmgyártó Vállalat (MAFILM) néven. A moziipart nagyban befolyásoló változást egyértelműen a televízió gyors elterjedése is befolyásolta. A filmművészetben is változásokat észlelhettek a nézők. A kis képernyőn nehezen érvényesülő totálok kezdtek visszaszorulni, a közelképek száma sokkal nagyobb lesz, ezzel az elmélyült pszichológiai ábrázolásmód erősödik.

Az 1963-as év a megszilárdulás és az előkészítés éve volt a TV Híradónál. Szeptember végén azért, hogy egységesítsék a kiadásokat, és jobban illeszkedjenek a napi eseményekhez, megszüntették a világhíradót. Ez a változás már előkészület volt az új típusú hírműsorhoz. A Világhíradó anyagait beépítették a TV Híradó adásaiba, amelyekben így megnőtt a külföldi anyagok száma. Az 1963-as évben 53 százalék volt a hazai és 47 százalék a külföldi hírek aránya. Ettől az évtől (egészen 1979-ig!) minden hétvégi híradóban jelentkeznek Vértes György grafikus rajzos meteorológiai előrejelzései.

Az év folyamán öt fontos külföldi díjat, elismerést kap a Magyar Televízió.

Cannesi tévéfesztivál:
Hámori Ottó: Utak - tévéjáték. Rendezője Mihályfi Imre, operatőre Zsombolyai János, zene: Latin Róbert, dramaturg Pálfalvi Nándor.

Alexandriai Fesztivál:
Örsi Ferenc: Az utolsó pillanat - tévéjáték. A zsűri külön dicsérete. Rendező: Mihályfi Imre, operatőr: Mezei István, dramaturg: Mészöly Miklós.

Cannesi tévéfesztivál:
Örsi Ferenc: Az utolsó pillanat - tévéjáték. A zsűri külön dicsérete. Rendező: Mihályfi Imre, operatőr: Mezei István, dramaturg: Mészöly Miklós.

London:
Bognár Anna világa - riportfilm. Oklevél. Rendező: Kende Márta, operatőr: Kocsis Sándor, szerkesztő: Koós Béla.
Székely Mihály - riportfilm. Rendező: Horváth Ádám, operatőr: Kocsis Sándor, szerkesztő: Kármán György.

Január

Január 1., a TV Híradó bemutatta az előző nap felavatott új kecskeméti Homok Szállodát.

Január 3., a TV Híradó tudósít arról, hogy a Móricz Zsigmond körtér-Nagytétény között közlekedő HÉV-et ezentúl villamos váltja fel.

Gazsó Pál 1963. január 11.-én levelet küldött Neményi Gézának a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány, Tájékoztatási Hivatala vezetőjének, a hírközlés és a sajtó egyes fontos problémáival kapcsolatban.

Részletek:

Nagy örömmel tanulmányoztam a Tájékoztatási Hivatal által készített anyagot, melyben igyekszik a Hivatal összegyűjteni a sajtó és a hírközlés területét érintő problémákat.. Részben az anyag tanulmányozása alapján, részben több elvtárssal folytatott konzultáció alapján szeretnék a feljegyzéshez a következőkben néhány megjegyzést fűzni:

....
5./ Teljesen egyetértek abban, hogy nagyon komolyan meg kell vizsgálnunk a humoristák, grafikusok, karikaturisták, utánpótlásának biztosítását. Ez minket különösen közelről érintő probléma. Sajnos, itt az elöregedés veszélye fenyeget, de hozzátenném, hogy a rejtvény újságírás utánpótlásának problémája sem megoldott. Egy kicsit idetartozó, azért teszem szóvá, hogy törekednünk kellene a rádió és televízió riportterei és játékvezetői garnitúra megoldására. Mi belső pályázat útján most a Televízióval együtt ebben némi kísérletet teszünk, a riporteri munkára alkalmas fiatalokból a Televízió mellett létre szeretnénk hozni a fiatal riporterek, játékvezetők stúdióját, melynek keretében képzést is tudnánk adni. .... - Magyar Országos Levéltár - 288f22/10 öe. MSZMP KB Agit.Prop.Oszt.

Naményi Géza Feljegyzése, az Agit Prop.Ostályon 1963. január 31.-én. Részlet:
"A Sajtóbizottság 1960. november 23-i ülésén állást foglalt: "Az újságírók politikai, szakmai és általános képzése, valamit továbbképzése kerüljön a szerkesztőség pártszervezetek és a MUOSZ munkájának homlokterébe. Az újságírók szakmai oktatását a KB. Agit .Prop. Osztálya és a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala segítse és ellenőrizze:" -- Magyar Országos Levéltár - 288f22/1963/11 öe. MSZMP KB Agit.Prop.Oszt

Január 9. 19.05 élő közvetítés a Jókai Színházból, Brecht: Állítsátok meg Arturo Uit!. Szereplők: Arturo Ui - Szabó Gyula, Ernsto Roma - György László, Giuseppe Gobolla - Rozsos Itván, Emanuele Göri - Horváth Gyula, Hindsbrough - Inke László, Ifj. Hindsbrough - Szécsi Iván, Egy asszony - Dayka Margit, Clark - Kovács Károly, Brother - Boray Lajos, Mulberry - Fellegi István, Ignatus Dollfoot - Gosztonyi János, Betty - Temessy Hédi, Shet - Tandor Lajos, Bowl - Keleti László, Színész - Peti Sándor, Hook - Kollár Béla, I. zöldségkereskedő - Kalocsai Ferenc, II. zöldségkereskedő - Lengyel András, Betty kisérője - Jurik Ica, Hindsbourgh inasa - Vidó János, Beszélő - Kautzky József, Dockdaisy - Böröndi Kati, Ted Ragg - Mede Tibor, Ügyész - Fenyő Aladár, Bíró - Herkányi Ödön, Orvos - Várady Pál, Fisch - Madaras József, Inna - Palágyi Ferenc. Rendezte: Kazimír Károly.

Január 13. 18.30 új külföldi tévé sorozat indul, a Tell Vilmos című angol ifjúsági filmsorozat, amely minden vasárnap jelentkezik.

A Rádió és Televízió Újság 1963/2. száma, Szabó András Endre egész oldalas cikket közli, Mennyit költünk rádióra és televízióra? címmel:
"Egy nemrégiben kezünkbe került statisztika arról számol be, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a kulturális kiadások között a gépi szórakoztató eszközök foglalják el az első helyet. Egy év alatt 3,8 milliárd dollár értékben vásároltak televíziót, rádiót és magnetofont. Ugyanakkor könyvekre 3,3, színház- és mozilátogatásra 2,2 milliárdot költöttek. Kíváncsiak voltunk, mi a helyzet nálunk, felkerestük a Statisztikai Hivatal közgazdasági főosztályát, amely 1955 óta 4500 családdal vezetteti napról, napra kiadásait."

Január 13. 19.55 Zsurzs Éva új tévéjátékát, Szophoklész: Élektráját tűzte műsorára a televízió. A műsorújság 1963/3. számában Bános Tibor írt kritikát: "Az Élektra televíziós bemutatóját nem csak az előzetes beszámolók, a elvételek közben készített riportok, tudósítások, meg a műnek kijáró megkülönböztetett tisztelet miatt vártuk kíváncsi érdeklődéssel, hanem azért is, mert a tévéjátékot beneveztük a Monte-Carlo-i fesztiválra... Mindent egybevetve: a tudatos darabválasztás az avatott tolmácsolásban jelesre vizsgázott."

Erőss Ferenc Halló, Monte-Carló? címmel cikket közölt az 1963/4. számú műsorújságban. A Monte-Carlo-i tv fesztiválon 15 ország képviseltette magát - köztük Magyarország - 70 produkcióval. A fesztiválon részt vett Zsurzs Éva és Szinetár Miklós is. Telefonon nyilatkoztak tapasztalataikról Erőss Ferencnek. "Nagyon erős volt az idei mezőny - mondta Zsurzs Éva, aki tavaly nagy sikerrel járt Monte Carló-ban. - A mi versenyműveink közül január 11-én vetítették A vakot s 16-án a hazai adással egy időben került képernyőre itt is az Élektra. Azt tudtuk, hogy az angoloknak is készült egy adaptációjuk, meglepetés volt azonban a görög Élektra benevezése.
Milyen volt a visszhang?
- A magyar Élektrát meleg fogatatásban részesítették a fesztivál résztvevői s nem utolsó sorban a kritikusok... A Nice Matin például hosszú cikkben méltatta televíziószerűségét, kiemelve Psota Irén alakítását...
Befejezésül Monte-Carló kérdezi:
- Hogyan fogadták odahaza az Élektrát?
- A közönség részéről egyértelmű lelkesedéssel. A kritikusok? Nos, az
első meglepő nyilatkozatok után azonos a véleményük a nézőközönségével: sikeresnek tartják az újszerű vállalkozást."

A Budapest Filmstúdióban forgatják Illyés Gyula Fáklyaláng című drámájának tévéjáték változatát. A tévéjáték forgatókönyvét a szerző dolgozta át a televízió számára.

Az Ifjúsági Filmbizottság még nem hirdetett eredményt a televízió által kiírt filmpályázatra, mert rekordszámú pályamű érkezett. Tizenhat író adott be pályázatot, és a nyilvános pályázatra pedig 1600 pályamű érkezett. 320 művet engedett át a "lektori tanács" és a zsűri elé 80 fog kerülni.

Január 14., a TV Híradó bemutatja a Szovjetunió új magyarországi nagykövetét, Grigorij Geraszimovot.

Január 16., élő közvetítés a József Attila Színházból, Alain-René Lesage: A csalafinta bárónő. Szereplők: Turcaret - Velenczei István, Báróné - Komlós Juci, Lovag - Kaló Flórián, Márki - Soós Lajos, Frontin - Bodrogi Gyula, Marina - Örkényi Éva, Lisette - Kállai Ilona, Flamand - Dömsödi János, Nyúzó úr - Gáti Pál, Fürkész úr - Sugár László, Turcaretné - Báró Anna, Jakabné - Bakó Márta. Rendezte: Benedek Árpád.

Január 17., tudósítás a TV Híradó 13/1963. számában Indul a Debreceni színház címmel, 00.51 terjedelemben. Képleírás: a Csokonai Színház épülete, az opera társulat megbeszélése Pármába utazás előtt, zenekari próba Rubányi Vilmos karmesterrel, a Figaró házassága előadás ruháit csomagolják.
Fennmaradt szöveg: "A Debreceni Csokonai Színház operatársulata megtisztelő meghívást kapott a pármai Operaház főintendánsától. A debreceniek Rubányi Vilmos karnagy vezetésével nagy izgalommal készülnek a bemutatkozásra, hiszen Párma a világ egyik zenei központja. Először fordul elő, hogy vidéki társulat utazzék nyugati vendégszereplésre. A debreceniek 23-án lépnek először a közönség elé a Figaró házassága című előadással. A filharmóniai zenekaruk pedig önálló zenekari estet ad. Jó csomagolást - jó utat!"

Január 17., Fórum, a tv művészeti folyóirata I. évf. I. szám. A tartalomból: A beatnikek és a szovjet fiatalok - Színházi kritika Réber László grafikáival - A Körhinta és a Hannibál tanár úr - A hetvenöt éves Kassák - Képállvány - Sugár Rezső új balettjéről - Rosszkedvemben írtam... Gábor Andor szatirikus jelenete. Főszerkesztő: Katkó István, a műsort Görgey Gábor vezette. Vezető operatőr: Kenyeres Gábor.

A Rádió és Televízió Újság 1963/2. számában Katkó István szerkesztő írt a műsorról: "A Fórum olyan folyóirat, amelyet a közönség nem olvasni fog, hanem nézni... Vannak bizonyos hagyományaink. A rádió már évtizedek óta sugároz népszerű irodalmi-művészeti sorozat-műsorokat, a fiatal televízió is kísérletezett újságjellegű adásokkal. ... Szeretnénk sok izgalmas vitát kezdeményezni, segíteni a helyes esztétikai alapelvek kialakítását. ... A Fórum havonkénti megjelenésével nem elsősorban regisztrálni akarja a magyar művészet és irodalom eseményeit, hanem ezekhez kapcsolódva az alkotóműhelyek érdekes kérdéseivel kíván foglalkozni. ... Az első számunkban például Fábri Zoltán vall filmrendezői munkájáról, Kassák Lajos írói és festői alkotásairól, Barcsay Jenő egyik festményét, Gábor Andor halálának tizedik évfordulójára az író egyik szatirikus jelenetét játsszuk. Szerepel még benne Ungvári Tamás esztétikai beszélgetése, színházi kritikánkat Réber László rajzolja meg, az egyes műsorszámokat pedig Görgey Gábor konferálja, mint a folyóirat "ügyeletes szerkesztője..."

Január 19., tudósítás a TV Híradó 1963/14. számában Irma te édes címmel, 03.34 terjedelemben. Alkotók: Kecskés László, Zádor László és Sykora Sándor. Képleírás: a Petőfi Színház előadása, Szendrő József elmondja, hogy sok város után Budapestre is eljutott a darab. Szinkronhangos részlet az előadásból, a képen látható művészek: Horváth Tivadar, Psota Irén.

Január 19. 20.00 továbbra is műsoron a Zenélő órák műsorsorozata.
A Rádió és Televízió újság 1963/2 számában a műsor vezetői, Forrai Miklós, Lukin László, Juhász Előd, Kollár Ferenc nyilatkoztak a terveikről. Forrai Miklós többek között ezt mondta: "...eleinte eléggé elfogódottak voltunk. Elvégre nem kisebb feladatra vállalkoztunk, mint hogy egyszemélyben a muzsikus, a riporter, a pedagógus, a döntőbíró és egy kicsit a házigazda szerepét is betöltsük. ... Olyan profilt szeretnénk adni a műsornak, ami eltér a fejtörőjáték receptjétől. Más szóval: intenzív muzsikálásra törekszünk, belevonva ebbe a játékosokon kívül a nézőket is ..."

Január 20., a TV Híradó beszámol Jevgenyij Jevtusenko budapesti látogatásáról.

Január 23., élő közvetítés a Madách Színház Kamaraszínházából,
Tabi László: Esküvő. Szereplők: dr Baranyi Burger - Greguss Zoltán, Elli - Simor Erzsi, Tibor - Lőte Attila, Zseda Gyula - Horváth Ferenc, Zsedáné - Kiss Manyi, Kati - Csűrös Karola, Berde Gábor - Horváth Jenő, Lilian Blasko - Mezei Mária, Pribéczky úr - Szénási Ernő, Taxisofőr - Soltész Annie, Albert bácsi - Gyenge Árpád. Rendezte: Both Béla.

Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályán található 1963. január 23.-i - aláírás nélküli - feljegyzésből lehet tudni, hogy a Rádió és Televízió Újság 1963. évi előfizetések korlátozására született döntés Csehszlovákiában.
Részletek:

"1962. december közepétől kezdődőleg számos reklamáló levelet kaptunk csehszlovákiai előfizetőinktől, akiktől fenti kiadványra az illetékes belföldi szerv (ORBIS Bartislava) nem fogadott el megrendelést 1963 évre, azal az indoklással, hogy a lap behozatala 1963. I.1-től megszűnik. ....
....
Legfrissebb értesülésünk szerint ennek az intézkedésnek az volt a célja, hogy az Új szó c CSSR-ben megjelenő magyar nyelvű napilaphoz irányítsák át a Rádió és TV Újság előfizetőit, mivel az Új szó rendszeresen közli a magyar rádió és televízió műsorát. - ezért a Külügyminisztérium véleménye szerint további lépéseket nem kell tenni (1963.I.23.-i közlés) -- Magyar Országos Levéltár - 288f22/1963/11 öe. MSZMP KB Agit.Pprop.Oszt.

Január 24., tudósítás a TV Híradó 1963/18. számában Új gyerekelőadás címmel, 02.24 terjedelemben. Alkotók: Butskó György, Szentiványi László és Zádor László. Képleírás: Bartók terem, Zelk Zoltán Ezernevű lány című mesejátékának részletei, 16 éven felülieknek, képen látható művészek: Tordy Géza, Harkányi László. Fennmaradt szöveg: "A Bartók teremben ma mutatták be Zelk Zoltán mesejátékát, az Ezernevű lányt."

Január 27. 14.40 Virágkorzó - az Euróvízió műsora.
A hazai televízió nézők, előtt "jelképesen felnyílt a határ" 45 percre. Élőben követhették nyomon a kapitalista nyugat egy eseményét.
"Tavaly filmet láttunk a képernyőn a San Remóban évről évre megrendezett, számunkra szokatlan ötletekkel teli, látványos karneválról. Idén egyenesből kísérli meg adni a tv ezt az érdekes eseményt!" - írta a műsorújság aznapi ajánlata.

A műsorújság két héttel későbbi, 1963/4. számban Cs. M. két héttel később visszatér a témára Érettségi tétel: a televízió szerepe címmel. Idézetek a cikkből:
"Mi a televízió? ... A tipikusan gondolkodók az irodalom és a műveltség lehetőségét látják benne: A XX. századi fejődést, a gyors iramú munka mellett is kell művelődni ... Ehhez segít a tévé. (54. dolgozat). Vagy: ťA tévé jelentősége a színházi műsorok közvetítése (92.). Több dolgozat szerzője úgy véli, a televízió valami technikai összeadás eredménye: ťa tévé egyesíti magában a mozit, a rádiót, a színházat (47. dolgozat). ...Föl-fölbukkannak pesszimisztikus gondolatok is: ťa tévé elszívja az időt, a figyelmet és a nézők energiáját az igazi művészeti élménytől, ťa televízió elzár a társas élettől (203. dolgozat).
...Elgondolkodtatóak fiataljaink megjegyzései: ťA televíziónak művészeti Új Írásnak kellene lennie, ahol jól érvényesülhetnének az áradó, meghökkentő modern képek ... Kevés a televízióban a sajátosan tévé jellegű alkotás, amilyen például a Lelkiismeret lázadása.Ť (146.) ... ťA tévében nem jól hat a film, de nagyon jól a tévéjáték (135.) ..."

Az 1963/4. számú januári Rádió és Televízió Újságban dr. Váradi György írja:
"A Televízió műsorszerkesztőségéhez érkezett levelek, nézői ankétok tapasztalatai is igazolják, hogy a színházi közvetítések kérdésével egyre több néző foglalkozik, mindinkább nő azoknak a száma, akiknek szerdán vagy szombaton - a színházi közvetítések napján - a tévészínház a rendszeres programjuk. Nem egy fővárosi néző kifejezésre juttatta, hogy örül a jó vidéki színházi közvetítéseknek is.
A kamerák az elmúlt években több alkalommal ellátogattak már vidéki színházaink nézőterére, azonban ez a látogatás nem volt elég tervszerű, átgondolt, hiányzott a Televízió közös elhatározása, hogy ezentúl minden évadban kerüljön megrendezésre a Vidéki Színházak Fesztiválja a Magyar Televízióban. Ez azt jelenti, hogy szeptembertől májusig a Televízió minden hónapban egy-egy vidéki színház előadását közvetíti majd, és felhasználja az adást a színház bemutatására is. A Művelődésügyi Minisztérium és a Televízió világosan leszögezte a fesztivál célját: módot kell adni a vidéki színházaknak, amelyek az elmúlt években jelentős fejlődést értek el, hogy legjobb előadásaikat az ország nyilvánossága előtt mutassák be. Ez a lehetőség bizonyosan arra ösztönzi majd színházaink kollektíváját, hogy egyre magasabb színvonalú előadásokat alakítsanak ki.
A fesztivál meghirdetését követően nyolc vidéki színház jelentette be részvételét. A színházak darab-javaslataik megtételénél nem voltak könnyű helyzetben, mert szezon közben és váratlanul érte őket a felhívás. A darab-javaslatok azt bizonyítják, hogy ebben az évadban vidéki színházaink egyre inkább önálló úton kívánnak haladni. A kaposvári Csiky Gergely Színház például Peter Karvas Antigone és a többiek, vagy Robert Merle Korinthoszban többé nem hal meg senki című ősbemutatói közül valamelyikkel kíván szerepelni. Az egri Gárdonyi Gáza Színház Csehov Platonov című ugyancsak ősbemutatóját kínálja, a Miskolci Nemzeti Színház Csehov Ványa bácsiját, Sipkay Barna A világ peremén című új darabját, és Show Szent Johannáját javasolta. A Pécsi Nemzeti Színház Arouil, a Békéscsabai Jókai Színház Victor Hugo és Arthur West ősbemutatókkal jelentkezett, hogy csak néhány példát említsünk. Nem lesz könnyű dolga a zsűrinek (melynek tagjai: Benkő Gyula, Both Béla, Katona Ferenc, Kazimír Károly, Nagy Endre, a Művelődésügyi Minisztérium színházi osztályának helyettes vezetője és Dobos István, a Televízió drámai osztályának vezetője). Ez a bizottság dönti el, hogy a színházak javaslatai közül melyik kerüljön bemutatásra majd, és értékeli a művészi teljesítményt. A Művelődésügyi Minisztérium és a Magyar Televízió 20000 Ft jutalmat bocsátott rendelkezésre, amelyből a fesztivál legjobb színészi, színésznői és rendezői teljesítményét jutalmazza.
Így hát szervezett körülmények között indulhat meg a vidéki színházak vetélkedője, amelyben mindenki nyer: közönség, színész, színház - az egyetemes magyar színházi kultúra. A fesztivál első adására 30-án, szerdán kerül sor, amikor a televízió a Szegedi Nemzeti Színházból Bródy Sándor Tanítónő című színművét közvetíti. Az előadás előtt Both Béla érdemes művész, a Madách Színház igazgatója mond bevezetőt. A közvetítés során pedig módot találunk arra is, hogy képekben és riportokban bemutassuk a Szegedi Nemzeti Színházat.
A fesztivál küszöbén a szerkesztőnek kedves kötelessége, hogy a résztvevőknek sok siket, a nézőknek színvonalas, jó szórakozást kívánjon."

Szintén januári cikk az Érettségi tétel: a televízió szerepe, amelyben 600 érettségire készülő diákkal a televízió szerepéről és ezen belül a színházi közvetítésekről beszélgetnek:
"... A tévéjátékokat és színházi közvetítéseket említik a legtöbben. Televízió-színházunk saját műsorából a Nő a barakkban kapta a legtöbb szavazatot (26). A másik siker maturanduszaink-maturáink emlékezete szerint A lelkiismeret lázadása - tizennégyen írtak róla. A színházi közvetítések közül a Kaukázusi krétakör vitte el a pálmát húsz szavazattal, utána a Pillantás a hídról következik 16, majd a Hajnali tűz 14 ponttal. ..."

Január 30. 19.05 Vidéki Színházak Fesztiválja - 1963, élő közvetítés a Szegedi Nemzeti Színházból, Bródy Sándor: A tanítónő. Szereplők: Tanítónő - Földi Teri, Öreg Nagy - Kátai Endre, ifj. Nagy - Mécs Károly, Nagyasszony - Miklós Klára, Tanító - Mentes József, Kántor - Gémesi Imre, Kántorkisasszony - Simon Erika, Főúr - Károlyi István, Káplán - Váradi Szabolcs, Szolgabíró - Kovács János, Járási orvos - Putnik Bálint, Törvénybíró - Almási Albert, Bérlő - Káldor Jenő, Lovászinas - Környei Oszkár, Postás - Rácz Imre, Hray Ida - Tiboldi Mária, Prímás - Marosi Károly, Szolgáló - Eötvös Erzsi. Rendezte: Versényi Ida.

Szűcs Andor így írt erről az időszakról a Rádió és Televízió Évkönyv 1967-ben: "...Azt már kétséget kizáróan állíthatjuk, hogy a televízió színházi közvetítései a vidéki színjátszás fejlődésére serkentő hatást gyakoroltak. ... Emlékezetes hogy egy-egy nagysikerű előadás híre hosszú ideig hallatszik az egész országban. (A szegedi A tanítónő előadás, a kecskeméti Hős falu vagy a szolnoki Salemi boszorkányok stb.). ... A televízió célja nem utolsósorban éppen a színházba járás inspirációja, érdeklődés és igény sugalmazása a rendszeres színházba járásra. ..."

Január 30., a TV Híradó képes beszámolót közölt arról, hogy a Közös Piac De Gaulle tábornok nyomására megvétózta Nagy Britannia csatlakozását a szervezethez.

Január 31., tudósítás a TV Híradó 1963/23. számában Béke címmel, 03.48 terjedelemben. Alkotók: Szurok János, Zádor László és Müller László.
Képleírás: Arisztophanész komédiája a Nemzeti Színházban, részletek, a képen szerelő művészek: Ujlaky László, Fülöp Zsigmond, Fónay Márta, Dallos Szilvia, Mányai Lajos, Szirtes Ádám, Rajz János, majd Devecseri és Karinthy kommentárja.

Budapesten tárgyalt a Jugoszláv Rádió és Televízió delegációja, Dragó Selinger elnök vezetésével.

Február

Február 2. 19.05 élő közvetítés a Vígszínházból, Molnár Ferenc: Játék a kastélyban. Szereplők: Turai - Páger Antal, Gál - Deák Sándor, Anni - Ruttkai Éva, Ádám - Latinovits Zoltán, Almády - Bilicsi Tivadar, Titkár - Szatmári István, Lakáj - Nagy István. Rendezte: Benkő Gyula.

21.30 a színházi előadás után vetítette a televízió Székely Mihály operaénekesről készült portréfilmjét, a film operatőre Kocsis Sándor, rendezője Horváth Ádám volt. Horváth Ádám az archívum honlapja/tv.történet rovatában így emlékezett erre: "... Az első portréfilmem Székely Mihályról készült 1963-ban. Azzal az a dráma volt, hogy folyt a vita, Kodályról vagy Székely Miskáról készüljön-e film. Azt mertem mondani, hogy a hang az kopik. És Miska ötven fölött van már! Csináljuk meg. Elvállalta, elkészült a film, és Székely Mihály egy hónap múlva meghalt..."
A film elnyerte a BBC elismerő oklevelét 1963-ban. A film restaurálása 2002-ben megtörtént.

Február 3-tól 14-ig a TV Híradó folyamatosan beszámol a rendkívüli nagy havazásokról és hidegről, ami elsősorban a Dunántúlon okozott sok gondot. Pásztor Ferenc szerkesztő-riporter és Szitányi László operatőr a Bakony térségéből küldte tudósításait.
Márványi György a Rádió és Televízió Újság 1963/7. számában így írt a forgatásról: "Délután indult el Győr felé a TV Híradó stábja, hogy felvételt készítsen a behavazott nyugati országrésztől. Hiába. Bicskénél este vissza kellett fordulnia. Másnap hajnalban újra nekirugaszkodnak a csoport tagjai, s az áttörés ezúttal sikerült! Eljutottak Győrig. Innen a mentőszolgálat kocsiján mentek Csorna felé. Kónynál szemközt jövő mentőkocsiból átvesznek egy beteget és visszatérnek Győrbe. Másnap kemény munkával, helyenként méteres hófalak között eljutnak Pápáig. Saját gépkocsijukkal nem merészkednek be a Bakonyba, a honvédség ZIL-157-es terepjáróján indulnak Bakonybél, Somhegy felé. ... Végül néhány feljegyzésre méltó apróság: a favágók tüzénél melegedő cinke objektív-végre kapása. A legnagyobb hideg -27 fok, a soponyai vadgazdaságban. A legnagyobb meglepetés: Bakonybélen kiderül, hogy a SZOT-üdülő üres, a vendégek szánkón távoztak. ..."

Február 7., a TV Híradó beszámol Apró Antal kitüntetéséről, születésének 50. évfordulóján Munka Vörös Zászló érdemrendet kapott.

Február 10. 20.20 Illyés Gyula Fáklyaláng című tévéjátékának bemutatója. Főszereplők: Kossuth Lajos - Bessenyei Ferenc, Görgey Artúr - Ungvári László, Józsa Mihály - Szabó Gyula. Dramaturg: Mészöly Miklós, vezető operatőr: Czabarka György, rendezte: néhai Gellért Endre rendezésének felhasználásával Pethes György.

Mészöly Tibor az 1963/5. számú műsorújságban előzetest írt:
"Több, mint tíz évvel ezelőtt mutatta be a Nemzeti Színház Illyés Gyula nagy történelmi drámáját. ... átütő sikert arattak, közülük ezért négyen részesültek Kossuth-díjban: az azóta elhunyt Gellért Endre, akinek számos emlékezetes rendezése közt ez egyike a legsikeresebbeknek, Kossuth és Görgey alakítói Bessenyei Ferenc és Ungváry László, valamint Bihary József, aki Józsa közhuszárt játszotta. ...Bár Illyés Gyula a tévé részére némileg átírta darabját, legkiemelkedőbb részében, Kossuth és Görgey nagy párjelenetében lényegileg azonos az eredetivel. A tévé munkatársai (s a tehetséges fiatal rendező, Pethes György) így fel tudták eleveníteni Gellért Endre egykori nagyszerű rendezését..."

Hámos György tévékritikáját az 1963/7. számban közli a műsorújság:
"Paradoxonnal kezdjük: a televízió dramaturgiájának jó ítéletét dicséri, hogy felismerték, ami magától értetődő - a Fáklyalángnak fel kell lobbanni a képernyőn. ...Különös módon, a szükséges tömörítés még olyan értékeit is kiemeli, melyekre a rivalda lámpái, természetüknél fogva, nem vethettek elég fényt. ...a tévéjáték talán egy ponton nem tudott versenyre kelni a drámával: Józsa alakjának megformálásában. Szabó Gyula nagyon fiatal ehhez a figurához. ..."

A Rádió és televízió Újság 1963/13. számában (április elején) ezt írta:
"Nagy meglepetést okozott néhány hete a Rádió és a Televízió fiatal közvélemény-kutatócsoportjának első röp-akciója. Mintegy 300 ismeretlen embert hívtak fel telefonon, s adták fel nekik a kérdést: látta-e képernyőn Illyés Gyula Fáklyaláng című tévéjátékát (amely meglehetősen késői órákban került adásra), s kívánja-e megismétlését. A megkérdezettek többsége a műsor ismétlését kérte. A Fáklyalángot április 17-én láthatjuk újra."

Február 13. 19.05 élő közvetítés az Állami Operaházból, Prokofjev: Rómeó és Júlia. Szereplők: Júlia - Kun Zsuzsa, Rómeó - Havas Ferenc, Mercutio - Róna Viktor, Tybald - Fülöp Viktor, Paris - Bozsó Árpád, Benvolio - Dózsa Imre, Capulet - Sallay Zoltán, Capuletné - Hamala Irén, Montague - Gál Andor, Júlia dajkája - Bordy Bella, Lőrincz barát - Zsoldos László, Verona hercege - Lux Tibor, Júlia barátnője - Ugray Klotild, Trubadúr - Sipeki Levente, Bohóc - Pireusz Sándor. Vezényel: Fráter Gedeon. Rendezte: Leonyid Lavrovszkij.

Február 14., Fórum, a TV művészeti folyóirata, I. évfolyam 2. szám. Tartalma: Egy mai könyvsiker nyomában - Emlékezés Nagy Lajos születésének 80. évfordulójára - Képállvány: Barcsay Jenő - Gyárfás Miklós szatirikus karcolata - Hamlet: Gábor Miklós - Simon István új verse.

Ugyanezen a napon a TV Híradó bemutatja az Egyesült Izzó telefonműszerészét és családját, akik 1.514.494 Ft-ot nyertek a Lottón.

Február 15., tudósítás a TV Híradó 1963/34. számában Férjek a küszöbön címmel. 01.50 terjedelemben. Alkotók: Szurok János és Zádor László. Képleírás: szinkronhangos részlet a József Attila Színház bemutatójából, a képen látható művészek: Komlós Juci, Bodrogi Gyula, Rádai Imre, Halász Judit.

Február 19., tudósítás a TV Híradó 1963/36. számában Marionett színház címmel, 02.45 terjedelemben. Alkotók: Szurok János és Zádor László. Képleírás: ÁLOMCIRKUSZ felirat, marionett figurák a színpadon, Bábszínház plakátok a bábműhelyben, készülő bábuk, Ráday utcai Művelődési Otthon, az Álomcirkusz előadás részlete.
Fennmaradt szöveg: szinkron hangos rész után "Hangulatos és stílszerűen díszített műhelyben dolgozik egy csoport lelkes diák és ipari tanuló Vizvári László vezetésével. Varrnak, mintáznak, fúrnak, faragnak. Játékos kedvük nyomán nálunk alig ismert műfaj, a marionett színház éled újjá. Színházavatásra készülnek, a II. kerületi tanács támogatásával a Ráday utcai Művelődési Otthonban Álomcirkusz című műsorukat mutatják be, Kati, Matyi és Pamacs vidám kalandjait." Szinkronhangos résszel ér véget.

Február 23. 20.00 a Petőfi Színház előadásának felvétele, Molnár Ferenc: Üvegcipő. Szereplők: Sipos - Agárdy Gábor, Adél - Gyenes Magda, Irma - Domján Edit, Roticsné - Lórán Lenke, Császár - Holl István, Rendőrtanácsos - Miklóssy György, Őrmester - Pagonyi János, Viola - Vetró Margit, Házmester - Náday Pál, Házmestrené - Pásztor Erzsi, Adél anyja - Verbőczy Ida, Keczeli Ilona - Tarnay Margit, Siettner úr - Tekeres Sándor, Rendőrorvos - Földy Ottó, Írnok - Fogarassy Endre, Társalkodónő - Kiss Viki, Gál kapitány - Várkonyi Gyula, Szakácsné - Szécsi Vilma, Fényképész - Polonyi Gábor, Julcsa - Széll Judit, Rendőr - Sándor György. Rendezte: Ádám Ottó.
A felvétel restaurálására 2001-ben került sor (157.00 perc).

Február 27. 19.05 Vidéki Színházak Tévéfesztiválja - 1963, élő közvetítés a Debreceni Csokonai Színházból, Shakespeare: Ahogy tetszik. Szereplők: Ferdinánd - Bángyörgyi Károly, Frigyes - Sárosdy Rezső, Amiens - Tessényi János, Jaques - Kézdi György, Le Beau - Bán Elemér, Charles - Sárady Zoltán, Olivér - Bárány Frigyes, Jakab - Gombkötő József, Orlando - Cs. Németh Lajos, Ádám - Zelenay József, Próbakő - Novák István, Csűrcsavar Olivér - Siklós György, Silvius - Sinkó László, Vili - Hofi Géza, Bosalinda - Tóth Judit, Célia - Szabó Ildikó, Phoebe - Tímár Éva, Juci - Szabó Ibolya. Rendező: Lengyel György.

A dokumentarizmus szempontjából a Magyar Televízióban a hatvanas évek eleje tekinthető a kezdeteknek. Ekkor jelentkeznek először Kende Márta és Koós Béla markáns alkotópáros első dokumentumfilmjeikkel.

Február 28. 18.50 vetíti a televízió Kende Márta rendező, Koós Béla szerkesztő és Kocsis Sándor operatőr dokumentumfilmjét, Bognár Anna világa címmel. A film témája: egy tanyasi vak asszonyt 52 éves korában műtéttel látóvá tettek. Hogyan ismerkedik a világgal és az emberekkel? B. Révész László, a későbbi jeles dokumentumfilm rendező így emlékezett később, 1997-ben, az akkori meghatározó élményre: "Még nézőként emlékszem egy megrendítő képsorra: a hatvanas évei közepén járó, tanyán élő, rokonai által is páriaként kezelt vak parasztasszony sikeres szemműtét után immár látóként a kamera előtt fedezi fel újra az általa csak tapintásból, hallásból ismert világot."
A műsorújság 1963/10. számában Megnéztük címmel kritikát közölt a dokumentumfilmről: "Megnéztük a Bognár Anna világa című tévés dokumentumfilmet. Úttörő alkotás. Úttörője egy nálunk többé-kevésbé ismeretlen műfajnak, a celluloid-szalagra rögzített, mélyre-nyúló szociográfiának, szívszorítóan hiteles ábrázolója az alföldi tanyavilág történelmen kívüli életének. ...Mintha nem is rendezett, szerkesztett film volna - ahogy megszokott értelemben már műfaja miatt sem az - oly tökéletes alázattal közeledik a valósághoz. ...bizonyos, hogy nyomasztó a film, amennyire nyomasztó az anakronisztikus életforma, melyet vádlón tár elénk. Bizonyos, hogy szokatlansága, műfaji újdonsága miatt sem számíthatott tömeges tetszésre. Ám a tévé műsorában ilyen érett kísérletnek is helye, ízlésnevelő, műfaj-kört tágító szerepe lehet - bátorsága, lakkozatlan igazmondása figyelmet érdemlő érték." (Ocsovai Gábor)
A film elnyerte a BBC elismerő oklevelét 1963-ban.
A film restaurálása 2002-ben elkészült.

Március

Március 2-től minden nap közvetítés volt Cortina d'Ampezzóból, a műkorcsolyázó világbajnokság versenyeiről.

Március 2., tudósítás a TV Híradó 1963/44. számában Katona József Színház címmel, 00.46 terjedelemben. Alkotók: Zih Béla és Zádor László. Képleírás: szétszedik a restaurálásra kerülő Katona József Színház színpadát, a Színművészeti Főiskola Odry Színpada, ahol a restaurálás ideje alatt játszani fognak. Garas Dezső és Töröcsik Mari a sminkszobában, Kálmán György öltözik, fellapozzák a Liliomfi kottáját, jelenet az előadásból, Töröcsik Mari és Máté Erzsi a színpadon. Fennmaradt szöveg: "Tegnap este első ízben építették fel a díszletet a Katona József Színház ideiglenes otthonában. Az átépítés miatt bezárt színház helyett ugyanis tegnap óta a Színművészeti Főiskola Ódry Színpadán játszanak a művészek. Az első nap mindjárt műsorcserével kezdődött, az Utazás helyett a Liliomfi került színre. Felhívjuk a figyelmet, hogy az esti előadások az Ódry Színpadon nem 7 órakor, hanem fél nyolckor kezdődnek."

Március 5., a TV Híradó is beszámol a Ki miben tudós? vetélkedőről.

Március 6. 19.05 a Madách Színház előadásának felvétele, Remarque: Az utolsó állomás. Szereplők: Anna Walter - Tolnay Klári, Ross - Gábor Miklós, Gréte - Gombos Katalin, Schmidt - Árva János, Mack - Deák B. Ferenc, Maurer - Garics János, Körnerné - Soltész Annie, Oroszok: Bay Gyula, Joó László, Molnár Zoltán, Simon Kázmér fh., Sebestyén Ferenc fh., Külső hang - Halász Gina. Rendezte: Both Béla (98.00 perc).

Ugyanezen a napon a TV Híradó képes tudósítást közölt a bécsi Operabálról.

A Hazafias Népfront Komárom megyei Bizottsága véleménye a tv munkájáról 1963. március 8.-án melyet Gergely Zoltán m titkár írt alá, részletek:
"A TV műsora az elmúlt évekhez viszonyítva nagy fejlődést mutat. Közelebb áll a nézőkhöz a műsorszerkesztés amely üzemek és munkahelyek bemutatásával mutatja e a kiváló dolgozókat, mint az elmúlt években alkalmazott interjúvolás.
...
A Ki mit tud? - műsor is vesztett színvonalából. Ennek fő oka, hogy a természetes inkább őstehetségeket nagyon háttérbe szorítják azok, akik művészi színvonalon adnak elő ugyan, de ezt figyelmen kívül hagyják, hogy ezeknek mondjuk, van magukat képezni, míg azoknak, akik falun tehetségek csupán önképzésre van módjuk. " Magyar Országos Levéltár -288f.22/163/12.öe - MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya

Március 12. 18.10 Ki miben tudós? - nyolcaddöntő, biológiából.

Március 13. 19.05 élő közvetítés a Nemzeti Színházból, Shakespeare Othello. Szereplők: Dózse - Mányai Lajos, Brabantio - Balázs Samu, Gratiano - Fenyő Emil, Ludovico - Horkai János, Othello - Bessenyei Ferenc, Cassio - Kállai Ferenc, Jago - Major Tamás, Rodrigo - Bago Bertalan, Montano - Hindi Sándor, Bolond - Gáti József, Követ - Versényi László, Szenátorok: Bodonyi Béla, Sugár Lajos, Nemesek: Gellei Kornél, Darvas Ernő, Csurka László, Egy tiszt - Izsóf Vilmos fh., Zenész - Járai Sándor, I. hírmondó - Somodi Kálmán, II. hírmondó - Balogh László, Desdemona - Kohut Magda, Emilia - Olthy Magda, Bianca - Pápay Erzsi. Rendezte: Nádasdy Kálmán és Major Tamás.

A televízió előfizetők száma rohamosan emelkedett, sokféle szolgáltatást nyújtott a műsor, meghódította a közönséget. A nagy népszerűség persze vitákat is kiváltott, gyakran hangzott el az a vád, hogy a tévé versenyt támaszt más művelődési eszközöknek, főleg a könyvnek. Szabó András Endre egy egész oldalas írást közölt a Rádió és Televízió Újság 1963/10. számában A televízió és az olvasás címmel. Ebből részletek:
"Főleg új tévétulajdonos értelmiségiektől halljuk gyakran a panaszt, hogy kevesebb idő jut könyvekre. Viszont éppen ezek a többségükben tudatosan művelődők elég hamar kezdik megválogatni a megnézett műsorokat, s legtöbbjüknél újra előkerülnek a száműzött könyvek. ... A Statisztikai Hivatal számba vette négyezer-ötszáz véletlenszerűen kiválasztott család házi könyvtárát. ... A valamirevaló könyvtár nagyságát szabjuk meg igen alacsonyan: mindössze 50 kötetben. Igazán nem vagyunk szigorúak, hiszen ennyi könyvet nálunk - az Olcsó Könyvtár árain számolva - 150-180 forintért be lehet szerezni, s a kiadás több évre oszlik el. Ennek a követelménynek az alkalmazotti háztartások 62 százaléka felelt meg. Ugyanakkor a munkások csoportjában 30,5 %, a parasztságnál meg éppen csak 3,3% az ötven kötetnél többet számláló családi könyvtárak aránya. ... Igaz, hogy a tévé egyesek könyvolvasását hosszabb-rövidebb időre csökkentheti, de ennél sokkal nagyobb mértékben ragadja el az időt a kártyától, az italozástól, az üres fecsegéstől, az unalomtól. A mérleg társadalmi méretekben erősen nyereséges. ... Az olvasásnak az érdektelenség, a szellemi tunyaság, a szabad idővel kezdeni nem-tudás a legnagyobb ellenségei, s ezeket - igényébresztő erejével - legyőzni segít a televízió. ..."

Március 14., Fórum, a tv művészeti folyóirata, I. évfolyam 3. szám. Tartalma: Színházi világnap - Egon Erwin Kisch évforduló - Képek a világból - Modern dal - Látogatás Benedek Marcellnél.

Március 15.-én az MSZMP Győr-Sopron megyei Végrehajtó Bizottsága (dr. Lombos Ferenc, megyei első titkár aláírásával) Feljegyzést küldött az MSZMP KB Központi Bizottsága, Tudományos és kulturális Osztálya részére , témája: Feljegyezés - a Magyar Televízió műsoráról. (részletek):
"Győr - Sopron megye lakossága a televízió műsorok vétele szempontjából szerencsés helyzetben van. A megye legtöbb helyén egyaránt jól vehető a Budapestről, Kabhegyről, Bécsből, Pozsonyból, Grazból sugárzott műsor. Ez a kedvező földrajzi adottság módot nyújt a televíziónézőknek arra,, hogy összehasonlításokat tegyenek a különböző adók műsorai között, bővítsék általános műveltségüket, és elmélyültebb ismereeket szerezzenek ennek a viszonylag új, népművelő és szórakoztató eszköznek a sajátosságairól.

Tapasztalatunk szerint ma már a budapesti tv műsorok népszerűsége általában utolérte, sőt megelőzte a bécsi adásokét. Azt is örömmel kell megállapítanunk, hogy egyre inkább növekszik azoknak a tv nézőknek a száma, akik nemcsak sportközvetítések és a kifejezetten szórakoztató jellegű műsorok időpontjában kapcsolják be készülékeiket, hanem a kimondottan nevelő célzatú adások alkalmával is. A Tv egyre jobban megközelíti eredetileg kitűzött célját: a tudatformálást.
...
A tv műsora a kísérleti stádiumból eljutott oda, hogy beszélhetünk kialakult műsorról. Ennek többségét az aktuális részek (a Tv-Híradó, Világhíradó stb.) alkotják, de ilyen állandó profil a különböző vetélkedők, köztük a "Ki mit tud," rendszeres műsorba iktatása is. Más kérdés, hogy a műsor - heti egészében véve - hullámzó lépet mutat. Vannak < hetek, amikor még a címben sin olyan, amely vonzaná a nézőt. Máskor viszont érdekes, a nézőt érdeklő a műsor. ...
...
A kicsinyek műsorában egyre jobban érvényesül a pedagógiai céltudatosság, a gyermek fejlettségi fokának figyelembe vétele. A vizuális hatásra való törekvés a különböző báb-, mese-, és balett műsorokban sikeres.
Az úttörő iskolások műsorában az átfogott terület széles skáláját kell megdicsérnünk.
...
Különösen hasznosak voltak a szénszünetben sugárzott rendkívüli délelőtti filmvetítések. Helyes lenne, ha ezek a műsorok a tavaszi és a nyári szünetek idejére állandósulnának.
...
Az ifjúság véleménye a tv műsoráról röviden: szeretik az olyan romantikus filmeket, mint a Robin Hood és a Tell Vilmos folytatásos ifjúsági filmek. Kedvelik a 100 kérdés 100 felelet, valamint az Ön mit szól hozzá? közvetítéseket. Kevésbé érdekesnek tarják a Fórumot. Az Élő Újságot szeretnék, ha élénkebb lenne. ..... Szeretnének ismertetéseket hallani Magyarország városainak nevezetsségeiről. A szünetbe - azt kérik - sugározzanak tánczenét!
...
A Színházi közvetítésekről a vélemény a következő: Ami a színházat színházzá teszi - még a Tv-n nézve is - a közvetlen hatás. Mindez megszűnt a filmfelvétellel, hiába a filmszalagra kopírozott taps, megszűnt a személyes varázs. D ez csak az egyik hiányosság. A másik sokkal jelentősebb és erre példa volt a Debrecenből közvetített <> Shakespeare bemutató. A korhű, tehát valóban schakespeare-i elgondolású színpadterv szűrkének hatott, és óriási kietlen csarnoknak a színpad maga, nem is beszélve a hangról, amelyről itt-ott lehetett valamit érteni. Az operatőrök sem tudják, mire irányítsák a lencsét, annyira szemnek eseménytelen volt a darab.

...
A dokumentum sorozatokat illetően többeknek az a meglátása, hogy a Horthy korszakot leleplező Tv sorozatban egyre szürkébb összeállítások következtek. ...
..
A revűk és színes összeállítások, a nézők szerint sokba kerülnek, mint pl. a Budapest bemutatását célzó táncos revű is. És aránytalanul kevés belőlük a haszon, mert még a táncot kedvelőknek sem, elégítette ki a sem balett sem modern tánc keverékének adott valamilyen sematikus tartalomnélküli mozgás, ami ráadásul erőltetettnek is hat, mer úgy van beleerőszakolva a mondanivalóba. ...
....
Szükség lenne, hogy egy -egy iparágon belül a legjobban bevált újításokat a tv jobban és többször szemléltesse. Hasonlóan többet szeretnének hallani és látni az ipari vonatkozásban a világszinten elért eredményekről. ..." Magyar Országos Levéltár - 288f.22/163/12.öe - MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya

Március 16.-án Vészits Ferenc és Takács Zsuzsa előterjesztést készített a Magyar Rádió és Televízió személyzeti osztályának átszervezésre,
Részlet:
"A Magyar Rádió és Televízió személyzeti Osztálya jelenleg közvetlenül az intézmény elnökének irányításával végzi munkáját. A Televíziónál az osztályt egy előadó és egy adminisztrátor képviseli. A Televízió fejlődése, politikai, művészeti és műszaki feladatainak diferenciálódása, kiszélesedése, szervezeti felépítésének a Rádiótól független kialakulása a személyzeti munkát is mind jobban elkülöníti. Személyi állománya az elmúlt években fokozatosan megnövekedett és előre láthatóan ez a folyamat még a következő években is folytatódni fog. Káderigényei tehát számszerűen is jóval nagyobbak a Rádióénál, amely már többé-kevésbbé kialakult megállapodott törzsgárdával rendelkezik. ....." - Magyar Országos Levéltár - 288f.22/163/12.öe - MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya

Az MSZMP járási VB, (Tata ) szintén értékelést küldött a tv műsoráról az MSZMP KB Agitációs és Propaganda osztályának (Varga Gyula Agit. Porop ov. és Kollok Péter első titkár aláírásával), részletek:
....
"Egyöntetű vélemény minden téren, arra vonatkozóan, hogy még több természettudományos ismeretterjesztő filmet mutassanak be.
.... Az ifjúsági sorozat /Tell Vilmos/ előadásai közkedveltek. Látogatottságuk nagy, gyermekeink fejlődését segíti, jó irányba vezeti őket. Lehetségesnek és nagyon jó nevelő hatásúnak tartanák, ha a <> előadássorozat megszűnése után, magyar témájú ifjúsági folytatásos filmsorozatot adnának gyermekműsoraikban. ...
...
A Ki mit tud? Műsorok, kezdenek sablonossá válni. Alacsony színvonala miatt, mely nagymértékben csökkenti népszerűségét.
...
A tv. Szakmunkásképző műsora jó, sok segítséget ad a gyakorlati szakembereknek. További bővítését kérjük.
...
A KISZ is kapjon helyet olyan helyszíni adások keretében, ahol jól működő, élményekben gazdag foglalkozás folyik mert így KISZ tagságunk részére segítséget tudunk nyújtani... Magyar Országos Levéltár - 288f.22/163/12.öe - MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya

Március 16. 19.05 élő közvetítés a Fővárosi Operett Színházból, Offenbach: Banditák. Szereplők: Don Moszkitó - Latabár Kálmán, Fasacappa - Csorba István, Fiorella - Petress Zsuzsa, A granadai hercegnő - Zentai Anna, Fragoletto - Oszvald Gyula, Lorenzo - Csajányi György, Malacca - Kiss Ilona, Pitro - Hadics László, Domino - Kiszely Lajos, Barbavano - Börzsönyi Mihály, Cinella - Halasi Marika, Hortensia - Novák Ilona, Antonio - Sárosi Gábor, Campotasso - Csarnaki József, Pipo - Gyurián József, Pipetta - Tarnai Margit, Udvarmester - Kiss Béla, Vadászmester - Hidegföldi József, Táncosok: Balogh Edina, Gyürky Géza, Bélavári Anna, Farkasházy Klára, Narancsik Ildikó, Pétsy György, Ecsédi Mária, Fülöp Zoltán, Tausz Lajos. Rendezte: Simon Zsuzsa. Tévérendező: Szőnyi G. Sándor, vezető operatőr: Czóbel Anna.
Az előadás végén a színészek és a közönség köszönti Latabár Kálmánt 60. születésnapja alkalmából, ez a felvételen is megvan (155.00perc).

Március 20.-án, Szabó József (MB.APO vezető, MSZMP Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bizottság) a tv műsorával kapcsolatos jelentésében többek között kítért arra is, hogy:

" A TV terjedése nyomán fokozatosan csökken a mozilátogatók száma. Borsod megye és Miskolc területén a következő számok bizonyítják ezt:
Mozi látogatók száma városban falun
1959 3,290.046 3,626,234
1960 3,388.613 4,094.170
1961 3.241.713 3.951.917
1962 2.889.075 3.681135

A fenti adatok csak a Borsod megyei Moziüzemi Vállalat kezelésében lévő filmszínházakra vonatkoznak. A szakszervezeti mozikban még szembetűnőbb a látogatottság csökkenése. Az ózdi Liszt Ferenc Művelődési Ház mozijában például 1960-ban 53%-os, 1961-ben 47%-os, 1962-ben pedig 34 %-os volt a filmszínház látogatottsága." MOL-288f.22/163/12.öe - MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya

A megyei párbizottságoktól beérkezett értékelésekben figyelemre méltó általánosabb érvényű megállapítások is megtalálhatók, idézetek:

Miskolcról írták: egy-egy lakásban esetenként szomszédok gyűlnek össze tv-t nézni. A szomszédolással barátságok születnek, és haragok támadnak..."

Nagyon érdekes a szintén borsodi megjegyzés: A művelődési házak hasztalanul kísérleteztek a klub-élet megteremtésével a televízió megjelenéséig. A televízió szinte máról-holnapra megoldotta a problémát. Ehhez kiegészítésként érdemes megjegyezni a miskolci városi könyvtár igazgatójának megjegyzését, mely szerint a tv. Térhódítása nem befolyásolta hátrányosan a könyvtár munkáját, mert pl. 1962-ben a kölcsönzött kötetek száma 41,7 %, -al, a látogatók száma 37,4%-al emelkedett. Ahol a művelődési házakban könyvtár is van a televízió műsorpolitikájával irányítani tudja az emberek érdeklődését is egy - egy könyv iránt. - írta Konner János szerkesztő, az összehasonlító feljegyzésében 1963. április 25.-én --- Magyar Országos Levéltár -288f.22/163/12.öe - MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya

Március 24. 19.55 Bessenyei est, "Színház ..." címmel. A műsorban Bessenyei Ferenc színházról, önmagáról beszél, részletek néhány ismert alakításából és még be nem mutatott szerepeiben. Shakespeare: Othello, Németh László: Galilei, O'Neill: Hosszú út az éjszakában, Csehov: Ványa bácsi, Pigmalion zenés változatából részlet. A műsorban még közreműködött: Kohut Magda, Mányai Lajos, Kállai Ferenc, Kálmán György, Makláry Zoltán, Mészáros Ági, Gózon Gyula. Rendező Zsurzs Éva, operatőr Bornyi Gyula (55.00perc).

Március 28., a TV Híradó beszámol a XX. század egyik legnagyobb bariton operaénekesének, Székely Mihálynak a temetéséről.

Március 27. 19.05 Vidéki Színházak Tévéfesztiválja - 1963, élő közvetítés a Miskolci Nemzeti Színházból, G.B. Show: Szent Johanna.
Szereplők: Johanna - Lóránd Hanna, A dauphin - Sztankay István, Cauchon "- Gáti György, Gr. Warwick - Darvas Iván, Stogumber - Görbe János, Dunois - Dobránszky Zoltán, Az inkvizítor - Némethy Ferenc, Rheimsi érsek - Farkas Endre, Ladvenu testvér - Csiszér András, D'Estivet - Verebélyi Iván, Courcelles - Gyarmathy Ferenc, La Trémouille - Somló Ferenc, Gilles de Rais - Forgács Tibor, La Hire - Szili János, Robert de Baudricourt - Polgár Géza, Tiszttartó - Szabados Ambrus, Bertrand de Paulengey - Pákozdi János. Rendezte: Léner Péter.

Március 30., a TV Híradó a szovjet tévéhíradó anyagát átvéve képes tudósítást közölt a Jenyiszej eltereléséről.

Április

Televízió és a népművelés, ezzel a címmel közölte Liszkay Tamás írását a Rádió és Televízió Újság 1963/13. száma. Részletek:
"Gyakran hangoztatott közhely ma már: a televízió jelentősen - ha nem forradalmian - hat kulturális életünkre, és alakítja, formálja annak szerkezetét. Kevesebbet beszélünk azonban még mindig arról, hogy mi a kapcsolat a tévé és tömeg-kulturális szerveink, a népművelés között. ...A televízió rohamos terjedése, valamint az a felismerés, hogy a televíziós (audio-vizuális) hatás igen maradandó és mély - rá kell, hogy ébresszen minden népművelőt, klubvezetőt művelődési otthon igazgatót, KISZ és szakszervezeti vezetőt arra, hogy ezzel a hatással számoljon, s azt koncepciójába, munkatervébe szervesen építse be. ... Kell, hogy a tévé is tanulmányozza a népművelés nyújtotta tartalmi, formai és szervezeti kereteket - hisz mindenen túl a népművelés csatornáin keresztül érkező adatok szinte közvélemény-kutatási funkciót is betölthetnek! - és a tapasztalatokat figyelembe kell vennie konkrét műsorokban, a műsorszerkesztés koncepciójában is."

A Robin Hood és a Tell Vilmos sikere nyomán a Magyar Televízió is hozzálátott egy hasonló ifjúsági filmsorozat készítéséhez. Örsi Ferenc már dolgozik a tizenhárom részre tervezett sorozat irodalmi forgatókönyvén, amelynek cselekménye a kuruc-labanc világban játszódik, hőse pedig a Tenkes kapitánya - írta a műsorújság az 1963/14. számában.

Örsi Ferenc erre így emlékezett 1988-ban:
"...akkor februárban - 1962-ben eléggé szabályos volt a tél. Az utakon délidőben kissé megolvadt a jeges hó, de ahogy a télutói nap nyugodni készült, ismét síkosra fagytak a járdák. Az egyik szombaton bánatosan jött haza két gyerek. Mit nézünk ezután, a Robin Hoodnak vége - tudtam meg elszontyolodásuk okát.
Vacsora végeztével - miközben az előző hetek televíziós izgalmait újra és újra fölidézték - egyszer csak nekem szögezi a kérdést a fiam:
- Mondd apa, nem lehetne ilyet csinálni magyarban is?
- Lehetne - mondtam.
A kuruc korról kezdtem mesélni. Benépesítettem az ismerős tájat elképzelt emberekkel, és amit úgy hiányolt akkor sok gyerek: magyar hősökkel. ... Néhány hét múlva Budapestre kellett utaznom, televíziós dolgaim intézése végett. Akkor már három tévébemutató volt mögöttem, és a sikerre nem panaszkodhattam. Újabb mű születésén elmélkedtünk, amikor az ifjúsági osztály vezetője csak úgy odavetette:
- Látta a Robin Hood-ot?
- Nem, a gyermekeim rajongtak érte.
- Fantasztikus sikere volt - mondta eltöprengve a tévés főnök, aztán sóhajtva hozzáfűzte - Látod, ilyet kellene csinálni magyarban is! - hallottam vissza a fiam szavait.
- Lehetne! - bólintottam.
- Ugyan! - nézett rám a nagy tapasztalatú emberek megbocsátó tekintetével - nekünk ebben még nincs gyakorlatunk, pénzünk sincs hozzá. Ez Nyugaton már egy külön szakma, és megmondanád, hogy hol van az a forgatókönyv, amiből egy jó kalandfilm-sorozatot készíthetnénk?
- A vázlata itt van - nyúltam a táskámba, és azt a bizonyos 18 oldalt tartalmazó borítékot az asztalra tettem.
- Elolvasom, és majd jelentkezünk - vette föl a borítékot az asztalról a főnök. Két hét múlva levelet kaptam tőle. Közölte, hogy a vázlat tetszik, a tévének ugyan nincs rá pénze, de dolgozzam a forgatókönyveken, és ha lesz pénz, akkor megpróbáljuk. ..."

Április 4. 10.50 az Állami Bábszínház előadása képfelvételről, Fazekas Mihály: Lúdas Matyi. Szereplők: Lúdas Matyi - Gyurkó Henrik, Döbrögi uraság - Keméndi József, Anyó - Györkös Kató, Gergő hajdú - Bánki Róbert, Loncsos kutya - Marek Veronika. Rendezte: Kende Márta (64 perc).

Április 4. 19.05 élő közvetítés az Állami Operaházból, Erkel Ferenc: Bánk bán. Szereplők: II. Endre - Turpinszky Béla, Gertrud - Palánkay Klára, Otto - Szigeti László, Bánk bán - Simándy József, Melinda - Vámos Ágnes, Soma, a gyermekük - Galambos Ágnes, Petúr bán - Fodor Lajos, Tiborc - Palló Imre, Biberach - Melis György, Sólom mester - Pálfay Endre, Udvarmester - Gazda Antal. Vezényel: Komor Vilmos. Rendezte: Oláh Gusztáv és Stephányi György.

Április 7., tudósítás a TV Híradó 1963/70. számában Az ezredik Tragédia"címmel, 00.47 terjedelemben. Alkotók: Szitányi László és Zádor László. Képleírás: Kerepesi temető, a Nemzeti Színház művészei, Az ember tragédiája 1000. előadásának szereplői - Básti Lajos, Lukács Margit, Major Tamás és a többi színész megkoszorúzzák Jászai Mari és Paulay Ede sírját.
Fennmaradt szöveg: "A Kerepesi temetőbe látogattak tegnap a Nemzeti Színház művészei. Az ember tragédiájának ezredik előadása alkalmából a színház vezetői és művészei, a Tragédia mai szereplői megkoszorúzták az első előadás hőseinek, Jászai Marinak, Paulay Edének, Nagy Imrének és Gyenes Lászlónak a sírját."

Április 10., a TV Híradó külföldi képes beszámolót közöl az Oscar-díjak átadási ünnepségéről.

Április 13., élő közvetítés az Odry Színpadról, a főiskolások vizsgaelőadásáról.
1. G. B. Show: Balco Posnet elárulása, rendező: Szalay Vilmos IV. fh.
2. Robert Merle: Sisyphus és a halál, rendező: Laczina László IV. fh.
3. Arthur Schnitzler: A zöld kakadu, rendező: Pétervári István IV. fh.
Szereplők: Agárdy Ilona, Bókay Mária, Gonda György, Gyöngyössy Kati, Hőgye Zsuzsa, Haumann Péter, Harsányi Frigyes, Horesnyi László, Izsó Vilmos, Koltay János, Koncz Gábor, S. Mikes Ferenc, Simon Kázmér, Somhegyi György, Szabó Kálmán, Schwetz András, Telessy Györgyi, S. Tóth József, Ujlaky László, valamint vendégként: Both Teréz, Surányi Imre, Szatmáry Liza, Tóth Imre, Versényi László, Zsolczer Sári. Rendező tanár: Kazán István.

Április 24., élő közvetítés a Szegedi Nemzeti Színházból, Prokofjev Eljegyzés a kolostorban című vígoperája előadásáról. Szereplők: Don Jerome - Szabó Miklós, Don Ferdinand - Gyimesi Kálmán, Lujza - Berdál Valéria, A dajka - Ivánka Irén, Don Antonio - Réti Csaba, Clara D'Almanza - Szabadits Judit, Mendoza - Szalma Ferenc, Don Carlos - Szabady István, Augusztin atya - Horváth József, Eustach atya - Vargha Róbert, Chartereus atya - Halmágyi Mihály, Benedict atya - Sinkó György, Lauretta - Tiboldy Mária, Rosina - Kemény Klio, Lopez - Gaál József. Vezényel: Vaszy Viktor. Rendezte: Makai Péter.

Április 27., tudósítás a TV Híradó 1963/83. számában Egy színház képekben címmel, 00.50 terjedelemben. Alkotók: Vecsei Marietta és Zádor László. Képleírás: MTI bemutatóteremben az Egy színház képekben tárlat, Meruk Vilmos, a Nemzeti Színház igazgatója megnyitja a kiállítást, a résztvevők között Töröcsik Mari, Básti Lajos, Keleti Éva nézik a fényképeket, rengeteg kép ismert színeszekről különböző szerepekben. Fennmaradt szöveg: " A Magyar Távirati Iroda Tanács kőrúti bemutató termében Meruk Vilmos, a Nemzeti Színház igazgatója nyitotta meg a színház előadásairól készült fényképkiállítást. Az MTI munkatársainak közel száz felvétele örökíti meg a Nemzeti Színházban öt év alatt bemutatott művek egy-egy pillanatát. A tárlat júníus 10-ig tekinthető meg."

Április 27. 19.10 élő közvetítés a Vígszínházból, Derio Nicodemi: Hajnalban, délben, este. Szereplők: Anna - Gordon Zsuzsa, Mario - Benkő Gyula. Rendezte Kazán István.

Április 28., tudósítás a TV Híradó 1963/84. számában A csend világa címmel, 04.15 terjedelemben. Alkotók: Szitányi László, Zih Béla és Zádor László. Képleirás: Hubay Miklós beszél a darabjáról, szinkronhangos részletek az előadásból, a képen látható művészek: Kállai Ferenc, Major Tamás, Berek Kati, Makláry Zoltán.

Április 30. 19.10 élő közvetítés a Kecskeméti Katona József Színházból, Molnár Ferenc: Olympia. Szereplők: Platta-Ettinghen herceg - Jánoky Sándor, Eugénia, a felesége - Göndör Klára, Olympia - Dévai Kamilla, Kovács huszárkapitány - Simon György, Albert - Dánffy Sándor, Lina, a felesége - Demeter Hedvig, Krehl csendőr alezredes - Mezei Lajos. Rendezte: Seregi László.

Május

Május 4., a TV Híradó a szovjet tévé anyagát átvéve beszámol Sz. Bugyonnij marsall 80. születésnapjáról.

Május 5., tudósítás a TV Híradó 1963/89. számában Olasz színház érkezik címmel, 02.08 terjedelemben. Alkotók: Szitányi László, Zádor László és Fenyves György. Képleírás: Ferihegy, olasz színház tagjai érkeznek, Royal Szállóban a vendégek, majd városnézés, előadás előtt az öltözőkben, jelenet az Anna Frank naplója című előadásból. Fennmaradt szöveg: "Világhírű színészvendégek érkeztek Budapestre, közöttük ismét hazánkban üdvözölhetjük Toti Del Montet. A megérkezés után vendégeink városnézésre indultak. Rosella Falk - Fellini új filmjének egyik főszereplője. Toti Del Monte ezúttal nem operaénekesnőként, hanem színészként szerepel. A De Lulle társulat az Anna Frank naplójával mutatkozott be a fővárosi közönségnek. A címszerepet Annamari Guernieri alakítja. A fiatal színésznő ezzel a szereppel európai hírű lett (közben szinkron hangos rész). A nálunk is nagy sikerrel játszott darab második részének egyik legjobb jelenete Anna és Péter szerelmi kettőse, egyben utolsó találkozása. Péter szerepében Massimo Fancovionet látjuk. Olasz vendégeink kedden és szerdán Pirandello Hat szerep keres egy szerzőt című darabjával folytatják vendégjátékukat."

A Rádió és Televízió Újság 1963/18. számában Szabó András Endre Hol vásárolják a több televíziót? címmel közölt cikket.
A kiskereskedelemből vásárolt tévékészülékek száma és értéke:

Év Eladás db Érték millió FtÁtlagár Ft
195620215.150
19574982295.018
195813538695.110
1959405862265.570
1960530923035.045
19611011815115.054
19621228806495.285

Az adatok jól jelzik a televízió hódítóútját. A készülék eladások értéke 1958, a rendszeres adás kezdetét jelző évhez képest csaknem megtízszereződött, s az adatok - minden bizonnyal - a következő időszakban is folyamatosan növekednek majd. Az átlagár 1960-ig lassan emelkedett, majd a Tavasz televízió bevezetésével jelentősen csökkent. 1962-ben azonban már ismét többen vásároltak nagyobb érzékenységű, drágább készüléket. ... S most nézzük: 1962-ben hol vásárolták a legtöbb készüléket? Számszerűen természetesen a fővárosban: 47 ezer darabot. Ennél jellemzőbb azonban, ha az egy lakosra jutó vásárlási értéket vizsgáljuk. Ez az összeg országosan igen jelentős: 65 Ft. A vezető helyen a vidéki megyei jogú városok állnak. Az ország televízióval ellátott városa Pécs, a vásárlás tekintetében is első helyet foglal el: minden lakosra 214 forint beszerzés jutott. ....A magyar tévékészülékek külföldön is keresettek. A kivitel - darabban - így alakult: 1958: 16 ezer, 1959-ben: 43 ezer, 1960-ban: 64 ezer, 1961-ben: 89 ezer, 1962-ben: 53 ezer..."

Ugyanebben a lapszámban Réti Anna Egy sportújságíró gondolatai, a televízió sportközvetítéseiről címmel így írt: "A televízió öröm vagy bosszúság, reményteljes várakozás - a nézőknek. Az újságíróknak azonban - versenytárs. Különösen a sportújságíróknak! ... Vannak sportágak, amelyek a többivel való azonos feltételek mellett nem alkalmasak tévéközvetítésre. Csak két példát említek: a vívást s a kajak-kenut. Ezeknek és az ehhez hasonló sportágaknak ki kellene dolgozni a speciális közvetítési módját."

Május 12. 09.55 űrhajós vetélkedő. Az Intervízió műsora Budapestről. A népszerű vetélkedő sorozat magyarországi fordulója.

Május 13-19. között a játékfilmek fesztiváljával egyidőben bonyolították le Cannes-ban a VI. Nemzetközi Tévéfesztivált. 26 ország 40 filmmel versenyzett a díjakért. Mentions speciales - azaz a zsűri dicséretét kapta többek között a Magyar Televízió Utak című filmje.

Május 15. 19.10 élő közvetítés a Nemzeti Színházból, Moliére: A nők iskolája. Szereplők: Arnolphe - Major Tamás, Ágnes, a neveltje - Mészáros Ági, Horace - Kállai Ferenc, Alain - Szirtes Ádám, Georgette - Berek Kati, Chryalde - Mányai Lajos, Enrique - Sugár Lajos, Oronte - Tassy András, Közjegyző - Suka Sándor. Rendezte Marton Endre.

Május 16., Fórum, a tv művészeti folyóirata, I. évfolyam 5. szám. Tartalma: Dobozi Imre irodalmi jegyzete - Budapest új szobrai, - Slawomir Mrozek szatírája - Vers és pódium - Kovács Dénes hegedűművész.

Május 19. 20.20 Az Epeiosz-akció című tévészatíra sugárzása. Örsi Ferenc írásából rendezte: Zsurzs Éva. Bános Tamás a Rádió és Televízió Újság 1963/21. számában írt kritikát a műsorról: "Zsurzs Éva rendezése bővelkedik a szatíra briliáns, gunyoros, maró színeiben. Ahogyan egy helyszínen belül is szakadatlanul változó gépállásokkal a lelkiállapotokat és a szituáció feszülő drámaiságát, vagy mulatságos humorát tudja elvillantani; ez már olyan filmrendezői erényekről tanúskodik, amelyet pazarló bőkezűség volna nem kamatoztatni! Czabarka György operatőr személyében pedig olyan segítő, sőt alkotó-partnerre talált, aki ezeket a pillanatokat szerencsés kézzel tudja rögzíteni..."

Május 22., élő közvetítés a Debreceni Csokonai Színházból, Benjamin Britten: Szentivánéji álom. Szereplők: Oberon - Gazsó János, Titánia - Marsay Magda, Puck - Hankiss Ilona, Theseus - Tóth József, Hyppolita - Varga Magda, Lysander - Korondi György, Demetrius - Virágos Mihály, Hermina - Koháry Magda, Heléna - Gallai Judit, Zuboly takács - Tessényi János, Vackor ács - Tréfás György, Dudás fuvófoltozó - Siklós György, Gyalu asztalos - Halmi László, Orrondi üstfoltozó - Rózsa Tibor, Ösztövér szabó - Bán Elemér. Vezényel: Mura Péter mv. Rendezte: Vámos László.

Május 24., a TV Híradó beszámol Kádár János varsói látogatásáról és Fidel Castro moszkvai tárgyalásairól.

Május 25. 20.05 közvetítés a József Attila Színházból képfelvételről, Dumas: A három testőr. Szereplők: D'Artagnan - Bodrogi Gyula, Athos - Sugár Lászó, Pothos - Láng József, Aramis - Budai István, XIII. Lajos - Kaló Flórián, Anna királyné - Szemes Mari, Richelieu - Ráday Imre, Buckingham - Velenczei István, Milady - Kállai Ilona, De Tréville - Soós Lajos, Bonacieux - Zámory László, Bonacieuxné - Solyom Ildikó, Rochefort - Dömsödi János, Jussac - Turgonyi Pál, Narrátor - Sinkovits Imre. Rendezte: Jaroslav Dudek, a prágai S. K. Neumann Színház rendezője.

Május 28. 21.20 Az Operaház - jelmez nélkül. Közvetítés az Opera-klubból. A filmszalagon az Operaház egy napját örökítették meg. Rendező Békés András, szerkesztő Vecsernyés János, vezető operatőr Forgách Ottó.

Május 28., tudósítás a TV Híradó 1963/105. számában Királylányból jávorfácska címmel, 00.47 terjedelemben. Alkotók: Zih Béla és Menczel János. Képleírás: a Vidám Színpad épületében plakát a Tompa Mihály halálának 95. évfordulóján előadott gyermek daljátékból, plakáton a szereplők nevei, a gyerekek jelmezben készülnek az előadásra. Fennmaradt szöveg: "A Vidám Színpad homlokzatán szokatlan plakát tűnik fel, Tompa Mihály halálának 75. évfordulója alkalmából. Szentiványi József dramatizálásában a költő vígjátékát újította fel a XIII. kerületi Csanádi utcai általános iskola színjátszó szakköre. Az utolsó percek izgalmai az igazi nagy színházban sem lehetnek különbek. Végül a jó elnyeri jutalmát a színpadon - a közönség tapsával a nézőtéren is."

Május 30. 19.10 Vidéki Színházak Tévéfesztiválja - 1963, élő közvetítés a győri Kisfaludy Színházból, Bertolt Berecht: Koldusopera. Szereplők: Vásári énekes - Perczkai Endre, Peacock - Máriáss József, Peacockné - Dalmady Erzsi, Bicska Maxi - Bozóky István, Kocsma Jenny - Olsavszky Éva, Polly - Máthé Eta, Tigris Brawn - D. Kovács József, Lucy, a lánya - Denjén Gyöngyvér, Kimball tiszteletes - Pető Endre, Leprás Mátyás - Kun Vilmos, Horgasujjú Jakab - Garay József, Szomorúfűz Walter - Herczeg Zsolt, Fűrész Róbert - Jachinek Rudolf, Jimmy - Kosaras Vilmos, Ede - Szücs Iván, Filch - ifj. Köműves Sándor, Dolly - Almássy Gizi, Smith rendőr - Nagy Emil. Rendezte: Angyal Márta.

Június

Tavasszal sokan utaztak Székesfehérvárra, az ott megnyílt Csontváry kiállításra. A tévé csak jóval később,1963. június 6-án mutatta be tárlatot. Erről Aczél Endre így emlékezett meg a Köztévé 1964 című műsorában 2007-ben: "A pletyka szerint Aczél György, a kultúrpápa megtiltotta a Nemzeti Galéria akkori igazgatójának, hogy önszemélyűleg nyissa meg a bátor fehérváriak rendezte kiállítást. Csontváry életműve egyetlen izmusba sem volt besorolható, ezúttal nem igaz, hogy a kommunisták feketelistázták, a háború előtt a polgári ízlésű ítészek sem tudtak mit kezdeni vele..." (Csontváry mégis eljut a fővárosba, a Szépművészeti Múzeumba, a TV Híradó is tudósít róla - 1983. november 16-án.)

Június 5. 19.35 élő közvetítés az Ódry Színpadról, Németh László: A két Bolyai. Szereplők: Bolyai Farkas - Básti Lajos, Bolyai János - Kálmán György, Bolyai Antal - Bihary József, Orbán Róza - Pápay Erzsi, Báró Keményné - Makay Margit, Dósa Elek - Őze Lajos, Lőrinc inas - Siménfalvi Sándor, Barcsai grófnő - Selényi Etelka, Toldalaghy grófnő - Zoltán Sári, Deák - Versényi László. Rendezte Várkonyi Zoltán.

Június 4., a TV Híradó Rómából, az olasz tévétől átvett képsorokkal számolt be XXIII. János pápa haláláról, majd 8-án a temetéséről.

Június 5., a nyugatnémet tévé anyagát mutatja a TV Híradó, a szudétanémetek revansista tüntetéséről Stuttgartból. Az osztrák tévé riportjának képsoraiból tudhatta meg a magyar televízió néző, hogy Habsburg Ottó visszatért Ausztriába. A közel négyperces összeállítás a dinasztia múltját is felelevenítette.

Június 11., tudósítás a TV Híradó 1963/115. számában Színész sátor címmel, 01.26 terjedelemben. Alkotók: Szitányi László és Zádor László.
Képleírás: a Pesti Állandó Színház külső képe, rajzok a Szigligeti Színház igazgatóságáról, a Peleskai nótárius színlapja, Egressy Gábor jutalomjátéka, a Hamlet színlapja, régi színészekről készült rajzok, Jászai Mari portré.
Fennmaradt szöveg: "Elmúlt már a könyvhét, de a Nemzetinél áll még a sátor. Tegnap délelőtt óta itt árulják a Nemzeti Színház jövő évi bérleteit. A könyvdedikálások után most a Színház művészei adnak autogramot a gyűjtőknek. A Nemzeti Színház ugyanis javaslattal fordult az illetékesekhez, hogy 1964-től rendezzenek a könyvhét után színházi hetet, ahol az érdeklődők tájékoztatást kapnak az új évadról és megvásárolhatják bérleteiket. A Nemzeti Színház most gyakorlatban mutatja be javaslatát."

Ugyanaz nap tudósítás a TV Híradó ugyanannak a - 1963/115. - számában Szigligeti Színház címmel, 00.21 terjedelemben. Alkotók: Baranyi István és Bokodi Béla. Képleírás: tábla, szövege Július 31-re ígéri az átalakítás befejezését, lépcsőjavítás, falfestés, ablaktisztítás. Fennmaradt szöveg: "A szolnoki Szigligeti Színház újjáépítését tavaly kezdték meg. Most már az utolsó simításokat végzik. Úgy tervezik, hogy a jövő hónap elején adják át a
4 200 000 forintos költséggel újjáépült színházat."

A Rádió és Televízió Újság 1963/24. számában beszámol arról, hogy érdekes új tévésorozat fog indulni, titokzatos címmel: Belépés csak tévénézőknek! A kamerák olyan helyekre kalauzolják a nézőket, ahová civileket általában nem szoktak beengedni.
Münchenből, a Bajor tévétől öt tagú forgatócsoport dolgozott az elmúlt napokban Budapesten - írta a műsorújság ugyan ebben a számában. "Fővárosunk életéről vettek fel képeket egy készülő városfilmhez, amely a Duna-völgyét mutatja be a nyugatnémet nézőknek."

Június 18., tudósítás a TV Híradó 1963/120. számában Színházi fesztivál címmel, 01:19 terjedelemben. Alkotók: Schóber Róbert és Zádor László. Képleírás: Hajnal Kornél, az MTV elnökhelyettese átadja a tévében rendezett vidéki színházi fesztivál díjait, Földi Terinek, Máriáss Józsefnek, Némethi Ferencnek, Novák Istvánnak, Versényi Idának, Legyel Györgynek, és Léner Péternek. Az átadáson jelen van Tömpe István tévéelnök is.
Fennmaradt szöveg: "Hajnal Kornél, a Magyar Televízió elnökhelyettese adta át tegnap a Televízióban rendezett vidéki színházi fesztivál dijait. Földi Teri, a szegedi Nemzeti Színház művésznője, Máriás József, a győri színház művésze, Németi Ferenc, a miskolci színház művésze, Novák István, debreceni színész, Versényi Ida szegedi rendező, Lengyel György debreceni rendező, és Léner Péter, a miskolci színház rendezője vette át a díjakat."

A TV Híradó június 18-án bemutatta a pápa jelölteket, majd 22-én Giovanna Battista Mintinit, a megválasztott VI. Pál pápát.

Június 19. 19.05 élő közvetítés a Madách Szinházból, Gogol: A revizor. Szereplők: Szkvoznyiik-Dnuhanivszkij - Pécsi Sándor, Anna Andrejevna - Kiss Manyi, Marja Antonovna - Békés Itala, Hlopov - Gyenge Árpád, A felesége - Rákosi Mária, Ljapkin-Tyapkin - Bodor Tibor, Zemljanyika - Basilides Zoltán, Spekin - Avar István, Hübner - Tallós Endre, Dobcsinszkij - Vándor József, Bobcsinszkij - Lőte Attila, Hlesztakov - Márkus László, Oszip, a szolgája - Szénási Ernő. Rendezte Pártos Géza.

Június 22., a TV Híradó beszámol Valentyina Tyereskova és Valerij Bikovszkij űrhajósok fogadásáról, ami a moszkvai Vörös téren volt.

Június 26.19.05 élő közvetítés a Madách Színház Kamaraszínházából, Füst Milán: Boldogtalanok. Szereplők: Huber Vilmos - Szénási Ernő, özv. Huberné - Kiss Manyi, Róza - Psota Irén, Vilma - Béres Ilona fh., Sirma Ferenc - Basilides Zoltán, dr. Beck orvos - Márkus László, Székely Ferenc - Bodor Tibor, Rózsi - Tordai Teri fh., Parasztasszony - Pádua Ildikó. Rendezte: Pártos Géza.

Június 30. 20.00 élő közvetítés a Déryné Színház előadásáról, a bagi művelődési házból, Johann Strauss: Denevér. Szereplők: Eisenstein - Juhász Tibor, Rosalinda - Szatmári Olga, Adél - Blaha Márta, Falke - Sallai Tibor, Frank - Vajda Dezső, Frosch - Hadú Endre, Blind - Poór Zoltán, Orlowszky - Németh József, Alfréd - Szeglet Ferenc, Ida - Mátyás Emmy, Carricone - Pethő Béla. Rendezte Kertész László.

Ugyanezen a napon a TV Híradó tudósított Ny. Sz. Hruscsov berlini látogatásáról, ahol köszöntötte a hetvenéves Walter Ulbrichtot.

Július

A Rádió és Televízió Újság 1963/26. számában bemutatták a Ki Miben Tudós? című vetélkedő győzteseit, biológia: Hámory Gyula, földrajz: Vámos György. A 27. számban pedig történelem: Bejczi Miklós, Rudas László, fizika: Perjés Zoltán, Szegi András.

Július 1., a Rádió és Televizó Újság 1963/26. számában a Vidéki Szinházak Tévéfesztiválja - 1963 kapcsán ezt írja: "Sok-sok levél és telefon bizonyítja, hogy az eltelt öt hónapban a nézők érdeklődéssel és szívesen látták a képernyőn a címben szereplő feliratot. Hónapról hónapra mind többen várták a vidéki színházak televíziós bemutatkozását, és már az első szegedi közvetítés után megindultak a levelek: méltán dicsérték a Szegedi Nemzeti Színház Tanítónő előadását, Földi Teri, a Jászai-díjas címszereplő alig győzte elolvasni az ország minden részéből, sőt a külföldről is érkezett számtalan gratulációt. ...A csonka fesztiválidénynek megfelelően öt előadásra került sor. A Tanítónő után Debrecenből Shakespeare Ahogy tetszik című színművét láthattuk, márciusban Show Szent Johannája Miskolcról aratott közönségsikert. Kecskemétről Molnár Ferenc Olympiáját, májusban pedig a győri Koldusoperát láthatták nézőink. A fesztivál zsűrije nem volt könnyű helyzetben, mikor rangsorolni kellett a legjobb női és férfi alakítást és a rendezők munkáját. Sok kiváló, átélt művészi alakítást láttunk a fesztivál- előadások kapcsán. A fesztivál díjait június 17-én osztotta ki Haynal Kornél, a Magyar Rádió és Televízió elnökhelyettese. A legjobb női alakítás díját Földi Teri, a Szegedi Nemzeti Színház művésznője kapta a Tanítónő felejthetetlen címszerepéért. Kimagasló művészi alakításáért Máriáss József, a győri Kisfaludy Színház, Némethy Ferenc, a Miskolci Nemzeti Színház, és Novák István, a debreceni Csokonai Színház művésze, rendezésért Versényi Ida (Szegedi Nemzeti Színház), Lengyel György (debreceni Csokonai Színház), és Léner Péter (Miskolci Nemzeti Színház) kapott fesztivál-díjat.
A fesztivál tehát beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Az öt előadás bebizonyította, hogy a vidéki színházaink művészi mércéje magas, igényes és a vidéki színművészek, rendezők a magyar színházi kultúra elválaszthatatlan, értékes részei.
A Televízió az 1963-1964-es színházi évadban ismét megrendezi a vidéki színházak tévéfesztiválját. A teljes évad lehetővé teszi, hogy ez alkalommal nyolc vidéki színház mutatkozzék be a képernyőn. Már a nyári szünetben hozzákezdtünk az előkészítő munkához, hogy vidéki színházaink valóban a legsikeresebb produkcióikkal szerepelhessenek, hogy elkerülhessük a kapkodást, a szervezetlenséget.
A közönség szívesen fogadta felvonás-közi szünetekben sugárzott riportműsort is, mert alkalma nyílt bepillantani a színház belső életébe. A fesztiválon először szereplő színházak esetében ez a gyakorlat folytatódik, a már megismertetett színházakból történő közvetítésnél pedig más szüneti műsorok lesznek, amelyek segíthetnek a színházkedvelő nézőknek, hogy még közelebb kerüljenek a színházi élményhez.
Az első fesztivál végén a szerkesztő köszönetet mond a részt vett színházak vezetőinek, művészkollektívájának segítőkészségükért, együttműködésükért, és bízik benne, hogy októbertől ismét hónapról hónapra szívesen látott felirat lesz a képernyőn: Vidéki színházak tévéfesztiválja - 1963/1964!"

Július 3., Budapesten tárgyalt Vadimir Velebit, az ENSZ Európai Bizottságának főtitkára, a szervezet áprilisi közgyűlésének előkészítéséről és a technikai segítségnyújtás kérdéseiről. Január 11-én a Népszabadság közli, hogy U Thant főtitkár utasítására megszüntetik az ENSZ Magyarországnak sugárzott rádióadásait, mivel a magyar kérdés lekerült a Közgyűlés napirendjéről. U Thant július 1. és 3. között hivatalos látogatást tett Magyarországon.

Július 2. és 4., a TV Híradó beszámol U Thant ENSZ főtitkár magyarországi látogatásáról és tárgyalásairól.
Később Regős Sándor így emlékezett erre a Zelei Miklós által készített interjúban, 2006-ban: "Itt járt egyszer U Thant ENSZ főtitkár. Amikor ő idejött, történt az úgynevezett konszolidáció. Én voltam a riporter U Thant-nál, és őt is Csepelre vitték, a Szerszámgépgyárba. Megkérdezte, amit meg kellett kérdezni, és nagyon meg volt elégedve a magyar fejlődéssel. És az emberi jogokkal, hiszen a legkompetensebb helyről hallotta, magától a kormánytól, hogy itt milyen jók az emberi jogok."

Július 6., a TV Híradó tudósít A Tenkes kapitánya című filmsorozat forgatásáról.

Július 7., tudósítás a TV Híradó 1963/134. számában Ünnep előtt Szegeden címmel, 03.25 terjedelemben. Alkotók: Vecsei Marietta és Zádor László. Képleírás: Tisza-part, városképek, Dóm tér, a szabadtéri színpadon próbálják a Szentivánéji álmot, a képen látható művészek: Gózon Gyula, Mécs Károly, Bessenyei Ferenc, Margittai Ági, Köműves Sándor, Harkányi Endre. Szinkronhangos részlet.

Ugyanezen a napon közvetítik a Ki mit tud? 1963-as döntőjét 17.30-tól 21.30-ig.

A Rádió és Televízió Újság 1963/27. száma beszámol a Magyar Rádió és Televízió elnöksége által átadott nívódíjakról. A televíziós műsorok közül Hámori Ottó az Utak forgatókönyvéért, Fehér Ferenc a tévé irodalmi estjeiért, Bessenyei Ferenc, Kemény László, Kovács Károly, Mányai Lajos, Sulyok Mária, Horváth Gyula,Kálmán György, Makláry Zoltán, Psota Irén, Szöllősy Irén a tévéfilmek szerepeiért, Várkonyi Zoltán a tévé Mark Twain estjéért, Zolnai Pál kisfilmjeiért, Varga Károly a Zenekedvelő Gyerekek Klubja című tévésorozatért, Kovás György (Miskolc) a TV Híradó részére készített amatőr-riportokért részesült nívódíjban.

Július 10. 19.40., a Vígszínház előadása a TV Stúdióban, D. Nicodemi: Hajnalban, délben, este. Szereplők: Anna - Gordon Zsuzsa, Mario - Benkő Gyula. Rendezte: Kazán István.

Július 11., tudósítás a TV Híradó 1963/137. számában Cid kontra Ui címmel, 03.04 terjedelemben. Alkotók: Szurok János és Zádor László.
Képleírás: Körszínház felirat, Krencsey Mariann és Szabó Gyula jelenete Brecht Állítsátok meg Arturo Uit című drámájából, Kazimír beszél a programról. Corneille Cid című darabrabjából részlet, Máthé Erzsi, Bitskey Tibor, Kohut Magda szereplésével. Szinkronhangos részletek.

Július 13., a TV Híradó tudósít Kádár János, Gáspár Sándor, Fock Jenő, Biszku Béla és Fehér Lajos Szovjetunióbeli látogatásáról.

Július 17. 20.20 a Nemzeti Színház előadása felvételről, Szophoklész: Oidipusz király. Szereplők: Oidipusz - Básti Lajos, Pap - Gellei Kornél, Kreon - Bitskey Tibor, Iokaszté - Makay Margit, Teiresziász - Gáti József, Hírnök - Barsi Béla, Pásztor - Bihary József, Hírmondó - Kohut Magda, Fő kórusvezető - Major Tamás, Kórusvezetők: Hindy Sándor, Csurka László, Horváth József, Dugár Lajos. Rendezte Marton Endre.

A TV híradó 1963. július 21-én beszámol a Sirály szárnyashajó Budapest-Bécs-Budapest járatáról.

Július 24. 20.00 a szabadtéri színpadok műsorából élő közvetítés (több információ nem maradt fent).

Július 28., a TV Híradó tudósít a balatonfüredi 138. Anna-bálról.

Július 31. 19.30 a Miskolci Nemzeti Színház előadása felvételről. Ábrahám Pál: Bál a Savoyban. Szereplők: H. de Faublas márki - Szabady József, Madelaineur, a felesége - Szabó Rózsa, Dalsy Parker - Vass Mari, Mustafa bej - Varga Gyula, Tangolita - Komáromi Éva, Celestin - Gyuricza Ottó, Archibald - Pákozdy János, Pomerol - Bánó Pál, Monseniour Albert - Vargha György, Bébé - Pintér Ila, Terry - Makár Zsuzsa, Fanny - Juhász Judit, Sophia - Balogh Erzsébet, Micsuko - Thurczer Sári, Annabella - Matetits Éva, Manci - Lengyel Anna, Lily - Kelemen Ilona, Paulette - Szabó Olga, Hermance - Papp Ella, René - Kováts László, Maurice - Sárközi Sándor, Ernest - Láng Bertalan, Riporter - Becze Ida. Rendezte: Orosz György.

Augusztus

Augusztus 7. 19.45 Tv-operatőrök naplójából, Cannes 1963, a Magyar Televízió kisfilmje, készítette Zsombolyai János.

Augusztus 10., a TV Híradó tudósít arról, hogy a Ki Mit Tud? győztesei a Szovjetunióba indultak.

A Rádió és Televízió Újság 1963/32. számában a nézők kérésére válaszolva a rádió- és televízió-műsorok egyeztetéséről írnak:
"Mind több hallgató ill. néző levelében találkozunk a rádió és a televízió műsorok összehangolásának igényével. ... A párhuzamosságok elkerülése érdekében a két műsort elsősorban műfajilag egyeztetik majd...
1. Ne legyen azonos napon - és különösen ne azonos időpontban - színházi közvetítés...
2. Ne ütközzék a műsorban a népszerű opera, operett vagy más hangverseny ...
3. Ne azonos hétvégén szerepeljen a rádió és a televízió műsorában a kabaré vagy vidám est ...
4. A különböző irodalmi évfordulók alkalmából ne azonos művekből nyújtson szemelvényeket a rádió és televízió ...
A rádióban törekedni kell arra, hogy a tévé adásnapokon elhangzott legérdekesebb rádióműsorok tévé adásszüneti napokon kerüljenek ismétlésre..."

Ugyanebben a számban Megyeri Károly a tévé helyszíni közvetítéseiről írt:
"Nem kívánom az Olvasótól, hogy egyetértsen velem. Nekem ugyanis, mint tévénézőnek, a helyszíni közvetítések jelentik a legnagyobb élményt. Az éppen-akkor-történés izgalma mindig elmarad - szóljon a közvetítés egy üzem munkájáról, mutasson be laboratóriumi kísérletet, avagy egy bravúros kötélhágcsó-mászást az épülő Erzsébet-hídról...
A közvetítés pillanataiban születő gondolatok, a keresetlen szavak és természetes mozgások, a spontán megnyilatkozások adják a közvetítés igazi élményhatását. Ezt elérni a riporteri munka célja.
Persze még sok minden befolyásolhatja egy adás minőségét. A riporter helyzetfelismerése, koncentráló készsége, a partner beszélő képessége stb. A lényeges talán az, hogy előkészítő munka nélkül egy üzemből, egy laboratóriumból vagy intézetből stb. adott közvetítés nem érheti el a célját. Nem lehet a véletlenre bízni azt, hogy az adott téma érthetően és szemléletesen kerül-e a képernyőre, vagy sem. De - és ezt szeretném hangsúlyozni - az előkészítés lényege, hogy a tévé munkatársi gárdája ismerje meg a közvetítés anyagát, mutatni- és mondanivalóját. ...A helyszíni közvetítés vérbeli televíziós műfaj."

Augusztus 13-18. között az Országos Sportnapokról naponta tudósított a televízió.

Augusztus 14., a TV Híradó beszámol Szent-Györgyi Albert New Yorki nyilatkozatáról.

Augusztus 17., Haynal Kornél felavatta az MTV új I. stúdióját. A műsorújság 1963/35. számában olvasható: "Átmenetileg csönd van a minap felavatott új tévéstúdióban. A készenlét csendje, melyet pezsgő élet vált fel, amint megkezdődnek itt is a a felvételek, a próbák; amint a műsoroknak ez a korszerű új műhelye is bekapcsolódik a Szabadság téri épület vérkeringésébe. Lényegében minden a helyén. Kerpel Róbert, a TV műszaki igazgatója pedig azt is megkísérli előre vetíteni, amikor mindenki itt lesz a helyén, a posztján ...
- Ez a szoba - nyit előttünk ajtót - a rendező munkahelye. Mellette az asszisztense és a képmérnök, két szomszédos szobában pedig a hangmérnök, illetve a képtechnikát és a világítást szabályozó mérnök. Ebben az elrendezésben az az érdekes, hogy most választottuk szét első ízben a művészeti és a műszaki munkát, biztosítva zavartalanságukat, de a tökéletes együttműködést is."

Augusztus 20., a TV Híradó beszámol a szekszárdi és miskolci tévéadók üzembe helyezéséről, és az utolsó falu, Aporliget villamosításáról.
A műsorújság 1963/33. számában Sényi Imre, a TV Híradó szerkesztője Az ötödik fal és a világesemények című, egész oldalas cikkben mutatja be a híradó készítés munkafolyamatait. "Egy francia filmesztéta ötödik falnak nevezi a televíziót. A Magyar Televízió Híradójának szerkesztői ott ülnek az osztályvezetői hosszú asztal körül, hogy megszerkesszék az ötödik falra, a televízió képernyőjére az ország és a világ eseményeiből az aznapi Híradót.
...Szóval zajlik az élet az országban - a hosszú asztalt körülölő szerkesztők pedig törik a fejüket, hogy a sok hír közül melyik az, amelyik közérdeklődésre tarthat számot. Röviden: melyik eseményt kell a Híradóban megörökíteni, hogy az ország napi életének keresztmetszetét tükrözze. Nem könnyű a válogatás. ...Egy kis számvetés, s kiderül, hogy a belföldi hírek időtartama jóval hosszabb az engedélyezett 8 percnél. A 15 perc másik felét külföldi események számára kell fenntartani. Hosszabb vita után megszületik a döntés: ezúttal nem kap helyet az ipari riport és legalább két küldöttség búcsúztatása. A mezőgazdasági riport időtartama is csökken, mert a belpolitikai események számára biztosított 8 percből az előzőleg be nem tervezett riportok bemutatására is kell tartalékolni 1-2 percet."

Augusztus 24. 20.35 az Egyetemi Színpad előadásának tévéváltozata, képfelvételről, Plautus: Amphitruo. Szereplők: Jupiter - Szakáts Miklós, Amphitruo - Ráday Imre, Alcumena - Mészáros Ági, Mercurius - Mendelényi Vilmos, Sosia - Fodor Tamás, Pletharo - Ujlaky László, Bromia - Csernus Mariann, Thessala - Faragó Sári, Énekesnő - Kocsis Katalin. Rendezte: Huszár Klára.

Augusztus 31. 20.45., Részletek a Vidám Színpad Kimegyünk az életbe ... című zenés kabaréműsorából. Szereplők: Balogh Erzsi, Czillér Ilus, Hollós Melitta, Járai Katalin, Bakay Klári, Bársony Irén, Kővári Erzsi, Bán Zoltán, Gál Sándor, Kellér Dezső, Erdődy Kálmán, Komlós András, Forgács László, Járai Ferenc, Koródi Lajos, Salamon Béla, Surány Magda, Alfonsó, Alpár József, Pethes Ferenc, Virág János, Turi Éva, Benedek Tibor, Gál Sándor. Konferál: Kellér Dezső. Rendezte: Zsudi József.

Szeptember

Szeptember 4., az egri Gárdonyi Géza Színház előadása, felvételről.
Salacrou: A föld gömbölyű. Szereplők: Savonarola - Szabó Ottó, Minutello - Pethőházi Miklós, Fustina - Spányik Éva, Lucciana - Gyimesi Pálma, Silvio - Lengyel János, Bartholomeo - Varga Tibor, Giaccomo - Huszár László, Fra Mario - Szilágyi István, Manente - Csapó János, Margherita - Vajay Erzsi, Clarisse - Lenkey Edit, A hóhér - Dariday Róbert, A hentes - Paláncz Ferenc, Cognac - Fonyó István, Uderigo - Herédy Gyula, Az utcalány - Lőrinczi Éva. Rendezte: Horváth Jenő.

Szeptember 7. 19.55 a Fővárosi Operett Színház előadása felvételről, Kálmán Imre: Csárdáskirálynő. Szereplők: Cecilia - Honthy Hanna, Herceg - Csákányi László, Sylvia - Bán Klári, Edwin - Baksay Árpád, Bóni - Rátonyi Róbert, Stázi - Mednyánszky Ági, Főherceg - Ferencz László, Tábornok - Erdélyi József, Miska - Csorba István, Feri bácsi - Homm Pál, Adjutáns - Langer Ede, Tonelli - Gyurián József, Mérő - Kiss Béla, Endrey - Csanaki József, Közjegyző - Börzsönyi Mihály, Lazarovics - Balázs István, Báró - Tekeres Sándor, Gróf - Márkus Ferenc, Aranka - Timár Katalin, Leontin - Marton Éva, Krisztina - Molnár Júlia, Rendőrtiszt - Péter István. Rendezte: Szinetár Miklós.

Szeptember 10., a TV Híradó tudósít Róna Viktor genfi vendégszerepléséről, a Tristan című balettben, partnere Junin Charrat volt.

Szeptember 11., a Kádár-Tito jugoszláviai találkozóról számol be a TV Híradó.

Szeptember 9-14. között Ion Pasnak, a Román Rádió és Televízió és az OIRT adminisztratív tanácsa elnökének elnökletével Bukarestben tartotta XIX. közgyűlését a Nemzetközi Rádió és Televízió szervezet (az OIRT). A közgyűlés újraválasztotta a szervezet vezetőségét. Az OIRT elnökévé kétévi időtartamra Tömpe Istvánt, a Magyar Rádió és Televízió elnökét választották meg.

Szeptember 14. 19.10 élő közvetítés a Vígszínházból, Thurzó Gábor: Záróra. Szereplők: Tromos Gusztáv - Várkonyi Zoltán, Gizi, a felesége - Bulla Elma, Donáta, a húga - Békés Rita, Bors Dezső - Páger Antal, Fidél - Molnár Tibor, Sanyi - Tordy Géza, Staingruber - Benkő Gyula, Vili, a felesége - Sulyok Mária, A házinéni - Both Teréz, Springer bácsi - Pethes Sándor, Spriger néni - Sándor Iza, Özvegy Erlingerné - Péchy Blanka, Voltay - Szatmári István, Kartochwill - Farkas Antal, Zalán - Nagy István, Brenner - Verebes Károly, Sellyey - Pándy Lajos, Titkárnő - Kárpáti Magda, Telefonos kisasszony - Szatmári Liza, Szobalány - Karády Györgyi, Pincér - Beregi János, Laboráns - Iván Pál. Rendezte: Horvai István.

Szeptember 18. 19.35 az Állami Operaház előadása, képfelvételről, Puccini: Bohémélet. Szereplők: Rodolfo - Nikola Nikolov, Chanuard - Bende Zsolt, Marcello - Radnai György, Colline - Nádas Tibor, Musetta - Osváth Júlia, Mimi - Liana Vasziljeva, Alcindor - Komáromi László, Benoit - Galsay Ervin, Parpignol - Kelen Tibor, Fináncőrmester - Mallay Gyöző, Finánc - Szilágyi Béla, Gyümölcsárus - Bakucs Károly. Vezényel: Erdélyi Mikós. Rendezte: Nádasdy Kálmán.
(A műsor restaurálása 2001-ben készült el.)

Az MRT MSZMP Pártbizottsága, Végrehajtó Bizottsága 1963. szeptember 20.-i ülésén értékelte a VII pártalapszervezet munkáját, ebben a tv művészeti tevékenységével kapcsolatba olvasható, részletek:
"A televízió művészeti műsorai is határozott fejlődést mutatnak.
A Televízió Drámai osztályának műsoraiban legnagyobb pozitívumnak azt a törekvést tartjuk amely a klasszikus irodalom alkotások feldolgozásával egy igazi világszínház megteremtését igyekszik elérni - s ezzel milliók számára juttatja el az általános emberi kultúra kincseit. Örvendetes, hogy elkezdték az epikus műsorok sorozatszerű televíziós adaptálását is. Színházi közvetítési politikánk legszerencsésebb kezdeményezése a vidéki színházak fesztiváljának a megszervezése volt.

Néhány tv-játékunk és tv-filmünk az átlagból kiemelkedve nagy közönségsikert aratott: Élektra, Fáklyaláng, Epeiosz-akció, Honfoglalás stb.
Televíziós drámai osztályunknak műsorpolitikai alapkoncepciója, hogy az emberek átlagos műveltségét emelje - ezzel hozzájárulva a szocialista ember neveléséhez - mindenképpen helyes. Ugyan akkor meg kell mondanunk, hogy ezt az alapozást helyes lenne erősíteni a kommunista eszmeiségű művek bemutatásával is.
Itt kell azt is elmondanunk, hogy tovább kell növelni az erőfeszítéseket a mai magyar tárgyú művészi podukciók alkotására. Az e téren elért sikerek megnyugvásra meg nem adnak okot.
A Televízió szórakoztató műsorai is sok érdekes színfolttal gazdagodta ebben az évben, Nőtt az irodalmi műsorok részaránya és színvonala a szórakoztatáson belül. A Mart Twain-est, a Krudy-est, nagy közönségsikert arattak. Nőtt a komolyzenei műsorok szerepe is. Több népszerű balettműsort is bemutattak. Hasznos szórakozást nyújtott a komolyzenei fejtörő és az első tv-operafilm. Az augusztus 20.-i politikai kabaré bátor formai megoldásokat mutatott, ízlések voltak a táncos produkciók. Ugyanakkor néhány hétvégi műsorunk - mindenekelőtt a <>, mint az OKISZ- és az Orion-műsor, a nyári balatoni sorozat tartalmi és formai hibáival túlment a megengedhető határon.
A filmműsorunk színvonala is egyenletlen volt. Bizony gyakran nem illeszkedik be általános kultúrpolitikai célkitűzéseinkbe..... Minden negyedévben sikerült 2- olyan gyenge filmet bemutatnunk, mely joggal váltotta ki nézőink felháborodását! " Magyar Országos Levéltár -288f.22/163/13.öe -(Ag. 1044) MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya RTV Pártbizottsági anyagok.

Szeptember 21., Tudósítás a TV Híradó 1963/189. számában Jubiláló színház címmel, 02.26 terjedelemben. Alkotók: Schóber Róbert és Zádor László. Képleírás: megkezdi 50. jubileumi évadját a Szigligeti Színház, a régi színházépület, az új épület, előcsarnok, büfé, nézőtér, Szigliget, Sárközy - Mészöly: Liliomfi című zenés játékából részlet. Szinkronhangos énekes rész.

Szeptember 22., tudósítás a TV Híradó 1963/190. számában Tizenötezredik bérlő címmel, 00.27 terjedelemben. Alkotók: Szurok János és Zádor László. Képleírás: Vígszínház plakátja, bérleti jegyek, Várkonyi Zoltán virágcsokrot ad át a tizenötezredik bérlettulajdonosnak. Sulyok Mária és Ruttkai Éva gratulálnak.

Szeptember 25. 19.10 élő közvetítés a Madách Színházból, Brecht: Svejk a második világháborúban. Szereplők: Svejk - Körmendi János, Baloun - Zenthe Ferenc, Kopeckáné - Psota Irén, Prohaczka - Lőte Attila, Bulinger Ludwig - Márkus László, Bulinger Ignátz - Márkus László, Brettschneider - Szénási Ernő, Anna - Békés Itala, Kati - Gombos Katalin, Hitler - Tallós Endre. Rendezte: Vámos László.

Ezen a napon búcsúzik a TV Híradó által szerkesztett Világhíradó a nézőktől.

A TV Híradó operatőrei az 1963/37. számú műsorújságban vallanak mesterségükről:
Mátray Mihály: "Az operatőr feladata - bármily változatos is tematikailag - a művészi cél szempontjából mindig az, hogy felfedezze a valóságot a néző számára. ...Helyesen látni, láttatni a valóságot: ehhez az én eszközöm a felvevőgép. Ha dolgozom, nem az egyes beállításokra, az egyes képekre ügyelek elsősorban: az egyes kép csak az egész képsoron belül kapja meg értelmét. Az operatőr egyes képeket fotografál, de a néző sohasem egyes képeket, mindig képsort lát; tehát már felvétel közben tudnom kell, hogy a szándékolt témát milyen képsor fejezi ki a legtömörebben, leghatásosabban.
- Egyik legemlékezetesebb munkámat, a Szemek és szívek négyperces képsorát a VIII. pártkongresszus szüneteiben rögzítettem szalagra. Az embereket akartam felfedezni sajátos televíziós képsorral: tekintetek, mozdulatok, gesztusok segítségével. Ezt a képsort, a közeli és szuperközeli felvételek szavak nélkül is beszédessé váló sorozatát a mozivásznon aligha fogadta volna el a néző..."
Schóber Róbert: "Nagyon szeretek híradózni. Mióta mozgóképpel dolgoznak Magyarországon, nem adódott operatőrnek ilyen lehetőség: hogy ti. ennyire széles keresztmetszetben ismerje meg a világot. ...
- Szeretek híradózni, mert úgy érzem, a rövid egy-két perces tudósításokkal közvetlenül is lehetőséget kapok mai életünk, mai valóságunk formálására, alakítására..."

Szeptember 26., tudósítás a TV Híradó 1963/193. számában Hátsó ajtó címmel, 02.52 terjedelemben. Alkotók: Schóber Róbert, Zádor László és Müller László. Képleírás: Szakáts Mikós és Béres Ilona egyik jelenete (szinkron), a többi jelenetben még látszik Molnár Tibor, Bánki Zsuzsa.

Szeptember 27., tudósítás a TV Híradó 1963/196. számában Thália Színház címmel, 01.45 terjedelemben. Alkotók: Schóber Róbert és Zádor László. Képleírás: a Jókai Színházból lett Thália Színház plakátja, színészek az előcsarnokban, Bálint Lajos író-dramaturg mond beszédet, Sarlós István, a Fővárosi Tanács VB elnöke beszél, a régi Thália Társaság plakátjai. Lengyel Menyhért, aki éppen Pesten van, Max Frisch: Andrea című darabjának egy szinkronhangos jelenete, szereplők Egri István és Horváth Teri.

Szeptember 28. 21.30 a televízió a Székely Júlia írásából Mihályfi Imre rendezte A tőr című tévéjátékot sugározta. A főszerepeket Szemere Vera, Szakáts Miklós, Ráday Imre és Tordy Géza alakította.
A műsorújság így konferálta fel a műsort az 1963/38. számában: "...Irodalmunkban fehér holló a bűnügyi regény. Székely Júlia televíziójátéka a bűnügyi nyomozás külsőségeit, izgalmait, feszültségét megtartva, tovább lép - játéka lélektani nyomozásra is módot ad. ...Megmutatja azt is, hogy milyen tragédiát rejt magában az, ha valaki nem tud leszámolni a múlttal."
A film restaurálása 2003-ban befejeződött.

Hírek a korabeli műsorújságból, 1963/39. szám:
A televízió annyira befolyásolta a brit lakosságot, hogy életét és szokásait befolyásolta. Egy, a Hull-ban épült 332 lakásos épületben az "ősi kandalló", mint családi központ helyére a tévékészülék került.
Ekkor Szlovákia 90 százaléka már be volt "szórva" tévéműsorral.
Az Intervízióhoz tartozó hét országban a tévé-előfizetők napi átlagos szaporodása 8500, vagyis egy hónap alatt kb. 250 család, kb. 1 millió személy kapcsolódik be a tévénézők családjába.

Az NDK-ban ekkor 2 140 911 előfizető volt.

Október

Október. 1., a TV Híradó tudósít a II. Vatikáni zsinat folytatásáról. A II. Vatikáni zsinatot XXIII. János pápa vezetésével 1962. október 11-én nyitották meg Rómában, a Szent Péter bazilikában, s 1965. december 8-án VI. Pál pápa zárta be, aki a második ülésszaktól kezdve irányította a zsinat munkáját.

Október 8., a TV Híradó beszámolt arról, hogy Kennedy aláírta az atomcsend egyezményt.

Ugyanezen a napon 18.10-kor került először adásba A magyar nyelvről című műsorsorozat. "Most indul a tv havonta-kéthavonta jelentkező nyelvművelő sorozata. Az első adásban a műsor célkitűzéseiről s a további tervekről beszélget Lőrincze Lajossal a sorozat szerkesztője, Pápai Lajos" - írta a műsorújság.

Október 9., tudósítás a TV Híradó 1963/202. számában A szerelem mellékes címmel , 03.04 terjedelemben. Alkotók: Burza Árpád, Zádor László és Müller László. Képleírás: a Kis Színpadon zenés bohózat bemutatása. Részleten Gálcsiky János és Géczy Dorottya táncolnak, Kabos László és Felföldi Anikó énekszáma.

Ugyanezen a napon élő közvetítés a Debreceni Csokonai Színházból, Offenbach: Hoffmann meséi. Szereplők: Hoffmann - Korondy György, Miklós - Varga Magda, Lindorf, Coppelius, Dapertuto, Mirakel - Halmi László, András, Cochenille, Pittichinaccio, Ferenc - Bán Elemér, Olympia - Ágoston Edit, Giuletta és Stella - Koháry Magda, Antonia - Marsay Magda, Spalanzani - Siklós György, Crespel - Tréfás György, Luther - Tóth József, Schlemil - Tessényi János, Hermann - Schaffler Zoltán, Nathantel -Virágh József, A hang - Radics Magda. Vezényel: Rubányi Vilmos. Rendezte: Horváth Zoltán.

Október 12., élő közvetítés a Szegedi Nemzeti Színházból, Lehár Ferenc: Luxemburg grófja. Szereplők: René - Mucsi Sándor, Angéla - Iván Margit, Sir Bazil - Lakky József, Madame Fleury - Szendrei Ilona, Brissard - Király Levente, Juliette - Kovács Zsuzsa, Lord Lenchester - Káldor Jenő, Lord Worchester - Koltay János, Lord Winchester - Szabó Kálmán,
Bírósági elnök - Katona András, I. bíró - Halmágyi Mihály, II. bíró - Sadt Ede, Anyakönyvvezető - Gémesi Imre, Marchand - Lakatos János, Seville - Székelyhidi György, Croiser - Rácz Imre, Caroline - Sztanics Ibolya, Sidonie - Bálint Ibolya. Szólót táncol Lászay Andre és Lakatos Károly. Vezényel: Rubányi Vilmos. Rendező: Horváth Zoltán.

A Rádió és Televízió Újság 1963/41. számában ismét meghirdette a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség és a Magyar Televízió a Ki miben tudós? vetélkedőt az 1963/4-es évre, irodalom, legújabb kori történelem, kémia, matematika témakörben.

Október 15. 17.45 a Belépés csak tv-nézőknek! című műsor a BRFK (Budapesti Rendőr Főkapitányság) központi ügyeletéről jelentkezett. A riporter Vitray Tamás volt.

Október 15-19. között került a televízió képernyőjére az Illés Béla regényéből, Thurzó Gábor forgatókönyve alapján, Milhályfi Imre rendezte Honfoglalás című tévéfilm sorozat. A műsorújság 1963/41. számában írta a sorozatról: "Emberek drámája s a sorsfordulón vívódó nemzeté - ezt ígéri a héten a rég várt három részes tévéfilm, a Honfoglalás. Illés Béla nagyszerű regénye, mely a Thurzó Gábor által írt tévéváltozat, nem csak dokumentum hitelességével ragadja meg a pillanatot, amikor a háború sújtotta ország 1944 októberében válaszút elé került..."
Megérdemelt siker címmel, Gárdos Miklós írásával a Rádió és Televízió Újság 1963/43. száma visszatér a Honfoglalás sorozatra.

A műsorújság ugyanebben a számában Pápai Lajos szerkesztő mutatja be Megyeri Károlyt, aki a Ki mit tud? új sorozatának műsorvezetője. Megyeri tizenegy éves rádiós riporterkedés után került a televízióhoz, 1959. január 4-én kezdődött televíziós pályafutása az Élő újság című műsorban.

Szabó András Endre ugyancsak ebben a számban A tájékoztató eszközök királya: A televízió című cikkében többek között a következőket írta:
"Ha a tájékozató eszközök előkelő családjának eredetét keressük, azt látjuk, hogy hírközlés már az ember előtt is létezett. ...A kimondott szó egyszerre csak kevés emberre hatott. Pedig a közösségek népesedtek, mind szélesebb területet foglaltak el. ...A kapitalizmus mindenütt meggyorsította az élet ritmusát, új követelményeket állított az emberek elé. ...A televízió igazi tömeges elterjedése a századfelezőn kezdődött, de mégis lélegzetelállítóak az eredményei. A képeknek ma már a világtengerek sem szabnak határt. Csak pénz kérdése, hogy a műholdakból övet fonjunk öreg Földünk dereka köré s segítségükkel a világ minden táján történésük pillanatában lássuk meg az eseményeket..."

Október 16. 19.05 Vidéki Színházak tévéfesztiválja - 1963/1964, élő közvetítés a Pécsi Nemzeti Színházból, Victor Hugo: A királynő kegyence (Marie Tudor). Szereplők: Mária királynő - Labancz Borbála, Jane - Ambrus Edit, Gilbert - Iványi József, Fabiano Fabiani - Bánffy György. Simon Renard - Koppány Miklós, Joshua - Paál László, Lord Clinton - Papp István, Lord Gardiner - Bakos László, Eneas Dulveron - Faludi László, Lord Chantos - Szerencsi Hugó, Egy zsidó - Baranyi László, Lord Montagu - Vincze János. Rendező: Szilágyi Sándor. A szünetben a Pécsi Nemzeti Színház bemutatása.

Október 29., tudósítás a TV Híradó 1963/211. számában Amerikai Elektra címmel, 03.25 terjedelemben. Alkotók: Burza Árpád, Zádor László és Müller László. Képleírás: a Vígszínház előadásának szinkron hangos részlete, a képen látható művészek: Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva, Sulyok Mária.

Október 26. 21.15 részletek a Bartók Színpad műsorából, Ádám- kosztümben címmel, képfelvételről. Szereplők: Alfonsó, Ambrus Kyri, Balogh Zsuzsa, Benedek Tibor, Faragó Vera, Fónay Márta, Kovács Erzsi, Lengyel Gizi, Salamon Béla, Szabó Kálmán, Szirmai Márta. Rendező: Orbók Endre.

Október 29. 20.10 indul az Angyal című angol tévéfilmsorozat, Roger Moore főszereplésével.

November

November 2. 19.30 élő közvetítés a Nemzeti Színház előadásáról a székesfehérvári Vörösmarty Színházból, Szigligeti Ede: Liliomfi. Szereplők: Szilvai - Kemény László, Kamilla - Pártos Erzsi, Mariska - Töröcsik Mari, Liliomfi - Kálmán György, Sczwartz - Szakács Sándor, Adolf - Somogyvári Pál, Kányay - Tompa Sándor, Erzsi - Polonyi Gyöngyi fh., Gyuri - Tarsoly Elemér, Szolgáló - Szekeres ilona, Szomszédasszony - Sitkey Irén, Egy uracs - Kun Tibor. Rendező Pethes György. Az előadás szünetében riportműsor volt a színházról, riporter: Demeter Imre.

November 6., tudósítás a TV Híradó 1963/222. számában Lopni sem szabad címmel, 03.28 terjedelemben. Alkotók: Schóber Róbert és Zádor László. Képleírás: utcai hirdetőoszlopon a Petőfi Színház új bemutatójának a plakátja. Szinkronhangos részletek, a képen látható művészek: Miklósi György és Buss Gyula, jelenet, Galambos Erzsi ének szám, Galambos Erzsi és Buss Gyula jelenet.

November 7. 07.50-től élő közvetítés Moszkvából, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 46. évfordulója alkalmából a Vörös téren megrendezett katonai díszszemléről.
19.05 élő közvetítés a Madách Színház Kamaraszínházából, Gyárfás Miklós: Változnak az idők. Szereplők: Jancsó főorvos - Greguss Zoltán, Dorsay professzor - Ajtay Andor, Stefánia - Kiss Manyi, Paula - Szemere Vera, Emmi - Csűrös Karola, Kiss Vince - Garics János. Rendezte Pártos Géza.
Ugyanezen a napon a TV Híradó beszámol arról, hogy ismét megindult a villamos forgalom az Astoria aluljáró építkezése felett.

November 9. 19.05 élő közvetítés a győri Kisfaludy Színházból, Johann és Joseph Strauss: Tavaszi hangok. Szereplők: Straussné - Dalmady Erzsi, János - Oszvald Gyula, Józsi - Fáy László, Édi - Kenessey Zoltán, Teréz - Látrányi Ilona, Netty - Mártonffy Mária, Dychsler - Gárdonyi László, Wohlgemuth - Horváth Gyula, Fanny - Komlóssy Teri, Jeremiás - D. Kovács József, Léni - Balla Ica, Schluss - Csengery Aladár, Kókuc - Fehér Tibor, Az öreg - Nagy Emil. Rendezte: Gyökössy Zsolt m.v..

A műsorújság 1963/4. számában zádorfalvy aláírással cikket közölt a képzőművészet televíziós megjelenéséről:
"Köztudott, hogy az irodalom, a zene és a képzőművészet, ill. díszítőművészet napjainkban világszerte igen nagy átalakuláson megy át. Új témái új ábrázolásmódot igényelnek. Az új formanyelv viszont nem mindig a legközérthetőbb. A képzőművészet nyelvének megismerését segíti a tévé különböző műsorsorozataival. ...A televízió nagy segítséget nyújthat a modern művészet népszerűsítésében. ... Párhuzamosan az európai törekvésekkel, természetesen a XIX. század jobban ismert anyagán túl be kell mutatni a századvég nagy modern, magyar nekilendüléseit is" - mondta D. Fehér Zsuzsa szerkesztő.

November 13. 19.05 élő közvetítés a Thália Színházból, Dosztojevszkij: Bűn és bünhődés. Szereplők: Raszkolnyikov - Keres Emil, Porfir - Egri István, Razumuhin - Kautzky József, Pulherija Alekszandrovna - Dayka Margit, Dunya - Sütő Irén, Marmeladov - Jovács Károly, Katyerina Ivanovna - Temessy Hédi, Szonya - Horváth Teri, Mikolaj - Szabó Gyula, Daria Pavlovna - Böröndi Kati, Luzsin - Inke László, Nasztaszja - Lengyel Erzsi, Ilja Petrovics - György László, Koch - Beszterczei Pál, Duklida - Soós Edit, Pesztrjakov - Tándor Lajos, A házmester - Kalocsai Ferenc, Luzsenka - Hacser Józsa, A süket öreg - Peti Sándor, Kocsmáros - Fenyő Aladár. Rendezte: Egri István.

November 16., a TV Híradó beszámol arról, hogy három hónapos amerikai vendégszereplés után hazatért Ferencsik János karmester, és Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöke Iránba látogatott.

November 17., vasárnap 10.25 Mi újság a Futrinka utcában?
Bálint Ágnes 1960-ban indította el bábfilm-sorozatát, Mi újság a Futrinka utcában címmel, havonta egyszer. A bábokat Bródy Vera és Léva Sándor tervezte. 1963 novemberében indult a folytatás, a Mazsola sorozat. Ez később több mint száz epizódot ért meg, és később B. Kiss István (Manócska) és Havas Gertrúd (Mazsola) egy rossz kályha miatt bekövetkezett gázmérgezésben történt halála miatt maradt abba.

A Rádió és Televízió Újság 1963/46. számában cikket közöltek a televízió új művészeti vetélkedőjéről. Indul a tévé képzőművészeti vetélkedő sorozata, a Rajzolimpia november 21-én.

November 19., tudósítás a TV Híradó 1963/231. számában Operaházi együttes elutazása címmel, 00.42 terjedelemben. Alkotók: Vecsei Marietta és Zádor László.

November 20. 19.05. élő közvetítés a József Attila Színházból, Akszjonov - Sztabavoj: Kollégák. Szereplők: Szása Zelenyin - Kaló Flórán, Vlagyka Karpov - Bodrogi Gyula, Petya Sztolbov - Budai István, Alekszej Makszimov - Láng József, Vera Veszelina - Kállai Ilona, Prigovszkij - Vedres Tamás, Valentyin Dampfer - Szabó Ernő, Szergej Jegorov - Soós Lajos, Szazonov - Csók István, Anna - Szemes Mari, Dása Gurjanova - Sólyom Ildikó, Makar Ivanovics - Zámori László, Venyjamin Kápelkin - Horváth Pál, Fjodor Bugrov - Turgonyi Pál, Zója - Ujvári Viktória, Jarcsuk - Sugár László. Rendezte Benedek Árpád.

Szűcs Andor a Rádió és Televízió Évkönyv 1967-ben elemezte a közvetítés hatását: "A Magyar Rádió és Televízió közvélemény-kutató osztálya1963-ban részletes vizsgálatot végzett egy bizonyos műsorhéttel kapcsolatban. A vizsgálat többek között annak a felmérésére irányult, hogyan változik a nézőközönség száma műsoronként, és hogyan tetszettek a konkrét műsorok. A szóban forgó héten Akszjonov - Sztabavoj Kollégák című regényéből adaptált színművet közvetítette a televízió a József Attila Színházból. Bár a műsorhétre rendkívüli események nyomták rá bélyegüket, például Kennedy elnök halála, s ezért nem tekinthetjük tipikusnak, valószínű, hogy a szóban forgó színházi közvetítés adatait, a darab iránti érdeklődést ezek a sajátos körülmények nem befolyásolták. A vizsgálat szerint a Kollégák című színművet 1.600.000 ember nézte végig a képernyő előtt. Rendkívüli jelentőségű adatok!..."

November 22., a TV híradó képes beszámolót közöl a J. F. Kennedy amerikai elnök ellen elkövetett merényletről, és a budapesti legdrágább áruház, a Luxus Áruház megnyitásáról.

November 27. 19.05 Vidéki Színházak Tévéfesztiválja - 1963/1964, élő közvetítés a békéscsabai Jókai Színházból. Shakespeare: A makrancos hölgy. Szereplők: Baptista - Bánky Elemér, Vincentino - Kürti Lajos, Lucentino - Zana József, Petrucchio - Szoboszlay Sándor, Gremio - Dánfy Sándor, Hortensio - Szép Zoltán, Tranio - Gyurcsek Sándor, Biondello - Székely Tamás, Grumio - Almási Albert, Curtis - Kürti Lajos, Tudós - Valkay Pál, Szabó - Sándor Imre, Nathaniel - Bende Attila, Katalin - Stefanik Irén, Bianca - Romvári Gizella, Öregasszony - Mátyás Jolán. Rendezte Vass Károly.

Ugyanezen a napon 17.55-kor Major Sándor szerkesztő, Surányi Lili rendező és Neumann László operatőr új dokumentum filmjét, az Utolsó posta: Szenna címmel vetítette a televízió. A kisfilm a zselici emberekről, a Kaposvár és Szigetvár közötti völgyekben lapuló kis falvak lakóiról szólt.

November 28., a TV Híradó képes beszámolót közölt a francia fővárosból, ahol Jean-Paul Sarte részt vett Altona foglyai című darabja bemutatóján.

November 30. 20.40. élő közvetítés az Irodalmi Színpadról, Így írunk mi... címmel. A műsor a Rádió és Televízió Újság szerint: "A stílusparódia eszközével mutatja be a mai magyar irodalom néhány alkotását és alakját."
Szereplők: Agárdi Gábor, Kárpáthy Zoltán, Mezei Mária, Prókay István, Schubert Éva, Varga Edit, Varga D. József, Verebes Károly. Rendezte Szendrő Ferenc.

December

December 4. 19.05 élő közvetítés a Magyar Állami Operaházból, Kodály: Háry János. Szereplők: Háry János - Palócz László, Örzse - Házy Erzsébet, Ferenc császár - Horváth László, A császárné - Szilvássy Margit, Napóleon - Rösler Endre, Mária Lujza - Sándor Judit, Öreg Marci - Domahidi László, Ebelasztin báró - Bende Zsolt, Maluzina grófnő - Kenderessy Éva, Esztrella bárónő - Szabó Márta, Magyar silbak - Balatoni Raymund, Burkus silbak - Molnár László, Generális Krucifix - Galsay Ervin, Generális Dulfa - Csőr József, I. huszár - Nádi Frigyes, II. huszár - Morandini Egon, I. tüzér - Rajna András, II. tüzér - Müller Gyula, Udvari lakáj - Klatzer Alajos, Diák - Erdei Gyula, Bíró - Gogolyák Antal, Kocsmáros - Ferencz László, I. pór - Hegyi János, II. pór - Berkics János. Vezényel Kórodi András. Rendezte Békés András.

Ugyanezen a napon a TV Híradó beszámolt A. Wajda lengyel filmrendező látogatásáról a Balázs Béla Stúdióban. A találkozón részt vett többek között Sára Sándor, Dömölky János és Halász Judit is.

December 6. Bokodi Béla szerkesztőriporter a TV Híradóban mutatta be Panamer Ferencet, aki eddig az Idegen Légióban szolgált, és hét év távollét után visszatért Magyarországra.

Huszonkét ország szakemberei vettek részt a brnói film- és tévéfesztiválon. Prágában rövidesen sor kerül az első színes tévé kísérletre.
A moszkvai televízió öt párhuzamos műsor sugárzását készíti elő.
Lengyelországban a tervek szerint 1964-ben 50 filmet készítenek a televízió számára.
Hollandiában az elmúlt öt évben megduplázódott a tévékészülékek száma.
Franciaországban "Az RTF (a francia rádió és televízió) híradásai és közvetítései olyan lassúak, hogy Kaffka A kínai fal című novelláját juttatják eszembe. Az RTF egy lajhár!" - jelentette ki egy interjúban Peyrefitte francia tájékoztatási miniszter.

December 7. 19.25 a Nemzeti Színház előadásának közvetítése a TV stúdióból, Jerome Kilty: Kedves hazug. Szereplők: Mrs. P. Campbell - Lukács Margit, G.B.Show - Major Tamás. Rendezte: Marton Endre.

A sajtó napja alkalmából Szocialista Munkáért Érdemrend kitüntetést kapott a Magyar Televízió dolgozói közül Megyeri Károly, Munka Érdemrend kitüntetésben részesült Kovács Béla, Szocialista Kultúráért kitüntető jelvényt kapott Kocsis Sándor operatőr, Kende Márta rendező.

December 11. 18.25 Belépés csak TV nézőknek!, közvetítés a Vízművek Megyeri úti telepéről. A Magyar Televízió nézői ezen az estén első alkalommal láthattak élő közvetítést a víz alól, a könnyűbúvárok, televíziósok és a Fővárosi Vízművek illetékeseinek bonyolult, összetett előkészítő munkája után. A Magyar Búvár Múzeum honlapján így emlékeznek erre:
"A víz alól történő élő tévéadás ötlete, megszervezése, s az abban aktív búvártként való közreműködés Chamre Attila nevéhez űződik. (Chamre Attila a magyarországi könnyűbúvárkodás kezdetének jelentős személyisége) ...A Szentendrei Szigeten lévő ivóvíz kutak vizét 30 méter mély, 3 méter átmérőjű, földalatti aknába gyűjtik. ...A bújtatót még 1988-ban építették, pontos műszaki dokumentáció nem áll - akkor - rendelkezésre, de az építmény állagának vizsgálata még ennél is fontosabb kérdés. ...A műtárgy 800 méter hosszú, 1,8 méter magas és 1,2 méter széles. ...Eljött december 11. kora estéje, elindultak az első élő adásban a kamerák a víz alatt, és a tévénézők sokasága pedig a készülékek képernyőjén figyelhette, követhette - a műsorvezető, Molnár Margit segítségével - a könnyűbúvárok merülését a bujtatóban."
19.05 élő közvetítés a Vígszínházból, Heltai Jenő: Néma levente. Szereplők: Mátyás király - Prókay István, Beatrice - Sándor Iza, Agárdi Péter - Szakáts Miklós, Zilia - Békés Rita, Beppo - Szatmári István, Gianetta - Szatrári Lujza, Monna Mea - Gyimesi Pálma, Carlotta - Kéry Edit, Nardella - Bod Teréz, Galeotto - Bakos Gyula, Tiribi - Gera Zoltán, Pap - Horváth László. Rendezte: Benedek Árpád.
Ugyanezen a napon TV Híradó tudósított a Nobel-díjak átadásáról, köztük Wigner Jenő kitüntetéséről.

December 12., a TV Híradó tudósított a Margit-híd budai hídfőjénél lévő Gül Baba önkiszolgáló étterem megnyitásáról.

December 14., tudósítás a TV Híradó 1963/249. számában Első premier címmel, 02.57 terjedelemben. Alkotók: Szurok János és Zádor László. Képleírás: Az Odry Színpadon Szakonyi Károly Életem Zsóka című színművének bemutatója, részletek a darabból, a képen látható művészek: Sinkovits Imre, Domján Edit, Kállay Ferenc.

December 16., tudósítás a TV Híradó 1963/251. számában Espresso Bongo címmel, 02.39 terjedelemben. Alkotó: Szurok János és Zádor László. Képleírás: Intim Színpad felírat a terítőn, a Petőfi Színház előadásáról képek, a képen látható művészek: Harkányi Endre, Horváth Tivadar, Margittay Ági, Galambos Erzsi. A jelenetek szinkron hangosak.

December 18. 19.05 Vidéki Színházak Tévéfesztiválja - 1963/1964, élő közvetítés az egri Gárdonyi Géza Színházból, Szophoklész: Aiasz. Szereplők: Athéna - Vajay Erzsébet, Odüsszeusz - Bálint György, Aiasz - Simon György, Karvezető - Garay János, Tekmésza - Kovács Mária, Hírnök - Mendelényi Vilmos, Teukrosz - Huszár László, Meneláosz - Dariday Róbert, Agamemnón - Felföldi László. Rendezte: Giritz Mátyás.

December 26. 19.05 élő közvetítés a József Attila Színházból,
Kállai István: Férjek a küszöbön. Szereplők: Kolláth Géza - Ráday Imre, Magda, a felesége - Komlós Juci, Gabi a fiuk - Seregi Zoltán, Seregi Ferenc - Bodrogi Gyula, Zsuzsi a felesége - Halász Jutka fh., Laci - Budai István, Gyula bácsi - Szabó Ernő, dr.Tarlós ügyvéd - Kertész Dezső, Dömötör Jenő - Márky Géza. Rendezte: Kazán István.

A Rádió és Televízió Újság 1963/51., az évi utolsó számában több televíziós vezetővel készítettek interjút az év eredményeiről és tapasztalatairól.

Matúz Józsefné, a TV Híradó főszerkesztője mondta:
"Idén nyáron történt. Egy vasárnap dunántúli riportra utazott egyik forgatócsoportunk. Útközben a balatoni országúton ťváratlan témaŤ bukkant eléjük: három autó karambolozott egymással. Pillanatok alatt már forgatott is a stáb. Igen ám, de hogyan juttassák Pestre a felvett filmet gyorsan - nekik tovább kellett utazni. Egy Pest felé tartó teherautó sofőrjét kérték meg, hogy vigye magával az anyagot a tv-be, s az örömmel vállalta és a vasárnap esti Híradó már közölte is a néhány órája történt eseményt.
Nagyon jellemző ez az eset, azért is mondtam el, két szempontból is. Az egyik: lényegesen frissebb, gyorsabb lett a Híradó ebben az évben, hazai és külföldi híreit tekintve egyaránt. Már nem csak előző napi, vagy aznap reggeli híreket tud képben bemutatni, hanem - ha szükséges - adás előtt egy-két órával történt eseményeket is. A másik: nagyon-nagyon sokan segítenek a Híradónak, mint azt a sofőr is tette. ...Annyi amatőr filmes dolgozik már nekünk, hogy egyre gyakrabban az ő anyagaikból állítjuk össze az ťÚtinaplótŤ vagy az ťOrszágjárástŤ."

Mátai László tekintett vissza az év játékfilm műsorára. Mit tart az év legjelentősebb eseményének? - kérdezte tőle a riporter.
"Egy szóban felelek: a szinkronizálást! 1962-ben a bemutatott filmek közül - a magyar filmeket leszámítva - 52 volt szinkronizált és 48 a feliratos. Ebben az évben 91 filmet szinkronizáltunk és csak 33 volt a feliratos. 91 film közül 45 filmet a Pannónia Filmstúdió szinkronizált, de aminek nagyon örülünk, ebben az évben mi is megkezdtük a szinkronizálást házon belül."

Az ipari és mezőgazdasági, a bel- és külpolitikai, az ismeretterjesztő és sportműsorokat Gellért Endre felügyelte. Ő így foglalta össze az évet: "Közelebb az élethez! Ezt akartuk és előbbre is kerültünk benne. És nem csak abban, hogy az aktuális politikai, gazdasági, kulturális és sportkérdésekre gyorsabban, alaposabb magyarázatokkal reagáltunk - hanem színesebben és érdekesebben is. A sok közül csupán egyetlen műsorcímet mondok példaként: Belépés csak tévénézőknek! A tavasszal született az ötlet, amely alkalmat ad arra, hogy fontos napi kérdésekről érdekfeszítő formában szólhassunk; olyan helyekre engedjünk bepillantást, ahová ťcivilŤ ember sohasem jut el. ...Izgalmas kérdésekről izgalmasan beszámolni! - ez volt a cél. Akik látták a Vízművekről, a páncélos lőgyakorlatról, a Rádióból adott helyszíni közvetítéseket, értékelni tudják, mit valósítottunk meg..."

Kósa Diana a nemzetközi kapcsolatokat értékelte: "Ilyen vendégjárás még nem volt a televízióban, mint az idén. ...Ebben az évben 3 nyugatnémet, 2 angol, 7 japán, 2 osztrák, valamint olasz, csehszlovák, lengyel forgatócsoport filmezte Budapestet és az országot. Egy év alatt 19 országból 183 vendéget fogadtunk..."

1963-ban a Magyar Televízió 101 846 perc műsort sugárzott.

Felhasznált irodalom:

MTV Archív adatbázisok
Rádió és Televízió újság 1963.

Rádió és Televízió Évkönyve 1967.

MTV 1957-1997 szerkesztette: Schmitt Péter 1997.

A Magyar Televízió története (Koreny János, Heckenast Gábor, Polgár András) 1995
Dunavölgyi Péter: Színház a képernyőn 1957-1967 (kézirat)
www. tvarchivum.hu - Arcképcsarnok és www.tvarchivum.hu - tv történet, interjúk

Köztévé 1963 - Aczél Endre szövege

Chamre Attila: "A hét tenger búvárkalndjai" - Sport Kiadó

Dunavölgyi Péter