Rádió - Déli harangszó a rádióban 1928

Dunavölgyi Péter:

 Mikor szólalt meg a déli harangszó a Magyar Rádióban? 

1925. decemberében indult el a Magyar Rádió adása. Lassan egyre több lakásba beköltözött ez az új tájékoztatási, szórakoztatási eszköz. Ez így volt nemcsak a fővárosban, hanem vidéki városokban és falvakban is.

Monoron, ebben az akkor kis, alföldi városban élt, egy kis családi kúriában, a Kossuth Lajos utcában, dr. Borzsák József tanár úr, 1928-ban. Gyermekkorában vasúti állomás szomszédságában lakott szüleivel. Minden dél­ben, megkérdezte tőlünk az édesapja „..Szignált már?" , mármint az  állomás jelző-harangja. Ebédidejüket is ehhez igazították. Most az egyik ebéd alkalmával, éppen rádióhallgatás közben eszébe jutott az állomás melletti harang.  Az gondolta, milyen jó lenne ha a Magyar Rádióban is hallható lenne a déli harangszó. A gondolat nem hagyta nyugodni, ezen a február 5-i estén a gondolatot tett követte, leült íróasztalhoz. Levelet írt Szöts Ernőnek, a Magyar Rádió vezérigazgatójának, hogy milyen jó lenne, ha a Magyar Rádió is minden délben közvetítené a déli harangszót. A vezérigazgató nem volt ismeretlen számára, hiszen korábban a Lónyai utcai főgimnáziumban együtt koptatták az iskola padját, osztálytársak voltak. Rész­letesen ismertette javaslatát, és kérte adjanak majd választ határozatukról. Legnagyobb meglepetésére pár héttel később 1928. március 23-án nagy örömmel olvasta a Szőts Ernő válaszlevelét.  Ebben a vezérigazgató arról tájékoztatta, hogy a Magyar Rádió vezetősége megfontolta a javaslatát és úgy döntött, április 1-től  kezdődőleg a déli műsort a kö­vetkezőképpen fogják adni:  11 óra 45 p pontos időjelzés, hírek, közgazda­ság. 12 órakor: Déli harangszó. Szőts azt ís megírta, hogy a hátralévő idő rövidsége miatt

 az Egyetem téri templomból, közvetítik majd a déli harangszót, mert oda rendelkezésre áll egy kiépített hangvonal.

A magyar főváros harangja így 1928. április 1. -én szólalt meg először a Magyar Rádióban, hirdetve Hunyadi János győzelmét Nándor­fehérvárnál, a török felet. Ennek a diadalnak emlékére rendelte el akkor a pápa, hogy azontúl, minden délben, minden templomban, az egész világon konduljon meg a harang ... Évszázadok óta így volt már, s ettől az időponttól kezdve minden nap a Magyar Rádióban is hallható.

Budapest, 2014. április